คอร์สเรียน IELTS Speaking รับรองผล | ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ IELTS Speaking วิธีเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

เกณฑ์การให้คะแนน ข้อสอบ IELTS Speaking คือ ตอบตรงคำถามหรือไม่ ข้อสอบไม่ได้เน้นไวยากรณ์มากเหมือนข้อสอบ writing และที่สำคัญเวลาสอบไม่ควรพูดเล่น หรือใช้ภาษาพูดแบบสนิทสนมจนเกินไป
084-942-4261

IELTS speaking

การสอบ IELTS speaking

เป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้สอบเพื่อทดสอบความสามารถการสื่อสารความคิดเห็นและบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผู้สอบจะถูกจะต้องสอบกับผู้คุมสอบที่เป็นชาวต่างชาติ และในระหว่างการสอบ IELTS speaking จะถูกบันทึกไว้ทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนมากจะใช้เวลาในการสอบพาร์ทนี้เฉลี่ยคนละประมาณ 15 นาที

IELTS Speaking

การสอบ IELTS speaking จะถูกแบ่งเป็น 3 ช่วงด้วยกัน คือ

เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยส่วนมากจะถามเรื่องเกี่ยวกับ ตัวผู้สอบ เช่น บ้านเกิด , ครอบครัว , การศึกษา , การงาน และ งานอดิเรกต่างๆ ของผู้สอบ

สัมภาษณ์ตามหัวข้อที่ได้รับ ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาที โดยผู้คุมสอบจะเริ่มต้นให้ผู้เข้าสอบเลือกบัตรคำถามที่คุณจะต้องพูดถึงสิ่งนั้น หลังจากที่คุณได้คำถามเรียบร้อยแล้วจะมีเวลาประมาณ 1 นาทีในการเตรียมตัวพูด ซึ่งคุณจะได้รับปากการและกระดามในการเขียนโน้ตสั้นๆ หัวข้อที่จะพูดในคำถามนั้น หลังจากนั้นคุณจะมีเวลาพูด 2 นาทีเกี่ยวกับหัวข้อนั้น อย่าลืมพูดถึงประเด็นสำคัญและแสดงความคิดเห็นด้วย เพราะข้อสอบส่วนนี้จะเป็นการดู idea ของเราด้วยและเมื่อเราพูดจบ ผู้คุมสอบจะถามกลับเกี่ยวกับเรื่องที่เราพูดไปเมื่อกี้นี้

การสนทนา ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5 นาท ผู้คุมสอบจะถามคุณเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสในผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแสดงความคิดความเข้าใจที่มากขึ้น ซึ่งในส่วนนี้คุณจะถูกประเมินทักษะทางด้านการพูดตามหัวข้อที่กำ หนด

Useful language used to clarify and explain ideas in discussion, seminar and presentation. There are many signposts, signals that we can use it.

 

สนใจดูรายละเอียดคอร์ส เรียน IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

-->  go to top