chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

IELTS IDP

IELTS british council IELTS idp

รีวิว IELTS British Council กับ IDP

 

IELTS Course

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
IB19011919 ม.ค. – 17 ก.พ.ส.-อา.10:00-16:00

[เต็มแล้ว]


-5
ริต้า,ฟิวส์,vova
IA14011921 ม.ค. – 21 ก.พ.จ.-พฤ.18:00-20:30

[เต็มแล้ว]


-4
ริต้า,ฟิวส์,vova
IA18021918 ก.พ. – 21 มี.ค.จ.-พฤ.18:00-20:30

จองที่นั่ง15
ริต้า,ฟิวส์,vova
IB23021923 ก.พ. – 24 มี.ค.ส.-อา.10:00-16:00

จองที่นั่ง23
ริต้า,ฟิวส์,vova

 

อัตราค่าเรียน : 17,900 บาท

หากสอบ IELTS ไม่ถึง 7.0 สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ฟรี

รายละเอียดคอร์ส : คอร์สเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐาน Grammar, Writing, Reading, Listening and Speaking จนไปถึงตะลุยข้อสอบเก่า

IELTS IDP

รีวิว IELTS British Council กับ IDP

หน่วยงานที่จัดสอบ IELTS ในประเทศไทยในปัจจุบัน มีอยู่ด้วยกัน 2 หน่วยงาน ได้แก่

1. British Council

British Council

2. IDP

ielts idp

 

สองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานในการออก ข้อสอบ IELTS และการให้คะแนนเดียวกัน กล่าวคือ ข้อสอบ IELTS ในทุกรอบนั้นจะเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน ดั้งนั้นไม่ว่าผู้สอบสมัครสอบกับหน่วยงานใด ระดับความยากง่ายของ ข้อสอบ IELTS ก็จะเป็นระดับเดียวกัน

 

ค่าสอบ IELTS

IDP และ British Council ได้กำหนดราคาค่าสอบไว้ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน(ประมาณ6,700าท) แต่ค่าสอบในแต่ละช่วงนั้นจะมีความผันผวนไปตามค่าเงินปอนด์

*แต่หากผู้สอบไม่ได้ทำการสมัครสอบ IELTS ผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ประมาณ400-500 บาท.*

 

เอกสารในการเข้าสอบ IELTS

  1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ที่ใช้ลงทะบียนเท่านั้น!!!)
  2. สำเนาบัตรประชาขนหรือหนังสือเดินทางฉบับเดียวกับที่ลงทะเบียน (เฉพาะศูนย์สอบของBritish Council เท่านั้น)

**หากผู้สอบไม่มีเอกสารครบตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิเข้าสอบ**

อย่างไรก็ตามยังมีความแตกต่างเล็กๆน้อยๆระหว่างสองศูนย์สอบ IELTS British Council กับ IDP ที่ผู้สอบสามารถสัมผัสได้ อันได้แก่

1. สถานที่สอบ IELTS

British Council : จัดสอบที่โรงแรม Landmark ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

IDP : โดยส่วยใหญ่แล้วจะจัดที่โรงเรียนมณเฑียร ตั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าศาลาแดง

ความแตกต่าง: โรงแรม Landmark มีความสะดวกมากกว่าในเรื่องของการเดินทาง หากผู้สอบ IELTS เดินทางด้วยรถไฟฟ้าBTS ระยะทางเดินเท้าจากBTS สถานีนานาไปยังโรงแรมLandmark ใช้เวลาเพียงแค่3นาทีโดยประมาณ แต่ในขณะเดียวกัน จากBTS สถานีศาลาแดงไปยังโรงแรมมณเฑียร ใช้เวลาถึง 9 นาที อีกทั้งเส้นทางค่อน้ขางที่จะซับซ้อน อาจทำให้ผูสอบที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางเสียเวลากับการหาสนามสอบได้ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็วของผู้สอบ จึงแนะนำให้ผู้สอบใช้บริการจรถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยมีอัตราค่าบริการประมาณ20-40บาท

*สถานที่ที่กล่าวมานี้คือสนามสอบ IELTS ทั้งสองหน่วยงานมีการจัดการสอบขึ้นเป็นประจำ แต่สถานที่สอบในแต่ละรอบนั้นอาจมีการเปลียนแปลง ขึ้นอยู่กับการสอบรอบนั้นๆ ทั้งนี้ผู้สอบควรตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์สอบก่อนทุกครั้ง*

ในห้องสอบทั้งของ British Council และ IDP ล้วนแล้วแต่มีความสะดวกสะบายสำหรับผู้สอบเหมือนกัน โดยทางศูนย์สอบทั้งสองที่นั้นจัดให้แต่ละโต๊ะมีผู้สอบนั่งได้สองคน และภายในระหว่างการสอบ ผู้สอบสามารถดูนาฬิกาที่ศูนย์สอบเตรียมไว้ใน โดยของ British Council จะจับเวลาโดยหน้าจอดิจิตอล แต่ในส่วนของ IDP นั้นจะใช้นาฬิกาแขวนที่แขวนอยู่บริเวณหน้าห้องสอบ IELTS ทำให้บางครั้งผู้ที่นั่งอยู่หลังห้องไม่สามารถเห็นนาฬิกาได้ชันเจน

 

2. การสอบ IELTS Speaking

การสอบ IELTS Speaking จะมีขึ้นในช่วงบ่ายหลังจากการสอบทักษะอื่นๆได้เสร็จสิ้นลงในช่วงเช้า โดยทางศูนย์สอบจะแจ้งเวลาในการสอบ speaking หลังจากที่ผู้สอบได้เข้าไปในห้องสอบข้อเขียน

สำหรับการสอบ IELTS Speaking ของ British Council จะใช้ศูนย์สอบเดิม แต่อาจมีการเปลี่ยนห้องสอบ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลควบคุมการสอบจะแจ้งให้ผู้สอบทุกท่านทราบว่าการลงทะเบียนสอบ Speaking นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนภายหลังการสอบ IELTS Writing แต่การสอบ Speaking ของ IDP นั้นจะจัดขึ้นที่สำนักงานIDP ตึก CP Tower ชั้น4 ในกรณีที่ผู้สอบนั้นได้คิวสอบเป็นคิวแรก ทางIDPมีเวลาสำหรับการเดินทางไปยังศูนย์สอบประมาณ20นาที

ความแตกต่าง : ห้องสอบของBritish Council มีจำนวนมากกว่า ทำให้ผู้สอบสามารถไปก่อนเวลาได้มากกว่า1หรือ2ชั่วโมง เพื่อทำการสอบก่อนเวลาที่กำหนด(ในกรณีที่ผู้สอบท่านอื่นเดินทางมาถึงห้องสอบล่าช้า) แต่การสอบของIDPนั้น ผู้สอบ IELTS ควรมาตามเวลาที่กำหนด เพราะพื้นที่ในการรอเข้าห้องสอบค่อนข้างเล็กกว่ามาก และการมาเร็วกกว่ากำหนดนั้นมิได้ทำให้ได้สอบเร็วขึ้นแต่อย่างใด

*อย่างไรก็ตามผู้สอบควรมาก่อนเวาลาที่

 

3. สิ่งที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ IELTS

เพื่อความสะดวกของผู้สอบ ศูนย์สอบ IELTS ทั้งสองที่ล้วนแล้วแต่จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้ผู้สอบแล้ว อันได้แก่ ดินสอเปลี่ยนไส้1แท่ง และยางลบ1ก้อน ดั้งนั้นจึงไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำอุปกรณ์เครื่องเขียนทุกชนิดเข้าห้องสอบ IELTS อย่างไรก็ตามศูนย์สอบทั้งสองที่อนุญาตให้ผู้สอบนำเสื้อกันหนาวและ ขวดน้ำ(โดยที่ขวดน้ำต้องเป็นขวดใสที่แกะฉลากพลาสติกออกแล้ว)

ความแตกต่าง: ในการสอบข้อเขียนของ British Councilนั้น ผู้สอบ IELTS จะต้องนำอุปกร์เครื่องเขียนของศูนย์สอบไปหย่อนใส่ในกล่องเพื่อคืนแก่เจ้าหน้าที่ผู้คุมสอบภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง ทำให้บางครั้งดินสอที่ผู้สอบได้อาจเป็นดินที่ถูกใช้งานแล้ว จึงแนะนำให้ผู้สอบตรวจสอบไส้ดินสอก่อนทุกครั้งก่อนที่การสอบจะเริ่มขึ้น แต่สำหรับ IDP นั้น ผู้สอบ IELTS สามารถนำเครื่องเขียนกลับบ้านได้ ทำให้ในการสอบแต่ละครั้งนั้น เครื่องเขียนจะมีความใหม่กว่า ดั้งนั้นจึงหมดกังวลกับปัญหาดินสอไส้ไม่แหลม หรือไส้หัก

 

4. การตรวจสอบผลการสอบ IELTS

ผลสอบฉบับจริงจะถูกจัดส่งให้ผู้สอบภายใน 3-7 วันหลังจากการประกาศผลสอบ (ในกรณีที่ผู้สอบระบุที่อยู่ในประเทศไทย) โดยของBritish Council นั้น จะจัดส่งให้ตามที่ผู้ที่ผู้สอบได้ลงทะเบียนสมัครสอบไว้ แต่ในส่วนของ IDP ผู้สอบจะต้องทำการยืนยันที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ก่อน ภายหลังการสอบ IELTS Speaking

การตรวจสอบผล IELTS ทั้งของระบบBritish Council และ IDP สามารถทำได้ภายหลังจาก 13 วัน นับจากวันที่สอบ โดยผู้สอบสามารถสรวจสอบผลออนไลน์ได้ที่สำหรับ IELTS British Council https://ielts.britishcouncil.org/CheckResults.aspx?_ga=1.93818525.1043086769.1481434895  สำหรับ IELTS IDP https://results.ieltsessentials.com

ความแตกต่าง

British Council : ผู้สอบ IELTS จำเป็นต้องมีจำรหัสประจำตัวสอบให้ได้ ถ้ามิเช่นนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบผลออนไลน์ได้ ดังนั้นผู้สอบต้องเก็บหรือถ่ายรูปสติกเกอร์ที่ระบุข้อมูลผู้สอบ ซึ่งผู้สอบจะได้รับในวันสอบไว้เป็นอย่างดี

IDP : ผู้สอบ IELTS ไม่จำเป็นต้องมีรหัสประจำตัวสอบในการตรวจสอบผล แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรทิ้งข้อมูลผู้สอบจนกว่าจได้รับผลสอบฉบับจริง(ฉบับเอกสาร) นอกเหนือจากนั้นการประกาศผลสอบของIDPมีความสะดวกต่อผู้สอบเป็นอย่างมากเพราะ ผู้สอบสามารถรับผลสอบฉบับจริงได้ที่สำนักงานIDP ตึกCP Tower ชั้น4 ได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ประกาศผล และยังสามารถรับผลสอบผ่านระบบ SMS โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ผู้สอบนั้นจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ขอรับผลสอบทางระบบSMSกับเจ้าหน้าที่ก่อน ในขณะที่ระบบของBritish Council ผู้สอบต้องรอให้ทางหน่วยงานผู้จัดสอบส่งผลสอบมาให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้เท่านั้น

 

รีวิว IELTS British Council กับ IDP

ความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่าง IELTS British Council กับ IDP สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจสอบว่าจะเลือกสอบ IELTS แบบไหนดี