084-942-4261

IELTS คืออะไร ติว IELTS British Council , IDP Test สมัครสอบ

สรุปเรื่องที่ต้องรู้ IELTS Test คืออะไร ข้อสอบออกอะไรบ้าง ค่าสอบเท่าไร คอร์ส ติว IELTS รับรองผล ,Course Online , ติวตัวต่อตัว พร้อมทั้งแนะนำ วิธีสมัครสอบ Login เตรียมตัวสอบ Preparation และ Practice สำหรับฝึกฝน

สอบ ielts test
สอบ ielts test

สอบ IELTS คืออะไร

International English Language Testing System หรือ IELTS คือ ข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะสอบภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ Listening, Reading, writing และ Speaking คะแนนเต็ม Band Score 9 สามารถสมัครสอบ ได้ที่ British Council หรือ IDP โดยสนามสอบจะมีเปิดสอบทุกเดือน ค่าสอบ 6,900 บาท ทั้งนี้การสอบ IELTS ( อ่านว่า ไอเอล ) จะไม่มีกำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำ

ประเภทการสอบ IELTS

สอบ IELTS Academic คือ การสอบเพื่อนำคะแนนไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา หรือใช้สมัครงานในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ค่าสมัครสอบ 6,900 ฿ โดยส่วนมาก คนที่ใช้เรียนต่อ จะสอบ Academic

สอบ IELTS General คือ การสอบเพื่อนำคะแนนไปอบรม สมัครงาน ย้ายถิ่นฐาน หรือศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ค่าสมัคร 6,900 ฿

IELTS Meaning

IELTS is an English language test. The test will test your English ability in 4 skills; Listening, Reading, Writing, and Speaking. The test fee is 6,900 THB. Test Takers can register for the test at British Council or IDP. There are test schedules opened every month. The test results will be released 13 days after your written test so test takers should well prepare their schedules.

IELTS Test แนวข้อสอบ 2565

แนวข้อสอบ IELTS Preparation Listening Test

พาร์ทนี้จะเหมือนกันทั้งแบบ General และ Academic มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน สำหรับคนที่เลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ United Kingdom ส่วนคนที่เลือกสอบ IDP สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ Australia โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 แบบ คือ

  1. บทสนทนาของคน 2 คน พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
  2. บทพูดของคน 1 คน ซึ่งยังคงพูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันอยู่
  3. บทสนทนาแบบกลุ่ม โดยเรื่องราวที่พูดคุยจะเป็นแนววิชาการ
  4. บทพูดเชิงวิชาการของคน 1 คน

ติว Listening (Academic & General Training) ฟรี

แนวข้อสอบ IELTS Writing Test

ข้อสอบ Academic และ General จะไม่เหมือนกัน มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0

สอบ IELTS Writing Task 1

แบบ Academic จะให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Flow Chart, Diagram, Table, Map และการเขียนต้องไม่น้อยกว่า 150 คำ

สอบ IELTS Writing Task 2

ให้เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า 250 คำ ซึ่งคำถามมีหลายแบบ เช่น Agree or Disagree, Advantages and Disadvantages, Cause and Effect เป็นต้น

แบบ General ข้อสอบ Task 1 จะเป็นการเขียนจดหมาย 1 ฉบับ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ส่วน Task 2 โจทย์จะให้เขียนเรียงความ ความยาวไม่ต่ำกว่า 250 คำ

เกณฑ์คะแนน ดูจาก Task Response คือ การตอบตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุนที่สอดคล้องกับหัวข้อที่เขียน, Coherence and Cohesion คือการวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง, Lexical Resource คือความสามารถในการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย สะกดคำถูกต้อง และ Grammatical range and accuracy ซึ่งก็คือความถูกต้องทางไวยกรณ์นั่นเอง

ติว Writing (Academic) ฟรี

แนวข้อสอบ IELTS Reading Test

ข้อสอบส่วนนี้ใน Academic และ General จะไม่เหมือนกัน โดยคำถามมีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน คำถามของพาร์ทการอ่าน มีหลายแบบทั้ง Multiple choice, True/False/Not given, Yes/No/ Not given, Matching, Sentence completion, Short-answer questions, Diagram label completion

แบบ Academic ข้อสอบจะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาของบทความก็จะเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

แบบ General ข้อสอบจะมีให้อ่าน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทความสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นบทความสั้นเกี่ยวกับการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ

ติว Reading (Academic) ฟรี

แนวข้อสอบ IELTS Preparation Speaking Test

เหมือนกันทั้งแบบ General และ Academic ข้อสอบมีคำถามให้เราพูดทั้งหมด 3 ส่วน คือ คำถามสั้น ๆ ให้พูดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สอบ การพูดตามหัวข้อที่เราได้จากการ์ดคำถาม และการพูดวิเคราะห์เชิงลึกในหัวข้อเดิมต่อจากส่วนที่สอง พาร์ทนี้จะใช้เวลาสอบ 10-14 นาที คะแนนเต็ม 9.0

ติว Speaking (Academic & General Training) ฟรี

ติว ฟรี : คำศัพท์อัพ Band

ติว ฟรี : สำนวนอัพ Band

ข้อสอบทั้งแบบปกติและแบบ UKVI เนื้อหาและโครงสร้างข้อสอบรวมถึงเกณฑ์คะแนนจะเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันเพียงสถานที่สอบและใบรายนงานผลสอบที่หน้าตาอาจจะไม่เหมือนกัน

สมัครสอบ IELTS British Council และ IDP Test

สำหรับการ สมัครสอบ IELTS Test สามารถเลือกได้ว่าจะ สอบ ที่ศูนย์สอบไหนระหว่าง IELTS British Council หรือ IELTS IDP ทั้ง 2 ศูนย์สอบจะมีการเปิดสอบทุกเดือน โดยส่วนมากจะสอบอาทิตย์เว้นอาทิตย์ และ วิธีการสอบจะเหมือนกันไม่แต่งต่างกันมาก ส่วนขั้นตอนการสมัครจะเหมือนกัน

  1. เข้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบ โดยเลือกได้ระหว่าง British Council หรือ IDP
  2. ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบก่อน ได้แก่ การเลือกประเภทของการสอบ ว่าเราต้องการสอบประเภทใด เช่น Academic สำหรับนำคะแนนไปใช้ศึกษาต่อ หรือ UKVI สำหรับใช้ไปศึกษาที่ที่อังกฤษ เป็นต้น
  3. เข้าสู่ระบบเพื่อทำการสมัคร โดยหากใครที่มีแอคเคาน์อยู่แล้วก็สามารถ Log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยมีแอคเคาน์มาก่อน ให้ทำการสร้างแอคเคาน์โดยคลิก “Create New User” หรือ “Create an account” ซึ่งแล้วแต่ว่า ระบบที่เราสมัครสอบจะใช้คำว่าอะไร
  4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด ซึ่งข้อมูลนี้ต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตทุกตัวอักษร นอกจากนี้ยังต้องกรอกอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับภาษาหรือการเรียนภาษาอังกฤษของเรา การวางแผนการยื่นคะแนนในอนาคต ฯลฯ
  5. ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
  6. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร ขั้นตอนหลังจากนี้ก็เหลือเพียงแค่รอไปสอบในวันสอบ (Test Day)

การสอบ จะให้เวลาสมัคร 20-30 นาที หากหมดเวลาแล้วยังกรอกข้อมูลไม่เสร็จ จะต้องเริ่มกรอกใหม่ทั้งหมด ดังนั้น เราจะต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต และบัตรเครดิตสำหรับการชำระเงินให้พร้อม แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกชำระผ่านบัตรเครดิต ก็สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินช่องทางอื่น ๆ แทนได้

Click ดูตัวอย่างวิธีสมัครสอบ British Council อย่างละเอียด

Click ดูตัวอย่างวิธีสมัครสอบ IDP อย่างละเอียด

IELTS British Council

British Council จัดสอบจากสหราชอาณาจักร

ค่าสอบ British Council ราคา 6,900 บาท

สถานที่สอบ British Council จัดสอบที่โรงแรม Landmark ตั้งอยู่ใกล้ BTS นานา

การสอบ Speaking ของ British Council จะใช้สนามสอบเดิม

คะแนน IELTS British Council ผลสอบออกจากหลังสอบ 13 วัน สามารถเช็คได้ที่ https://ielts.britishcouncil.org/CheckResults.aspx

IELTS IDP

IDP จัดสอบจากประเทศออสเตรเลีย

ค่าสอบ IDP 6,685 บาท

สถานที่สอบ IDP จัดสอบที่โรงแรมมณเฑียร ตั้งอยู่ใกล้ BTS ศาลาแดง

สอบ Speaking ของ IDP จะจัดขึ้นที่สำนักงาน IDP ตึก CP Tower ชั้น 4 ซึ่งทาง IDP มีเวลาสำหรับการเดินทางไปยังศูนย์สอบประมาณ 20 นาที

คะแนน IELTS IDP ผลสอบออกจากหลังสอบ 13 วัน สามารถเช็คได้ที่ https://results.ieltsessentials.com

ตารางสอบ IELTS Test Date 2022

เดือนBritish Council TestIDP Test
มกราคม7, 14, 2111 , 25
กุมภาพันธ์4 , 11 , 188 , 22
มีนาคม4 , 11 , 188 , 22
เมษายน1 , 22 , 295 , 19
พฤษภาคม13, 20 , 273 , 24
มิถุนายน3 , 17 , 247 , 21
กรกฎาคม1 , 15 , 225 , 19
สิงหาคม5 , 19 , 262 , 23
กันยายน9 , 16 , 236 , 20
ตุลาคม7 , 14 , 214 , 18
พฤศจิกายน4 , 11 , 18 , 258 , 22
ธันวาคม1 , 26 , 20
ติว ielts
ติว IELTS

ติว IELTS Course สอนสด รับรองผล


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB130822 13 ส.ค. - 11 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-1 vova,เอมิ,ฟิวส์
IBB1122 5 พ.ย. - 4 ธ.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-2 เอมิ,ฟิวส์,vova
IBB0123 14 ม.ค. - 12 ก.พ. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
7 เอมิ,ฟิวส์,vova
IBA0123 16 ม.ค. - 16 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 เอมิ,ฟิวส์,vova
IB0223 18 ก.พ. - 19 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
7 ฟิวส์,เอมิ,vova
IBA0223 20 ก.พ. - 23 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
7 เอมิ,ฟิวส์,vova

ติว IELTS Course เร่งรัด

สอนสด รับรองผล ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนตั้งแต่ Grammar เบื้องต้น จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด มีทั้งคอร์ส ที่เรียนสดที่สถาบัน และ ออนไลน์ กรณีสอบได้ไม่ถึง band 7.0 สามารถกลับ ติวฟรี สอนครบทุกพาร์ท สอนสด หมดปัญหาเรื่องการตามไม่ทัน

ติว IELTS Practice Writing

สอนทั้ง writing task 1 , writing task 2 ครอบคลุมทุกหัวข้อในการสอบ Line Graph, Bar Chart, Pie Chart, Flow Chart, Diagram, Table, Map , Agree or Disagree, Advantages and Disadvantages essay , Cause and Effect Essay , Connector , Problem and solution essay , Formal words , Descriptive essay เน้นฝึกเขียนจริง จาก ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมตรวจ Writing Free เพื่อให้โอกาสได้ คะแนน band สูงๆ

เรียน IELTS Practice Reading

สอนครอบคลุมทุกหัวข้อในการสอบ Reading ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ Multiple choices, True / False / Not given, Yes/No/ Not given, Matching Headings  , Matching Features ,Sentence completion, Short-answer questions, Note completion , Matching information , Summary information , Table completion

คอร์ส IELTS Speaking

ฝึกพูดกับอาจารย์ชาวต่างชาติแบบตัวต่อตัว สอนครบทั้ง 3 Sections ของการสอบ Speaking ไม่ว่าจะเป็น Practice Speaking Section 1 , Practice Speaking Section 2 , Practice Speaking Section 3 ที่จะช่วยเพิ่ม คะแนน band ให้สูงขึ้น

คอร์ส IELTS Listening

Free Clip VDO ทบทวน เฉลยแบบฝึกหัดข้อยาก

รับจำนวน จำกัด 9/ห้อง เท่านั้น.

ประวัติ Kru Vova

Kyiv National Linguistic University. English language department, specialist degree in Teaching the English, German and French languages and Foreign Literature.
Secondary school No. 2, in Kyiv region, Ukraine

ประวัติ ครูพี่ฟิวส์

A bachelor’s degree: The Faculty of Liberal Arts, English Major, Thammasat University

A master’s degree: The faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University

Scholarship: H.M, the king Bhumibol Adulyadej’s 72nd Birthday Anniversary

ประวัติ ครูพี่เอมิ

Master of Science in Human Resource Management and Organizational Analysis, King’s College London, University of London

Bachelor of Arts (Honors), Chulalongkorn University

ติว ielts
ติวสอบ IELTS

ติว IELTS Test Course Online

สำหรับคนที่กำลังหาที่ ติว ที่ไหนดี สถาบันจุฬาติวเตอร์มี คอร์สเรียน ไอเอล ด้วยตนเอง ผ่านทางออนไลน์ และคอร์ส เรียน ไอเอล ตัวต่อตัว ที่ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้

ติว IELTS Online คือ คอร์ส เรียนเตรียมสอบ แบบวิดีโอที่สอนครบทั้ง 4 ทักษะ ช่วยในการเตรียมสอบ writing , reading, listening และ เตรียมสอบ speaking พร้อมปรับพื้นฐาน Grammar ซึ่ง คอร์ส ติวออนไลน์ นี้จะมีความยืดหยุ่นสูง

สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ตอบโจทย์เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่ตารางเวลาไม่ค่อยแน่นอน หรือไม่สามารถจัดตารางให้เรียนอย่างสม่ำเสมอได้ อีกทั้งยังสามารถเปิดดูทบทวนหลาย ๆ รอบได้ไม่จำกัดตลอดอายุคอร์ส และในกรณี ที่เรียน IELTS แล้วคะแนนไม่ถึง band 7.0 สามารถกลับมา ติวสอบฟรี จนกว่าจะผ่าน ดูราละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กเลย!!! IELTS Online

สอบ IELTS Academic VS สอบ IELTS General Training
สอบ IELTS Academic VS สอบ IELTS General Training
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A TOEFL TU GET CU TEP SAT IELTS
เปรียบเทียบ IELTS TOEFL TOEIC
ครูพี่ฟิวส์ จุฬาติวเตอร์

ครูพี่ฟิวส์ จุฬาติวเตอร์

ผู้เชี่ยวชาญ ข้อสอบ IELTS มีประสบกาณ์สอนมากกว่า 20 ปี
นักเรียนที่จบ IELTS จากครูพี่ฟิวส์ มีมากกว่า 5,000 คน

Kru Fill Chula Tutor
 go to top