084-942-4261

TU-GET คือ

ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ  Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

 

ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน

1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน

2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

2.2 ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

 

ติว TU-GET รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECB0223 11 ก.พ. – 5 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง

3 เจม,จ๊ะโอ๋
CECA0223 13 ก.พ. – 9 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง

4 เจม,จ๊ะโอ๋

 

รายละเอียดคอร์ส ติวสอบ TU-GET  :

1. คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ TU GET หรือต้องการทบทวน Writing Reading อย่างเจาะลึก เพราะจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแกรมา จนไปถึงตะลุโจทย์ สอนครอบคลุมเรื่อง Structure  , Writing Ability (Error Identification) , Vocabulary (Synonym, Cloze Test) , Reading Comprehension

2. ผู้ที่ต้องการได้คะแนน TU GET สูง เพื่อใช้ยื่นชิงทุน หรือสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย

แนวทางการสอนพิเศษ : 

-> สอนเน้นความเข้าใจปูพื้นฐานให้แน่นจนถึงขั้นประยุทธ์ใช้ในการทำข้อสอบ

-> สอนสด กลุ่มเล็ก ระดับมาตรฐานโดย คณะทีมอาจารย์พี่เปิ้ล

-> สอนจากบทที่ข้อสอบออกมากที่สุดไปยังบทที่ข้อสอบออกน้อยที่สุด

 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทิ้งวิชาภาษาอังกฤษมานาน หรือต้องการคะแนน TU GET สูงๆ เพื่อใช้ยื่นขอทุนหรือศึกษาต่อ

 

เปรียบเทียบความเหมือน และ ความต่างระหว่าง TU-GET CU-TEP และ IELTS

TU-GET CU-TEP IELTS
ย่อมาจาก Thammasat University General English Test Chulalongkorn University Test of English Proficiency International English Language Testing System
ออกข้อสอบโดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย British Council & IDP
ผลสอบ มีอายุ 2 ปี มีอายุ 2 ปี มีอายุ 2 ปี
ค่าธรรมเนียมในการสอบ 500 บาท 900 บาท
(CU-TEP Speaking 2,900 บาท)
6,900 บาท
รอบสอบ เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1-2 ครั้ง เดือนละ 4 ครั้ง
สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพ
เชียงใหม่
ตาก
พิษณุโลก
อุบลราชธานี
นครพนม
สงขลา
กำแพงเพชร
กรุงเทพ
เชียงใหม่
ขอนแก่น
หาดใหญ่
ข้อสอบ
 • Grammar and Structure (25 ข้อ)
 • Vocabulary (25 ข้อ)
 • Reading comprehension (50 ข้อ)
 • Listening (30ข้อ)
 • Reading (60ข้อ)
 • Writing (30ข้อ)
 • Listening (30 นาที)
 • Reading (60 นาที)
 • Writing (60 นาที)
 • Speaking (10-15 นาที)
ระยะเวลาในการสอบ 3 ชม. 130 นาที 165 นาที
วิเคราะห์ข้อสอบ
 • Grammar and Structure 2 sections
  1. Error identification
  2. Sentence completion
 • Vocabulary 2 sections
  1. Fill in the blanks
  2. Synonyms
 • Reading comprehension 6 passages
 • Listening 3 sections
  1. Short dialogues
  2. Long dialogues
  3. Monologues
 • Reading 3 sections
  1. Cloze reading
  2. Short tests
  3. Long texts
 • Writing 1 sections
  1. Error identification
 • Listening 4 sections
  1. Conversation
  2. Talk
  3. Discussion
  4. Academic lecture
 • Reading 3 passages
 • Writing 2 tasks
  1. Report writing (Graph ,Diagram , Table)
  2. Essay writing
 • Speaking 3 tasks
  1. Interview
  2. Long turn speaking
  3. Discussion
การยื่นคะแนน ส่วนมากใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบ้างมหาวิทยาลัยในไทย ส่วนมากใช้ในการยื่นคะแนนสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบ้างมหาวิทยาลัยในไทย สามารถใช้ยื่นคะแนนได้ทุกมหาวิทยาลัยในไทยและต่างประเทศ


TU-GET (PBT) กับ TU-GET (CBT) เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

รายละเอียด TU-GET (PBT) TU-GET (CBT)
วัตถุประสงค์การใช้คะแนน วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ

 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง
รูปแบบการทำข้อสอบ ทำข้อสอบในกระดาษ ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
เนื้อหาข้อสอบ Structure 25 ข้อ
Vocabulary 25 ข้อ
Reading 50 ข้อ
รวม 100 ข้อ
Reading 30 ข้อ
Listening 30 ข้อ
Speaking 1 ข้อ
Writing 1 ข้อ
รวม 62 ข้อ
คะแนนสอบ Structure 250 คะแนน
Vocabulary 250 คะแนน
Reading 500 คะแนน
คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน
Reading 30 คะแนน
Listening 30 คะแนน
Speaking 30 คะแนน
Writing 30 คะแนน
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
เวลาสอบ 09.00 – 12.00 น. 09.00 – 12.00 และ 13.00 – 16.00
ความถี่ในการจัดสอบ เดือนละ 1 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
ช่วงที่เปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 ของเดือน วันที่ 16 – วันสุดท้ายของเดือน
อัตราค่าสอบ
(สำหรับนักศึกษา ป.ตรี ม.ธรรมศาสตร์)
นักศึกษารหัส ก่อน 60

 • ค่าสอบ 40 บาท
 • ใช้สิทธินี้ได้ปีละ 1 ครั้ง (เฉพาะเดือนพ.ค. หรือเดือนต.ค.)
 • หากแจ้งจบแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธินี้ได้
นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป

 • ได้รับสิทธิสอบฟรี 2 ครั้ง ภายใน 4 ปี
 • ปี 1-2 ใช้สิทธิได้ 1 ครั้ง ปี 3-4 ใช้สิทธิได้อีก 1 ครั้ง
อัตราค่าสอบ
(สำหรับบุคคลทั่วไป)
 • 500 บาท
 • กรณีสมัครสอบล่าช้าตั้งแต่วันที่ 16 – ก่อนวันสอบ 3 วัน ค่าสอบ 700 บาท
 • 1,000 บาท
 • กรณีสมัครสอบล่าช้าตั้งแต่วันที่ 1 – ก่อนวันสอบ 3 วัน ค่าสอบ 1,500 บาท
ช่องทางการสมัครสอบ สมัครสอบออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/pbt สมัครสอบออนไลน์ที่ http://litu.tu.ac.th/cbt
ผลคะแนนสอบ ตรวจสอบทางเว็บไซต์ : หลังสอบ 1 สัปดาห์ ส่งผลคะแนนสอบให้ผู้สมัครสอบ : หลังสอบ 2 สัปดาห์ ตรวจสอบทางเว็บไซต์ : หลังสอบ 15 วัน ส่งผลคะแนนสอบให้ผู้สมัครสอบ : หลังสอบ 30 วัน

 


วิธีสมัครสอบ TU-GET

 1. เข้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt จากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียน/Register”
  – หากเคยมีแอคเคาน์แล้ว สามารถกรอกรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบได้เลย
  – หลังจากเข้าเว็บไซต์มาแล้ว ระบบอาจมีการแจ้งเตือนเรื่องรอบสอบต่าง ๆ ขึ้นมาก่อน เราสามารถคลิกปิดหน้าต่างได้ จากนั้นคลิกที่ “ลงทะเบียน/Register”
  สมัครสอบ TU-GET
 2. เลือกประเภทบัตรที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตน ซึ่งโดยปกติแล้วจะให้เลือกระหว่างบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต จากนั้นเลือกประเภทผู้สมัครสอบว่าเป็นบุคคลทั่วไปหรือเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และต่อมาจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครสอบ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน และต่อมาจะเป็นการตั้งรหัสผ่านสำหรับการเข้าระบบในครั้งต่อ ๆ ไป หากเรากรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดแล้วให้คลิกที่ “บันทึก (Save)”
  สมัครสอบ TU GET 2 1สมัครสอบ TU GET 2 2

 3. จากนั้นระบบจะแจ้งว่า “ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์” ให้เรากรอกรหัสบัตรประชาชนและรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “Sign in”
  สมัครสอบ TU GET 3
 4. หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบมาแล้ว จะมีรอบสอบที่กำลังเปิดรับสมัครแจ้งรายละเอียดไว้ว่ารับสมัครในช่วงใด วันที่สอบจริงคือวันที่เท่าไหร่ พร้อมกับแจ้งสนามสอบไว้ด้วย หากเราต้องการสมัครสอบให้คลิกที่ “คลิกสมัครสอบ”
  สมัครสอบ TU GET 4
 5. ต่อมาระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบให้เราทราบ ไม่ว่าจะเป็นปี สถานที่สอบ ประเภทการสอบ วันที่เปิดและวันที่ปิดรับสมัคร วันสอบจริง เวลาสอบ วันประกาศผลสอบ และราคาค่าสมัครสอบ จากนั้นให้เลือกที่อยู่สำหรับการจัดส่งผลสอบ หากเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ “สมัครสอบ/Register”
  สมัครสอบ TU GET 5สมัครสอบ TU GET 5 2
 6. คลิก “ตกลง” อีกครั้ง หากเรายืนยันที่จะสมัครสอบ
  สมัครสอบ TU GET 6
 7. เข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน โดยการคลิกที่ “คลิกชำระเงิน”
  สมัครสอบ TU GET 7
 8. เลือกช่องทางการชำระเงินได้โดยการคลิกที่ “ชำระเงิน” โดยจะมีให้เลือกหลายช่องทาง ได้แก่ การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร การชำระเงินผ่านบัตร Debit/Credit หรืออีกช่องทางคือการชำระเงินผ่าน QR Code
  สมัครสอบ TU GET 8 1สมัครสอบ TU GET 8 2
 9. หากเราเลือกชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ให้ทำการ Print ใบชำระเงินนำ ไปติดต่อชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทยได้เลย
  สมัครสอบ TU GET 9
 10. สำหรับผู้สมัครสอบที่สะดวกชำระเงินผ่านบัตร Debit/Credit หรืออีกช่องทางคือการชำระเงินผ่าน QR Code ก็สามารถคลิก Pay Now จากในระบบ แล้วกรอกข้อมูลการชำระเงินต่อไป
  สมัครสอบ TU GET 10 1สมัครสอบ TU GET 10 2
 11. ไม่ว่าเราจะเลือกชำระเงินด้วยวิธีใด หลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแจ้งการชำระเงิน โดยการคลิกที่เมนู “แจ้งหลักฐานการชำระเงิน” แล้วอัพโหลดรูปภาพหลักฐานการชำระเงิน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ “อัพโหลด” เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเราได้สมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้ก็เหลือเพียงการเข้ามาตรวจสอบสถานการณ์ชำระเงินในเว็บไซต์เดียวกัน ส่วนสถานที่สอบและที่นั่งสอบเราสามารถตรวจสอบได้จากเมนูด้านซ้ายมือของระบบ
  สมัครสอบ TU GET 11 1สมัครสอบ TU GET 11 2

 


แนะนำหนังสือ TU-GET สำหรับเตรียมสอบ

การสอบ TU-GET หรือ Thammasat University General English Test เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และผู้ที่อยากวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยข้อสอบ TU-GET นั้นแบ่งออกเป็น 3 พาร์ทด้วยกัน ได้แก่ แกรมมาร์และโครงสร้าง (grammar and structure) คำศัพท์ และความเข้าใจในการอ่าน (reading comprehension) ทั้งหมด 100 ข้อ และมีเวลาสอบ 3 ชั่วโมง ซึ่งระดับความยากง่ายของข้อสอบนั้นเทียบเท่าได้กับการสอบ CU-TEP นอกจากนี้ เนื่องจากข้อสอบ TU-GET นั้นครอบคลุมหลากหลายทักษะที่จำเป็นในภาษาอังกฤษ การสอบ TU-GET จึงต้องอาศัยการเตรียมตัวที่ค่อนข้างมาก ดังนั้น วันนี้เราเลยจะมาแนะนำหนังสือเตรียมสอบ TU-GET ให้กับทุกคนที่กำลังมองหาผู้ช่วยดี ๆ ในการเตรียมสอบ โดยหนังสือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ก็คือ หนังสือ TU-GET Volume 1 และ Volume 2 ที่ทางสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้จัดทำเอง ซึ่งหลายคนอาจคุ้นตากันดีว่าเป็นหนังสือเล่มเหลือง – แดงของ TU-GET

แนะนำหนังสือ TU-GET
แนะนำหนังสือ TU-GET

แบบฝึกข้อสอบในหนังสือทั้ง 2 เล่มใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมาก ๆ นอกจากนี้ จุดเด่นสำคัญของหนังสือชุดนี้ก็คือ การอธิบายข้อสอบที่ละเอียดในแต่ละข้อซึ่งมีประโยชน์มาก ๆ เวลาที่เราเตรียมตัวสอบ โดยเฉพาะข้อสอบพาร์ทแกรมมาร์และโครงสร้างใน TU-GET ที่มีความละเอียดมากซึ่งอาจทำให้หลายคนที่ไม่เคยเตรียมสอบ TU-GET มาก่อนสับสนได้ ดังนั้น แบบฝึกหัดที่ใกล้เคียงกับข้อสอบจริงและมีรายละเอียดอธิบายแกรมมาร์ในหนังสือทั้ง 2 เล่มจึงเป็นประโยชน์มาก ๆ นอกเหนือจากนี้ เนื่องจากหนังสือชุดนี้จัดทำโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้จัดทำข้อสอบ TU-GET เราจึงแนะนำให้ทุกคนทำแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ให้ครบ เพื่อจะได้คุ้นเคยกับแนวข้อสอบจริง อย่างไรก็ดี การอ่านหนังสือเตรียมสอบเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการเตรียมตัวที่ยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยเตรียมตัวสอบ TU-GET มาก่อน รวมถึงคนที่มองหาผู้ช่วยในพื้นฐานภาษาอังกฤษ Chulatutor เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในด้านนี้ ด้วยคอร์สการันตีผล TU-GET ชองเราที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในภาษาอังกฤษที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และจำเป็นในการสอบ TU-GET เรารับรองว่า ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา การสอบ TU-GET ก็จะเป็นเรื่องง่าย ๆ เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก!

 


คำถามยอดฮิต TU-GET

คอร์สเรียน TU-GET รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

 go to top