fbpx

TU-GET คืออะไร สอบอะไรบ้าง วิธีสมัครสอบ ตารางสอบ TU-GET

MENU

การสอบ TU-GET คืออะไร

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

ข้อสอบ TU GET มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

ติว TU-GET รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ (สอนสด)


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
4 โจ้,วี

ติว TU-GET Online รับรองผล

คอร์สเรียนออนไลน์ รับรองผล สอนโดย ครูพี่เกด CHULA TUTOR คอร์สสอนตั้งแต่พื้นฐาน ถึง ข้อสอบรอบล่าสุด สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://course.chulatutor.com/p/tu-get-online

TU-GET PBT กับ CBT เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รายละเอียด PBTCBT
วัตถุประสงค์การใช้คะแนน

วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง

วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
รูปแบบการทำข้อสอบทำข้อสอบในกระดาษทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
เนื้อหาข้อสอบ

Structure 25 ข้อ

Vocabulary 25 ข้อ

Reading 50 ข้อ

รวม 100 ข้อ

Reading 30 ข้อ

Listening 30 ข้อ

Speaking 1 ข้อ

Writing 1 ข้อ

รวม 62 ข้อ

คะแนนสอบ

Structure 250 คะแนน

Vocabulary 250 คะแนน

Reading 500 คะแนน

คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

Reading 30 คะแนน

Listening 30 คะแนน

Speaking 30 คะแนน

Writing 30 คะแนน

คะแนนเต็ม 120 คะแนน

เวลาสอบ09.00 – 12.00 น.09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
ความถี่ในการจัดสอบเดือนละ 1 ครั้งเดือนละ 1 ครั้ง
ช่วงที่เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 ของเดือนวันที่ 16 – วันสุดท้ายของเดือน

อัตราค่าสอบ

(สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์)

นักศึกษารหัส ก่อน 60

 • ค่าสอบ 40 บาท
 • ใช้สิทธินี้ได้ปีละ 1 ครั้ง (เฉพาะเดือนพ.ค. หรือเดือนต.ค.)
 • หากแจ้งจบแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้

นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

 • ได้รับสิทธิสอบฟรี 2 ครั้ง ภายใน 4 ปี
 • ปี 1-2 ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ปี 3-4 ใช้สิทธิได้อีก 1 ครั้ง

อัตราค่าสอบ

(สำหรับบุคคลทั่วไป)

 • 500 บาท
 • กรณีสมัครสอบล่าช้าตั้งแต่วันที่ 16 – ก่อนวันสอบ 3 วัน ค่าสอบ 700 บาท
 • 1,000 บาท
 • กรณีสมัครสอบล่าช้าตั้งแต่วันที่ 1 – ก่อนวันสอบ 3 วัน ค่าสอบ 1,500 บาท
ช่องทางการสมัครสอบสมัครสอบออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/pbtสมัครสอบออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/cbt
ผลคะแนนสอบตรวจสอบทางเว็บไซต์ : หลังสอบ 1 สัปดาห์ ส่งผลคะแนนสอบให้ผู้สมัครสอบ : หลังสอบ 2 สัปดาห์ตรวจสอบทางเว็บไซต์ : หลังสอบ 15 วัน ส่งผลคะแนนสอบให้ผู้สมัครสอบ : หลังสอบ 30 วัน

เปรียบเทียบความเหมือน และ ความต่าง TU-GET CU-TEP และ IELTS

 TU-GETCU-TEPIELTS
ย่อมาจากThammasat University General English TestChulalongkorn University Test of English ProficiencyInternational English Language Testing System
ออกข้อสอบโดยสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยBritish Council & IDP
ผลสอบมีอายุ 2 ปีมีอายุ 2 ปีมีอายุ 2 ปี
ค่าธรรมเนียมในการสอบ500 บาท900 บาท
(CU-TEP Speaking 2,900 บาท)
6,900 บาท
รอบสอบเดือนละ 1 ครั้งเดือนละ 1-2 ครั้งเดือนละ 4 ครั้ง
ข้อสอบ
 • Listening (30ข้อ)
 • Reading (60ข้อ)
 • Writing (30ข้อ)
 • Listening (30 นาที)
 • Reading (60 นาที)
 • Writing (60 นาที)
 • Speaking (10-15 นาที)
ระยะเวลาในการสอบ3 ชม.130 นาที165 นาที
การยื่นคะแนนส่วนมากใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบ้างมหาวิทยาลัยในไทย

ส่วนมากใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบ้างมหาวิทยาลัยในไทย

สามารถใช้ยื่นคะแนนได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ

สรุปขั้นตอนการสมัครสอบ TU-GET (PBT)

1. กรอกข้อมูลส่วนตัว

 • เข้าสู่เว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt
 • คลิก “ลงทะเบียน/Register”
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว: ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน

2. เลือกรอบสอบ

 • เลือกรอบสอบที่ต้องการ
 • ระบบจะแสดงรายละเอียดของรอบสอบที่เลือก

3. ชำระค่าสมัครสอบ

 • เลือกช่องทางการชำระเงิน:
  • ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร: พิมพ์ใบชำระเงินและชำระที่ธนาคารกสิกรไทย
  • ชำระผ่านบัตร Debit/Credit หรือ QR Code: คลิก “Pay Now” กรอกข้อมูลการชำระเงิน

4. แจ้งการชำระเงิน

 • คลิก “แจ้งหลักฐานการชำระเงิน”
 • อัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน
 • คลิก “อัพโหลด”

5. ตรวจสอบสถานะการสมัคร

 • เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 • ตรวจสอบสถานะการสมัครในเมนู “ข้อมูลการสมัคร”

หมายเหตุ

 • ค่าสมัครสอบ TU-GET (PBT) คือ 800 บาท
 • ผู้สมัครสามารถสมัครสอบแบบล่าช้าได้หลังปิดรับสมัครปกติ แต่ต้องเสียค่าสมัครเพิ่มเติม 1,000 บาท

ค่าสอบ TU-GET (PBT / CBT)

ค่าสอบ TU-GET PBT 500 บาท ส่วน CBT มีค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

สถานที่สอบ TU-GET

สถานที่สอบ: มธ. ศูนย์รังสิต อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC)

ตารางสอบ TU-GET สอบเมื่อไร ?

เดือนรับสมัคร วันสอบ
เวลา
มกราคม 6611-15 ม.ค. 66CBTสอบวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มกราคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
กุมภาพันธ์ 6611-15 ก.พ. 66CBTสอบวันที่ 22 และ 25 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
มีนาคม 6611-15 มี.ค. 66CBTสอบวันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 มีนาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
เมษายน 6611-15 เม.ย. 66CBTสอบวันที่ 23 และ 29 เมษายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
Scroll to Top