084-942-4261

สอบ ACT คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? สอบเมื่อไหร่ ตารางสอบ 2022

ข้อสอบ ACT เป็นข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาลัยที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับ SAT ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึง สอบ ACT คือ สอบอะไรบ้าง? สอบเมื่อไหร่ ตารางสอบ 2022 และเรื่องอื่นที่ควรรู้ก่อนสอบ เช่น ค่าสอบเท่าไหร่ , คะแนนสำหรับยื่นเข้ามหาลัย , วิธีสมัครสอบ , เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ACT กับ SAT และเรื่องอื่น ที่น้องไม่ควรพลาด สำหรับเตรียมตัวสอบ ACT

 

สอบ ACT คืออะไร

American College Testing หรือ ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT

ACT คือ
ACT คือ

 

ข้อสอบ ACT Test สอบอะไรบ้าง?

1. English (75 ข้อ 45 นาที)

พาร์ทนี้เป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที

2. Mathematic (60 ข้อ 60 นาที)

พาร์ทนี้เป็นการวัดคณิตศาสตร์ มีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำ 60 นาที เนื้อหาที่ออกครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ในการสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด โดยสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org

3. Reading (40 ข้อ 35 นาที) 

พาร์ทนี้เป็นการวัดการอ่านที่มีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่าง มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย ดังนั้น จึงต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้ดี จึงจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

4. ACT Science Reasoning (40 ข้อ 35นาที)

พาร์ทนี้เป็นการวัดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องคิดเร็ว ตอบเร็ว จึงจะทำข้อสอบได้ทัน

5. Writing (40 นาที)

เป็นพาร์ทที่ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่  โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย

 


 

ข้อสอบ ACT คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

 


 

ACT สอบเมื่อไหร่บ้าง และศูนย์สอบ

รอบสอบของ ACT จะมี 5 รอบต่อปี ประกอบไปด้วย ช่วงเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ส่วนสนามสอบ ACT จะเป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตัวอย่าง ศูนย์สอบ ACT เช่น International Community School,  KIS International School,  Nist International School,  Ruamrudee International School, Grace International School และ School United World Coll Thailand โดยการสมัครสอบจะเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ My ACT ( https://my.act.org )

 


 

ตารางสอบ ACT 2022 – 2023

Test Date Registration Deadline Late Registration Deadline Estimated Score Release
February 12, 2022 January 7, 2022 January 21, 2022 March 1-April 8, 2022
April 2, 2022 February 25, 2022 March 11, 2022 April 12-May 27, 2022
June 11, 2022 May 6, 2022 May 20, 2022 June 21-August 5, 2022
July 16, 2022* June 17, 2022 June 24, 2022 July 26-Sept 9, 2022
September 10, 2022 August 5, 2022 August 19, 2022 September 20-October 4, 2022
October 22, 2022 September 16, 2022 September 30, 2022 November 1-15, 2022
December 10, 2022 November 4, 2022 November 11, 2022 December 20, 2022-January 3, 2023
February 11, 2023 January 6, 2023 January 20, 2023 February 21-March 7, 2023
April 15, 2023 March 10, 2023 March 24, 2023 April 25-May 10, 2023
June 10, 2023 May 5, 2023 May 19, 2023 June 20-July 4, 2023
July 15, 2023* June 16, 2023 June 23, 2023 July 25-August 8, 2023

 


 

ACT ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ ACT $150.00 แต่หากสมัครสอบ Writing ด้วย ค่าสอบจะเป็น $166.5 ทั้งนี้ ราคาค่าสมัครสอบ ACT ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

 


เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science
เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science

คะแนนสอบ ACT สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนน ACT สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ได้ โดยสามารถใช้แทนคะแนน SAT ทั้งนี้บ้างมหาลัยจะกำหนดใช้คะแนน ACT รวมเฉลี่ย ในการเข้ามหาลัยเช่น หากต้องใช้คะแนนทั้ง 4 วิชาของ ACT ก็จะคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วย 4 ซึ่งคะแนนรวมที่น้องๆ ควรได้คือ 25 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์คะแนน ACT สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

หลักสูตร ACT ใช้วิชา คะแนนขั้นต่ำ
BBA จุฬาฯ Math, English, Reading ≥ 27
BBA (NextGen) Math, English, Reading ≥ 28
BALAC จุฬาฯ English & Reading ≥ 34
ISE วิศวะฯ จุฬาฯ Math ≥ 26
Science ≥ 25
ChPE วิศวกรรมเคมี จุฬาฯ Math ≥ 26
Science ≥ 25
BASCii จุฬาฯ Math ≥ 27
English ≥ 31
BBTech จุฬาฯ Math ≥ 22
English ≥ 31
SIIT ธรรมศาสตร์ Science ≥ 20

 


 

เปรียบเทียบ ACT กับ SAT แตกต่างกันอย่างไร?

ACT SAT
เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที (ไม่ได้สอบ ACT Writing)

3 ชั่วโมง 35 นาที ( มี ACT Writing ด้วย)

3 ชั่วโมง
สอบอะไรบ้าง Reading
English
Math
Science
Writing
Reading
Writing and Language
Math
เวลาสอบในแต่ละพาร์ท Reading 35 นาที
English 45 นาที
Math 60 นาที
Science 35 นาที
Writing 40 นาที
Reading 65 นาที
Writing and Language 35 นาที
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 25 นาที
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 55 นาที
จำนวนคำถาม Reading 40 ข้อ
English 75 ข้อ
Math 60 ข้อ
Science 40 ข้อ
Writing 1 เรื่อง
Reading 52 ข้อ
Writing and Language 44 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 20 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 38 ข้อ
คะแนน คะแนนเต็ม 36 คะแนน คะแนนเต็ม 1600 คะแนน
ค่าสอบ USD 150 (ไม่รวม Writing)
USD 166.5 (ไม่รวม Writing)
USD 105
จำนวนรอบสอบ/ปี 28 ครั้ง 6 ครั้ง

 


 

ติว ACT ตัวต่อตัว

เรียน ACT ด้วยคอร์สเรียนแบบส่วนตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกพาร์ทการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบครบทุกพาร์ท หรือเน้นเรียนเฉพาะบางพาร์ท โดยสามารถติวได้อย่างครอบคลุม ทั้ง ACT English, Mathematic, Reading และ Science Reasoning และ Writing คอร์สเรียน ACT แบบตัวต่อตัว เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มสอนปรับพื้นฐานใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเคยสอบมาก่อน หรือยังไม่เคยสอบ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวล เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงด้วยคอร์สเรียนแบบส่วนตัวได้แล้ววันนี้

 

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

อ่านต่อ
-->  go to top