เทคนิคทำข้อสอบ GMAT

GMAT คืออะไร

GMAT อ่านว่า จีแมท ย่อมากจาก Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบวัดสามารถของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คะแนน GMAT ยังสามารถใช้ยื่นเข้า MBA ทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น MBA CU , MBA TU , NIDA , SASIA , MBA KU และมหาลัยชั้นนำอื่นทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ข้อสอบ GMAT จะมี 3 พาร์ทด้วยกันคือ 1.วัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative) , 2.ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) 3.ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

 1. Quantitative เป็นข้อสอบ GMAT ที่ใช้วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม
 2. Verbal เป็นข้อสอบ GMAT ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม
 3. Analytical Writing Assessment คือ ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
  • การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที
  • การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที
โครงสร้างข้อสอบ GMAT
 QuantitativeVerbalAnalytical Writing Assessment
Analytical WritingIntegrated Reasoning
จำนวนคำถามในข้อสอบ GMAT37 คำถาม41 คำถาม1 บทความ12 คำถาม
ประเภทของคำถาม

ารวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล

การแก้ไขปัญหาโจทย์

การอ่านเพื่อความเข้าใจ

การให้เหตุผล

การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์

การเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ

การให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก

การวิเคราะห์สองส่วน การวิเคราะห์ตาราง

ระยะเวลา การสอบ GMAT75 นาที75 นาที30 นาที30 นาที
วัดอะไรวัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารความคิดเห็นผ่านการเขียนวัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ
ช่วงคะแนน0-600-600-61-8

 

เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง GMAT และ GRE

เปรียบเทียบ GMAT vs GRE
 GMATGRE
ระยะเวลาในการสอบ3 ชั่วโมง 30 นาที3 ชั่วโมง 45 นาที
อายุคะแนน5 ปี5 ปี
สมัครเรียนBusiness Schoolปริญญาโท & หลักสูตร MBA
ช่วงคะแนน200-800260-340
ค่าสอบ250 USD205 USD
จำนวน นักเรียนสอบต่อปี250,000655,000
รูปแบบการสอบสอบผ่านคอมพิวเตอร์สอบผ่านคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านกระดาษ

 

เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง GMAT และ GRE

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบ GMAT และ GRE

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบ GMAT GRE
 Graduate Management Admission TestGraduate Record Examination
 จำนวนคำถาม GMATระยะเวลาสอบ GMATจำนวนคำถาม GREระยะเวลาสอบ GRE
Quantitative31 ข้อ62 นาที20 ข้อ/task (มี 2 task)70 นาที
Verbal36 ข้อ65 นาที20 ข้อ/task (มี 2 task)60 นาที
Analytical Writing1 เรื่อง30 นาที2 เรื่อง60 นาที
Integrated Reasoning12 ข้อ30 นาที60 นาที
Experimental / Research Section20 ข้อ0-35 นาที (Verbal Quant)
ข้อสอบ ส่วนคณิตศาสตร์ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขใช้เครื่องคิดเลขได้
ข้อสอบ ส่วนอังกฤษเน้น Grammarเน้นที่คำศัพท์
โครงสร้างข้อสอบ GMAT GRE

ติว GMAT รับรองผล!!!

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จำเป็นต้องสอบวัดความสามารถ GMAT หากความฝันของคุณต้องเดินหน้า อย่ารอช้า! ด้วยหลักสูตร ฟิตสุดฤทธิ์ พิชิต GMAT ที่จะช่วยทบทวนความรู้ให้คุณได้อย่างครอบคลุม ทั้งการอ่านเขียน ทักษะการวิเคราะห์ให้แม่นยำและตรงจุด รวมทั้งทักษะการคำนวณ เพื่อให้คุณพร้อมและกล้าเดินต่อได้อย่างมั่นใจ

 • คอร์สทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้น ที่สามารถนำไปศึกษาก่อนล่วงหน้าได้
 • พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบ
 • เทคนิคการการพิชิตข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
 • เจาะลึกเนื้อหาแบบเน้นๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว เพราะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อหา
 • นอกจากนี้ยังเน้นการทำแบบฝึกหัดพร้อมจับเวลาการทำข้อสอบ เพื่อรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ
 • เพิ่มขึ้นให้สูงขึ้นอย่างง่ายดาย
 • หากยังรู้สึกไม่มั่นใจสามารถมาเรียนทบทวนเพิ่มเติมได้ฟรี!

ด้วยผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เรากล้าพูดได้อย่างมั่นใจว่า คุณจะพิชิตข้อสอบครั้งนี้ได้อย่างใสๆ ในเวลา ไม่นาน ตัดความกังวลและปัญหาทุกอย่างทิ้งไป ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเตรียมตัวน้อย หรือพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป และพร้อมเพิ่มความมั่นใจสุดฤทธิ์ ให้เรื่องพิชิต GMAT กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณทำได้แน่นอน เพียงตัดความกลัว ความกังวลทุกอย่างที่มีทิ้งไป แล้วให้เราเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณ!


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN030623 3 มิ.ย. - 18 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
[เต็มแล้ว]
-1 เปิ้ล
IN010723 1 ก.ค. - 16 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
สมัครเรียน
6 เปิ้ล

คะแนน GMAT ใช้ทำอะไร

คะแนน GMAT ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อ MBA เป็นที่นิยมมากใน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วนประเทศไทย คะแนน GMAT สามารถใช้แทนคะแนน CU-BEST SMART-II ได้ โดย คะแนน GMAT มาตราฐานที่ใช้กันจะอยู่ที่ 550 คะแนน สำหรับ GMAT score 700 ขึ้นไป ถือว่า อยู่ในระดับที่ดี แต่หาก GMAT score 740 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก เป็นช่วงคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยผู้เข้าสอบจะได้ผลคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 20 วัน

 

คะแนน GMAT มีความหมายยังไงบ้าง

 • 550 คะแนนขึ้นไป คือ Average GMAT Score
 • 700 คะแนนขึ้นไป คือ Good GMAT score
 • 740 คะแนนขึ้นไป คือ Excellent GMAT score
GMAT Score

คะแนนเฉลี่ย GMAT Score ในการยื่นเข้า MBA มหาวิทยาลัยระดับโลก

SchoolAverage GMAT ScoreGMAT Range
Stanford Graduate School of Business732600 to 790
Harvard Business School730610 to 800
INSEAD709570 to 780
University of Pennsylvania732500 to 790
CEIBS685640 to 740
London Business School708600 to 780
University of Chicago731610 to 790
Massachusetts Institute of Technology728690 to 760
Columbia Business School732530 to 790
UC Berkeley726640 to 780
Yale School of Management730690 to 760
IESE Business School686600 to 750
University of Oxford690510 to 800
Northwestern University: Kellogg732590 to 790
Dartmouth College722620 to 780
University of Cambridge693580 to 780
National University of Singapore667580 to 770
HKUST Business School680580 to 720
HEC Paris690600 to 770
Duke University710650 to 750

ค่าสอบและสถานที่สอบ GMAT Fees

ผู้ที่สนใจจะสอบ GMAT จะต้องสมัครสอบผ่านทาง https://www.mba.com/ เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าสอบ GMAT $250 ดอลลาร์ โดยสอบได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และ สอบ GMAT ปีหนึ่งได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้งนี้คะแนนสอบ GMAT มีอายุได้ถึง 5 ปี

 

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศ มีอยู่ 2 แห่งคือ

 1. ศูนย์สอบ GMAT กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (หรือที่รู้จักในชื่อตึก Emirates) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอโศก โทรศัพท์ 02 664 3563
 2. ศูนย์สอบ GMAT เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 227 500-2

 

คำถามยอดฮิต GMAT

คอร์สเรียน GMAT รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

 

Scroll to Top