fbpx

ข้อมูลการสอบ TOEFL แนวข้อสอบ คอร์สติว และรายละเอียดการสมัครปี 2021

TOEFL คือการสอบตามมาตรฐานของอเมริกันสามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงาน ในปี 2021 นิยมสอบแบบ TOEFL iBT ค่าสอบประมาณ 6,000 บาท
084-942-4261

TOEFL คือ อะไร ?

TOEFL คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบ ข้อสอบจะมีด้วยกัน 4 พาร์ทคือ ฟัง ( Listening ) พูด ( Speaking ) อ่าน ( Reading ) เขียน ( Writing )

 

toefl คือ
toefl คือ

TOEFL สอบอะไรบ้าง มีกี่แบบ

การสอบ TOEFL มี 4 แบบ คือ TOEFL IBT , TOEFL CBT , TOEFL ITP และ TOEFL PBT โดยข้อสอบ TOEFL IBT จะมี 4 พาร์ท ด้วยกันได้แก่ Reading , Writing , Listening และ Speaking แต่ถ้าเป็นข้อสอบ TOEFL PBT และ TOELF CBT จะมีด้วยกัน 3 พาร์ท คือ Reading, Writing และ Listening โดยปัจจุบันนี้ TOEFL CBT และ TOEFL PBT ไม่ได้เป็นนิยมในการสอบเมื่อเทียบกับ TOEFL IBT และ TOEFL ITP ที่คนส่วนมากมักจะนิยมสอบมากกว่า

TOEFL IBT (Internet-based Testing : iBT)

ข้อสอบ TOEFL IBT เป็นการสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ มักใช้ยื่นในการสมัครเรียน ข้อสอบจะมีด้วย 4 พาร์ท Listening Part จะเป็นแบบเลือกตอบ โดยการสอบจะมีหูฟังให้ส่วนตัว , Reading Part รูปแบบข้อสอบจะเป็นเลือกตอบ โดยให้อ่านบทความเชิงวิชาการ เน้นตีความ , Writing Part ข้อสอบจะมี 2 ข้อ ข้อแรกให้เขียนเรียงความ ความยาวประมาณ 300-350 คำ ส่วนข้อที่2 อ่านบทความ และเขียนสรุปใจความประมาณ 150-225 คำ , Speaking Part จะเป็นการตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์

ประเภทการสอบ ใช้เวลาสอบ จำนวน
Listening Part 41-57 นาที ประมาณ 39 ข้อ
Reading Part 54-72 นาที 30-40 ข้อ
Writing Part 50 นาที 2 ข้อ
Speaking Part 17 นาที 4 ข้อ

TOEFL ITP (TOEFL Institutional Testing Program)

TOEFL ITP หรือ TOEFL Institutional Testing Program คือข้อสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษรูปแบบหนึ่งของ TOEFL แต่เป็นการสอบผ่านทางกระดาษ โดยข้อสอบจะมี 2 ระดับ ได้แค่ Level 1 (intermediate to advanced) และ Level 2 (high beginning to intermediate) โดยหากเป็นในประเทศไทยมักจะมีการจัดสอบในระดับ Level 1 (intermediate to advanced) ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ประเภทการสอบ ใช้เวลาสอบ จำนวน
Listening comprehension 35 นาที 50 ข้อ
Structure and Written Expression 40 ข้อ 25 นาที
Reading Comprehension 55 นาที 50 ข้อ

 

TOEFL PBT (Paper-based Testing : PBT)

ข้อสอบ TOEFL PBT หรือ TOEFL Paper-Based Test คือ ข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเหมือนกับ TOEFL อื่นๆ แต่จะมีความแตกต่างกันที่เวลาสอบ สอบผ่านทางกระดาษ และการสอบจะมีพาร์ทด้วยกันคือ Listening comprehension , Structure and written expression (grammar) , Reading comprehension

ประเภทการสอบ ใช้เวลาสอบ จำนวน
Listening comprehension 30-40 นาที 50 ข้อ
Structure and written expression 25 นาที 40 ข้อ
Reading comprehension 55 นาที 50 ข้อ

 

TOEFL CBT (Computer-based Testing : CBT)

TOEFL CBT หรือ TOEFL Computer-Based Test คือ ข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของสหรัฐ ใช้สำหรับเรียนต่อต่างประเทศ โดยเป็นข้อสอบ TOEFL แบบหนึ่งแต่จะสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม 300 คะแนน ระยะเวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้ในปัจจุบันข้อสอบ TOEFL CBT ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ประเภทการสอบ ใช้เวลาสอบ จำนวน
Listening comprehension 40-70 นาที 50 ข้อ
Structure (Grammar) 15-20 นาที 20-30 ข้อ
Reading comprehensive 70-90 นาที 45 ข้อ
Essay 30 นาที 1 ข้อ

TOEFL Test
TOEFL Test

สมัครสอบ TOEFL ปี 2021 สมัครที่ไหน สอบที่ไหน เปิดสอบเมื่อไหร่

การสมัครสอบ TOEFL สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ets.org หรือสมัครผ่านทาง ศูนย์สอบ ได้โดยมีศูนย์สอบให้เลือกทั้ง กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด โดยสนามสอบจะเปิดสอบเกือบทุกอาทิตย์ ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องเช็ค ตารางสอบ จากเว็บไซต์หรือศูนย์สอบ ก่อนอีกครั้งหนึ่ง

ศูนย์สอบ TOEFL : กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, หาดใหญ่, สระบุรี และศรีราชา ศูนย์สอบในกรุงเทพ

ค่าสอบ TOEFL : 6,200 บาท

ศูนย์สอบในกรุงเทพ ได้แก่

  • ศูนย์สอบ Paradigm จัดสอบทุก วันที่ 8, 18 และ 28 ตลอดปี 2021
  • ศูนย์สอบเอลิสท์โปร (A-List Professional Education) อาคารมณียาเหนือ BTS ชิดลม

 

TOEFL สอบได้ที่ไหนและต้องรอผลสอบกี่วัน
TOEFL สอบได้ที่ไหนและต้องรอผลสอบกี่วัน

TOEFL ผลสอบออกเมื่อไหร่

ผลสอบ TOEFL จะออกหลังจากสอบเสร็จ 3 วัน โดยผู้เข้าสอบสามารถรับคะแนนสอบผ่านทาง EMS หรือจะมารับโดยตรงได้ที่ ศูนย์สอบ โดยผู้สอบ สามารถนำคะแนนสอบ TOEFL ที่ได้ ใช้ในการสมัครเรียนต่อในประเทศ หรือสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และหลายบริษัทยังคงใช้คะแนน TOEFL ในการสมัครงาน

 

คะแนน TOEFL

คะแนน TOEFL
คะแนน TOEFL

 

TOEFL TOEIC IELTS ต่างกันยังไง

ข้อสอบ TOEFL TOEIC IELTS เป็นข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษยอดนิยมมากที่สุดในโลก แล้วข้อสอบ 3 ตัวนี้มีความเหมือน ความต่างกันอย่างไง คะแนนที่ได้ใช้ทำอะไร วันนี้เราจะมาอธิบายอย่างละเอียดว่า TOEFL TOEIC IELTS คืออะไร แล้วควรสอบตัวไหนดี

 

TOEFL กับ TOEC ตัวไหนยากกว่ากัน

ข้อสอบ TOEFL จะยากกว่าข้อสอบ TOEIC ทั้งนี้เพราะการสอบ TOEFL จะมีด้วยกัน 4 พาร์ท ฟัง พูด อ่าน และเขียน ส่วนการสอบ TOEIC จะมี 2 พาร์ทคือ ฟัง และ อ่าน ไม่มีเขียนและพูดทำให้ง่ายกว่า ส่วนในตัวเรื่อง Grammar และคำศัพท์ ของข้อสอบ TOEFL จะออกคำศัพท์เชิงวิชาการ ที่อาจจะไม่ค่อยได้พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ส่วน TOEIC จะออกคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้คำศัพท์ของ TOEIC ง่ายกกว่า TOEFL มาก

 

TOEFL กับ IELTS อันไหนยากกว่ากัน

ทั้งนี้ความยาก ง่าย ขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เข้าสอบ เพราะ ข้อสอบ TOEFL และ IELTS มีทั้ง 4 พาร์ทเหมือนกัน แต่การสอบจะมีความแตกต่างกันเช่น ข้อสอบพูด Speaking Test ข้อสอบ TOEFL จะสอบโดยพูดผ่านไมโครโฟน ส่วน IELTS จะพูดสนทนากับคน , ส่วนข้อสอบเขียน Writing Test การสอบ TOEFL จะสอบโดยเขียน essay 5 ย่อหน้าและสรุปบทความ ส่วนการสอบข้อเขียนใน IELTS จะเป็นเขียนสรุปข้อมูลจาก กราฟ ตาราง แผนภูมิ และการเขียนนำเสนอความคิดเห็น ส่วนพาร์ทฟัง Listening Test ข้อสอบ TOEFL จะให้ฟังจนจบแล้วค่อยตอบ ไม่เหมือนกับ IELTS ที่ผู้เข้าสอบสามารถตอบคำถามได้ในขณะฟัง

 

เปรียบเทียบความเหมือนและความต่างข้อสอบ TOEFL IELTS TOEIC CU-TEP

TOEFL และ CU-TEP ยังคงเป็นข้อสอบที่หลายคนต่างลังเลว่าจะเลือกสอบอะไรดี วันนี้เราก็ได้นำข้อสอบทั้งสองมาเปรียบเทียบกันให้เห็นไปเลยว่าข้อสอบ CU-TEP และ TOEFL มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเลือกสอบต่อไป ซึ่งเราก็ได้แบ่ง TOEFL ออกเป็นสองประเภทให้ด้วย เพราะ TOEFL มีหลายแบบ แต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันด้วยนั่นเอง

 

เปรียบเทียบ ประเภทการสอบ TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP มีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ

TOEFL iBT มีเฉพาะการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์

IELTS มีการสอบ 2 แบบให้เลือก คือ 1) แบบทำข้อสอบในกระดาษ 2) แบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์

CU-TEP มีทั้งแบบทำข้อสอบในกระดาษและแบบทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ให้เลือก

TOEIC ข้อสอบมีเฉพาะการทำข้อสอบในกระดาษ

 

เปรียบเทียบ การใช้คะแนน TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP เป็นข้อสอบที่ออกแบบโดย Education Testing Service (ETS) สามารถยื่นได้หลากหลายมากกว่า CU-TEP มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนหรือสมัครงาน

TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่ออกแบบโดย Education Testing Service (ETS) เป็นมาตรฐานระดับสากล มีการใช้คะแนนนี้ในหลายร้อยประเทศทั่วโลก จึงสามารถยื่นได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนหรือสมัครงาน

IELTS เป็นข้อสอบมาตรฐานระดับสากล มีการใช้คะแนนนี้ในหลายร้อยประเทศทั่วโลก จึงสามารถยื่นสมัครเรียนหรือสมัครงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CU-TEP เป็นข้อสอบที่ออกโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงยื่นได้เฉพาะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานอื่นบางหน่วยงานที่กำหนดรับคะแนนนี้เท่านั้น มักใช้ในการยื่นสมัครเรียนหรือสมัครงาน

TOEIC คะแนนใช้สำหรับยื่นสมัครงาน ยื่นคะแนนเกี่ยวกับการทำงาน โดยการสอบเป็นมาตรฐานระดับสากล มีการใช้คะแนนนี้ในหลายประเทศทั่วโลก จึงสามารถยื่นทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

เปรียบเทียบ โครงสร้างข้อสอบ TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP Listening Comprehension 50 ข้อ 35 นาที , Structure & Written Expression 40 ข้อ 25 นาที , Reading Comprehension 50 ข้อ 55 นาที

TOEFL iBT Listening 28-39 ข้อ เวลา 41-57 นาที , Reading 30 – 40 ข้อ เวลา 54-72 นาที , Writing 2 ข้อ เวลา 50 นาที , Speaking 4 ข้อ เวลา 17 นาที

IELTS ข้อสอบมี 4 พาร์ท คือ Listening 40 ข้อ เวลา 30 นาที , Reading 40 ข้อ เวลา 60 นาที , Writing 2 ข้อ เวลา 60 นาที , Speaking 3 ข้อ เวลา 10-15 นาที

CU-TEP Listening 30 ข้อ เวลา 30 นาที , Reading 60 ข้อ เวลา 70 นาที , Writing 30 ข้อ เวลา 30นาที , Speaking (ไม่บังคับสอบ สามารถเลือกได้) 3 พาร์ท เวลา 15 นาที

TOEIC ข้อสอบจะมี 2 พาร์ทคือ ข้อสอบ Listening 100 ข้อ เวลา 45 นาที และ ข้อสอบ Reading 100 ข้อ เวลา 75 นาที

 

เปรียบเทียบ ข้อสอบ Listening TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบไม่มีหูฟังส่วนตัว

TOEFL iBT เป็นแบบเลือกตอบ (เน้นให้ฟังให้จบก่อนจึงจะเห็นคำถาม) เวลาสอบมีหูฟังส่วนตัวให้

IELTS มีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่ โดยในขณะสอบจะมีหูฟังส่วนตัว ส่วนข้อสอบจะมีทั้งแบบกระดาษและสอบกับคอมพิวเตอร์

CU-TEP เป็นแบบเลือกตอบ เวลาสอบแบบกระดาษจะไม่มีหูฟังส่วนตัวให้ แต่หากสอบกับคอมพิวเตอร์จะมีหูฟังส่วนตัวให้

TOEIC ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ และเวลาสอบจะไม่มีหูฟังส่วนตัว ให้

 

เปรียบเทียบ ข้อสอบ Reading TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ (มักเกี่ยวกับเรื่องราวของอเมริกา)

TOEFL iBT ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการ โดยเน้นการตีความเฉพาะ Paragraph นั้น ๆ

IELTS ข้อสอบมีทั้งแบบเลือกตอบ เติมคำ และการจับคู่เชื่อมโยง ส่วนรูปแบบข้อสอบจะเป็นเนื้อหาบทความเป็นเชิงวิชาการ

CU-TEP ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ สำหรับเนื้อหาข้อสอบจะเป็นบทความเป็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยข้อสอบจะมีความหลากหลายเช่น เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

TOEIC ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ โดยข้อสอบจะมีทั้งแบบการอ่าน เกี่ยวกับบทความเป็นเชิงธุรกิจ , อีเมล์ , แชท แล้วนอกจากการทดสอบ Reading แล้ว ยังมีการวัด Grammar ในข้อสอบพาร์ทนี้อีกด้วย

 

เปรียบเทียบ ข้อสอบ Writing TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error และการทำประโยคให้สมบูรณ์ วัดทักษะเกี่ยวกับ ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ

TOEFL iBT ข้อสอบจะมีเพียง 2 ข้อ ข้อ1) เขียนเรียงความ 5 ย่อหน้า ความยาวประมาณ 300 – 350 คำ , ข้อ2) อ่านบทความและฟังการบรรยายแล้วจึงเขียนเรียงความยาวประมาณ 150 – 225 คำ

IELTS ข้อสอบจะมี 2 ข้อ คือ ข้อ1) เขียนเรียงความอธิบาย / เปรียบเทียบข้อมูลจากกราฟแบบต่าง ๆ ความยาวอย่างน้อย 150 คำ ข้อ2) เขียนเรียงความตอบคำถามเชิงแสดงความคิดเห็นความยาวอย่างน้อย 250 คำ

CU-TEP ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบแนว error วัดทักษะเกี่ยวกับไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ ในตัวข้อสอบจะไม่มีการเขียนเรียงความ

TOEIC ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ

 

เปรียบเทียบ ข้อสอบ Speaking TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP ไม่มีสอบเกี่ยวกับการพูด

TOEFL iBT ตอบคำถามกับคอมพิวเตอร์

IELTS ไม่ว่าจะเลือกสอบ IELTS แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ จะต้องตอบคำถามกับ Examiner ที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง

CU-TEP ข้อสอบ CU-TEP ที่เปิดรอบสอบส่วนมากจะไม่มีพาร์ทนี้ แต่หากผู้ที่สนใจสอบพาร์ทนี้ สามารถเลือกสมัครสอบ CU-TEP Speaking ได้โดยจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์

TOEIC ไม่มีสอบพาร์ทนี้ใน TOEIC (Reading & Listening) แต่จะเปิดสอบแยกเป็นอีกชุดข้อสอบ

 

เปรียบเทียบขั้นตอน สมัครสอบ TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP สมัครสอบได้ที่หน่วยงานที่เป็นตัวแทนการจัดสอบ (มีให้เลือกหลายหน่วยงาน)

TOEFL iBT สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ www.ets.org เท่านั้น

IELTS สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของ British Council หรือ IDP

CU-TEP สมัครสอบได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th

TOEIC สมัครสอบด้วยตนเองที่หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์สอบโดยตรง กรุงเทพฯ 02-260-7061 , เชียงใหม่ 053-241-273

 

เปรียบเทียบ คะแนน TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP คะแนนรวมอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน

TOEFL iBT คะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งเป็น Listening 30 คะแนน , Reading 30 คะแนน , Writing 30 คะแนน , Speaking 30 คะแนน

IELTS คะแนนเต็ม 9.0 โดยมาจาก Listening 9.0 คะแนน , Reading 9.0 คะแนน , Writing 9.0 คะแนน , Speaking 9.0 คะแนน (คะแนนทั้ง 4 พาร์ทจะถูกหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม)

CU-TEP คะแนนเต็ม 120 คะแนน แบ่งเป็น Listening 30 คะแนน , Reading 60 คะแนน , Writing 30 คะแนน

TOEIC คะแนนเต็ม 990 คะแนน แบ่งเป็น Listening 495 คะแนน , Reading 495 คะแนน

 

เปรียบเทียบ อายุผลสอบ TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

TOEFL iBT คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

IELTS คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

CU-TEP คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

TOEIC คะแนนสอบสามารถเก็บได้ 2 ปี

 

เปรียบเทียบ ระยะเวลาออกผลสอบ TOEFL IELTS TOEIC และ CU-TEP

TOEFL ITP รอผลประมาณ 1-3 วันหลังสอบ (ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์สอบ)

TOEFL iBT รอผลประมาณ 6 วันหลังสอบ

IELTS กรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ , กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ รอผลประมาณ 5-7 วันหลังสอบ

CU-TEP สำหรับกรณีสอบแบบกระดาษ รอผล 2 สัปดาห์หลังสอบ , กรณีสอบแบบคอมพิวเตอร์ ทราบผลทันทีหลังสอบเสร็จ , สำหรับการสอบ CU-TEP Speaking รอผล 3 สัปดาห์หลังสอบ

TOEIC สามารถเลือกได้ว่าต้องการรับผลด้วยตนเอง หรือต้องการให้จัดส่งผลสอบไปทางไปรษณีย์ EMS โดยกรณีรับผลสอบด้วยตนเอง สามารถติดต่อเข้ารับได้ในวันจันทร์-วันเสาร์ ถัดจากวันที่เราสอบได้เลย สำหรับกรณีรับผลสอบทางไปรษณีย์ EMS ประมาณ 3-5 วันหลังสอบ

 

แนะนำหนังสือ สำหรับเตรียมสอบ TOEFL

ถ้าพูดถึงหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT แล้วล่ะก็ หลาย ๆ คนคงเลือกไม่ถูกกันแน่ ๆ เพราะ หนังสือที่เกี่ยวกับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ในปัจจุบันนั้นมีให้เลือกเยอะมาก เยอะจนเลือกไม่ถูกว่าควรจะอ่านเล่มไหนดี แต่ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือให้กับคนที่กำลังเตรียมสอบกันค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเล่มไหนกันบ้าง

เริ่มต้นกันที่เล่มแรก บอกได้เลยว่าเหมาะมาก ๆ สำหรับใครที่เพิ่งเริ่มเตรียมตัว ซึ่งหนังสือที่เรากำลังพูดถึงอยู่นั่นก็คือ The Cambridge Preparation for the TOEFL Test, Fourth Edition นั่นเองค่ะ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากง่ายๆก่อน แล้วจึงค่อยเพิ่มระดับให้ยากขึ้นเทียบเท่ากับข้อสอบจริง และนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมาก ๆ อีกด้วย

book cambridge preparation for the toefl test

หนังสือสำหรับเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มต่อไปที่เราจะแนะนำ คือ ETS the official guide to Toefl test ค่ะ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานแล้วไปจนถึงคนที่เก่ง ๆ ได้เลย และที่สำคัญไปกว่านั้นคือ แนวข้อสอบในเล่มนี้จะใกล้เคียงกับของจริงมาก แต่อาจจะไม่ค่อยมีคำอธิบายหรือคำแนะนำในพาร์ทของข้อสอบมากเท่าไหร่ จึงเหมาะกับคนที่พอจะมีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนั่นเองค่ะ

book the offical guide to the toefl test

และหนังสือเตรียมสอบ TOEFL iBT เล่มสุดท้ายที่เราจะแนะนำกันในวันนี้ คือ Essential Words for the TOEFL ซึ่งเป็นหนังสือที่เน้นไปทางด้านคำศัพท์สำหรับการสอบ TOEFl iBT โดยเฉพาะ ใครที่อยากจะเตรียมความพร้อมในด้านคำศัพท์สำหรับการสอบตัวนี้โดยเฉพาะค่ะ

book barron essential words for the toefl

และนี่ก็คือหนังสือสำหรับการเตรียมสอบ TOEFL iBT ทั้งสามเล่มที่เรานำมาแนะนำกันในวันนี้ แต่หากใครที่ไม่อยากอ่านหนังสือเอง ไม่ค่อยมีเวลา หรือสะดวกแบบที่มีคนคอยให้คำแนะนำมากกว่าอ่านเอง ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน TOEFL iBT สำหรับการเตรียมสอบโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะอยากปูพื้นฐานหรือเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ก็สามารถเลือกตามสไตล์เราได้เลย นอกจากนี้ยังสามารถสอนได้ทุกพาร์ทโดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อสอบโดยตรง เพื่อให้ผู้เรียนเหนื่อยน้อยลงและพร้อมสำหรับการสอบได้เร็วมากขึ้น โดยที่ไม่ต้องอ่านหนังสือกองโตอีกต่อไป สุดท้ายนี้ สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมสอบ TOEFL iBT อยู่ ทางเราขอให้ทุกคนได้คะแนนสอบตามที่ตั้งใจไว้กันถ้วนหน้าเลยนะคะ

TOEFL – FAQ

ฉันสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสอบ TOEFL ได้หรือไม่ ?

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนสอบ ได้ภายใน 4 วัน ก่อนถึงวันสอบ คุณจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนคืนครึ่งของจำนวนเต็มที่จ่ายไป เป็นสกุลเงินดอลลาร์ การยกเลิกและการรับเงินคืน สามารถทำได้โดยผ่าน Website และทำตามขั้นตอนตามข้อกำหนดของทางศูนย์สอบ

ฉันสามารถทำข้อสอบ TOEFL ออนไลน์ได้หรือไม่ ?

ทำได้ ข้อสอบออนไลน์เรียกว่า TOEFL IBT ซึ่งย่อมาจาก internet-based test การทดสอบออนไลน์บนคอมพิวเตอร์ จะวัดทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ 4 ด้าน คือ การอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ซึ่งเป็นการสอบที่เป็นที่นิยมมาก

ฉันสามารถเตรียมสอบ TOEFL ภายใน 1 เดือนได้หรือไม่ ?

มีคนจำนวนมากมักบอกว่าระยะเวลา 1 เดือนนั้นเพียงพอต่อการเตรียมตัวสอบ อย่างไรก็ตาม ยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย เช่น ความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุรในปัจจุบันดีในระดับใด และคุณต้องการคะแนนมากเพียงใด และคุณทุ่มเทกับการเตรียมตัวแค่ไหน และจะสละเวลาสำหรับการเตรียมตัวสอบแค่ไหน มีหนังสือเตรียมสอบมากมายที่คุณสามารถใช้ศึกษาได้ด้วยตัวเอง เพื่อทีจะประเมินว่าระยะเวลาการเตรียมตัว 1เดือนนั้นป็นความท้าทายที่มากไปสำหรับคุณหรือไม่

คอร์ส TOEFL รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECB1121 13 พ.ย. – 5 ธ.ค. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง7
CECA1121 15 พ.ย. – 9 ธ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง7

อัตราค่าเรียน  12,500 บาท

  • คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่เคยสอบ TOEFL หรือต้องการทบทวน Writing Reading และ Listening อย่างเจาะลึก เพราะจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานแกรมา จนไปถึงตะลุโจทย์
  • ผู้ที่ต้องการได้คะแนน TOEFL สูง เพื่อใช้ยื่นชิงทุน หรือสอบต่อเข้ามหาวิทยาลัย

 

เรียน ติว TOEFL ตัวต่อตัว

สอบ TOEFL ได้อย่างที่คิด พิชิตคะแนน TOEFL ได้อย่างที่ฝัน ข้อสอบ TOEFL ที่ใครก็ว่ายาก จะไม่ยากอีก ต่อไป ด้วยเทคนิคพิเศษที่มีเฉพาะที่จุฬาติวเตอร์เท่านั้น ใครที่วางแผนจะสอบ TOEFLแต่ยังไม่รู้จะเตรียมตัวอย่างไร จุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนพิเศษที่จะช่วยให้การทำข้อสอบ TOEFL ของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆลืมปัญหาเดิมๆไปได้เลยทั้งปัญหาการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ไม่ว่าคุณจะพื้นฐานอ่อนแค่ไหน จะเคยสอบหรือไม่เคยสอบ ก็สามารถพัฒนาความสามารถให้เพียงพอสำหรับการพิชิตข้อสอบ TOEFL ได้ ปลดล๊อคปัญหาเดิม ๆ ทั้งการฟังที่ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ทัน ฟังเท่าไหร่ก็ฟังไม่ออก ปัญหาการพูด ยิ่งพูดยิ่งงง วกไปวนมา นึกคำศัพท์ไม่ออก พูดไม่ลื่นไหล ปัญหาการอ่านที่อ่านทีไรก็ยังไม่เข้าใจ จับใจความไม่ได้ ทำไม่ทัน และปัญหาการเขียนที่ไม่รู้จะเขียนไปในรูปแบบใด เลือกใช้คำไม่ถูก เขียนไม่ตรงประเด็น ถึงเวลาเติมเต็มจุดอ่อนให้ดีขึ้น ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษที่ออกแบบมาให้เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ!!!

 

เรียน ติว TOEFL ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 30 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

-->  go to top