IELTS Reading

ielts reading

IELTS Reading คืออะไร

IELTS Reading คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดยพาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะได้อ่านบทความยาวประมาณ 2-3 หน้า จำนวน 3 บทความ ในแต่ละบทความจะมีคำถามประมาณ 13 – 14 ข้อ โดยหากรวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่ง IELTS Reading จะเป็นลำดับที่สองของการสอบ IELTS ต่อจาก IELTS Listening และเมื่อทำข้อสอบ IELTS Reading ผ่านไปแล้ว ก็จะตามมาด้วย IELTS Writing และ IELTS Speaking ตามลำดับ โดย IELTS Reading ในที่นี้จะเน้นเฉพาะไปที่การสอบแบบ Academic เป็นหลัก

IELTS Reading มีกี่ข้อ สอบอะไรบ้าง

IELTS Reading มีทั้งหมด 40 ข้อ โดยแต่ละบทความที่เราได้อ่านจะมีคำถาม 13-14 ข้อ ใครที่สงสัยว่าการทำข้อสอบ IELTS Reading กี่นาทีถึงจะทำทัน ด้วยความที่การสอบ Reading IELTS นั้นจะให้เวลาทั้งหมด 60 นาที นั่นหมายความว่า เราจะมีเวลาทำข้อสอบข้อละประมาณ 1.5 นาที นั่นเอง สำหรับบทความที่จะได้อ่านในห้องสอบ โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบทความทางวิชาการที่ตัดมาจากหนังสือ นิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ที่มีเนื้อหาที่ทุกคนสามารถอ่านเข้าใจได้ ไม่เฉพาะทาง และมีรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันออกไป เช่น Multiple Choice, Sentence Completion, Matching Information True/False/Not Given, Yes/No/Not Given เป็นต้น

IELTS Reading คิดคะแนนยังไง

เกณฑ์การคิดคะแนน IELTS Reading นั้นจะคำนวณจากคะแนนดิบ หากตอบถูกจะได้ 1 คะแนน (ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ) เมื่อได้คะแนนดิบมาแล้ว ก็จะนำคะแนนดังกล่าวมาเทียบ แล้วแปลงเป็น IELTS Reading Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 เช่น ได้คะแนนดิบ 30-31 คะแนน จะเท่ากับ Band Score 7.0 แต่หากได้คะแนนดิบ 32-34 คะแนน ก็จะเท่ากับ Band Score 7.5 เป็นต้น สุดท้ายก็จะนำ Band Score ของทุกพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ย สรุปผลออกมาเป็น Band Score รวมนั่นเอง

เทคนิค IELTS Reading

เทคนิคการทำข้อสอบ Reading IELTS ให้ได้คะแนนดี ๆ เทคนิคการอ่าน Reading IELTS ให้ทันเวลา จะต้องใช้ทักษะการอ่านแบบข้าม (Skimming) และการอ่านจุบจุด (Scanning) เข้ามาช่วย เพราะหากเราอ่านทุกตัวอักษรในแต่ละบทความก็จะเสี่ยงในการทำข้อสอบไม่ทัน โดยการอ่านแบบ Skimming จะเป็นการอ่านอย่างเร็ว ๆ เป็นจุด ๆ โดยเน้นอ่านเพื่อหาใจความสำคัญ และอ่านเพื่อหารายละเอียดที่สำคัญ ๆ ของบทความนั้น ๆ ส่วนการอ่านแบบ Scanning จะเป็นการอ่านแบบผ่าน ๆ สนใจเฉพาะประเด็นที่เราต้องการเท่านั้น เช่น ข้อมูลตัวเลขบางอย่าง ชื่อคน ชื่อสถานที่ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญคือการฝึกอ่านเยอะ ๆ ฝึกอ่านบ่อย ๆ เพื่อที่จะได้ใช้เทคนิคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

แนะนำแหล่งฝึก IELTS Reading Practice Test

การฝึก IELTS ด้วยตนเอง โดยเฉพาะ IELTS Reading สามารถเข้าไปฝึกตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

  • www.ieltsbuddy.com เป็นเว็บไซต์ที่มี IELTS Reading Practice Test พร้อมเฉลย ให้เราได้ฝึกอ่านและฝึกทำข้อสอบอยู่เยอะมาก ๆ
  • www.english-exam เว็บไซต์ฝึกทำข้อสอบ IELTS Reading online ที่นอกจากจะมีแนวข้อสอบ IELTS Reading ให้ฝึกทำเยอะมาก ๆ เช่นกันแล้ว เขายังมี CHECK ANSWERS ให้เราได้รู้ด้วยว่าตอบถูกตอบผิดมากน้อยแค่ไหน
  • www.chulatutor.com/ielts เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่มีทั้งข้อมูลการสอบ IELTS มีแนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ IELTS ให้ดูกันด้วย ใครที่ยังไม่ถนัดเข้าเว็บไซต์ของต่างประเทศ ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของจุฬาติวเตอร์ก่อนได้

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​

เรียน IELTS
Related Posts