IELTS คืออะไร สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ สมัครสอบ คอร์ส IELTS สอนสด

สอบ ielts

IELTS คืออะไร?

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก International English Language Testing System มีการสอบทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Writing Reading Listening และ Speaking มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยทั่วไปจะทราบผลหลังวันสอบประมาณ 2 สัปดาห์ คะแนนสอบมีอายุ 2 ปี ค่าสอบประมาณ 6,900 บาท ตารางสอบ มีให้เลือกสมัครสอบทุกสัปดาห์ สามารถเลือกสมัครสอบที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น  British Council หรือ IDP และนอกจากนี้ก็ไม่ได้กำหนดตายตัวว่าการสอบ ต้องมีอายุเท่าไหร่ แต่จะกำหนดเพียงแค่ว่า หากผู้สอบมีอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นใบยินยอมจากผู้ปกครองประกอบการสมัครสอบด้วยเท่านั้น

IELTS สำคัญไหม?

คะแนน IELTS สำคัญจำเป็นต่อการใช้ชีวิตต่างแดนเนื่องจากคะแนนที่ได้จากการสอบสะท้อนถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานในต่างประเทศที่ที่แวดล้อมไปด้วยภาษาอังกฤษ ดังนั้นการสอบ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และเป็นใบเบิกทางในการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย

ทำไมต้องสอบ IELTS?

ใช้คะแนนสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ และใช้ยื่นสมัครงานในประเทศและต่างประเทศ

สอบ IELTS แบบไหนง่ายกว่า

IELTS มี 2 แบบคือ Academic และ  General training

โดยการสอบแบบ Academic จะวัดทักษะขั้นสูงกว่า และมีความยากมากกว่าการสอบแบบ General training ทั้งนี้การเลือกสอบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการนำไปใช้

IELTS สอบอะไรบ้าง?​

การสอบ IELTS ทดสอบทั้ง 4 ทักษะ คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing

IELTS Listening

แนวข้อสอบ Listening จะมีอยู่ทั้งหมด 4 ส่วน ให้เวลาทั้งหมด 30 โดยทั่วไปแล้วในพาร์ท 1 และ 2 จะเน้นไปที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน และในส่วนของพาร์ท 3 และ 4 จะเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรม

IELTS Reading

แนวข้อสอบ Reading จะมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที โดยจะเน้นหาแนวคิดหลักการอ่าน (Main ideas) เน้นอ่านทำความเข้าใจเชิงลึก อ่านแบบจับใจความคร่าวๆ (Skimming) เน้นเรื่องความเข้าใจเชิงตรรกะ (Logical Argument) และอ่านเพื่อเข้าใจแนวคิดของผู้เขียน (Writer’s attitude)

IELTS Writing

แนวข้อสอบ Writing ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที โดย Writing Task 1 จะให้เราเขียนวิเคราะห์หรืออธิบายข้อมูลจากกราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ อย่างน้อย 150 คำ ส่วน Writing Task 2 จะให้เราเขียนถ่ายทอดมุมมอง หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดมาให้ อย่างน้อย 250 คำ

IELTS Speaking

แนวข้อสอบ Speaking จะมีคำถามทั้งหมด 3 ส่วน ให้เวลาในการตบคำถามประมาณส่วนละ 4-5 นาที

เรียน IELTS

คอร์ส เรียนสด IELTS รับรองผล


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBB1223 9 ธ.ค. - 14 ม.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,vova
IBA1223 11 ธ.ค. - 18 ม.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 vova,ฟิวส์

IELTS ควรเรียนตอนไหน

ควรเริ่มศึกษาข้อมูลตั้งแต่ ม.5 และเตรียมตัวโดยการติวยาวไปตั้งแต่ ม.5 จนถึง ม.6 เพราะคะแนนสามารถเก็บได้ 2 ปีหากน้องสอบผ่านคะแนนภาษาอังกฤษแล้ว จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวเก็บคะแนนวิชาอื่นต่อไป

สอบ IELTS British Council หรือ IELTS IDP ดี

ตารางสอบ IELTS และค่าสอบของทั้งสองศูนย์สอบนี้จะมีความถี่ไม่แตกต่างกัน ค่าสอบ IELTS เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีการจัดสอบทั้งแบบ paper และแบบ computer เหมือนกันด้วย ดังนั้น ใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสอบ IELTS ที่ไหนดี แนะนำให้เลือกสนามสอบที่เราสะดวกในการเดินทางมากที่สุดได้เลย เพราะมาตรฐานทุก ๆ ด้านจะไม่ต่างกันมากนั่นเอง

สมัครสอบ IELTS IDP

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://ielts.idp.com/bookexternal

2. เลือกประเภทการสอบ

3. เลือกประเทศ จังหวัด และ ประเภทการสอบ

4. เลือกสถานที่สอบที่ผู้สอบสะดวก และวันสอบ

5. กรอกรายละเอียดการสมัครของคุณและอัพโหลดเอกสาร

6. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ

7. ชำระเงินค่าสมัครสอบภายใน 24 ชั่วโมง (ช่องทางการชำระเงิน)

8. หลังจากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ผู้สอบจะได้รับอีเมลยืนยันการชำระเงิน

9. ก่อนวันสอบ 2-3 วัน ผู้สอบจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน ซึ่งจะมีรายละเอียดวันสอบ เวลาสอบ และสถานที่สอบ

 

วิธีการชำระค่าสมัคร IELTS ที่ IDP

ชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต , ชำระเงินที่สำนักงาน IDP , ชำระเงินที่เซเว่นได้ทุกสาขา หรือชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (ธนาคารใดก็ได้)

สมัครสอบ IELTS British Council

ประเภทการสอบราคาวันสอบ

Academic (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)

7,100 บาทค้นหาและสมัครสอบ
General training เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)
7,100 บาทค้นหาและสมัครสอบ
UKVI เชิงวิชาการ – ณ ศูนย์สอบ
(แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)
7,710 บาทค้นหาและสมัครสอบ
UKVI เชิงฝึกอบรมทั่วไป – ณ ศูนย์สอบ (แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์)7,710 บาทค้นหาและสมัครสอบ
Life Skills (A1 และ B1) – ณ ศูนย์สอบ5,800 บาทค้นหาและสมัครสอบ

 

วิธีการชำระค่าสมัคร IELTS ที่ British Council

ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร – โอนค่าสอบไปยังบัญชีธนาคาร บริติช เคานซิล – ส่งหลักฐานการชำระเงินมายังอีเมล examsregistration@britishcouncil.or.th หรือชำระเงินด้วยตนเองที่ บริติช เคานซิล สาขาสยามแสควร์ (จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.)

 

ค่าสอบ IELTS

Regular (Paper / Computer): 7,350 บาท

UKVI (Paper / Computer): 7,710 บาท

Life Skills: 5,800 บาท

สอบ IELTS แบบไหนดี? ระหว่าง สอบกับคอม หรือ สอบแบบกระดาษ

ควรเลือกสอบ บนคอมพิวเตอร์ (Computer-delivered) หรือสอบ IELTS แบบกระดาษ (Paper-based) หากไม่ถนัดพิมพ์ให้เลือกสอบแบบกระดาษ แต่หากถนัดพิมพ์มากกว่าเขียน ให้เลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์

IELTS Online ต่างจากการสอบปกติยังไง?

การสอบ IELTS Online นั้น จะมีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับการสอบแบบ Paper-based และแบบ Computer-delivered เลย เพียงแต่เป็นรูปแบบใหม่ที่ผู้สอบสามารถสอบได้จากที่บ้านเลย โดยทำข้อสอบผ่านโปรแกรมที่จะมีให้โหลดหลังสมัครสอบเรียบร้อย

การสอบ IELTS Online มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?

การสอบออนไลน์เปิดให้สอบเฉพาะแบบ Academic Regular เท่านั้น ยังไม่มีแบบ General Training และ การสอบ UKVI และการรับผลสอบเป็นแบบ Digital เท่านั้น (ไม่มีผลเป็นกระดาษให้)

ผลสอบ IELTS Online ออกเมื่อไหร่?

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยนับจากวันที่สอบไป 13 วัน

สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

TopicPart
Listening Section 1Listening
Listening Section 2Listening
Listening Section 3Listening
Listening Section 4Listening
Matching headingReading
Matching featuresReading
Multiple choicesReading
Note completionReading
Multiple choicesReading
Sentence completionReading
Matching informationReading
Summary informationReading
YES / No / NGReading
Sentence completionReading
Table completionReading
Short-answer questionsReading
True / False / NGReading
ConnectorWriting
Agree or Disagree essayWriting
Problem and solution essayWriting
Cause and effect essayWriting
Formal wordsWriting
Descriptive essayWriting
Advantages and disadvantages essayWriting
Bar chartWriting
Line graphWriting
TableWriting
Pie chartWriting
DiagramWriting
Flow chartWriting
Speaking Section 1Speaking
Speaking Section 2Speaking
Speaking Section 3Speaking
คำศัพท์ 
สำนวน 

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​

เรียน IELTS

IELTS Test Online Free

ผู้สนใจสอบ IELTS สามารถลองทำตัวอย่างข้อสอบได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง โดยจะเป็นแนวข้อสอบจริง เพื่อประเมินความพร้อมว่ามีความพร้อมในการสอบมากน้อย ระดับไหน 

IELTS คะแนนเต็ม

การสอบ IELTS คะแนนเต็ม คือ 9 คะแนน โดยการสอบจะเป็นการวัดทั้งหมด 4 Skills คือ Listening, Speaking, Reading และ Writing ซึ่งในแต่ละ Skill คะแนนจะมี range อยู่ที่ 1.0-9.0 ในส่วนของคะแนนสอบ การสอบ IELTS จะเรียกคะแนนเป็น แบนด์ (Band) ซึ่งมี range คะแนนตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึงสูงสุดที่ 9.0 โดยจะเพิ่มขึ้นที่ละ 0.5 แล้วค่อยนำคะแนนทั้งหมดมาหารรวม เรียกว่า “Overall” ในแต่ละแบนด์สามารถอธิบายระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ ดังนี้

คะแนนความมหมายคะแนน
9Expert User
8Very Good User
7Good User
6Competent User
5Modest User
4Limited User
3Extremely Limited User
2Intermittent User
1Non-User