fbpx

คอร์สเรียน ACT | ครบทุกคำตอบ ACT คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

ACT

Our ACT course focuses on one by one teaching, intensive lessons to make you 100% confident.

ACT

We will uncover every tip to win ACT exam.

ACT

We teach one by one. We serve full techniques. We make it happen for you!

ACT คือ

ข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆกับข้อสอบ SAT

American College Testing Assessment หรือที่เราคุ้นกันดีกับชื่อย่อว่า ACT เป็นข้อสอบที่วัดทักษะเกี่ยวกับการใช้เหตุผล ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทักษะการสื่อสารที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยคะแนน ACT นี้ส่วนใหญ่แล้วจะนำไว้ใช้ยื่นเรียนต่อในคณะต่างๆคล้ายๆกับข้อสอบ SAT (Scholastic Aptitude Test) ค่ะ ซึ่งปกติแล้วก็จะให้เลือกได้ว่าจะยื่น ACT หรือ SAT นอกจากยื่นคะแนนที่ต่างประเทศแล้ว สำหรับบางคณะในประเทศไทยก็สามารถใช้คะแนน ACT นี้ได้เช่นกันค่ะ

 

ข้อสอบ ACT มีสอบอะไรบ้าง?

1. English  เป็นข้อสอบที่ต้องการวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะความรู้ด้านไวยากรณ์ การใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  มีจำนวนทั้งหมด 75 ข้อ  ให้เวลา 45 นาที

2. Mathematic เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์เนื้อหาในการออกสอบนั้นจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับเกรด 12 ซึ่งก็คือระดับม.ปลายนั่นเอง น้องๆสามารถนำเครื่องคิดเลขเข้าได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขตามที่ ATC กำหนด ห้ามนำเครื่องคิดเลขที่มีโปรแกรมคำนวณอัตโนมัติเข้าเด็ดขาด น้องๆสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลขได้ที่ http://www.act.org การสอบพาร์ทนี้จะมีคำถามทั้งหมด 60 ข้อ ลักษณะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที

3. Reading ข้อสอบที่จะให้ทำอย่างอื่นไปไม่ได้เลย นอกเสียจาก “อ่าน” เพราะข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของน้องๆนั่นเองค่ะ โดยสิ่งที่นำมาให้อ่านนั้นมีทั้งบทความสั้น บทความยาว เรื่องราวของบทความนั้นมีหลากหลาย หรืออาจจะเป็นนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ  ข้อสอบมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4  ตัวเลือกค่ะ ซึ่งให้เวลาน้อยมากๆ ต้องฝึกฝนและต้องบริหารเวลาให้เป็นจริงๆค่ะ จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวคะแนนได้เยอะในพาร์ทนี้

4. Science Reasoning ข้อสอบที่ต้องการทดสอบทักษะการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ของน้องๆ ข้อสอบมี 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที เป็นคำถามแบบ 4 ตัวเลือกเช่นกัน ส่วนเวลานั้นน้อยพอๆกับ Reading เลยล่ะค่ะ แสดงว่าจะต้องอ่านเร็ว คิดเร็ว จึงจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ดี

5. Writing ข้อสอบพาร์ทนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกทำค่ะ  แน่นอนว่าข้อสอบพาร์ทนี้ต้องการจะวัดทักษะการเขียน ซึ่งต้องพยายามแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการวิเคราะห์ การเรียบเรียง การใช้คำศัพท์ผ่านงานเขียนของเรา ให้กรรมการรับรู้ได้ว่าเรามีทักษะเหล่านั้นอย่างครบถ้วน  แต่เท่านั้นอาจจะยังไม่พอ ความถูกต้องและการเขียนอย่างตรงประเด็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ค่ะ โดยคำถามมี 1 ข้อ ให้เวลาในการเขียน 40 นาที

 

ข้อสอบ ACT ให้คะแนนเราอย่างไร

คะแนนสอบแต่ละพาร์ทของการสอบ ACT จะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน ซึ่งจากคะแนนในพาร์ทต่างๆนั้นก็จะถูกคิดค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวมซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน

 

ACT สอบเมื่อไหร่บ้าง และสอบที่ไหน

รอบสอบของ ACT จะมี 5 รอบต่อปี ประกอบไปด้วยช่วงต้นปีประมาณเดือนเมษายน ช่วงกลางปีในเดือนมิถุนายน สุดท้ายคือช่วงปลายปีในเดือนกันยายน เดือนตุลาคม และเดือนธันวาคมค่ะ ซึ่งการสมัครสอบก็ง่ายมากๆ เพียงแค่น้องๆเข้าไปลงทะเบียนกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.act.org ใส่ข้อมูลที่ระบบต้องการ รวมถึงรูปถ่ายให้เรียบร้อย  เลือกรอบสอบ และชำระเงินค่ะ ค่าสอบ ACT รวมๆแล้วก็น่าจะอยู่ที่ US$84 แบ่งเป็นค่าสมัครสอบ US$51 และค่าธรรมเนียมในการสอบต่างประเทศพร้อมกับค่าจัดส่งคะแนน 4 ฉบับ ประมาณ US$33  ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะรับสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนค่ะ ส่วนสถานที่สอบในประเทศไทยก็มักจะจัดสอบในโรงเรียนนานาชาติซึ่งมีอยู่ไม่กี่โรงเรียนได้แก่  International Community School,  KIS International School,  Nist International School,  Ruamrudee International School, Grace International School และ School United World Coll Thailand

 

เรียน ติว ACT ตัวต่อตัว!!!

มาเตรียมความพร้อมพิชิตข้อสอบ ACT กันดีกว่า…  จากที่เราได้รู้จักข้อสอบ ACT กันไปแล้ว น้องๆจะเริ่มทราบแล้วว่า การจะทำให้คะแนนออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจนั้น เราจะต้องพร้อมในทุกๆด้านจริงๆค่ะ เพราะส่วนใหญ่คนเรามักมีความสามารถหรือความถนัดในทักษะใดทักษะหนึ่งอย่างโดดเด่น เช่น น้องๆสายวิทย์ จะเก่งเรื่องการคำนวณ วิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สามารถรับรู้ได้ดี เรียนรู้ได้เร็ว แต่จะไม่ชอบหรือไม่มั่นใจในวิชาภาษาอังกฤษ ในทางตรงกันข้าม น้องๆที่เรียนสายภาษาหรือสายศิลป์ก็จะโดดเด่นและมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี แต่พอเป็นวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ส่วนมากจะอยู่ระดับกลางๆหรือบางคนอาจจะพื้นฐานอ่อนไปเลย นั่นจึงเป็นสาเหตุให้การเตรียมตัวสอบ  ACT ของน้องๆไม่ใช่เรื่องที่น่าสบายใจเท่าไหร่นักค่ะ เพราะฉะนั้นวิธีการรับมือที่ดีที่สุดคือการพัฒนาให้ตนเองมีความสามารถอย่างรอบด้าน

สถาบันจุฬาติวเตอร์ สถาบันอันดับต้นๆที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสอบวิชาต่างๆในหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ วิชา ACT ได้ออกแบบคอร์สเรียนที่เชื่อได้ว่าจะตอบโจทย์น้องๆแต่ละคนได้เป็นอย่างดี นั่นคือ คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (Private) ที่เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะความสามารถของตนเองอย่างครบถ้วนและตรงประเด็น เราทราบดีว่าน้องๆแต่ละคนมีจุดอ่อนไม่เหมือนกัน บางคนอ่อนภาษาอังกฤษ อ่านช้า ตีความไม่ได้ บางคนอ่อนเลข คิดเลขช้า ไม่แม่นเรื่องสูตร ไม่ถนัดเรขาคณิตซึ่งเป็นเนื้อหาที่ออกสอบเยอะสุดในพาร์ทคณิตศาสตร์ บางคนไม่ชอบวิทยาศาสตร์ การเรียนคอร์สนี้น้องๆจะสามารถเลือกได้ว่าอยากจะให้พี่ติวเตอร์เสริมในเรื่องใด อ่อนตรงไหน ไม่มั่นใจเรื่องอะไรก็เน้นได้สบายๆ ส่วนตารางวัน-เวลาเรียนก็แทบไม่เป็นอุปสรรค เพราะน้องๆสามารถเลือกและกำหนดได้เองค่ะว่าเราสะดวกเรียนวันไหนบ้าง สะดวกเรียนช่วงเวลาใด ชอบเรียนวันละกี่ชั่วโมง เรียนแบบสั้นๆ หรือรันยาวๆ ก็เลือกได้สบายๆ เรามีสถานที่เรียนเตรียมพร้อมให้อย่างดี สอนกันสดๆที่สถาบันหมดกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมภายนอกที่แสนจะวุ่นวาย การเตรียมตัวที่ง่ายและเหนื่อยน้อยกว่า หาได้แค่ที่จุฬาติวเตอร์เท่านั้นนะคะ ที่นี่เราเชื่อในคำว่า…. “Easy to be Expert” คนเราเก่งขึ้นด้วยวิธีการที่ง่ายกว่าได้ค่ะ

 

เรียน ติว ACT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags: act อ่านต่อ