เทคนิคทำข้อสอบ ACT

สอบ ACT สอบเมื่อไร ตารางสอบ 2023 ติว ACT Test

สอบ ACT สอบเมื่อไร ตารางสอบ 2023 ติว ACT Test

ข้อสอบ ACT เป็นข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาลัยที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับ SAT ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึง สอบ ACT คือ สอบอะไรบ้าง? สอบเมื่อไหร่ ตารางสอบ 2022 และเรื่องอื่นที่ควรรู้ก่อนสอบ เช่น ค่าสอบเท่าไหร่ , คะแนนสำหรับยื่นเข้ามหาลัย , วิธีสมัครสอบ , เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง ACT กับ SAT และเรื่องอื่น ที่น้องไม่ควรพลาด สำหรับเตรียมตัวสอบ ACT

สอบ ACT คืออะไร สอบอะไรบ้าง

American College Testing หรือ ACT คือ ข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การสื่อสาร มีทั้งหมด 5 วิชาคือ English , Math , Reading , Science , Writing ตัวข้อสอบและคะแนน ACT เป็นที่ยอมรับในการใช้ยื่นเข้ามหาลัย เช่นเดียวกับ คะแนน SAT

ACT

ข้อสอบ ACT Test ออกอะไรบ้าง?

1. สอบ ACT English (75 ข้อ 45 นาที)

พาร์ท English นี้เป็นการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ และความถูกต้องในการใช้ภาษา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  โดยจะมีให้แก้ไขข้อความสั้นและบทความประเภทต่าง ๆ

รูปแบบข้อสอบคล้าย : ข้อสอบ SAT Writing (Grammar)

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 36 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ ACT English

2. สอบ ACT Mathematic (60 ข้อ 60 นาที)

พาร์ท Math มีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำ 60 นาที เนื้อหาที่ออกครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ในการสอบสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด โดยสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Mathematics

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 1 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Math

3. สอบ ACT Reading (40 ข้อ 35 นาที) 

พาร์ท Reading เป็นการวัดการอ่านที่มีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่าง มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  และถือว่าเป็นพาร์ทที่ให้เวลาน้อย ดังนั้น จึงต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้ดี จึงจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Reading

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่าง ข้อสอบ ACT Reading

4. สอบ ACT Science Reasoning (40 ข้อ 35นาที)

พาร์ท Science Reasoning นี้เป็นการวัดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก โดยข้อสอบจะมีบทความให้อ่าน ต้องใช้ ทักษะการวิเคราะห์ ตีความ การประเมิน การให้เหตุผล และ การแก้ปัญหา โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางด้านวิชา ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องคิดเร็ว ตอบเร็ว จึงจะทำข้อสอบได้ทัน

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT-II Physics , SAT-II Chemistry , SAT-II Biology

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 52.5 วินาที

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Science

5. สอบ ACT Writing (40 นาที)

พาร์ท Writing ผู้สอบต้องเลือกว่าจะสอบหรือไม่  โดยข้อสอบพาร์ทนี้จะวัดทักษะด้านการเขียน มีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลา 40 นาที ซึ่งการทำข้อสอบจะต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง และทักษะการใช้คำศัพท์ รวมถึงการเขียนที่ตรงประเด็นด้วย

รูปแบบข้อสอบคล้าย : SAT Writing

เวลาทำข้อสอบเฉลี่ย : ข้อละ 40 นาที

ตัวอย่างข้อสอบ ACT Writing

ข้อสอบ ACT Test คะแนนเต็มเท่าไหร่

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

สอบ ACT เมื่อไหร่บ้าง ตารางสอบ 2023

รอบสอบของ ACT จะมี 5 รอบต่อปี ประกอบไปด้วย ช่วงเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคม ส่วนสนามสอบ ACT จะเป็นโรงเรียนนานาชาติทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ตัวอย่าง ศูนย์สอบ ACT เช่น International Community School,  KIS International School,  Nist International School,  Ruamrudee International School, Grace International School และ School United World Coll Thailand โดยการสมัครสอบจะเป็นการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ My ACT ( https://my.act.org )

ตารางสอบ ACT 2023
Test DateRegistration Deadline
February 11, 2023January 6, 2023
April 15, 2023March 10, 2023
June 10, 2023May 5, 2023
July 15, 2023*June 16, 2023

ACT ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสมัครสอบ ACT $150.00 แต่หากสมัครสอบ Writing ด้วย ค่าสอบจะเป็น $166.5 ทั้งนี้ ราคาค่าสมัครสอบ ACT ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี

เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science
เปรียบเทียบ CU-ATS กับ ACT Science

คะแนนสอบ ACT Test สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนน ACT สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ ได้ โดยสามารถใช้แทนคะแนน SAT ทั้งนี้บ้างมหาลัยจะกำหนดใช้คะแนน ACT รวมเฉลี่ย ในการเข้ามหาลัยเช่น หากต้องใช้คะแนนทั้ง 4 วิชาของ ACT ก็จะคะแนนมารวมกันแล้วหารด้วย 4 ซึ่งคะแนนรวมที่น้องๆ ควรได้คือ 25 คะแนนขึ้นไป

เกณฑ์คะแนน ACT สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนน ACT สำหรับยื่นเข้ามหาวิทยาลัย
หลักสูตรACT ใช้วิชาคะแนนขั้นต่ำ
BBA จุฬาฯMath, English, Reading≥ 27
BBA (NextGen)Math, English, Reading≥ 28
BALAC จุฬาฯEnglish & Reading≥ 34
ISE วิศวะฯ จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
ChPE วิศวกรรมเคมี จุฬาฯMath≥ 26
 Science≥ 25
BASCii จุฬาฯMath≥ 27
 English≥ 31
BBTech จุฬาฯMath≥ 22
 English≥ 31
SIIT ธรรมศาสตร์Science≥ 20

 


 

เปรียบเทียบ ACT กับ SAT
 ACTSAT
เวลาในการสอบ

2 ชั่วโมง 55 นาที (ไม่ได้สอบ ACT Writing)

3 ชั่วโมง 35 นาที ( มี ACT Writing ด้วย)

3 ชั่วโมง
สอบอะไรบ้างReading
English
Math
Science
Writing
Reading
Writing and Language
Math
เวลาสอบในแต่ละพาร์ทReading 35 นาที
English 45 นาที
Math 60 นาที
Science 35 นาที
Writing 40 นาที
Reading 65 นาที
Writing and Language 35 นาที
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 25 นาที
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 55 นาที
จำนวนคำถามReading 40 ข้อ
English 75 ข้อ
Math 60 ข้อ
Science 40 ข้อ
Writing 1 เรื่อง
Reading 52 ข้อ
Writing and Language 44 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 20 ข้อ
Math ( ส่วนที่ ให้ใช้เครื่องคิดเลข) 38 ข้อ
คะแนนคะแนนเต็ม 36 คะแนนคะแนนเต็ม 1600 คะแนน
ค่าสอบUSD 150 (ไม่รวม Writing)
USD 166.5 (ไม่รวม Writing)
USD 105
จำนวนรอบสอบ/ปี28 ครั้ง6 ครั้ง

 

คอร์สเรียน ACT Test


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB010423 1 เม.ย. - 30 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล
SB060523 6 พ.ค. - 28 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล

ติว ACT Test ตัวต่อตัว

เรียน ACT Test ด้วยคอร์ส ติวตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกพาร์ทการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานได้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบครบทุกพาร์ท หรือเน้นเรียนเฉพาะบางพาร์ท โดยสามารถติวได้อย่างครอบคลุม ทั้ง ACT English, Mathematic, Reading และ Science Reasoning และ Writing คอร์สเรียน ACT แบบตัวต่อตัว เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่น ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถเริ่มสอนปรับพื้นฐานใหม่ได้อีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าจะเคยสอบมาก่อน หรือยังไม่เคยสอบ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวล เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงด้วยคอร์สเรียนแบบส่วนตัวได้แล้ววันนี้

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.

recommemded
30 ชม.

40 ชม.
1 คน14,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

Scroll to Top