fbpx

เรียน IELTS

การเรียน IELTS สำคัญอย่างไร การเรียนเพื่อสอบ IELTS เป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่สำคัญอย่างมาก โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน IELTS ด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น pantip การเรียน IELTS กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือการเรียน ielts online จากแหล่งอื่น ๆ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราทำคะแนนสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้ว การเรียนยังทำให้เรารู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่า ในการสอบ IELTS นั้น เราจะต้องเจอคำถามแบบไหน จำนวนกี่ข้อ มีเวลาทำข้อสอบเท่าไหร่ และต้องใช้วิธีการแบบไหนเพื่อให้ทำข้อสอบออกมาแล้วได้คะแนนตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม แม้การสอบ IELTS จะมีหลายประเภท ความยากง่ายแตกต่างกันออกไป แต่ข้อสอบที่คนส่วนใหญ่สอบมักจะเป็นแบบวิชาการ ซึ่งข้อสอบแบบนี้การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอาจไม่เพียงพอ ระดับคำศัพท์ที่ใช้อาจต้องเป็นทางการมากขึ้น ดังนั้น การเรียน IELTS เพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบจึงมีความสำคัญจนอยากจะปฏิเสธได้   เรียน IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่ไหนบ้าง การเรียน IELTS ออนไลน์ฟรี สามารถเลือกฝึกจากได้หลาย ๆ แหล่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการลักษณะการเรียนแบบใด เช่น […]

chulatutor

24 October 2021

คำศัพท์ IELTS

แจกฟรี คำศัพท์ IELTS ออกบ่อย 500 คำ พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้ทั้ง IELTS Writing, Speaking, Listening และ Reading ใครที่ไม่ถนัดเรื่องคำศัพท์ต้องไม่พลาด เพราะการท่องศัพท์ IELTS หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง   คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค architecture (n) สถาปัตยกรรม There are examples of most styles of architecture in the town. abandon (v) ละทิ้ง People often simply abandon their pets when they go abroad. accommodation (n) ที่พัก We may […]

chulatutor

4 October 2021

IELTS Indicator

IELTS Indicator คืออะไร IELTS Indicator คือ การสอบภาษาอังกฤษที่ข้อสอบจะเหมือนกับ IELTS ทุกประการ แต่ระบบการสอบ IELTS Indicator จะออกแบบมาให้เราสามารถสอบ IELTS ออนไลน์จากที่บ้านได้ แต่อย่างไรก็ตาม การสอบแบบนี้ มักจะเปิดให้บริการเฉพาะในช่วงที่ศูนย์สอบไม่สามารถเปิดสอบได้ตามปกติ ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะไปสอบ IELTS ที่ไหนดี โดยเนื้อหาของการสอบ IELTS Indicator นั้นจะประกอบไปด้วย 4 พาร์ท เช่นเดียวกับการสอบ IELTS ปกติ ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)   IELTS Indicator สอบอะไรบ้าง การสอบ IELTS Indicator นั้น มีมาตรฐานในการออกข้อสอบและการให้คะแนนไม่ต่างกับการสอบ IELTS แบบปกติ โดยเนื้อหาข้อสอบจะประกอบไปด้วย 4 พาร์ท เช่นเดียวกัน ได้แก่ […]

chulatutor

1 October 2021

IELTS Listening

IELTS Listening คืออะไร ข้อสอบพาร์ทการฟังของการสอบ IELTS โดย IELTS Listening นั้นจะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40 นาที IELTS Listening มีคะแนนเต็ม 9.0 ซึ่งปกติแล้วในการสอบ IELTS ก็มักจะเริ่มต้นด้วย IELTS Listening ก่อนพาร์ทอื่น ๆ เสมอ และสิ่งที่เราจะได้ฟังจากการทำข้อสอบพาร์ทนี้ก็มีทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่เป็นทางการ ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่ข้อสอบ IELTS Listening Academic เป็นหลัก   IELTS Listening มีกี่ข้อ IELTS Listening มีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยจะแบ่งออกข้อสอบออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Section 1 IELTS Listening ส่วนนี้ จะมีบุคคลสองคนพูดคุยเรื่องราวทั่วไปกัน เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ หรือการสมัครงาน […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS Speaking

IELTS Speaking คืออะไร IELTS Speaking คือ การสอบพูดในข้อสอบ IELTS โดยตัวข้อสอบต้องการวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบว่าจะสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากน้อยเพียงใด โดยการสอบแบบ Academic พาร์ท IELTS Speaking จะมีคะแนนเต็ม 9.0 เท่ากับพาร์ทอื่น ๆ ส่วนมากจะใช้เวลาในการสอบพาร์ทนี้เฉลี่ยคนละประมาณ 15 นาที และแน่นอนว่าเราจะต้องสอบกับชาวต่างชาติเจ้าที่เป็นของภาษา ซึ่งในระหว่างการสอบก็จะมีการอัดเสียงไว้ตลอดระยะเวลาด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อนำไปใช้ในการประเมินให้คะแนนนั่นเอง   IELTS Speaking มีกี่ข้อ มีอะไรบ้าง IELTS Speaking มีการถามทั้งหมด 3 ส่วน ใครที่กำลังสงสัยว่า IELTS Speaking มีกี่ข้อ ให้เวลาSpeaking กี่นาที IELTS Speaking มีอะไรบ้าง ก็สามารถอัพเดตกันได้ ดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นการถามเกี่ยวกับตัวเราเองและครอบครัว โดยในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาทีหรืออาจน้อยกว่า ซึ่งประเด็นที่มักถูกถามก็จะเป็นเรื่องทั่ว ๆ ไป […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS Reading

IELTS Reading คืออะไร IELTS Reading คือ ข้อสอบพาร์ทการอ่านของการสอบ IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดยพาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะได้อ่านบทความยาวประมาณ 2-3 หน้า จำนวน 3 บทความ ในแต่ละบทความจะมีคำถามประมาณ 13 – 14 ข้อ โดยหากรวมทั้ง 3 บทความ จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ซึ่ง IELTS Reading จะเป็นลำดับที่สองของการสอบ IELTS ต่อจาก IELTS Listening และเมื่อทำข้อสอบ IELTS Reading ผ่านไปแล้ว ก็จะตามมาด้วย IELTS Writing และ IELTS Speaking ตามลำดับ โดย IELTS Reading ในที่นี้จะเน้นเฉพาะไปที่การสอบแบบ Academic […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS writing

IELTS writing คืออะไร IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล และอีกส่วนจะเป็น IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการสอบแต่ละรอบก็จะมี IELTS Writing Topics ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่การสอบ IELTS ประเภท Academic กันก่อน   การสอบ IELTS Writing มีอะไรบ้าง ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล […]

chulatutor

22 September 2021

IELTS British Council

IELTS British Council คืออะไร IELTS British Council คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์สอบ British Council ข้อสอบ IELTS British Council มีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ผลสอบมีอายุ 2 ปี โดยผู้สนใจสามารถสมัครสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์สอบได้เลย นอกจากนี้การสอบ IELTS British Council ยังมีทั้งแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์ โดยหากสอบแบบกระดาษจะทราบคะแนนประมาณ 2 สัปดาห์หลังสอบ แต่หากสมัครสอบแบบคอมพิวเตอร์จะสามารถทราบคะแนนได้ประมาณ 5 วันหลังสอบ ทั้งนี้ อาจมีหลายคนสงสัยว่าการสอบ IELTS อายุเท่าไหร่จึงจะสอบได้ คำตอบคือทางศูนย์สอบกำหนดไว้เพียงแค่ หากผู้สอบอายุน้อยกว่า 18 ปี จะต้องยื่นในยินยอมจากผู้ปกครองด้วยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม […]

chulatutor

21 September 2021

IELTS IDP

IELTS IDP คืออะไร IELTS IDP คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยศูนย์สอบ IDP Education Service ซึ่งคำว่า IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System ข้อสอบมีทั้งหมด 4 พาร์ท ได้แก่ Listening, Reading, Writing และ Speaking ข้อสอบ IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี โดยเราจะรู้ผลของการสอบแต่ละครั้งประมาณ 2 สัปดาห์หลังสอบ แต่หากสมัครสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ก็จะรู้ผลเร็วขึ้น ประมาณ 5 วันหลังสอบ นอกจากนี้อาจมีหลายคนสงสัยว่า ถ้าจะสอบ IELTS อายุเท่าไหร่จึงจะสามารถสอบได้ ซึ่งจริง ๆ แล้วทางศูนย์สอบ IELTS IDP กำหนดไว้ว่า หากผู้สอบมีอายุต่ำกว่า 20 […]

chulatutor

21 September 2021

สอบ IELTS เชียงใหม่ สอบที่ไหน เดินทางอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

  สอบ IELTS เชียงใหม่ วันนี้จุฬาติวเตอร์จะมารีวิว “การสอบ IELTS เชียงใหม่” ณ สนามสอบ IELTS ที่ใหญ่ที่สุดประจำภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่ของเรากันค่ะ ซึ่งคิวของวันนี้จะเป็นของฝั่งศูนย์สอบ British Council เดี๋ยวเราจะตามไปดูว่าการสอบ IELTS เชียงใหม่ เขาสอบกันที่ไหน มีรอบสอบเมื่อไหร่บ้าง แล้วต้องเดินทางอย่างไร โดยเฉพาะเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากเดินทางไปสอบที่กรุงเทพฯ สนามสอบ IELTS เชียงใหม่ นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆ ถ้าทีมสอบ IELTS เชียงใหม่ พร้อมแล้ว เราตามไปดูกันเลยค่า   สอบ IELTS เชียงใหม่ ต้องไปที่ไหน หากเราเข้าระบบสมัครสอบ IELTS ของ British Council เราจะเห็นว่า มีสนามให้เราเลือกทั้ง Chiangmai และที่ Montfort College – Chiang Mai ค่ะ โดยสำหรับสนามสอบที่ 2 ที่ Montfort […]

chulatutor

6 March 2020
1 2 7