MMI คืออะไร Overview การสอบสัมภาษณ์สำหรับเข้าแพทย์มีสอบอะไร

what is mmi

การสอบ MMI คืออะไร

MMI หรือ Multiple Mini Interview คือ การสัมภาษณ์แบบหลายช่องทาง โดยส่วนมากจะใช้สำหรับการคัดเลือกในระดับมหาวิทยาลัยของหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการประเมินว่าผู้สมัครเรียนจะโต้ตอบกับผู้ป่วยและเพื่อนร่วมงานอย่างไรในฐานะแพทย์

Table of Contents

สัมภาษณ์แบบ MMI คืออะไร

การสัมภาษณ์แบบ MMI นั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากการสัมภาษณ์แบบทั่วไป คือแทนที่จะหันหน้าเข้าหากัน พูดคุย ซักถามกันไปมา แต่ MMI จะทำให้เป็นรูปธรรมได้มากขึ้นคือ ให้ผู้เข้าสัมภาษณ์ได้แสดงออกผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็นสถานี จำนวน 6-10 สถานี แต่ละสถานีอาจจะให้เราตอบคำถามหรืออาจจะให้ร่วมแสดงบทบาทสมมติกับนักแสดงของทีมสัมภาษณ์เพื่อประเมินทักษะที่ต้องการ

โดยการสอบ MMI หรือ Multiple Mini Interview จะให้เวลาในการสอบรวมทั้งสิ้นจำนวน 2 ชั่วโมง ให้เวลาในการตอบคำถามหรือร่วมแสดงในกิจกรรมต่างๆในแต่ละสถานีประมาณ 10 นาที

โรงเรียน/มหาวิทยาลัยใดบ้างที่มีการจัดการสอบสัมภาษณ์แบบ MMI

สำหรับการจัดสอบสัมภาษณ์แบบ MMI มีหลายโรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับแพทย์หลายที่ใช้การสัมภาษณ์ในลักษณะแบบนี้อยู่ ได้แก่ที่

Aberdeen

Anglia

Ruskin

Birmingham, Bristol

Cardif,f Dundee

Exeter

Hull York

Keele

King’s College London

Lancaster

Leeds Leicester

Liverpool

Manchester

Newcastle

รายละเอียดเพิ่มเติมของการสอบ สามารดูได้ที่ https://www.themedicportal.com/application-guide/medical-school-interview/mmi-interviews/

คำถามและกิจกรรม การสัมภาษณ์แบบ MMI

ลักษณะคำถามของการสอบสัมภาษณ์ จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพร้อมในหลายๆด้านของการเป็นแพทย์ในอนาคต ดังนั้นลักณะคำถามหรือกิจกรรมของการสัมภาษณ์ MMI จะมีหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสถานี สามารถยกตัวอย่างได้ ดังนี้

MMI Question 1

ทดสอบเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและความอดทน ตัวอย่างการตั้งสถานการณ์ขึ้นมา เช่น ให้คุณบอกวิธีแกะกล่องกับผู้ที่ถูกห่ออยุ่ในกล่องนั้น เป็นต้น

MMI Question 2

ทดสอบเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในแง่ของการสื่อสารข่าวร้าย รวมไปถึงการเอาใจใส่และการเต็มใจยอมรับใรความผิดพลาดของตัวเอง ตัวอย่างการตั้งสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบ เช่น การที่คุณจะต้องบอกข่าวร้ายกับเพื่อนของคุณ ซึ่งผู้ฟังอาจจะมีการแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวสารที่ได้รับ คุณจะต้องจัดการกับสถานการณ์นั้นให้ได้

MMI Question 3

ทดสอบเกี่ยวกับความสามารถในการตัดสินใจเรื่องเวลา ตัวอย่างการตั้งสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบ เช่น ผู้ทดสอบอาจจะมีกิจกรรมมาให้คุณมากมาย แล้วให้คุณจัดลำดับความสำคัญพร้อมกับอธิบายถึงเหตุผลนั้นๆ เป็นต้น

MMI Question 4

ทดสอบความรู้ เกี่ยวกับหลักการทางจริยธรรมต่างๆ โดยรูปแบบกิจกรรมของคำถามนี้อาจจะเป็นเพียงการตั้งคำถามเพื่อให้คุณตอบ เช่น คุณคิดว่าหลักจริยธรรมทางการแพทย์มีความสำคัญที่สุดหรือไม่ หรืออาจจะเป็นคำถามอื่นๆในลักษณะนี้ ซึ่งสำหรับการตอบคำถามข้อนี้นั้น ผู้ทดสอบ มุ่งหวังให้คำตอบของคุณนั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เป็นธรรม มีความยุติธรรมและมีความเท่าเทียม การรักษาความลับและผลประโยชน์ส่วนรวม

MMI Question 5

ทดสอบความสามารถของคุณในการเอาใจใส่ผู้ป่วย รวมถึงความรู้เกี่ยวกับปัญหาของประชากรสูงอายุ โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ตัวอย่างการตั้งสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบ เช่น การที่ให้คุณได้เจอกับผู้สูงอายุวัย 65 ปีคนหนึ่ง ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ โดยคุณจะต้องบอกกับเขาถึงผลการวินิจฉัยนั้น และในขณะที่คุณบอกเขา เขาก็ร้องไห้ เป็นต้น

MMI Question 6

ทดสอบความสามารถในการตัดสินใจทำสิ่งใดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ตัวอย่างการตั้งสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทดสอบ เช่น การที่ผู้ทดสอบให้คุณเดินเข้าไปในห้องผ่าตัด ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ทีมแพทย์กำลังจะผ่าตัดคนไข้ในอีกไม่ช้านี้ แต่เมื่อคุณเข้าไปในห้องกลับพบว่า มีคุณหมอท่านหนึ่งแอบดื่มเครื่องดื่มบางอย่าง โดยในจังหวะที่คุณเข้ามาคุณหมอคนนั้นรีบเก็บขวดดังกล่าวเข้าล็อคเกอร์อย่างรวดเร็ว ซึ่งคุณสงสัยว่ามันคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเมื่อคุณลองสนทนากับคุณหมอคนนั้นก็พบว่าเขามักจะพูดวกไปวนมา จำอะไรไม่ค่อยได้ โจทย์คือ คุณมีเวลา 5 นาทีในการคุยกับคุณหมอคนนี้ เป็นต้น

MMI Question 7

ทดสอบความสามารถในการตีความภาพและการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่น ให้คุณดูแผนภาพโคงสร้างอาคาร แล้วบอกทางกับผู้สัมภาษณ์ ว่าจากทางเข้าอาคารไปที่ห้อง A จะต้องไปอย่างไร ใช้เส้นทางใด และบางครั้งอาจจะถูกถามถึงสาเหตุที่คุณต้องเจอกับคำถามนี้ด้วย

MMI Question 8

ทดสอบความสามารถในการสื่อสารที่เน้นการแสดงความเห็นอกเห็นใจตลอดจนความเข้าใจในความลับของแพทย์และผู้ป่วย โดยสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่น การที่ให้คุณไปพบกับเด็กผู้หญิงอายุ 16 ปี ซึ่งเด็กคนนั้นต้องการเข้ามาตรวจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

MMI Question 9

ทดสอบความสามารถในการตีความกราฟและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่น การที่ให้คุณอธิบายกราฟที่แสดงระดับอินซูลินในพลาสมา พร้อมกับระบุเวลาที่อาหารมื้อนั้นถูกบริโภคเข้าไป และสุดท้ายจะให้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับอินซูลินในแต่ละช่วงเวลาของวัน

MMI Question 10

ทดสอบทักษะการสื่อสารและความสามารถในการแสดงความเห็นอกเห็นใจ โดยสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่น การให้คุณเล่นบทบาทสมมติเป็นศัลยแพทย์ ซึ่งคุณจะต้องแจ้งผู้ป่วยที่คุณเพิ่งผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกให้เขาว่ามีเส้นประสาทบางเส้นเกิดความเสียหายในระหว่างการผ่าตัด นั่นหมายถึงว่าเขาอาจไม่สามารถใช้ขาได้อย่างเต็มรูปแบบ เป็นต้น

MMI Question 11

ทดสอบทักษะการสื่อสาร โดยสถานการณ์ที่ใช้ทดสอบ เช่น ผู้สัมภาษณ์ให้เวลาคุณประมาณ 4 นาที ในการการอธิบายกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน โดยแบ่งเป็นการพูดกับผู้ใหญ่ที่มีความสามารถ และให้เวลาอีก 4 นาทีเพื่ออธิบายสิ่งเดียวกันกับเด็กเล็กที่กำลังจะได้รับวัคซีน เวลานี้คุณสามารถใช้ไวท์บอร์ดและเครื่องหมายเพื่อสนับสนุนคำอธิบายของคุณได้

ทั้งนี้ เราสามารถศึกษาแนวทางการตอบคำถามหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อให่ผ่านกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นได้ที่ https://www.themedicportal.com/e-learning/interview/mmi-questions/

เทคนิคเตรียมตัวสัมภาษณ์ MMI

เนื่องจาก MMI ไม่ได้ทดสอบความรู้เฉพาะทาง แต่จะทดสอบในเรื่องของระบบความคิดและการสื่อสารมากกว่า ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวคือ ฝึกฝนการแสดงออกด้วยตัวเองอย่างชัดเจนและมีเหตุผลในสภาพแวดล้อมที่กำหนดมาในแต่ละสถานการณ์ ควบคู่ไปกับการศึกษาข้อแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการสอบ การตอบคำถามจากแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ เช่น https://www.themedicportal.com/ หรือ https://www.aamc.org/ เป็นต้น

Scroll to Top