IELTS   TOEIC     GED     SAT   SAT-II   CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL   GMAT    IGCSE   SMART-II    MUIC
Facebook Twitter YouTube
TOEFL

 

   เรียน toefl รับรองผล

   เรียนติว toefl ตัวต่อตัว

   toefl คือ

   แนวข้อสอบ toefl

   เรียน toefl

   TOEFL คืออะไร ?

   TOEFL มีกี่แบบ ?

   หากสนใจสอบ TOEFL จะสอบได้ที่ไหน และต้องรอผลสอบกี่วัน ?

   วิเคราะห์ข้อสอบ TOEFL ในแต่ละพาร์ท ?

   เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนดี ?

   เปรียบเทียบความยาก-ง่าย ระหว่างข้อสอบ TOEFL กับข้อสอบ CU-TEP ?

   toefl ibt

   toefl reading

   toefl listening

   toefl speaking

   toefl writing

 

Follow US
 

 
ความรู้สึกประทับใจของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์
พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ (ผู้ก่อตั้งจุฬาติว
ติวเตอร์) ร่วมกับโครงการ TO BE NUMBER ONEทูลกระหม่อนหญิง อุบล รัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็น องค์ประธาน
++ อ่านต่อ
ระวังภัยมิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน
กวด วิชา จุฬาติวเตอร์ไปแอบอ้าง เนื่องจากทาง สถาบันได้รับรายงานว่าใน ขณะนี้มีกลุ่ม มิจฉาชีพนำชื่อทางสถาบัน ไปแอบอ้าง


Facebook FanPage


Google+

เรียน TOEFL รับรองผล

 

เรียน toeic TOEFL คืออะไร ?
TOEFL มีกี่แบบ ? หากสนใจสอบ TOEFL จะสอบได้ที่ไหน และต้องรอผลสอบกี่วัน ?
วิเคราะห์ข้อสอบ TOEFL ในแต่ละพาร์ท ? เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนดี ?
เปรียบเทียบความยาก-ง่าย ระหว่างข้อสอบ TOEFL กับข้อสอบ CU-TEP ?
เทคนิคและวิธีเตรียมตัวสอบ toefl

TOEFL คืออะไร ?

TOEFL หรือ The Test of English as a Foreign Language เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษตามแบบมาตรฐานของอเมริกัน สำหรับการสอบ TOEFL สามารถนำผลสอบไปเพื่อศึกษาต่อหรือว่าสมัครงานในประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารได้ค่ะ โดยผลสอบ TOEFL จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี หลังจากที่ได้รับการทดสอบค่ะ

 

TOEFL มีกี่แบบ ?

TOEFL มี 3 แบบ คือ Paper-based Testing : PBT จะเป็นข้อสอบแบบที่ใช้กระดาษในการทำข้อสอบ จากนั้นมีการพัฒนามาเป็นแบบ Computer-based Testing : CBT เป็นการทำข้อสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนเป็นแบบ Internet-based Testing : iBT ซึ่งเป็นการทำข้อสอบผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นการทดสอบที่ได้รับความนิยมและทำกันแพร่หลายในทุกวันนี้

 

หากสนใจสอบ TOEFL จะสอบได้ที่ไหน และต้องรอผลสอบกี่วัน ?

สำหรับในประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบ TOEFL คือ Education Testing Service หรือ ETS ผู้ที่สนใจสอบสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือจองการสอบ ส่งไปรษณีย์ และสามารถสมัครออนไลน์ได้ www.est.org/toefl โดยการสอบ TOEFL จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบประมาณ 6000 บาท ซึ่งสามารถโอนเงินผ่านระบบธนาคารได้เลยค่ะ สำหรับการรับคะแนนสอบ TOEFL หน่วยงานในการจัดสอบจะส่งผลสอบมาให้ 5 ชุด โดยชุดแรกส่งมาให้ยังตัวผู้สอบ อีก 4 ชุดตัวผู้สอบสามารถระบุสถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานที่ต้องการให้ส่งผลสอบไปได้ด้วยค่ะ โดยในแต่ละพาร์ท์จะต้องทำข้อสอบอย่างน้อย 1 หัวข้อ โดยคะแนนสามารถของสอบใหม่ได้ใน 2 ส่วน คือในส่วนของ Writing และ Speaking โดยจะมีค่าธรรมเนียมพาร์ทละ 2000 บาทค่ะ

 

วิเคราะห์ข้อสอบ TOEFL ในแต่ละพาร์ท ?

ข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบันนี้ในระบบ Internet-based Testing: iBT จะแบ่งเป็น 4 พาร์ท ด้วยกัน Reading, Writing, Listening และ Speaking แต่ถ้าเป็นข้อสอบ TOEFL ใน 2 ระบบแรก จะมีด้วยกัน 3 พาร์ท คือ Reading, Writing และ Listening ซึ่งข้อสอบ TOEFL ไม่ว่ารูปแบบไหนจะเป็นการนำความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเรามาบูรณาการใช้ด้วยกัน ดังนั้นผู้ทดสอบจะต้องมีสมาธิในการสอบมากค่ะ สำหรับในส่วนของ Listening จะมีเรื่องราวมาให้ฟังทั้งหมด 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะมีความยาวประมาณ 3-5นาที และจะมีคำถามประมาณ 5 ข้อ ในส่วนของ 2 เรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ใน 4 เรื่องหลังจะเป็นเรื่องของบทเรียน ความรู้ทางวิชาการต่างๆ ในส่วนของ Reading จะมีบทความมาให้อ่านด้วยกันประมาณ 3-5 บทความ ความยาวจะอยู่ที่ประมาณ 700 คำ และจะมีคำถามในแต่ละบทความรวมแล้วประมาณ 12-15 ข้อ ในส่วนของ Writing จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบทสนทนา เกี่ยวกับเรื่องของบทความโดยก่อนหน้านั้นจะมีบทความมาให้อ่านความยาวประมาณ 3 นาที จากนั้นจะมีบทสนทนาเกี่ยวกับบทความนั้น ซึ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในการตอบคำถามจะมีเวลาให้เขียนประมาณ 20 นาที จะมาความยาวในการเขียนประมาณ 150-220 คำ ส่วนที่ 2 ผู้ทดสอบจะได้รับข้อความสั้น โดยผู้ทดสอบต้องแสดงทัศนคติอย่างเป็นเหตุเป็นผลเขียนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้น ความยาวประมาณ 300 คำ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที แต่ถ้าผู้ทดสอบไปทดสอบข้อสอบ TOEFL ในระบบ Internet-based Testing: iBT จะมีข้อสอบในส่วนของ Speaking เพิ่มเข้ามาด้วยค่ะ ซึ่งในส่วนนี้มีความยากส่วนหนึ่งของข้อสอบ TOEFL เลยค่ะ เพราะว่ามีเวลาที่จำกัดและต้องใช้ทักษะในทุกด้านในการทำข้อสอบ โดยข้อสอบของ Speaking จะแบ่งเป็น 6 ข้อ มี 3 ส่วนด้วยกันค่ะ โดยข้อที่ 1-2 จะเป็นข้อสอบให้เราแสดงทัศนะความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันค่ะ โดยจะมีระยะเวลาในการเตรียมตัวประมาณ 15 วินาที และมีเวลา 45 วินาทีในการตอบคำถาม ในส่วนข้อที่ 3-4 จะมีบทความสั้นมาให้อ่านเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งจากนั้นจะมีบทสนทนาเกี่ยวกับประเด็นนั้นๆ ค่ะ และมีเวลาในการเตรียมตัว 30 วินาที หลังจากนั้นจะมีเวลาประมาณ 60 วินาทีในการตอบคำถาม ในส่วนสุดท้าย ข้อที่ 5-6 จะได้รับข้อมูล บทสนทนาหรือบทวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับวิชาการจากนั้นจะมีเวลา 20 วินาทีในการเตรียมตัว และเวลา 60 วินาทีในการตอบคำถาม

 

เทคนิคในการทำข้อสอบ TOEFL ให้ได้คะแนนดี ?

สำหรับการทำข้อสอบ TOEFL เนื่องจากเป็นข้อสอบที่มาจากมาตรฐานแบบอเมริกัน ดังนั้นลักษณะของข้อสอบจะค่อยข้างต่างจากแบบทดสอบภาษาอังกฤษทั่วไปที่มีอยู่ในประเทศไทยค่ะ ดังนั้นการสร้างความคุ้นเคยในการทำข้อสอบจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ โดยอาจจะไปซื้อหนังสือหรือหาข้อสอบเก่าเกี่ยวกับ TOEFL มาทดลองทำ เพราะว่าชุดคำศัพท์ที่ใช้ในการออกข้อสอบในแต่จะปีจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันค่ะ การทำฝึกทำข้อสอบบ่อยๆ จะให้ให้เราเกิดความคุ้นเคยและสามารถทำข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่ามาทำข้อสอบแต่ละส่วนของ TOEFL จะมีการจับเวลา เพราะฉะนั้นการทำข้อสอบแล้วจับเวลาไปด้วยจะช่วยได้มากค่ะ จะทำให้เราประมาณศักยภาพในการทำข้อสอบของเรามากยิ่งขึ้นค่ะ หรืออาจจะไปเรียนตามสถาบันต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการเปิดสอนอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับด้าน TOEFL

 

เปรียบเทียบความยาก-ง่าย ระหว่างข้อสอบ TOEFL กับข้อสอบ CU-TEP ?

สำหรับข้อสอบ CU-TEP และข้อสอบ TOEFL อาจจะมีส่วนที่คล้ายคลึงกันในส่วนของ Reading, Writing และ Listening แต่ทั้งนี้ข้องสอบ TOEFL จะมีความยากมากกว่า เนื่องจากมีจำนวนบทความหรือจำนวนรื่องที่ฟังมากกว่าและภายในระยะเวลาที่จำกัดมากกว่า และ TOEFL ยังมีข้อสอบในส่วนของ Speaking หรือว่าการพูดด้วย ส่วน CU-TEP จะไม่มีค่ะ ในส่วนของ Writing ของ CU-TEP จะเป็นการเพียงแค่ข้อสอบตัวเลือกสำหรับตรวจเช็คคำผิด ในขณะที่ TOEFL จะเป็นลักษณะของการเขียนบทความ ดังนั้นจะต้องใช้การบริหารความคิด เวลา และทักษะในการทำมากกว่าการทำข้อสอบ CU-TEP ค่ะ


toefl

        หลักสูตร TOEFL ของ จุฬาติวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่เตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEFL iBT ซึ่งเป็นแบบใหม่ล่าสุด หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติในมหาลัยของประเทศไทย และ ต่างประเทศ ที่ใช้ผลสอบ TOEFL เป็นมาตรฐานในการวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน สำหรับหลักสูตร TOEFL ของทางสถาบันนั้นประกอบไปด้วย 4 Part คือ Reading Listening Speaking และ WritingCHULATUTOR


   IELTS   TOEIC     GED      SAT  SAT-II CU-TEP   CU-AAT   CU-BEST   CU-ATS    TU-GET   TOEFL    GMAT    IGCSE SMART-II    MUIC