IELTS

IELTS

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก International English Language Testing System มีการสอบทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Writing Reading Listening และ Speaking มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยทั่วไปจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ค่าสอบประมาณ 6,900 บาท ตารางสอบ IELTS มีให้เลือกสมัครสอบทุกสัปดาห์ สามารถเลือกสมัครสอบ IELTS ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น IELTS British Council หรือ IELTS IDP และนอกจากนี้ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าการสอบ IELTS ต้องมีอายุเท่าไหร่ แต่จะกำหนดเพียงแค่ว่า หากผู้สอบมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองประกอบการสมัครสอบด้วยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในที่นี้เราจะเน้นไปที่ IELTS Academic เป็นหลัก ซึ่งหลาย ๆ คนอาจกำลังกังวลว่า IELTS ยากไหม บอกได้เลยว่าหากเตรียมตัวดี การสอบก็จะไม่ยากอย่างแน่นอน

 

ข้อสอบ IELTS

แนวข้อสอบ IELTS ทั้ง 4 พาร์ท ไม่ว่าจะเป็น Writing Reading Listening และ Speaking จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

IELTS Listening

แนวข้อสอบ IELTS Listening จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน ให้เวลาทั้งหมด 30 โดยทั่วไปแล้วในพาร์ท 1 และ 2 จะเน้นไปที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และในส่วนของพาร์ท 3 และ 4 จะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม

IELTS Reading

แนวข้อสอบ IELTS Reading จะมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที โดยจะเน้นหาแนวคิดหลักการอ่าน (Main ideas) เน้นอ่านทำความเข้าใจเชิงลึก อ่านแบบจับใจความคร่าวๆ (Skimming) เน้นเรื่องความเข้าใจเชิงตรรกะ (Logical Argument) และอ่านเพื่อเข้าใจแนวคิดของผู้เขียน (Writer’s attitude)

IELTS Writing

แนวข้อสอบ IELTS Writing ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที โดย Writing Task 1 จะให้เราเขียนวิเคราะห์หรืออธิบายข้อมูลจากกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ อย่างน้อย 150 คำ ส่วน Writing Task 2 จะให้เราเขียนถ่ายทอดมุมมอง หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดมาให้ อย่างน้อย 250 คำ

IELTS Speaking

แนวข้อสอบ IELTS Speaking จะมีคำถามทั้งหมด 3 ส่วน ให้เวลาในการตบคำถามประมาณส่วนละ 4-5 นาที

 

สอบ IELTS British Council หรือ IELTS IDP ดี

ตารางสอบ IELTS และค่าสอบของทั้งสองศูนย์สอบนี้จะมีความถี่ไม่แตกต่างกัน ค่าสอบ IELTS เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบทั้งแบบ paper และแบบ computer เหมือนกันด้วย ดังนั้น ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสอบ IELTS ที่ไหนดี แนะนำให้เลือกสนามสอบที่เราสะดวกในการเดินทางมากที่สุดได้เลย เพราะมาตรฐานทุก ๆ ด้านจะไม่ต่างกันมากนั่นเอง

 

วิธีสมัครสอบ IELTS

IELTS ค่าสอบเท่าไหร่ สมัครสอบอย่างไร เราจะมาไขคำตอบไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว IELTS สมัครสอบไม่ยาก โดยจะเป็นการสมัครสอบแบบ online ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สอบ ส่วนการชำระเงินค่าสอบก็มีให้เลือกทั้งการชำระผ่านบัตรเครดิตและการโอนเงิน นอกจากนี้หากใครสมัครสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ ทางศูนย์สอบจะมี IELTS Online Test มาให้ลองฝึกเพื่อทำความคุ้นเคยกับการทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์อีกด้วย ส่วนใครที่สงสัยว่าค่าสอบ IELTS เท่าไหร่ ซึ่งก็จะเป็นอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า IELTS ค่าสอบ 6,900 บาท (สำหรับ Academic ปกติ) แต่หากใครจะสอบประเภทอื่น ๆ ก็สามารถตรวจสอบค่าสอบจากเว็บไซต์ของศูนย์สอบได้เลย

 

ตารางสอบ IELTS และสนามสอบ

หลาย ๆ คนอาจสงสัยว่า สนามสอบ IELTS มีที่ไหนบ้าง ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า โดยปกติแล้ว IELTS สอบได้ทุกสัปดาห์ อย่างตารางสอบ IELTS 2021 เองก็เปิดสอบทุกเดือน ในแต่ะเดือนก็มีวันสอบให้เลือกเกือบทุกสัปดาห์ แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ตารางสอบ IELTS จะมีการเปิดสอบคล้ายๆกันทุกปี คือ มีเปิดให้สมัครสอบทุกสัปดาห์ ส่วนสนามสอบ IELTS ก็มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ เช่น ขอนแก่น หาดใหญ่ เชียงใหม่ เชียงราย โคราช มหาสารคาม และพิษณุโลกเป็นต้น

 

สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

Topic Part
Listening Section 1 IELTS Listening
Listening Section 2 IELTS Listening
Listening Section 3 IELTS Listening
Listening Section 4 IELTS Listening
Matching heading IELTS Reading
Matching features IELTS Reading
Multiple choices IELTS Reading
Note completion IELTS Reading
Multiple choices IELTS Reading
Sentence completion IELTS Reading
Matching information IELTS Reading
Summary information IELTS Reading
YES / No / NG IELTS Reading
Sentence completion IELTS Reading
Table completion IELTS Reading
Short-answer questions IELTS Reading
True / False / NG IELTS Reading
Connector IELTS Writing
Agree or Disagree essay IELTS Writing
Problem and solution essay IELTS Writing
Cause and effect essay IELTS Writing
Formal words IELTS Writing
Descriptive essay IELTS Writing
Advantages and disadvantages essay IELTS Writing
Bar chart IELTS Writing
Line graph IELTS Writing
Table IELTS Writing
Pie chart IELTS Writing
Diagram IELTS Writing
Flow chart IELTS Writing
Speaking Section 1 IELTS Speaking
Speaking Section 2 IELTS Speaking
Speaking Section 3 IELTS Speaking
คำศัพท์ IELTS
สำนวน IELTS

 

 

อาจารย์ ielts

เรียน IELTS

เรียน IELTS รับรองผล

การเรียน IELTS รับรองผลที่จุฬาติวเตอร์ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เราเห็นแนวข้อสอบ IELTS ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หมดความกังวลไปได้เลยว่า IELTS ยากไหม เพราะหากมีการเตรียมตัวที่ดีและครบถ้วน การสอบ IELTS ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และเนื่องจากคอร์สเรียนของเราไม่เพียงแต่จะเน้นเฉพาะแนวข้อสอบของทุกพาร์ทเท่านั้น แต่เรายังมีการปรับพื้นฐาน Grammar ที่จำเป็นต่อการทำข้อสอบอีกด้วย ดังนั้น ใครที่ต้องการสอบ ไม่ว่าจะสอบ IELTS ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็ให้คอร์สเรียน IELTS รับรองผลของเราเป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบได้แล้ววันนี้


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB130822 13 ส.ค. - 11 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 vova,เอมิ,ฟิวส์
IBB0123 14 ม.ค. - 12 ก.พ. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 vova,ฟิวส์,เอมิ
IBA0123 16 ม.ค. - 16 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 vova,ฟิวส์,เอมิ
IB0223 18 ก.พ. - 19 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
2 vova,เอมิ,ฟิวส์
IBA0223 20 ก.พ. - 23 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
2 vova,ฟิวส์,เอมิ

 

[trustindex no-registration=google]
เนื่องจากมีผู้โทรเข้ามาปรึกษาจำนวนมาก
หากต้องการสอบถามเร่งด่วน ติดต่อได้ที่
LINE ID: @chulatutor