GMAT รวมทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนสอบ GMAT Test

GMAT คืออะไร

GMAT อ่านว่า จีแมท ย่อมากจาก Graduate Management Admission Test คือ ข้อสอบวัดสามารถของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ คะแนนยังสามารถใช้ยื่นเข้า MBA ทุกมหาวิทยาลัยในไทย เช่น MBA CU , MBA TU , NIDA , SASIA , MBA KU และมหาลัยชั้นนำอื่นทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ข้อสอบจะมี 3 พาร์ทด้วยกันคือ 1.วัดความรู้คณิตศาสตร์ (Quantitative) , 2.ความรู้ภาษาอังกฤษ (Verbal) 3.ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ (Analytical Writing Assessment)

Menu

ข้อสอบ GMAT มี 3 ส่วน

1. Quantitative เป็นข้อสอบ ที่ใช้วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับเลขคณิต, พีชคณิต และเรขาคณิต ข้อสอบจะเป็นการทดสอบด้านการให้เหตุผลไม่ใช่การทดสอบทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 37 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Problem Solving 24 คำถาม และ Data Sufficiency 13 คำถาม

2. Verbal เป็นข้อสอบ ที่วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในด้านการอ่านและความเข้าใจในบทความ, การให้เหตุผลและการประเมินข้อโต้แย้ง, การเขียนแก้ไขบทความเพื่อการสื่อความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบมีทั้งหมด 41 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที โดยแบ่งเป็น Reading Comprehension 14 คำถาม, Critical Reading 14 คำถาม และ Sentence Correction 13 คำถาม

3. Analytical Writing Assessment คือ ความถนัดการเขียนวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน

– การเขียนเชิงวิเคราะห์ (Analytical Writing) วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสื่อสารความคิดเห็นของท่านผ่านการเขียน ข้อสอบจะมีเขียนเรียงความ (essay) 1 ข้อใช้เวลา 30 นาที

– การให้เหตุผลเชิงบูรณาการ (Integrated Reasoning) วัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่างๆ ข้อสอบจะมี 12 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

โครงสร้างข้อสอบ GMAT
 QuantitativeVerbalAnalytical Writing Assessment
Analytical WritingIntegrated Reasoning
จำนวนคำถามในข้อสอบ37 คำถาม41 คำถาม1 บทความ12 คำถาม
ประเภทของคำถาม

ารวิเคราะห์ความเพียงพอของข้อมูล

การแก้ไขปัญหาโจทย์

การอ่านเพื่อความเข้าใจ

การให้เหตุผล

การแก้ไขประโยคให้สมบูรณ์

การเขียนวิเคราะห์การโต้ตอบ

การให้เหตุผลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ

การตีความข้อมูลในรูปแบบกราฟิก

การวิเคราะห์สองส่วน การวิเคราะห์ตาราง

ระยะเวลา การสอบ75 นาที75 นาที30 นาที30 นาที
วัดอะไรวัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วัดความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์วัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสารความคิดเห็นผ่านการเขียนวัดความสามารถในการแปลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในหลายรูปแบบ
ช่วงคะแนน0-600-600-61-8

เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง GMAT และ GRE

 GMATGRE
ระยะเวลาในการสอบ3 ชั่วโมง 30 นาที3 ชั่วโมง 45 นาที
อายุคะแนน5 ปี5 ปี
สมัครเรียนBusiness Schoolปริญญาโท & หลักสูตร MBA
ช่วงคะแนน200-800260-340
ค่าสอบ250 USD205 USD
จำนวน นักเรียนสอบต่อปี250,000655,000
รูปแบบการสอบสอบผ่านคอมพิวเตอร์สอบผ่านคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านกระดาษ
เปรียบเทียบ ความเหมือนและความต่าง GMAT และ GRE

เปรียบเทียบโครงสร้างข้อสอบ GMAT และ GRE

 Graduate Management Admission TestGraduate Record Examination
 จำนวนคำถามระยะเวลาสอบจำนวนคำถามระยะเวลาสอบ
Quantitative31 ข้อ62 นาที20 ข้อ/task (มี 2 task)70 นาที
Verbal36 ข้อ65 นาที20 ข้อ/task (มี 2 task)60 นาที
Analytical Writing1 เรื่อง30 นาที2 เรื่อง60 นาที
Integrated Reasoning12 ข้อ30 นาที60 นาที
Experimental / Research Section20 ข้อ0-35 นาที (Verbal Quant)
ข้อสอบ ส่วนคณิตศาสตร์ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขใช้เครื่องคิดเลขได้
ข้อสอบ ส่วนอังกฤษเน้น Grammarเน้นที่คำศัพท์
โครงสร้างข้อสอบ GMAT GRE

🔥คอร์สสอนสด GMAT รับรองผล!!!


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN250524 25 พ.ค. - 9 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

ทำไมต้องสอบ GMAT

คะแนนใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อ MBA เป็นที่นิยมมากใน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ส่วนประเทศไทย คะแนนสามารถใช้แทนคะแนน CU-BEST SMART-II ได้ โดย คะแนน มาตราฐานที่ใช้กันจะอยู่ที่ 550 คะแนน สำหรับคะแนน 700 ขึ้นไป ถือว่า อยู่ในระดับที่ดี แต่หากได้คะแนน 740 ขึ้นไป ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก เป็นช่วงคะแนนยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยผู้เข้าสอบจะได้ผลคะแนนหลังจากสอบเสร็จ 20 วัน

คะแนนสอบ GMAT มีความหมายยังไงบ้าง

  • 550 คะแนนขึ้นไป คือ Average Score
  • 700 คะแนนขึ้นไป คือ Good score
  • 740 คะแนนขึ้นไป คือ Excellent score

คะแนนเฉลี่ย GMAT Score ในการยื่นเข้า MBA มหาวิทยาลัยระดับโลก

SchoolAverage ScoreRange
Stanford Graduate School of Business732600 to 790
Harvard Business School730610 to 800
INSEAD709570 to 780
University of Pennsylvania732500 to 790
CEIBS685640 to 740
London Business School708600 to 780
University of Chicago731610 to 790
Massachusetts Institute of Technology728690 to 760
Columbia Business School732530 to 790
UC Berkeley726640 to 780
Yale School of Management730690 to 760
IESE Business School686600 to 750
University of Oxford690510 to 800
Northwestern University: Kellogg732590 to 790
Dartmouth College722620 to 780
University of Cambridge693580 to 780
National University of Singapore667580 to 770
HKUST Business School680580 to 720
HEC Paris690600 to 770
Duke University710650 to 750

ค่าสอบ GMAT

$250 ดอลลาร์

สมัครสอบ GMAT

สมัครสอบผ่านทาง https://www.mba.com/

ตารางสอบ GMAT 2024

GMAT มีสอบทุกเดือน

แต่มีเงื่อนไขการสมัครสอบดังนี้

– สอบได้ 5 ครั้งต่อปี

– สอบครั้งต่อไปต้องเว้นระยะสอบ 16 วัน

– สอบ GMAT ได้เพียงแค่ 8 ครั้ง เท่านั้น

ศูนย์สอบ GMAT ในประเทศไทย

1. ศูนย์สอบกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ชั้น 10 อาคาร Bangkok Business (หรือที่รู้จักในชื่อตึก Emirates) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนอโศก โทรศัพท์ 02 664 3563

2. ศูนย์สอบเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 248/55-56 ถนนมณีนพรัตน์ ศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 053 227 500-2

private
Scroll to Top