fbpx

GMAT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ 2021 แนวข้อสอบ หนังสือเตรียมสอบ เรียน GMAT รับรองผล

เรียน GMAT ให้พร้อมลงสนามสอบก่อนใคร ด้วยคอร์สเรียนการันตีรับรองผล สอนตั้งแต่พื้นฐานถึงตะลุยโจทย์ ไม่ว่าผู้เรียนจะทิ้งคณิตศาสตร์ไปนานแค่ไหน ก็สามารถเรียนได้อย่างไร้กังวล มาพร้อมกับแนวข้อสอบ ที่จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้นกว่าเดิม
084-942-4261

GMAT คืออะไร

GMAT อ่านว่า จีแมท ย่อมากจาก Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบวัดสามารถของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คะแนน GMAT ยังสามารถใช้ยื่นเข้า MBA ทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น MBA CU , MBA TU , NIDA , SASIA , MBA KU และมหาลัยชั้นนำอื่นทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ ข้อสอบ GMAT จะมี 3 พาร์ทด้วยกันคือ 1.วัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative) , 2.ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) 3.ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

โครงสร้างข้อสอบ GMAT

1. Quantitative เป็นข้อสอบ GMAT ที่ใช้วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

2. Verbal เป็นข้อสอบ GMAT ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

3.  Analytical Writing Assessment คือ ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

3.1) การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

3.2) การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

โครงสร้างข้อสอบ GMAT
Quantitative Verbal Analytical Writing Assessment
Analytical Writing Integrated Reasoning
จำนวนคำถามในข้อสอบ GMAT 37 คำถาม 41 คำถาม 1 บทความ 12 คำถาม
ประเภทของคำถาม การวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล

การแก้ไขปัญหาโจทย์

การอ่านเพื่อความเข้าใจ

การให้เหตุผล

การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์

การเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ การให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก

การวิเคราะห์สองส่วน การวิเคราะห์ตาราง

ระยะเวลา การสอบ GMAT 75 นาที 75 นาที 30 นาที 30 นาที
วัดอะไร วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารความคิดเห็นผ่านการเขียน วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ
ช่วงคะแนน 0-60 0-60 0-6 1-8

เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง GMAT และ GRE

เปรียบเทียบ GMAT vs GRE
GMAT GRE
ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที 3 ชั่วโมง 45 นาที
อายุคะแนน 5 ปี  5 ปี
สมัครเรียน Business School ปริญญาโท & หลักสูตร MBA
ช่วงคะแนน 200-800 260-340
ค่าสอบ 250 USD 205 USD
จำนวน นักเรียนสอบต่อปี 250,000 655,000
รูปแบบการสอบ
สอบผ่านคอมพิวเตอร์ สอบผ่านคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านกระดาษ

 

เปรียบเทียบ GMAT และ GRE

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบ GMAT และ GRE

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบ GMAT GRE
Graduate Management Admission Test Graduate Record Examination
จำนวนคำถาม GMAT ระยะเวลาสอบ GMAT จำนวนคำถาม GRE ระยะเวลาสอบ GRE
Quantitative 31 ข้อ 62 นาที 20 ข้อ/task (มี 2 task) 70 นาที
Verbal 36 ข้อ 65 นาที 20 ข้อ/task (มี 2 task) 60 นาที
Analytical Writing 1 เรื่อง 30 นาที 2 เรื่อง 60 นาที
Integrated Reasoning 12 ข้อ 30 นาที 60 นาที
Experimental / Research Section 20 ข้อ 0-35 นาที (Verbal Quant)
ข้อสอบ ส่วนคณิตศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข ใช้เครื่องคิดเลขได้
ข้อสอบ ส่วนอังกฤษ เน้น Grammar  เน้นที่คำศัพท์

 โครงสร้างข้อสอบ GMAT

คะแนน GMAT ใช้ทำอะไร

คะแนน GMAT ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อ MBA เป็นที่นิยมมากใน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วนประเทศไทย คะแนน GMAT สามารถใช้แทนคะแนน CU-BEST SMART-II ได้ โดย คะแนน GMAT มาตราฐานที่ใช้กันจะอยู่ที่ 550 คะแนน  สำหรับ GMAT score 700 ขึ้นไป ถือว่า อยู่ในระดับที่ดี แต่หาก GMAT score 740 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก เป็นช่วงคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยผู้เข้าสอบจะได้ผลคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 20 วัน

คะแนน GMAT มีความหมายยังไงบ้าง

 • 550 คะแนนขึ้นไป คือ Average GMAT Score
 • 700 คะแนนขึ้นไป คือ  Good GMAT score
 • 740 คะแนนขึ้นไป คือ Excellent GMAT score

คะแนน GMAT

 

คะแนนเฉลี่ย GMAT ในการยื่นเข้าศึกษาต่อ MBA ในมหาวิทยาลัยระดับโลก

School Average GMAT Score GMAT Range
Stanford Graduate School of Business 732 600 to 790
Harvard Business School 730 610 to 800
INSEAD 709 570 to 780
University of Pennsylvania 732 500 to 790
CEIBS 685 640 to 740
London Business School 708 600 to 780
University of Chicago 731 610 to 790
Massachusetts Institute of Technology 728 690 to 760
Columbia Business School 732 530 to 790
UC Berkeley 726 640 to 780
Yale School of Management 730 690 to 760
IESE Business School 686 600 to 750
University of Oxford 690 510 to 800
Northwestern University: Kellogg 732 590 to 790
Dartmouth College 722 620 to 780
University of Cambridge 693 580 to 780
National University of Singapore 667 580 to 770
HKUST Business School 680 580 to 720
HEC Paris 690 600 to 770
Duke University 710 650 to 750

Downlaod แนวข้อสอบ gmat pdf

GMAT Sample Paper Quantitative (Problem Solving) Questions

จีแมท Sample Paper Quantitative (Data Sufficiency) Questions

Graduate Management Admission Test Sample Paper Verbal (Reading Comprehension) Questions

GMAT Sample Paper Verbal (Critical Reasoning) Questions

จีแมท Sample Paper Verbal (Sentence Correction) Questions

Graduate Management Admission Test Quantitative Sample Questions with solutions

GMAT Verbal Sample Questions with answers

จีแมท English Sample Questions

Graduate Management Admission Test Reasoning Sample Questions

GMAT Analytical Writing Assessment

วิธีสมัครสอบ GMAT

การสมัครสอบ GMAT นั้นมี 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ GMAT TEST CENTER EXAMS และ GMAT GMAT ONLINE EXAMS ซึ่งหากเราต้องการสมัครสอบ ไม่ว่าจะเป็นการสอบแบบใดก็ตาม สามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.mba.com/ ได้เลย โดยหากเลือก GMAT TEST CENTER EXAMS จะเป็นการสอบ GMAT ที่สนามสอบ แต่หากเลือกเป็น GMAT ONLINE EXAMS จะเป็นการสอบ GMAT Online ที่สามารถทำข้อสอบจากที่บ้านผ่านระบบควบคุมของ GMAT โดยในที่นี้เราจะเน้นไปที่ GMAT TEST CENTER EXAMS เป็นหลัก ซึ่งมีขึ้นตอน ดังนี้

1.เข้าเว็บไซต์ https://www.mba.com/ เพื่อทำการสมัครสอบ GMAT แล้วคลิกตรงเมนู “Exam” แล้วเลือก “GMAT Exam” จากนั้นคลิกที่ “REGISTER NOW”

2.เข้าสู่หน้าต่าง Create Your Account หากมีแอคเคาน์อยู่แล้ว สามารถเข้าสู่ระบบด้วยการคลิกตรง “Sign in here.” ได้เลย แต่หากยังไม่เคยมีแอคเคาน์ให้กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล และตั้งรหัสผ่าน จากนั้นคลิกยืนยันว่า “ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วคลิก “CREATE ACCOUNT”

3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ชื่อ นามสกุล และอีเมลอีกครั้ง หากถูกต้องให้คลิก “NEXT”

4. กรอกข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และภาษาที่ใช้ จากนั้นคลิก “NEXT”

5. กรอกข้อมูลวัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และภาษา จากนั้นคลิก “NEXT”

6. เลือกช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากนั้นคลิก “NEXT”

7. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและผลการเรียน จากนั้นคลิก “NEXT”

8. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ว่าเราทำงานมากี่ปี มีประสบการณ์การทำงานในด้านใดหรือธุรกิจใด หากกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”

9. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนต่อในอนาคต ความสนใจในสาขาที่จะเรียนต่อ รวมไปถึงความคาดหวังหลังเรียนจบการศึกษา หากกรอกเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”

10. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ระบบสรุปมาให้อีกครั้ง หากต้องการแก้ไขข้อมูลในส่วนใด สามารถคลิกที่ “Edit” ของหัวข้อที่เราต้องการจะแก้ไขได้เลย หากตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คลิก “SAVE PROFILE”

11. เลือกสนามสอบ GMAT ที่ต้องการ จากนั้นคลิก “NEXT”

12. คลิกเลือก วันสอบ GMAT จากปฏิทินที่เมนู “Show me appointments on or around this date” หรือ“Show me the next available appointments” ก็ได้ จากนั้นคลิก “NEXT” แล้วเลือก วัน เวลาสอบ GMAT ที่ต้องการ

13. ตรวจสอบความถูกต้องของกำหนดการสอบ GMAT ว่าถูกต้องหรือไม่ ระบบจะมีข้อมูลแสดงให้อย่างครบถ้วน ทั้งวัน เวลาสอบ รายละเอียดการสอบ ราคาค่าสอบ GMAT จากนั้นให้เลือกว่าต้องการสั่งซื้อหนังสือ GMAT หรือไม่ และตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด หมายเลขโทรศัพท์ และประเทศอีกครั้ง จากนั้นคลิก “COMPLETE ORDER”

14. คลิก “ACCEPT” เพื่อยอมรับเงื่อนไขที่ระบบแจ้ง

15. ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับ วิธีสมัครสอบ GMAT คือ การเลือกช่องทางการชำระเงิน กรอกข้อมูลสำหรับการจัดส่งใบเสร็จ และกรอกข้อมูลชำระเงิน โดยหลังจากลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลยืนยันเป็นสำดับถัดไป

 

ค่าสอบและสถานที่สอบ GMAT

ผู้ที่สนใจจะสอบ GMAT จะต้องสมัครสอบผ่านทาง https://www.mba.com/ เท่านั้น พร้อมทั้งชำระค่าสอบ GMAT $250 ดอลลาร์ โดยสอบได้ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง และ สอบ GMAT ปีหนึ่งได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ทั้งนี้คะแนนสอบ GMAT มีอายุได้ถึง 5 ปี

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศ มีอยู่ 2 แห่งคือ

1. ศูนย์สอบ GMAT กรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (หรือที่รู้จักในชื่อตึก Emirates) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอโศก โทรศัพท์ 02 664 3563

2. ศูนย์สอบ GMAT เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 227 500-2

คำถามยอดฮิต GMAT

ศูนย์สอบ GMAT มีที่ใดบ้างและสมัครอย่างไร ?

สำหรับศูนย์สอบในไทยจะมีเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือ 1. ศูนย์สอบกรุงเทพฯ Pearson Professional Centers-Bangkok 2. ศูนย์สอบเชียงใหม่ Movaci Technology ในส่วนของการสมัครสอบนั้นจะเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.gmac.com อัตราค่าสอบ 250 USD

คะแนน GMAT จะประกาศผลเมื่อใด และผลคะแนนมีอายุกี่ปี ?

หลังจากที่เราทำข้อสอบเสร็จแล้ว เราจะทราบผลคะแนนแบบไม่เป็นทางการได้ทันที แต่จะทราบคะแนนเฉพาะพาร์ท Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning และคะแนนรวมเท่านั้น หลังจากสอบเสร็จประมาณ 3 สัปดาห์ ทาง GMAT จะส่งอีเมลแจ้งผลคะแนนอย่างเป็นทางการมาให้อีกครั้ง โดยนอกจากจะมีคะแนนทั้งหมดตามข้างต้นแล้ว ยังมีคะแนนพาร์ท Analytical Writing และ Percentile rank อีกด้วย ทั้งนี้ คะแนนของ GMAT นั้นจะมีอายุ 5 ปี และสามารถดูผลสอบย้อนหลังในระบบได้ไม่เกิน 10 ปี

GMAT มีสอบเมื่อไหร่บ้าง และสามารถสอบได้บ่อยแค่ไหน ?

สำหรับการสอบ GMAT นั้น ปกติแล้วจะเปิดให้สมัครสอบเกือบทุกวัน ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีรอบสอบให้เลือกหลากหลายแตกต่างกันไป โดยรอบเช้าสุดจะเริ่มเวลา 8.00 น. และรอบเย็นสุดจะเป็นเวลา 15.00 น. ในวันสอบจริงเราจะต้องมาถึงศูนย์สอบก่อนประมาณ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ แม้ GMAT จะเปิดรอบสอบให้เราสมัครได้เกือบทุกวัน แต่สุดท้ายแล้วเราจะสอบได้ 5 ครั้งต่อปี พร้อมกับเว้นระยะห่างในการสอบแต่ละครั้งอย่างน้อย 16 วัน

เรียน GMAT รับรองผล | Graduate Management Admission Test

 

เรียน ติว GMAT รับรองผล!!!

สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ จำเป็นต้องสอบวัดความสามารถ GMAT หากความฝันของคุณต้องเดินหน้า อย่ารอช้า! ด้วยหลักสูตร ฟิตสุดฤทธิ์ พิชิต GMAT ที่จะช่วยทบทวนความรู้ให้คุณได้อย่างครอบคลุม ทั้งการอ่านเขียน ทักษะการวิเคราะห์ให้แม่นยำและตรงจุด รวมทั้งทักษะการคำนวณ เพื่อให้คุณพร้อมและกล้าเดินต่อได้อย่างมั่นใจ

 • คอร์สทบทวนคณิตศาสตร์เบื้องต้น ที่สามารถนำไปศึกษาก่อนล่วงหน้าได้
 • พร้อมเรียนรู้เคล็ดลับการทำข้อสอบ
 • เทคนิคการการพิชิตข้อสอบยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตา
 • เจาะลึกเนื้อหาแบบเน้นๆ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว เพราะใช้เวลาเพียงสั้น ๆ ในการทำความเข้าใจเนื้อหา
 • นอกจากนี้ยังเน้นการทำแบบฝึกหัดพร้อมจับเวลาการทำข้อสอบ เพื่อรู้เทคนิคในการทำข้อสอบ
 • เพิ่มขึ้นให้สูงขึ้นอย่างง่ายดาย
 • หากยังรู้สึกไม่มั่นใจสามารถมาเรียนทบทวนเพิ่มเติมได้ฟรี!

ด้วยผู้สอนที่เชี่ยวชาญ ทำให้เรากล้าพูดได้อย่างมั่นใจว่า คุณจะพิชิตข้อสอบครั้งนี้ได้อย่างใสๆ ในเวลา ไม่นาน ตัดความกังวลและปัญหาทุกอย่างทิ้งไป ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเตรียมตัวน้อย หรือพื้นฐานไม่ดี ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป และพร้อมเพิ่มความมั่นใจสุดฤทธิ์ ให้เรื่องพิชิต GMAT กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่คุณทำได้แน่นอน เพียงตัดความกลัว ความกังวลทุกอย่างที่มีทิ้งไป แล้วให้เราเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของคุณ!

 รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

 

หมายเหตุ : 8,900 บาท

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน : ทางผู้สนใจเรียนสามารถชำระค่าเรียนได้โดย

1. ผ่านทางธนาคารบัญชี “จุฬาติวเตอร์”
2. ชำระผ่านทางบัตรเครดิตที่ทางสถาบัน โดยทางสถาบันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ทางสถาบันไม่มีการชำระเงินสดค่าเรียนที่ทางสถาบัน

 

--> go to top