fbpx

Menu

IELTS คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ

What is ielts

IELTS คืออะไร ?

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อหรือทำงานในต่างประเทศ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

การสอบ IELTS เป็นการวัดทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ดังนี้

 1. การฟัง (Listening)
 2. การอ่าน (Reading)
 3. การเขียน (Writing Task 1 & Task 2)
 4. การพูด (Speaking)

 

ข้อดี ข้อเสีย ของการสอบ IELTS

ข้อดี

 • ผลสอบเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั่วโลก
 • มีรูปแบบการสอบที่หลากหลายทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์
 • มีศูนย์สอบอยู่ทั่วโลก
 • ผลสอบมีอายุ 2 ปี
 • มีเเหล่งข้อมูลสำหรับเตรียมสอบมากมาย ทั้ง หนังสือ เว็บไซต์ และคอร์สเรียน

ข้อเสีย

 • ค่าสอบแพงเมื่อเทียบกับการสอบอื่นๆ
 • การเตรียมตัวสอบใช้เวลานาน เนื่องจากข้อสอบทดสอบทั้ง 4 ทักษะ
 • ข้อจำกัดด้านภาษา เนื่องจาก IELTS เป็นการสอบภาษาอังกฤษแบบบริติช ผู้เข้าสอบที่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน อาจทำคะแนนได้ไม่ดี

 

What is IELTS ?

International English Language Testing System or IELTS Test is an English language proficiency test. The test measures 4 language skills including Listening test, Reading Test, Writing Test, and Speaking Test. The band score ranges between 1-9.

The test is accepted worldwide for further study in more than 10,000 organizations, including educational institutes and professional bodies. For those interested in taking the test, you can register the test online or contact the test centers, British Council or IDP. The IELTS test will open 2 times/month.

การสอบ IELTS แบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. Academic เหมาะสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 2. General Training เหมาะสำหรับผู้ต้องการทำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็มของการสอบ IELTS คือ 9 แบนด์

ประเภทการสอบเหมาะสำหรับเน้นการสอบWriting Task 1Reading
IELTS Academicเรียนต่อ ปริญญาตรี โท เอกภาษาเชิงวิชาการบรรยายข้อมูล เช่น กราฟ ตาราง แผนที่บทความยาว เชิงวิชาการ
IELTS General Trainingอบรม ทำงาน ย้ายถิ่นฐานภาษาทั่วไปเขียนจดหมายรูปแบบต่างๆเนื้อหาทั่วไป

ทำไมต้องสอบ IELTS ?

 1. ใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยและต่างประเทศ
 2. คะแนนสามารถใช้ยื่นเข้าทำงานในต่างประเทศได้ทั้งหน่วยงานรัฐบาล และบริษัทเอกชน
 3. ผลสอบ IELTS สามารถใช้ในการย้ายถิ่นฐานไปประเทศ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์
 4. ใช้เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

ค่าสอบ IELTS

 • IELTS Academic หรือ General Training 7,200 บาท
 • IELTS UKVI 7,710 บาท
 • IELTS Life Skills A1 และ B1 5,800 บาท

หมายเหตุ:

 • ราคาค่าสอบนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัคร
 • ราคาค่าสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับเว็บไซต์ทางการของ IELTS

ตารางสอบ IELTS 2024

ตารางสอบ IELTS มีการจัดสอบทุกเดือน โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

 • รอบเช้า: 9.00 น. – 12.30 น.
 • รอบบ่าย: 13.30 น. – 17.00 น.

ตรวจสอบตารางสอบและสมัครสอบได้ที่

เว็บไซต์ IELTS อย่างเป็นทางการ: https://ielts.org/

เว็บไซต์ IDP Thailand: https://www.idp.com/global/ielts/

หมายเหตุ:

 • ตารางสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับเว็บไซต์ทางการ
 • แนะนำให้จองคิวสอบล่วงหน้า เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด

ผลสอบ IELTS

 • การสอบแบบกระดาษ ผลสอบออกหลังสอบ 13 วัน
 • การสอบแบบคอมพิวเตอร์ ผลสอบออกหลังสอบ 3-5 วัน

ตารางสอบ IELTS IDP 2024

Click ดูรายละเอียด ตารางสอบ อย่างละเอียด

ลงทะเบียนสอบ IELTS

1. เลือกศูนย์สอบ

ในประเทศไทย มีศูนย์สอบ IELTS  หลายแห่ง แต่ที่นิยมสอบ คือ IDP และ British Council

2. ลงทะเบียนสอบ IELTS IDP

 • ไปที่เว็บไซต์ https://ielts.idp.com/book
 • เลือกประเภทของการสอบ
 • เลือกประเทศ วัน และสถานที่ที่ต้องการสอบ
 • กรอกรายละเอียดส่วนตัวและอัปโหลดเอกสาร
 • ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
 • ชำระค่าสมัครสอบ
 • หลังจากชำระค่าสมัคร IDP เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยัน
 • IDP จะแจ้งเตือนทางอีเมลอีกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบ (Test Day)

3. ลงทะเบียนสอบ IELTS British Council

 • ไปที่เว็บไซต์ https://takeielts.britishcouncil.org/
 • เลือกประเภทของการสอบ
 • เลือกประเทศ วัน และสถานที่ที่ต้องการสอบ
 • กรอกรายละเอียดส่วนตัวและอัปโหลดเอกสาร
 • ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
 • พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน
 • ชำระเงิน โดยโอนเงินหรือชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ที่บริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
 • เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
 • British Council จะแจ้งเตือนทางอีเมลอีกครั้งอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบ (Test Day)

ข้อควรระวังสำหรับการสมัครสอบ IELTS :

 • ผู้เข้าสอบควรมีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • เข้าสอบควรเลือกประเภทการสอบให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
 • ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการสอบ เปลี่ยนศูนย์สอบ หรือเปลี่ยนวันสอบได้หลังจากสมัครสอบแล้ว
 • ผู้เข้าสอบที่สายเกินเวลาสอบ หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของศูนย์สอบ อาจถูกห้ามเข้าสอบ

หมายเหตุ

 • British Council ไม่มีช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ต้องชำระเงินแบบออฟไลน์เท่านั้น
 • ต้องชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสมัครสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ศูนย์สอบ British Council ปิดรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ หรือกรณีผู้สมัครสอบเต็ม

วีดีโอแนะนำการสอบ IELTS Computer-Delivered Test

Overview of IELTS Test Sections

ภาพรวม ข้อสอบ IELTS

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก การสอบ IELTS ประกอบด้วย 4 ทักษะหลัก ดังนี้ 

 1. การสอบฟัง (Listening) เวลาสอบ 30 นาที
 2. การสอบอ่าน (Reading) ประกอบด้วย 40 ข้อ 3 บทความ เวลาสอบ 60 นาที
 3. การสอบเขียน (Writing) ต้องเขียน 2 เรื่อง เวลาสอบ 60 นาที
 4. การสอบพูด (Speaking) เวลาสอบ 11-14 นาที
ข้อสอบ IELTS Listening

IELTS Listening Test

ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบสามารถฟังได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

รายละเอียดการสอบ

 • ข้อสอบ: เหมือนกันทั้งแบบ Academic และ General Training
 • จำนวนข้อ: 40 ข้อ
 • เวลา: 40 นาที
 • คะแนนเต็ม: 9.0 คะแนน

สำเนียง:

 • British Council: สำเนียงอังกฤษ
 • IDP: สำเนียงออสเตรเลีย

ข้อสอบ Listening มี 4 Sections:

 • Section 1: บทสนทนา 2 คน เรื่องราวในชีวิตประจำวัน
 • Section 2: บทพูด 1 คน เรื่องราวในชีวิตประจำวัน
 • Section 3: บทสนทนาแบบกลุ่ม แนววิชาการ
 • Section 4: บทพูดเชิงวิชาการ 1 คน

เทคนิคการทำข้อสอบ Listening :

 • ฝึกฝนฟังภาษาอังกฤษบ่อยๆ โดยเฉพาะสำเนียงที่ใช้ในการสอบ
 • ฝึกทำโจทย์ IELTS Listening ฝึกจับใจความสำคัญ และฝึกจดโน้ต
 • ฝึกบริหารเวลาสอบ โดยการทำข้อสอบแบบจับเวลา
 • ฝึกสมาธิ จดจ่อกับโจทย์ สิ่งที่ฟัง
 • ฝึกเดาคำตอบ แต่เป็นการเดาอย่างมีเหตุผล

Click ดูรายละเอียด Part Listening เพิ่มเติม

ติว Listening (Academic & General Training) ฟรี

IELTS Reading Overview

IELTS Reading Test

รายละเอียดการสอบ

 • ข้อสอบ: แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Academic และ General Training
 • จำนวนข้อ: 40 ข้อ
 • เวลา: 60 นาที
 • คะแนนเต็ม: 9.0 คะแนน

 

ประเภทข้อสอบ :

Academic:

 • Section 1: บทความยาว 1 บทความ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ
 • Section 2: บทความยาว 1 บทความ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ
 • Section 3: บทความยาว 1 บทความ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ อาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบ

General Training:

 • Section 1: เรื่องสั้น 2-3 บทความ เนื้อหาทั่วไป
 • Section 2: เรื่องสั้น 2-3 บทความ เกี่ยวกับการทำงาน
 • Section 3: บทความยาว 1 บทความ เนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

 

เทคนิคการทำข้อสอบ:

 • ฝึกฝนอ่านภาษาอังกฤษบ่อยๆ โดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ
 • ฝึกอ่านจับใจความสำคัญ
 • ฝึกทำข้อสอบเก่าแบบจับเวลา เผื่อเวลาสอบจะได้บริหารเวลาได้

ติว Reading (Academic) ฟรี

Click ดูรายละเอียด Part Reading เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Writing

IELTS Writing Test

รายละเอียดการสอบ

 • ข้อสอบ: แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Academic และ General Training
 • จำนวนข้อ: 2 ข้อ
 • เวลา: 60 นาที
 • คะแนนเต็ม: 9.0 คะแนน

ประเภทข้อสอบ:

Academic:

 • Task 1: อธิบายข้อมูลจากกราฟ ตาราง แผนภาพ เขียนไม่น้อยกว่า 150 คำ ใช้เวลา 20 นาที
 • Task 2: เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น เขียนไม่น้อยกว่า 250 คำ ใช้เวลา 40 นาที

General Training:

 • Task 1: เขียนจดหมายทางการ เขียนไม่น้อยกว่า 150 คำ ใช้เวลา 20 นาที
 • Task 2: เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็น เขียนไม่น้อยกว่า 250 คำ ใช้เวลา 40 นาที

เทคนิคการทำข้อสอบ:

 • ฝึกเขียนภาษาอังกฤษบ่อยๆ โดยเฉพาะรูปแบบการเขียนเรียงความ
 • ฝึกทำข้อสอบเก่าและจับเวลาในขณะเขียน
 • ขณะเขียนเรียงความ ควรใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย ไม่ควรใช้คำเดิมบ่อยเกินไป
 • เมื่อเขียนเสร็จ อย่าลืมตรวจทานงานเขียนอีกรอบ

 

Click ดูรายละเอียด Part Writing เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Speaking

IELTS Speaking Test

รายละเอียดการสอบ

 • เวลา: 10-14 นาที
 • คะแนนเต็ม: 9.0 คะแนน
 • ประเภทข้อสอบ : เหมือนกันทั้ง Academic และ General Training
 • จำนวน Part: 3 Part

Part 1: Introduction and questions on familiar topics

 • เวลา: 4-5 นาที
 • เนื้อหา: คำถามทั่วไป เช่น ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพ การเรียน การทำงาน งานอดิเรก

Part 2: Individual long turn

 • เวลา: 1-2 นาที
 • เนื้อหา: บรรยายหัวข้อที่ได้รับจากบัตรคำถาม

Part 3: Two-way discussion

 • เวลา: 4-5 นาที
 • เนื้อหา: สนทนากับ Examiner แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนด

เทคนิคการทำข้อสอบ:

 • ฝึกพูดตอบคำถามทั่วไป สำหรับเตรียมสอบ Part 1
 • ฝึกพูดลักษณะบรรยาย สำหรับเตรียมสอบ Part 2
 • ฝึกพูดโต้ตอบ สำหรับเตรียมสอบ Part 3

Click ดูรายละเอียด Part Speaking เพิ่มเติม

ติว Speaking (Academic & General Training) ฟรี

คอร์สเรียนฟรี คำศัพท์ อัพ Bands

คอร์สเรียนฟรี สำนวน อัพ Bands

ศูนย์สอบ IELTS

IELTS มี 2 ศูนย์สอบหลัก คือ IDP และ British Council ทั้ง 2 แห่งนี้ รูปแบบข้อสอบ การให้คะแนน เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดเล็กน้อยที่แตกต่างกัน ดังนี้

IDP

 • จัดสอบโดยประเทศออสเตรเลีย
 • สถานที่สอบ: โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ (BTS ศาลาแดง)
 • สอบ Speaking Test: ตึก CP Tower ชั้น 4

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP

British Council

 • จัดสอบโดยสหราชอาณาจักร
 • สถานที่สอบ: โรงแรม Landmark (BTS นานา)
 • ผลสอบออกหลังสอบ 13 วัน

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ British Council

Review นักเรียนไอเอล

ติว IELTS
เรียน IELTS

🔥คอร์ส เตรียมสอบ IELTS รับรองผล สอนสด กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBB0624 22 มิ.ย. - 21 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
2 vova,เอมิ
IBA0624 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 vova,ฟิวส์

ตารางเทียบผล TOEFL และ IELTS

TOEFL IBTTOEFL Paper basedIELTS
0 – 80 – 3100 – 1
9 – 18310 – 3431 – 1.5
19 – 29347 – 3932 – 2.5
30 – 40397 – 4333 – 3.5
41 – 52437 – 4734
53 – 64477 – 5104.5 – 5
65 – 78513 – 5475.5 – 6
79 – 95550 – 5876.5 – 7
96 – 110590 – 6377.5 – 8
111 – 120640 – 6778.5 – 9
คะแนนเต็มคะแนนเต็มคะแนนเต็ม
1206779

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS

คะแนน IELTS

IELTS เต็ม 9 คะแนน คิดคะแนนเป็น แบนด์ (Band) โดยแบ่งเป็น 9 ระดับ ดังนี้:

Band 9ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเลิศ
Band 8ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีมาก
Band 7ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
Band 6ใช้ภาษาอังกฤษระดับใช้งานได้
Band 5ใช้ภาษาได้ระดับปานกลาง
Band 4ช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างจำกัด
Band 3ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารที่จำกัดมาก
Band 2ไม่สามารถสื่อสารด้วยคำศัพท์ขั้นพื้นฐานได้
Band 1ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS

1. ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา

2. ความหลากหลายของภาษา เช่น การใช้โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และสำนวนที่หลากหลาย

3. ความสามารถในการใช้งาน

4. ความสามารถในการตอบสนองต่อสภานการณ์ต่างๆ

คะแนนรวม IELTS

คะแนนรวม IELTS เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนทั้ง 4 ทักษะ คะแนนรวมจะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 9 คะแนน

0.5 คะแนนจะถูกใช้เพื่อแสดงความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนระหว่างระดับความสามารถ

เคล็ดลับเด็ด เตรียมสอบ IELTS ให้ได้ 7.0+ ฉบับรวมทุกทักษะ

อยากได้คะแนน IELTS ดีๆ เตรียมพร้อมทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เตรียมตัวก่อนลงสนามจริงได้เลย!

แหล่งข้อมูลเตรียมสอบ IELTS ครบครัน:

 • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันฟรี:
  • เว็บไซต์ British Council: แหล่งข้อมูลและแบบฝึกหัดครบครัน https://www.britishcouncil.or.th/en/exam/ielts
  • แอปพลิเคชัน Magoosh และ IELTS Prep App: ฝึกฝนทักษะและทดสอบความพร้อมก่อนลงสนามจริง
 • หนังสือเตรียมสอบยอดฮิต:
  • The Official Cambridge Guide to IELTS: คู่มือเตรียมสอบอย่างเป็นทางการจาก Cambridge
  • Barron’s IELTS: หนังสือเตรียมสอบครอบคลุมทุกทักษะ พร้อมแบบฝึกหัด
 • คอร์สเรียนพิเศษ:
   • คอร์ส IELTS Chulatutor: หลักสูตรออกแบบมาเพื่อเตรียมสอบ IELTS โดยเฉพาะ

เคล็ดลับเตรียมสอบ IELTS ให้ได้คะแนน 7.0+:

 • ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้านอย่างสม่ำเสมอ: ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • ทำข้อสอบเก่า: ฝึกฝนการจับเวลา คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบ
 • ฝึกฝนการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์: เรียนรู้คำศัพท์ที่ออกบ่อย ฝึกฝนการใช้ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง
 • ฝึกฝนการพูดและการเขียน: หาโอกาสฝึกพูดและเขียนภาษาอังกฤษบ่อยๆ
 • หาแรงบันดาลใจ: พูดคุยกับคนที่เคยสอบ IELTS ได้คะแนนดี
 • ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน: ตั้งเป้าหมายคะแนน IELTS ที่ต้องการ
 • หาแรงจูงใจ: หาแรงจูงใจที่จะเรียนและฝึกฝนจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพ: วางแผนการเรียน เตรียมตัวให้พร้อม
 • อย่าท้อแท้: การเตรียมสอบ IELTS อาจจะยาก แต่ท้อแท้ไม่ได้

เริ่มต้นเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ คะแนน IELTS 7.0+ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม!

แหล่งเรียน IELTS ฟรี

สอบ IELTS ให้ได้คะแนน 7.0 ไม่ใช่เรื่องยาก พี่จุฬาติวเตอร์ได้รวบรวมแหล่งเรียน IELTS ฟรี ครบทุกทักษะ มีทั้ง เว็บไซต์ , Application , หนังสือ ที่สำคัญทุกอย่างฟรี สำหรับใช้ในการเตรียมสอบ

 

แอปพลิเคชั่นฝึกสอบ IELTS ยอดนิยม

 • IELTS Prep & Practice by IDP: ฝึกทำโจทย์จำลองทั้ง 4 ทักษะ ตรวจสอบคะแนน และวิเคราะห์จุดอ่อน

IELTS Prep & Practice by IDP

 • IELTS Listening Test: แอพใช้สำหรับเตรียมสอบ พาร์ทการฟัง โจทย์และตัวอย่างนำมาจากข้อสอบจริง

IELTS Listening Test

 • IELTS Liz: เตรียมตัวสอบ IELTS กับครู Liz ผู้เชี่ยวชาญ มีสอนครบทั้ง 4 ทักษะ พร้อมเทคนิคทำข้อสอบ

แอพเตรียมสอบ ielts ฟรี - IELTS Liz

 

แนะนำหนังสือเตรียมสอบ IELTS

 • Cambridge IELTS 16 Academic: หนังสือชุดมาตรฐาน สำหรับคนเตรียมสอบ IELTS โดยโจทย์ในหนังสือนำมาจากข้อสอบจริง

book Cambridge IELTS 16 Academic

 • Official IELTS Practice Materials: เป็นหนังสือที่ทางศูนย์สอบ ทำออกมาเองเลย จึงทำให้มั่นใจได้ว่าตรงกับแนวข้อสอบอย่างแน่นอน

book Official IELTS Practice Materials

 • Road to IELTS: หนังสือเตรียมสอบ IELTS ฟรี จาก British Council มีครบ 4 ทักษะ การฟัง การอ่าน การเขียน และการเขียน พร้อมแบบฝึกหัด

 

รีวิวหนังสือเตรียมสอบ IELTS

 • เว็บไซต์ IELTS Mentor: แหล่งรวมรีวิวหนังสือเตรียมสอบ IELTS เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
 • กลุ่ม Facebook สอบ IELTS: IELTS CHULA TUTOR สอบให้ผ่าน ภายในปีนี้ https://www.facebook.com/groups/402460834115191
 • Youtube Channel IELTS Liz: วิดีโอสอนเทคนิคการสอบ IELTS รีวิวหนังสือ และข้อแนะนำจากครู Liz

 

เว็บไซต์ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษสำหรับ IELTS

 • British Council Learn English: ฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษหลากหลายระดับ พร้อมบทเรียนและแบบฝึกหัด https://learnenglish.britishcouncil.org/
 • BBC Learning English: แหล่งเรียนภาษาอังกฤษครบวงจร ฝึกทักษะการฟัง พร้อมบทความและวิดีโอ https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
 • TED Talks: ฟังคำบรรยายภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ฝึกทักษะการฟัง แล้วยังได้เรียนรู้เรื่องต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิทยาศาสตร์ สังคม จิตวิทยา การพัฒนาตนเอง และอื่น

 

สำหรับแหล่งข้อมูลเตรียมสอบ IELTS ฟรี เหล่านี้จะช่วยให้คนที่กำลังจะสอบมั่นใจได้เลยว่า การสอบจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่พยายามฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง

สรุป

IELTS เป็น การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน ผลสอบใช้สำหรับศึกษาต่อ ,ย้ายถิ่นฐาน หรือทำงานในต่างประเทศ ค่าสอบ 7,200 บาท สำหรับคนที่กำลังจะสอบ การเตรียมตัวอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถทำคะแนนได้สูง

Scroll to Top