fbpx

Menu

sat คืออะไร

SAT คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ SAT

SAT เป็นข้อสอบระดับ High School หรือ International Student ต้องสอบสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัย โดย ข้อสอบ จะมี 2 พาร์ท หลัก คือ Math และ English หรือ Verbal ( Reading & Writing) โดยแต่ละพาร์ท Score อยู่ที่ 800 คะแนน

SAT คืออะไร ?

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ข้อสอบได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ทำไมต้องสอบ SAT ?

การสอบ SAT คือ คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งนี้บ้างมหาลัยได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คือ เมื่อคะแนนสอบถึงเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย แต่บ้างมหาลัย หรือบ้างคณะ ใช้วิธีคัดจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด

SAT สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College Board โดยปีหนึ่งจะมีตารางสอบอยู่ 4-5 ครั้ง สำหรับค่าสอบจะอยู่ราวๆประมาณ $100.50

Scholastic Aptitude Test ข้อสอบประกอบไปด้วย 2 พาร์ท คือ

Reading and Writing Section

 • Module 1 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที
 • Module 2 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที

Math Section

 • Module 1 จำนวน 22 คำถาม เวลา 35 นาที
 • Module 2 จำนวน 25 คำถาม เวลา 35 นาที

สอบ SAT Math ออกอะไรบ้าง ?

Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

เนื้อหาที่ออกสอบ SAT Math ประกอบไปด้วย 

Heart of Algebra ข้อสอบออกประมาณ 33%

 • Number system (ระบบจำนวน)
 • Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)
 • Slope of line (ความชันของเส้นตรง)
 • Linear equation (สมการเชิงเส้น)
 • Functions (ฟังก็ชัน)
 • Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis ข้อสอบออกประมาณ 29%

 • Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)
 • Percentage (ร้อยละ)
 • Statistics (สถิติ)
 • Probability (ความน่าจะเป็น)
 • Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math ข้อสอบออกประมาณ 28%

 • Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)
 • Polynomials (พหุนาม)
 • Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)
 • Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)
 • Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math ข้อสอบออกประมาณ 10%

 • Lines and Angles (เส้นและมุม)
 • Triangles (สามเหลี่ยม)
 • Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)
 • Circles (วงกลม)
 • Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)

สอบ SAT Reading ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบในพาร์ทนี้จะมีลักษณะคำถาม ได้แก่

 1. Craft and Structure เป็นส่วนที่วัดความเข้าใจในโครงสร้างและจุดประสงค์ของบทความ
 2. Information and Ideas เป็นส่วนที่จะวัดเรื่องการจับใจความและการใช้เหตุผล
 3. Inferences เป็นส่วนที่จะให้สรุปข้อมูลในบทความและอนุมานว่าประโยคต่อไปควรจะเป็นอย่างไร

สอบ SAT Writing ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบในพาร์ทนี้จะมีลักษณะคำถาม ได้แก่

 1. Standard English Coventions เป็นส่วนที่จะวัดการใช้ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคให้ถูกต้องตามมาตรฐานภาษาอังกฤษ
 2. Expression of Ideas เป็นส่วนที่จะวัดทักษะในการเรียบเรียงข้อมูล

สรุป ข้อมูล SAT ทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนสอบ

สมัครสอบ SAT College Board อย่างไร ?

1. สร้างบัญชี College Board:

 • สร้างบัญชี College Board
 • ไปที่เว็บไซต์ College Board
 • เลือก “Create Account” (สำหรับผู้ใช้ใหม่) หรือ “Sign In” (สำหรับผู้ใช้ปัจจุบัน)
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว สร้าง Username และ Password
 • ตรวจสอบข้อมูลและกด Confirm

2. สมัครสอบ:

 • กด Continue ในหน้ายืนยันการสร้างบัญชี
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการศึกษา กิจกรรม และแผนการเรียนต่อ
 • เลือก “I agree” ยอมรับข้อกำหนด
 • เลือกวันที่สอบ สนามสอบ และอัพโหลดรูปถ่าย

3. ตรวจสอบและชำระเงิน:

 • ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด
 • เลือกวิธีการชำระเงิน (บัตรเครดิต/Paypal)
 • พิมพ์ Admission Ticket เก็บไว้

ค่าสอบ SAT Test เท่าไร ?

ค่าสมัครจะอยู่ที่ $100.50 กรณี สมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่าย $29 สำหรับคนที่สมัครก่อน วันสอบ ไม่ถึง 1 เดือน

สำหรับการชำระเงินค่าสมัครจะชำระโดยบัตรเดรดิต หรือ PayPal แนะนำควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

สนามสอบ SAT Test อยู่ที่ไหน ?

สนามสอบ SAT Test อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติหรือในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2023 มีศูนย์สอบดังนี้

ประมาณ 30 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

 • 5 แห่งในเชียงใหม่
 • 4 แห่งในภูเก็ต
 • 3 แห่งในชลบุรี
 • 2 แห่งในระยอง
 • 1 แห่งในเชียงราย

น้องๆ สามารถดูรายชื่อศูนย์สอบที่เปิดสอบในแต่ละรอบได้ที่เว็บไซต์ College Board

ตารางสอบ SAT Test Date 2024

SAT Test DateRegistration DeadlineLate Registration & Testing Changes Deadline
9 March 202423 February 202427 February 2024
4 May 202419 April 202423 April 2024
1 June 202417 May 202421 May 2024
24 August 20248 August 20246-14 September 2024
5 October 202420 September 202418-25 October 2024
2 November 202418 October 202415-22 November 2024
7 December 202422 November 202420-27 December 2024

คะแนนสอบ SAT

ผลสอบ SAT จะออก 2-3 สัปดาห์ หลังจากที่น้องสอบเสร็จ โดยน้องสามารถดูผลสอบของตัวเองได้ที่ Website College Board สำหรับการจัด ส่ง คะแนน SAT จะมี 3 แบบด้วยกัน คือ

 1. ส่งคะแนนสอบ score แบบฟรี – น้องสามารถให้ College Board จัดส่งคะแนน ให้กับทางคณะที่เลือกไว้ได้ โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน
 2. ส่งคะแนนสอบ scores แบบ Standard – กรณีน้องที่ต้องส่งผลคะแนนมากกว่า 4 ชุด จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มชุดละ $12 โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน
 3. ส่งคะแนนสอบ scores แบบ Rush – เป็นการส่งแบบเร็ว จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม $31 จากการส่งแบบ Standard โดยใช้ระยะเวลาส่ง 2-4 วันทำการ ไม่นับวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์

คะแนน สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คะแนน SAT มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ โดยแต่มหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ จะได้กำหนดเงื่อนไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่พาร์ท ว่าน้องควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร น้องสามารถดูรายละเอียด เกณฑ์ใช้คะแนนได้ที่ตารางด้านล่าง

 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ
CU Scores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath ScoresSubject Test*(Math level II)
BBA1300   
EBA 450650 
ISE  620600
BSAC 500490600
AERO  620600
BCM980450  
ADME  620600
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
TUScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
BBA1200460600
BE 450650
LLE1200550 
BJM 400 
TEP 400620
SIIT 550600
BIR 400 
BAS 400 
BEC 400 
PBIC 400 
DBTM 400600
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC )
MUICScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
Science, Engineering, Creative Technology  600
Business Administration  600
Media & Communication  500
Travel and Sevice Business Entrepreneurship  500
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
KU InterScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
คณะวิทยาศาสตร์ 350 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1000 600
คณะเศรษฐศาสตร์ 529450
คณะมนุษยศาสตร์ 529 
คณะบริหารธุรกิจ 530 
มหาวิทยาศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ
SUICScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
B.F.A 450 
B.B.A Luxury Brand Management 450 
B.B.A Hotel Management 450 
Digital SAT คืออะไร

Digital SAT คืออะไร

Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบแบบกระดาษมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบจะเป็นแบบ Adaptive Testing

Digital SAT มีกี่ข้อ

ข้อสอบมี 98 ข้อ 134 นาที

Math มี 44 ข้อ 70 นาที

Reading Writing มี 54 ข้อ 64 นาที

สำหรับคะแนนจะออก หลังจากสอบ 1 อาทิตย์

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม https://www.chulatutor.com/blog/digital-sat/

เปรียบเทียบ Digital SAT VS SAT

Review ประสบการณ์สอบ SAT หลังเรียน

tutor course sat

🔥เตรียมสอบ SAT โดย พี่เปิ้ล CHULA TUTOR

คอร์ส ติวของเราเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง น้องๆสามารถถามได้ทันที ที่สงสัย

สอนโดย พี่เปิ้ลและทีมอาจารย์ ที่มากประสบการณ์ในการสอน จึงทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่า คอร์ส ติว คอร์สเดียวสอนทั้ง Math และ Verbal ทั้ง 2 พาร์ท

โดยเนื้อหาหลักสูตรภายในคอร์ส จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ การใช้สูตร คำศัพท์ แบบฝึกหัด จนไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ รอบล่าสุด และ ที่พลาดไม่ได้คือ เก็งข้อสอบให้กับน้องๆ ในการพิชิตข้อสอบ

คอร์สอนสด SAT Math กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATMB0824 25 ส.ค. - 29 ก.ย. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA0824 27 ส.ค. - 3 ต.ค. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMA1024 22 ต.ค. - 28 พ.ย. อ,พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล
SATMB1024 27 ต.ค. - 1 ธ.ค. อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 เปิ้ล

คอร์สสอนสด SAT Critical Reading กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SATEA0624 1 ก.ค. - 7 ส.ค. จ,พ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้
SATEA0824 26 ส.ค. - 2 ต.ค. จ,พ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
SATEA1024 21 ต.ค. - 27 พ.ย. จ,พ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 โจ้
SATEB1024 26 ต.ค. - 30 พ.ย. 10:00-16:00
จองที่นั่ง
10 โจ้
private
Scroll to Top