A-level คืออะไร สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ

A-Level เป็นวิชาระดับชั้นมัธยมปลายในหลักสูตรอังกฤษ ข้อสอบ A-Level มีทั้งหมด 5 กลุ่มวิชา โดยปีหนึ่งจะมีตารางสอบ A Level 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน และ ช่วงเดือน ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน ค่าสอบ A Level อยู่ที่ 6,226-9,190 ฿

A Level สอบเทียบ

A-Level คืออะไร

A-Level คือ หลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษ มีรายวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า 50 วิชา โดยน้องๆสามารถเลือกได้อย่างอิสระ มีทั้งในหมวดภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สังคม ศิลปะ และการศึกษาทั่วไป เป็นต้น โดยปีหนึ่งจะมีการสอบ เพียง 2 ครั้ง สำหรับศูน์สอบปกติจะสอบที่ ตึก Wave Place และศูน์สอบ British Council

A Level มีวิชาอะไรบ้าง สอบอะไรบ้าง?

การสอบ A level มีทั้งหมดประมาณ 66 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ได้แก่

1. กลุ่มวิชาภาษา (Language)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities & Social Science)

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

5. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ (Creative, Technical and Vocational)

IGCSE และ A-Level มีบอร์ดในการสอบกี่ที่ แตกต่างกันไหม?

การสอบในประเทศไทยนั้นจะมีการจัดสอบโดย 2 บอร์ดใหญ่ๆ คือ Cambridge CIE และ Pearson Edexcel การสอบในประเทศไทยนั้นจะมีการจัดสอบโดย 2 บอร์ดใหญ่ๆ คือ Cambridge CIE และ Pearson Edexcel คือ

BoardCIE CambridgePearson Edexcel
การออกข้อสอบปกติมักแบ่งออกเป็น 6 paper การสอบแต่ละบท แยกเปเปอร์กันชัดเจน มีการแบ่งเป็น Core Level 3 Papers – Extended Level 3 Papersปกติข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 Papers เนื้อหาและบทเรียนคละกันไปในแต่ละเปเปอร์
ระบบการให้คะแนน

IGCSE : ให้คะแนนระดับ A* (ดีสุด) – G (ต่ำสุด)

*คะแนน U (Ungraded=ไม่ผ่าน)

A-Level : ให้คะแนนระดับ A*-E

IGCSE : ให้คะแนน 9 (ดีสุด) – 1 (น้อยสุด)

A-Level : ให้คะแนนระดับ A*-E

ตารางสอบ A level สอบวันไหน

ใน 1 ปี มีรอบสอบทั้งหมด 2 รอบ ดังนี้

รอบสอบรับสมัครสอบวันสอบประกาศผลสอบ
รอบที่ 1Dec-Early FebMay-JuneAugust
รอบที่ 2July-Early AugustOctober-NovemberJanuary

 

ค่าสอบ A-level ราคาต่อวิชา

ค่าสมัครสอบโดยทั่วไปราคา 6,226-9,190 บาทต่อวิชา ในกรณีที่สมัครสอบล่าช้ากว่ากำหนด ผู้สอบจะต้องชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า ซึ่งราคาจะสูงกว่านี้เล็กนิดหน่อย

สถานที่รับสมัครสอบ A-level

1. โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบอังกฤษ เช่น Harrow, Shrewsbury, Bangkok Patana จะจัดสอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง

2. องค์กรที่เปิดสอบให้กับนักเรียนทั่วไปซึ่งได้แก่ British Council

3. โรงเรียนนานาชาติ Harrow เปิดโอกาสให้นักเรียนภายนอกเข้าไปสอบได้ด้วย

สนามสอบ A-Level

– โรงเรียนนานาชาติที่ศึกษาอยู่

– British Council ใช้สนามสอบ ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต

– Harrow International School

สอบ A Level กับ AS Levels

GCE A Level หรือ General Certificate of Education (GCE) Advanced Level เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของอังกฤษโดยมักจะได้เรียนและสอบในช่วง Year 12 – 13 หรือช่วงอายุ 16 – 19 ปี ซึ่งการเรียนหลักสูตร GCE A Level นี้ เป็นเหมือนกับการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย GCE A Level แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่

 

AS Levels (Advance Subsidiary Levels) จะเป็นช่วงปีแรก คือ Year 12 (เทียบเท่า ม.5)

ส่วนใหญ่จะเรียนในระดับ Year 12 โดยปกติแล้วทางโรงเรียนจะให้นักเรียนเลือกสอบประมาณ 4 วิชา เกรดสูงสุดที่จะได้คือ A ไล่ระดับลงไปจนถึงเกรด E และเมื่อสอบผ่านในแต่ละวิชา จะได้วิชาละ 1 เครดิต (Credit) การสอบผ่านเพียงระดับ AS Levels จะถือว่าจบแค่ครึ่งหนึ่งของหลักสูตร GCE A Level เท่านั้น

 

A Level (Advance Levels) จะเป็นการเรียนในช่วง Year 13

โดยทั่วไปมักเรียนในระดับ Year 13 เนื้อหาที่ออกสอบจะมีความยากกว่า AS Level ซึ่งการเรียนในระดับนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนักเรียนจะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต้องใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยเพียง 3 วิชา จาก 4  วิชา ที่น้องได้สอบผ่านมาแล้วในระดับ AS Level ส่วนระดับเกรดของ A Level เกรดสูงสุดที่จะได้เลยคือ A* ไล่ระดับลงไปจนถึงเกรด E และเมื่อสอบผ่านในแต่ละวิชา จะได้วิชาละ 2 เครดิต (Credit) ค่ะ

เกรด AS Level และ A Level Grades

เกรดจะมี 4 ตัวคือ a b c d แต่การสอบทั้ง 2 วิชามีความแตกต่างกันที่ การสอบในระดับ AS Level นั้น เกรดที่ได้ต่อให้คะแนนสูงสุด คือ A  แต่สำหรับการสอบ A-Level น้องมีโอกาสได้เกรดสูงสุด คือ A* แต่ไม่ว่า น้อง ๆ จะสอบระดับไหน จะมีคะแนน  Percentage Uniform Mark (PUM) ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกว่าน้องๆทำได้ดีแค่ไหนในระดับเกรดนั้นๆ

การคิดคะแนนของ A Level

1. เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จ ตัวข้อสอบจะถูกส่งไปตรวจโดย Examiner จาก Cambridge โดยที่ข้อสอบแบบ Multiple choices จะถูกตรวจโดยคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อสอบเขียนของผู้สอบบางคนจะถูกส่งไปตรวจโดยทีม Experienced senior examiner เหตุผลที่ส่งไปเพียงบางคนนั้น เพราะทางทีมผู้ตรวจข้อสอบต้องการ set standard โดยผู้ตรวจจะตรวจข้อสอบเทียบกับ Mark Scheme เพื่อกำหนดมาตรฐานในการตรวจข้อสอบของรอบนั้นขึ้นมา

2. เมื่อได้มาตรฐานการตรวจข้อสอบของปีนั้น ทีม Examiner ก็จะตรวจข้อสอบทั้งหมดเพื่อให้ได้ คะแนนดิบ (Raw Score) ของผู้เข้าสอบออกมา

3. ทีมงานจะนำคะแนนดิบที่ได้ทั้งหมด รวมกับข้อมูลทางสถิติที่มี กำหนดเกณฐ์ขั้นต่ำ หรือ Grade Boundaries ที่กำหนดว่า นักเรียนต้องได้คะแนนดิบเท่าไหร่ถึงจะได้เกรด A* A B เป็นต้น ซึ่งมีหลายปัจจัยในการกำหนด Grade Boundaries นี้ ทั้งความยากง่ายของข้อสอบปีที่แล้วมา และความสามารถของผู้สอบทั้งหมดในรอบนั้น จะส่งผลทั้งหมดกับการคำนวณ Grade Boundaries ในแต่ละปี

4. สุดท้ายทีม examiner จะนำคะแนนดิบของผู้เข้าสอบมาเทียบกับ Grade Boundaries แล้วออกมาเป็นเกรดในที่สุด

เทียบวุฒิ ม6 ด้วย IGCSE A Level

เทียบวุฒิ จบ ม.6 ด้วย A-Level

น้องๆ ที่จะเทียบวุฒิจบ ม.ปลาย จะต้องมีคะแนน IGCSE 5 ตัว (คะแนนแต่ละรายวิชา A*-C) แล้วยื่นคู่กับผลสอบ

1) AS Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ

2) A-Level จำนวนอย่างน้อย 3 วิชา เกรด A*-E

โดย AS และ A-Level ในข้อ 1-2 นำมาใช้ยื่นเทียบวุฒิรวมกันได้ จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 วิชา

A-Level Requirement ในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ?

โดยส่วนมากมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ มักจะ require การยื่น A-Level 3 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขานั้นๆ คู่กับวิชาพื้นฐานใน IGCSE

เช่น Top 10 UK University อย่าง UCL (University College London) ต้องยื่น A-Level 3 ตัว เกรด A*A*A – ABB และต้องยื่นคู่กับ IGCSE English Language และ Maths

ติว A-Level ตัวต่อตัว

หากน้องๆคนไหนกำลังกลุ้มใจและกังวลกับการเตรียมสอบหลักสูตรนี้อยู่  รู้สึกไม่มั่นใจ จะเป็นคนอ่อนภาษาหรือไม่ถนัดในรายวิชาที่จะต้องสอบ หมดกังวลได้เลยค่ะ เพราะสถาบันจุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียนสุดพิเศษที่จะช่วยให้การ เตรียมตัวสอบ A Level ของน้องๆเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม ด้วยแนวคิดอันทันสมัย “Easy to be Expert”

คอร์ส ติว A Level AS Level ตัวต่อตัว สอนกันเน้นๆ จุดอ่อนอยู่ตรงไหน ต้องพัฒนาในส่วนใด เราเชื่อได้เลยว่าแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน จะดีกว่าไหมถ้าน้องๆได้เรียนในคอร์สที่ออกแบบมาอย่างเฉพาะตัว  ไม่ว่าจะอยากเน้นการทำโจทย์เยอะๆ อยากได้ทริค เทคนิค  หรืออยากจะทวนเนื้อหาใหม่ แล้วค่อยตะลุยโจทย์ก็สามารถทำได้

รอบสอบ A Level มีน้อยมาก กว่าจะแก้ตัวสอบได้ใหม่ก็ต้อรอนานเป็นครึ่งปี การสอบแต่ละครั้งจึงต้องพร้อมที่สุดและทำให้ดีที่สุดเท่านั้น เพื่อให้เราสามารถไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ถึงเวลาก้าวข้ามขีดจำกัดการเรียนแบบเดิมๆ สู่การเรียนรูปแบบใหม่ ที่น้องๆสามารถออกแบบคอร์สเรียนได้ตามสไตล์ของเราเอง

private
gce a level

FAQ A Level

A-Level มีทั้งหมดกี่วิชา ?

เป็นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย จะมีวิชาให้เลือกประมาณ 55 วิชา โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา , กลุ่มวิชาภาษา , กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ , กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ , กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ

A-level มีรอบสอบบ่อยแค่ไหน และค่าสมัครสอบเท่าไหร่ ?

โดยปกติ จะมีจัดสอบปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน และ ตุลาคม – พฤศจิกายน โดยหลังจากสอบเสร็จผลคะแนนจะออกในช่วงเดือนสิงหาคม และ มกราคม สำหรับค่าสมัครสอบของแต่ละวิชาจะไม่เท่ากัน ประมาณ 3,850 – 7,700 บาท

ควรเลือกเรียนวิชาอะไรดีใน A-level ?

สำหรับผู้ต้องการสอบ ควรเลือกเรียน3-4 วิชา ซึ่งวิชาที่เลือกเรียนต้องสอดคล้องกับหลักสูตร-คณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ว่าทางคณะต้องการผลคะแนนในรายวิชาใดและต้องได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง เช่น หากต้องการสมัครเรียนในสายแพทย์ วิชาที่กำหนดสอบจะอยู่ในกลุ่มของวิทย์-คณิต

Scroll to Top