What is ielts

IELTS คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ IELTS 2024

สอบ IELTS คืออะไร ?

IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นการสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับคนที่จะใช้คะแนนสำหรับยื่นเข้าหลักสูตรนานาชาติ ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยข้อสอบ จะสอบ 4 ทักษะ สำหรับการเตรียมตัวสอบ ผู้เข้าสอบ สามารถแนวข้อสอบได้จากเว็บไซต์ต่างๆ หรือ สามารถ ติว IELTS ทดลองเรียน ฟรี กับ CHULATUTOR

IELTS คือ ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ English Test Language Skills โดยวัด 4 ทักษะ คือ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing Task 1 & Task 2) และ การพูด (Speaking Part 1 2 3) โดยการสอบ IELTS จะมี 2 แบบคือ Academic , General Training โดย Band Score เต็ม 9 คะแนน

IELTS International English Language Testing System สำหรับคนที่อยู่ใน Thailand สามารถสมัครสอบได้ 2 ที่คือ British Council และ IDP ค่าสอบราคา 7,100 บาท ทั้งนี้ ตารางสอบจะมีเปิดสอบเดือนละ 2 ครั้ง โดยผลสอบจะออกหลังจากสอบเสร็จ 13 วัน

UKVI คืออะไร ?

UKVI คือ การสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ที่มีจุดประสงค์เพื่อการยื่นวีซ่าในการเข้าศึกษาต่อ และตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

What is IELTS ?

IELTS meaning : International English Language Testing System or IELTS Test is an English language proficiency test. The test measures 4 language skills including Listening test, Reading Test, Writing Test, and Speaking Test. The band score ranges between 1-9.

The test is accepted worldwide for further study in more than 10,000 organizations, including educational institutes and professional bodies. For those interested in taking the test, you can register the test online or contact the test centers, British Council or IDP. The IELTS test will open 2 times/month.

ติว IELTS
เรียน IELTS

คอร์ส IELTS สอนสด รับรองผล กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10 คน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBB0224 24 ก.พ. - 24 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ,vova
IBA0224 26 ก.พ. - 28 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ,vova
IBA0324 25 มี.ค. - 2 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 vova,เอมิ
IBB0324 30 มี.ค. - 12 พ.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 vova,ฟิวส์

สอบ IELTS

การสอบ IELTS เป็น ข้อสอบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยจะวัด 4 ทักษะ ประกอบด้วย การฟัง Listening Test , การอ่าน Reading Test , การเขียน Writing Test , และ การพูด Speaking Test ทั้งนี้ IELTS Band Score มีทั้งหมด 9 ระดับ โดยผลสอบ ถือว่าจำเป็นและสำคัญมากในการใช้ยื่นศึกษาต่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือองค์กร ต่างๆ ในปัจจบันมีหน่วยงานให้การยอมรับมากกว่า 10,000 แห่ง สำหรับผู้ที่สนใจ ในการสอบสามารถสมัครได้ที่ British Council หรือ IDP โดย ตารางสอบ จะมีเปิดเดือนละ 2 ครั้ง

ค่าสอบ IELTS

ค่าสอบ Academic or General training 7,100 บาท

ค่าสอบ UKVI ( UK VISA ใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร United Kingdom ) 7,710 บาท

ค่าสอบ Life Skills A1 และ B1 ราคา 5,800 บาท

IELTS สอบตอนไหน

IELTS มี เปิดสอบทุกเดือน โดยจะสอบในวัน พฤหัสบดี และ วันเสาร์ สำหรับผลสอบจะออกหลังจากสอบเสร็จ 13 วัน

ตารางสอบ IELTS IDP 2024

Click ดูรายละเอียด ตารางสอบ อย่างละเอียด

IELTS Test Online

IELTS Test Online เป็นการสอบไอเอลออนไลน์ ปัจจุบันจะสอบเฉพาะแบบ Academic แบบ Regular เท่านั้น ในส่วนของ General Training, UKVI ยังไม่มี โดยข้อสอบจะครอบคลุม ทั้ง 4 ทักษะ เหมือนเดิม

รูปแบบการสอบ Online Test

เป็นการสอบ จากที่บ้าน

สอบผ่านโปรแกรม

รูปแบบข้อสอบเหมือนเดิม สอบครบ 4 ทักษะ

รับผลสอบเป็นแบบ Digital เท่านั้น (ไม่มีกระดาษ)

ค่าสอบ 217 USD

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสอบ Online Test

สมัครสอบ IELTS

สมัครสอบ IELTS สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์สอบ ซึ่งในประเทศมี 2 อยู่ 2 ศูนย์สอบ คือ IDP และ British Council

สมัครสอบ IDP

 1. เข้าเว็บไซต์ official IDP https://my.ieltsessentials.com
 2. เลือกประเภทการสอบ
 3. เลือกประเทศ วัน และสถานที่สอบ
 4. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวและอัพโหลดเอกสาร
 5. ยืนยันวันที่และรายละเอียดการสอบ
 6. ชำระเงินค่าสมัครสอบ
 7. เมื่อชำระค่าสมัครสอบ IDP เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ ยืนยัน
 8. IDP จะมีการแจ้งเตือนทางอีเมล์อีกครั้งภายใน 3 วันก่อนการสอบ (Test Day)

สมัครสอบ British Council

 1. สามารถชำระเงินได้แบบออฟไลน์เท่านั้น ยังไม่มีการชำระเงินออนไลน์
 2. การชำระเงินทำได้ 2 วิธี คือ โอนเงิน หรือ ชำระโดยบัตรเครดิต/เดบิต ได้ที่หน้าเคานเตอร์ของบริติช เคานซิล สาขาสยามสแควร์
 3. การชำระเงินจะต้องชำระ ภายใน 24 ชม หลังจากสมัครสอบ
 4. กรณีไม่ได้ชำระเงิน ตามเวลากำหนด ระบบจะถือว่าสละสิทธิ์
 5. สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการสมัครสอบ ได้ใน บริติซ เคานซิล วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 (ปิดทำการ : วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)
 6. ศูนย์สอบ British Council จะปิดทำรับสมัคร 3 วันก่อนสอบ (Test Day) หรือ กรณีผู้สมัครสอบเต็ม

IELTS IDP

เป็นศูนย์สอบ ที่จัดสอบโดย ประเทศออสเตรเลีย สถานที่สอบ อยู่ที่ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ BTS ศาลาแดง สำหรับการสอบ Speaking จะจัดสอบที่สำนักงาน IDP ตึก CP Tower ชั้น4

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IDP

ตารางสอบ IELTS IDP 2024 สนามสอบ กรุงเทพ

13 มกราคม 2567

27 มกราคม 2567

3 กุมภาพันธ์ 2567

17 กุมภาพันธ์ 2567

9 มีนาคม 2567

23 มีนาคม 2567

6 เมษายน 2567

27 เมษายน 2567

9 พฤษภาคม 2567

25 พฤษภาคม 2567

8 มิถุนายน 2567

22 มิถุนายน 2567

IELTS British Council

เป็นศูนย์สอบที่จัดสอบโดย สหราชอาณาจักร สถานที่สอบ อยู่ที่ โรงแรม Landmark ตั้งอยู่ใกล้ BTS นานา โดยผลสอบ British Council จะออกหลังจากวันสอบ 13 วัน

British Council

Click ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ British Council

ข้อสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS มี 4 ทักษะ คือ ข้อสอบ Listening สอบ 30 นาที , ข้อสอบ Reading มี 40 ข้อ 3 บทความ สอบ 60 นาที , ข้อสอบ Writing มีเขียน 2 เรื่อง สอบ 60 นาที และ Speaking สอบ 11-14 นาที

IELTS Overview

ข้อสอบ IELTS Listening

IELTS Listening

ข้อสอบ IELTS Listening สามารถฟังได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สิ่งสําคัญ คือ ต้องมีสมาธิตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด 30 นาที สำหรับประเภทข้อสอบ Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือ มีทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลา 40 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน ( 40 questions / 30 minutes / Band Scores 9.0)

สำหรับคนที่เลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ United Kingdom ส่วนคนที่เลือกสอบ IDP สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ Australia โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 4 แบบ คือ

Section 1 บทสนทนาของคน 2 คน พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

Section 2 บทพูดของคน 1 คน ซึ่งยังคงพูดเรื่องราวในชีวิตประจำวันอยู่

Section 3 บทสนทนาแบบกลุ่ม โดยเรื่องราวที่พูดคุยจะเป็นแนววิชาการ

Section 4 บทพูดเชิงวิชาการของคน 1 คน

Click ดูรายละเอียด Part Listening เพิ่มเติม

ติว Listening (Academic & General Training) ฟรี

IELTS Reading Overview

IELTS Reading

ข้อสอบ Reading Academic จะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบ Reading Academic จะมีบทความยาวทั้งหมด 3 บทความ ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเชิงวิชาการ และอาจมีแผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพประกอบอยู่ด้วย

ข้อสอบ Reading General Training จะมีให้อ่าน 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นเรื่องสั้นเกี่ยวกับการทำงาน และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ

ติว Reading (Academic) ฟรี

Click ดูรายละเอียด Part Reading เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Writing

IELTS Writing

ข้อสอบ Writing Academic และ General จะไม่เหมือนกัน มีคำถามทั้งหมด 2 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที (60 minutes) คะแนนเต็ม 9.0

Writing task 1

ข้อสอบ Writing Task 1 จะให้เขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Bar chart , Line graph , Table , Pie chart เป็นต้น และการเขียนต้องไม่น้อยกว่า 150 คำ (write at least 150 words) ภายใน 20 นาที (20 minutes)

Writing task 2

ข้อสอบ Writing Task 2 จะให้เขียนเรียงความแสดงความคิดเห็นไม่ต่ำกว่า 250 คำ (write at least 250 words) ภายใน 40 นาที (40 minutes) ซึ่งคำถามมีหลายแบบ เช่น Connector , Agree or Disagree , Descriptive essay , Problem and solution essay , Advantages and Disadvantages , Cause and effect essay , Formal words เป็นต้น

Click ดูรายละเอียด Part Writing เพิ่มเติม

ข้อสอบ IELTS Speaking

IELTS Speaking

ข้อสอบ IELTS Speaking จะใช้เวลาสอบ 10-14 นาที คะแนนเต็ม 9.0 สำหรับการสอบ Academic และ General Training ข้อสอบจะเหมือนกันคือมีคำถามให้เราพูดทั้งหมด 3 Part คือ

Part 1 : Introduction and questions on familiar topics ใช้เวลา 4-5 นาที (4-5 minutes) คำถามจะเป็นเรื่องทั่วไป (General Questions) เช่น ครอบครัว ที่อยู่อาศัย อาชีพ การเรียน การทำงาน งานอดิเรก เป็นต้น

Part 2 : Individual long turn ผู้สอบจะได้บัตรคำถามจาก Examine หลังจากนั้นจะได้เวลาเตรียมตัวก่อนพูด 1 นาที (1 minute to prepare)หลังจากนั้นจะให้พูดบรรยายหัวข้อที่ได้รับ พาร์ทนี้จะใช้เวลาสอบ 1-2 นาที (1-2 minutes)

Part 3 : Two-way discussion เป็นการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับ  Examiner ใช้เวลาในการสอบ ประมาณ 4-5 นาที (4-5 minutes)

Click ดูรายละเอียด Part Speaking เพิ่มเติม

ติว Speaking (Academic & General Training) ฟรี

ติว ฟรี คำศัพท์ อัพ Bands

ติว ฟรี สำนวน อัพ Bands

Review นักเรียน

สอบ IELTS แบบไหนดี ระหว่าง IELTS Academic หรือ General Training ?

สอบ IELTS แบบไหนดี ระหว่าง IELTS Academic หรือ General Training ?

IELTS Academic คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ศึกษาต่อ ในระดับปริญญา ตรี โท เอก

IELTS General Training คือ การทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ใช้สมัครงาน หรือ ใช้ในคะแนนในการย้ายถิ่นฐาน

ผลสอบ General Training ใช้อะไรได้บ้าง?

ไปอบรมหรือเรียนต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา

ไปทำงานหรืออบรมเกี่ยวกับการทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

Scroll to Top