สอบ MU-ELT คืออะไร ข้อสอบ MU-ELT ออกอะไรบ้าง?

MU-ELT คืออะไร

MU-ELT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานตาม CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) หรือ กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษา จากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป โดยข้อสอบนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งเน้นใช้ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลัก ทั้งใช้ในการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้เพื่อสอบบรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งงานภายในมหาวิทยาลัย

 

ข้อสอบ MU-ELT ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบ MU-ELT ประกอบไปด้วยการทดสอบในสองส่วนหลักๆ นั่นคือการฟังและการอ่าน เนื้อหาข้อสอบจะช่วยประเมินถึงความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งในการเรียน การทำงาน รวมไปถึงในชีวิตประจำวันอีกด้วย ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ ทั้งหมด 150 ข้อ 150 คะแนน ให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง ดังนี้

MU-ELT Listening

มีทั้งหมด 75 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 พาร์ทย่อยๆ ได้แก่
Question-Response จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นพาร์ทที่เราจะต้องเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมกับสิ่งที่เราได้ยิน โดยทั้งคำถามและตัวเลือกของคำตอบเราจะต้องใช้การฟังทั้งหมด
Short Conversation จำนวน 12 ข้อ เป็นพาร์ทที่เราต้องฟังบทสนทนาและตอบคำถาม 3 ข้อต่อ 1 บทสนทนา แต่พาร์ทนี้จะดีตรงที่ว่าจะมีคำถามและคำตอบอยู่ในกระดาษให้เราอ่านได้ด้วย
Long Conversation จำนวน 12 ข้อ เป็นพาร์ทที่คล้ายคลึงกับ Short Conversation แต่บทสนทนาจะค่อนข้างยาวกว่า วิธีการก็จะเหมือนกันคือ เราต้องฟังบทสนทนาและตอบคำถาม 3 ข้อต่อ 1 บทสนทนา
Talk จำนวน 21 ข้อ พาร์ทนี้จะท้าทายความสามารถในการฟังมากขึ้น ด้วยการที่เราต้องฟังคนหนึ่งคนพูดบรรยายถึงสิ่งต่างๆ เพียง 1 รอบเท่านั้น เราต้องเก็บข้อมูลที่ได้นำไปใช้ตอบคำถามทั้งหมด 3 ข้อต่อ 1 Talk ซึ่งจะต้องเจอทั้งหมด 7 Talks ด้วยกัน

MU-ELT Reading

การอ่าน (Reading) มีทำถามทั้งหมด 75 ข้อ ประกอบไปด้วย 4 พาร์ทย่อยๆ ได้แก่
Grammar เป็นพาร์ทที่ต้องการวัดความรู้ทางด้านไวยกรณ์โดยตรง คำถามจะมาเป็นประโยค มีทั้งหมด 25 ข้อ แต่ละข้อจะเว้นช่องว่างเอาไว้ให้เราเลือกคำตอบที่ถูกตามหลักไวยกรณ์ว่าจุดที่เว้นไปควรจะเป็นคำใด
Vocabulary พาร์ทนี้จะมีลักษณะการออกข้อสอบคล้ายๆ Grammar แต่เพียงแค่คำตอบที่ข้อสอบต้องการคือคำศัพท์ที่ให้ความหมายได้อย่างถูกต้องกับประโยคที่ให้มา ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 ข้อ เรียกได้ว่าใครที่คลังศัพท์น้อย ไม่ค่อยรู้จักคำศัพท์อาจจะพลาดคะแนนพาร์ทนี้ไปได้ง่ายๆเลยทีเดียว
Short Reading Passage พาร์ทที่จะเน้นการอ่านโดยจะมีเนื้อหาให้อ่านทั้งหมด 5 ชุดด้วยกัน มีคำถามท้าทายความสามารถทั้งหมด 15 ข้อ ใครยังอ่านช้าคงต้องรีบฟิตกันหน่อยนะคะ
Long Reading Passage เป็นพาร์ทที่เน้นการอ่านเช่นเดียวกัน แต่จำนวนเนื้อหาที่ได้อ่านนั้นจะยาวกว่าเดิมอีกระดับ มีทั้งหมด 4 เรื่อง ต้องตอบคำถามจำนวน 20 ข้อ เรียกได้ว่าเป็นพาร์ทที่ทำให้หมดพลังเอาได้ง่ายๆ เลยนะคะ เพราะต้องอ่านเยอะ แถมคำถามก็เยอะขึ้นด้วย

 

ตารางสอบ MU-ELT

ข้อสอบ MU-ELT มีรอบสอบประมาณ 3-4 รอบต่อปี ซึ่งในแต่ละรอบสอบจะเปิดรับสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน

 

ค่าสมัครสอบ MU-ELT

ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท/ครั้ง

 

สถานที่สอบ MU-ELT

และมีการจัดสอบที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Scroll to Top