084-942-4261

TOEFL คืออะไร มีกี่แบบ สมัครสอบ ค่าสอบ

สำหรับคนที่จะไปต่างประเทศ หรือกำลังจะสอบเข้ามหาลัยในประเทศไทย คงจะคุ้นชื่อ ข้อสอบ TOEFL วันนี้ทาง CHULA TUTOR จะมาอธิบายแบบเจาะลึกว่า TOEFL คืออะไร มีกี่แบบ สมัครสอบ ค่าสอบ ศูนย์สอบ เรียน toefl และเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับข้อสอบชุดนี้อย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนเตรียมตัวสอบ จะได้สอบผ่าน ได้คะแนนตามที่หวัง ตั้งแต่ครั้งแรกเลย

 

การสอบ TOEFL คืออะไร ?

TOEFL คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน ย่อมาจาก Test of English as a Foreign Language จัดสอบโดย Educational Testing Service ( ETS TOEFL) ซึ่งผลคะแนนนั้น สามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทั่วโลก ตั้งแต่ระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก และยังสามารถใช้ยื่นขอ VISA ในประเทศต่างๆ เช่น อเมริกา , อังกฤษ , ออสเตรเลีย , นิวซีแลนด์ ส่วนสำหรับประเทศไทย คะแนน TOEFL จะเทียบเท่ากับ IELTS  ซึ่งใช้ยื่นเข้าระดับชั้นปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ และยังใช้คะแนนในการยื่นเข้าศึกษาต่อปริญญาโท และปริญญาเอกได้อีกด้วย

 


ประเภทของ TOEFL

TOEFL มีกี่แบบ

 1. TOEFL IBT คือ ข้อสอบที่ทำในคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วย 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing, Speaking  คะแนนเต็ม 120 คะแนน (พาร์ทละ 30 คะแนน) ค่าสมัครสอบ 195$ ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี
 2. TOEFL ITP ย่อมาจาก TOEFL Institutional Testing Program เป็นข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานได้ซื้อลิขสิทธิ์ข้อสอบมาจาก Educational Testing Service (ETS) เพื่อสำหรับใช้จัดสอบ โดย TOEFL ITP นั้น เป็นการทำข้อสอบในกระดาษ มีทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ Listening comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension คะแนนเต็ม 677 คะแนน ค่าสมัครสอบ 1,800 บาท ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี
 3. TOEFL CBT  คือ ข้อสอบยุคแรก ๆ ที่ยกเลิกการจัดสอบไป แล้วพัฒนาเป็น การ สอบ TOEFL iBT แทน
 4. TOEFL PBT ย่อมาจาก TOEFL Paper Based Testing ในประเทศไทยไม่มีจัดสอบแล้ว และจะเหลือการจัดสอบรูปแบบนี้แค่เฉพาะบางประเทศเท่านั้น

 

ข้อสอบ TOEFL iBT สอบอะไรบ้าง

1. Reading ข้อสอบประกอบไปด้วยบทความจำนวน 3 – 4 บทความ แต่ละบทความมีคำถาม 10 ข้อ ให้เวลาในการอ่านและทำข้อสอบ 54-72 นาที คะแนนเต็ม 30 คะแนน

2. Listening ข้อสอบจะมีบทสนทนาให้ฟัง 5-7 บทสนทนา คำถาม 10-15 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 41-57 นาที โดยข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ Lecture และ Conversation ดังนี้

 • Conversation จำนวน 2-3 บทสนทนา ซึ่งเป็นบทสนทนาของคนสองคน ความยาวเรื่องละ 3 นาที มีคำถามบทสนทนาละ 5 ข้อ
 • Lecture จะมี 3 – 4 บทบรรยาย ความยาว 3-5 นาทีในแต่ละเรื่องที่ได้ฟัง และแต่ละบทบรรยายจะมีคำถามบทละ 6 ข้อ

3. Speakingส่วนนี้จะเป็นการสอบพูดโดยบันทึกเสียงเสียงตัวเองลงในคอมพิวเตอร์ จะแตกต่างกับการสอบ IELTS ที่พูดกับคน พาร์ทนี้จะมีคะแนนเต็ม 30 คะแนน จำนวนข้อสอบ 4 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 17 นาที ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน โดยคำถามข้อที่ 1 Independent Task จะเป็นการพูดแบบอิสระ พูดแสดงความคิดเห็น หรือพูดจากประสบการณ์ส่วนตัว ส่วนคำถามข้อ 2-4 จะเป็นแบบ Integrated Task ซึ่งจะต้องใช้ทักษะการอ่านและการฟังเข้ามาใช้ด้วย ดังนี้

 • ตอบคำถามจากการอ่านประกาศสั้น จากนั้นฟังบทสนทนาเกี่นสกับประกาศ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการตอบคำถาม
 • ตอบคำถามจากการอ่านบทความ จากนั้นฟังบรรยาย แล้วใช้ข้อมูลที่ได้อ่านและฟังมาในการตอบคำถาม
 • ตอบคำถามจากการฟังบรรยาย แล้วข้อสอบจะให้พูดสรุปเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้ฟังบรรยายมา

4. Writing ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลาให้เวลาในการสอบ 50 นาที ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • Integrated Task จำนวน 1 ข้อ ข้อสอบจะให้อ่านข้อความสั้น ๆ และฟังบรรยายสั้น ๆ แล้วเขียนตอบในสิ่งที่เราได้อ่านและฟังมา ให้เวลาในการทำข้อสอบ 20 นาที
 • Independent Task จำนวน 1 ข้อ เป็นการเขียนเรียงความเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด โดยให้เขียนตามประสบการณ์ส่วนตัวหรือเขียนตามความคิดเห็นส่วนตัวของผู้สอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที

TOEFL ITP

ข้อสอบ TOEFL ITP คืออะไร สอบอะไรบ้าง

1. Listening comprehension : ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที
2. Structure and Written Expression : ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 25 นาที
3. Reading Comprehension: ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 55 นาที

โดยรวมแล้วข้อสอบจะมีทั้งหมด 140 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ให้เวลาทำข้อสอบ 115 นาที มีคะแนนเต็มอยู่ในช่วงระหว่าง 310 – 677 คะแนน

 


 สมัครสอบTOEFL

 1. สมัครสอบโทเฟล ผ่านทางเว็บไซต์ โดยเข้าที่เว็บ http://www.ets.org/toefl
 2. กรอก Username และ Password หากเคยมีแอคเคาน์อยู่แล้ว แต่หากยังไม่เคยมีสามารถคลิกที่ “Create an Account” เพื่อสร้างแอคเคาน์ได้
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. เลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ
 5. ชำระค่าสอบ  195$

สำหรับการสมัครสอบ TOEFL  ITP ให้ผู้สนใจติดต่อสมัครสอบกับหน่วยงานที่จัดสอบได้โดยตรง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานที่เปิดสอบจะมีระบบการสมัครสอบแตกต่างกัน

 

สมัครสอบแล้ว สามารถ ยกเลิก หรือ เปลี่ยนวันสอบ ได้ไหม ?

ผู้สอบสามารถเลื่อนสอบได้ แต่ต้องแจ้งทางศูนย์สอบก่อนวันสอบ 4 วัน (แจ้งเลื่อนสอบ TOEFL ภายในวันอังคาร) และจะมีค่าธรรมเนียม 60$ สำหรับกรณียกเลิกสอบ จะได้รับเงินคืน 50% แต่ต้องแจ้งก่อนวันสอบ 4 วันเช่นกัน

สมัครสอบ TOEFL iBT หลายครั้งได้ไหม ?

สามารถสมัครสอบได้หลายครั้ง โดยมหาลัย ส่วนมากแทบไม่ดูว่าผู้สอบ จะสอบมากี่ครั้ง ดูแค่คะแนนสอบ TOEFL ที่ดีที่สุด

 


ค่าสอบ

ค่าสอบ TOEFL จะอยู่กับประเภทการสอบว่าเลือกสอบ iBT หรือ ITP

ค่าสอบ TOEFL iBT 195$ (ประมาณ 6,000 บาท) สำหรับการเลื่อนสอบ จะมีค่าธรรมเนียม 60$ และหากยกเลิกสอบจะได้เงินคืน 50%

ค่าสมัครสอบ TOEFL ITP ประมาณ 1,800 บาท

 


ศูนย์สอบ TOEFL และ สนามสอบ มีที่ไหนบ้าง

 • สนามสอบกรุงเทพ จะเปิดสอบในวันเสาร์ อาทิตย์
 • ศูนย์สอบเชียงใหม่ จะมีสอบเดือนละ 2 ครั้ง
 • สนามสอบหาดใหญ่ จะมีจัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง
 • ศูนย์สอบสระบุรี และ สนามสอบชลบุรี จะมีเปิดสอบบ้างรอบต่อปี

ทั้งนี้ผู้สอบ TOEFL ต้องมีอายุ 16 ขึ้นไป ส่วนกรณีอายุต่ำกว่าก็สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องติดต่อหน่วยงานที่จัดสอบเป็นกรณี ๆ ไปอีกครั้ง

 


อาจารย์ toefl

เรียน TOEFL รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้

คอร์ส ติว TOEFL สอนสด รับรองผล เรียนที่สถาบันกลุ่มเล็ก ห้องหนึ่งไม่เกิน 9 คน ถามได้ทันที ที่สงสัย ด้วยรูปแบบคอร์ส Hybrid learning คือ มีทั้ง เรียนสดที่สถาบัน , เรียนออนไลน์ (ในกรณีไม่สะดวกในการเดินทาง) และ เรียนวีดีโอ สำหรับเนื้อหาทบทวนและเพิ่มเติมในบทเรียน ชนิดจัดเต็มตลอดหลักสูตร เนื้อหาบทเรียนภายในคอร์สสอนครบทั้ง 4 พาร์ทสำหรับเตรียมสอบ TOEFL ไม่ว่าจะเป็น Writing Reading Listening Speaking  และกรณีไม่ผ่านสามารถกลับมา ติว TOEFL ฟรีรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0822 8 ส.ค. – 1 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง

1 จ๊ะโอ๋
CECB0822 13 ส.ค. – 4 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง

2 จ๊ะโอ๋

 


คะแนน TOEFL

ควรได้คะแนน TOEFL เท่าไหร่

ข้อสอบ TOEFL iBT มี 4 พาร์ท ได้แก่ Listening , Reading , Writing , Speaking แต่ละพาร์ทมีคะแนน 0-30 คะแนน ดังนั้น คะแนนเต็มรวมทั้งหมด คือ 120 คะแนน โดยคะแนนไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่าน แต่โดยปกติแล้วจะเน้นสอบให้ได้คะแนนตามที่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เราจะยื่นกำหนดไว้ เช่น

 • คะแนน 79 ขึ้นไป เป็นคะแนนมาตราฐาน ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อระดับปริญยาตรี หลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทย
 • คะแนน100 ขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้สำหรับยื่น Fast Track TCAS รอบ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ รวมไปถึงการเรียนต่อต่างประเทศในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
 • คะแนน110 ขึ้นไป ใช้สำหรับยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น Harvard University , Massachusetts Institute of Technology , Tsinghua University , National University of Singapore , University of Melbourne , University of Sydney , University of Queensland Australia , University of Oxford , University of Cambridge , University College London , Universidade de São Paulo , State University of Campinas , University of Cape Town , University of Witwatersrand

ส่วนข้อสอบ TOEFL ITP ก็ไม่มีเกณฑ์ตกหรือเกณฑ์ผ่านเช่นเดียวกัน แต่ขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ต้องยื่นนั้นกำหนดคะแนนไว้ที่เท่าไหร่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะขอตั้งแต่ 500 หรือ 550 คะแนนขึ้นไป

คะแนน TOEFL รู้ผลเมื่อไหร่

ผลสอบ TOEFL iBT จะรู้ผลภายใน 6 วันหลังสอบเสร็จ แต่หากเป็นการสอบแบบ Home Edition จะรู้ผลภายใน 6-11 วันหลังสอบ ส่วนผลคะแนน TOEFL ITP จะรู้ผลภายใน 1-3 วัน แล้วแต่ระบบการจัดการของแต่ละสนามสอบ

 


 

รายละเอียด สอบ TOEFL

ภาพรวม TOEFL ทั้ง 4 แบบ

 

TOEFL IBT

 

ความเหมือนและความต่าง TOEFL IELTS

 

FAQ

เรียน TOEFL รับรองผล

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free

TOEIC IELTS TOEFL อะไรยากสุด ?

ทั้งนี้อยู่ที่ผู้สอบจะไปใช้งาน โดยส่วนมาก TOEFL ใช้เรียนต่อทวีปอเมริกา , IELTS ใช้เรียนต่อยุโรป และ TOEIC ใช้สำหรับยื่นเข้าสมัครงาน

เรียน TOEFL ตัวต่อตัว

สอบ TOEFL ได้อย่างที่คิด พิชิตคะแนน TOEFL ได้อย่างที่ฝัน ข้อสอบ TOEFL ที่ใครก็ว่ายาก จะไม่ยากอีก ต่อไป ด้วยเทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะที่จุฬาติวเตอร์เท่านั้น ใครที่วางแผนจะสอบ TOEFLแต่ยังไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร จุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนพิเศษที่จะช่วยให้การทำข้อสอบ TOEFL ของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆลืมปัญหาเดิมๆไปได้เลยทั้งปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไม่ว่าคุณจะพื้นฐานอ่อนแค่ไหน จะเคยสอบหรือไม่เคยสอบ ก็สามารถพัฒนาความสามารถให้เพียงพอสำหรับการพิชิตข้อสอบ TOEFL ได้ ปลดล๊อคปัญหาเดิม ๆ ทั้งการฟังที่ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ทัน ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออก ปัญหาการพูด ยิ่งพูดยิ่งงง วกไปวนมา นึกคำศัพท์ไม่ออก พูดไม่ลื่นไหล ปัญหาการอ่านที่อ่านทีไรก็ยังไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ ทำไม่ทัน และปัญหาการเขียนที่ไม่รู้จะเขียนไปในรูปแบบใด เลือกใช้คำไม่ถูก เขียนไม่ตรงประเด็น ถึงเวลาเติมเต็มจุดอ่อนให้ดีขึ้น ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษที่ออกแบบมาให้เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ!!!

 

ติว TOEFL ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 30 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 go to top