fbpx
เทคนิคทำข้อสอบ SAT

SAT คืออะไร สมัครสอบ SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง ตารางสอบ

SAT เป็นข้อสอบระดับ High School หรือ International Student ต้องทำสอบสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัย โดย ข้อสอบ จะมี 2 พาร์ท หลัก คือ Math และ English หรือ Verbal ( Reading & Writing) โดยแต่ละพาร์ท Score อยู่ที่ 800 คะแนน

SAT Exam ปีหนึ่งจะมีสอบ 4-5 ครั้ง น้องๆ สามารถ Registration และดูข้อมูล Test dates ได้ที่เว็บ College Board สำหรับการเตรียมตัวสอบ สามารถเข้าไปลองทำ SAT Practice test ได้ที่เว็บ Khan Academy หรือสามารถดูแนวข้อสอบได้จากหนังสือ ของทาง Princeton Review , Barron’s

SAT is a High School English test or an English test for International Students who want to use this score for their higher education. The test consists of 2 parts; Math and English (Verbal: Reading & Writing). Each part has a full score of 800.

SAT opens for the test 4-5 times/ year. Students can register for the test and check the Test dates at College Board website. For test preparation, students can practice SAT Practice Test at Khan Academy or study past papers from Princeton Review, Barron’s books.

SAT stands for Scholastic Aptitude Test. It is a test for higher education in bachelor degree in international program. Students will be tested their abilities on Math and Reading & Writing.

Each part has a full score of 800 with a total score of 1,600.

For those who are interested in applying for SAT, they can register on College Board website. There are 4-5 test sessions annually. The test fee is around 100.50 $

Digital SAT is a new form of the test (changing from Papers-Based SAT using 2B pencil) by doing the test online through electronics equipment such as Tablet and Notebook. Moreover, there are some minor changes in the test in content and test place. The major change is that the test will be an Adaptive Testing.

หัวข้อน่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ SAT
sat คืออะไร

สอบ SAT คืออะไร ?

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ การสอบ SAT ทีได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ทำไมต้องสอบ SAT ?

การสอบ SAT คือ คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งนี้บ้างมหาลัยได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คือ เมื่อคะแนนสอบ SAT ถึงเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย แต่บ้างมหาลัย หรือบ้างคณะ ใช้วิธีคัดจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด

SAT สอบอะไรบ้าง ?

สอบ SAT คือ ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College Board โดยปีหนึ่งจะมีตารางสอบอยู่ 4-5 ครั้ง สำหรับค่าสอบจะอยู่ราวๆประมาณ $100.50

College Board

college board’s เป็นองค์กร Nonprofit Organization ที่รับผิดชอบ การสอบ SAT โดยจะเปิดสอบ 4 ครั้งต่อปี ซึ่งในปัจจุบัน ข้อสอบ SAT เป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยต่างๆ จากทั่วโลก ในการใช้คัดเลือกผู้สอบเข้า โดยเฉพาะหลักสูตรที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นการเรียน การสอน

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครสอบ SAT จะต้องสร้าง Account College Board ก่อนถึงจะสามารถสมัครสอบได้ และ ยังใช้ในการติดตามตารางสอบ SAT ประจำปีได้

ภาพรวม การสอบ SAT Overview

Scholastic Aptitude Test หรือ SAT ข้อสอบประกอบไปด้วย 2 พาร์ท คือ

Evidence-Based Reading & Writing

Module 1 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที

Module 2 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที

SAT Mathematical Reasoning 

Module 1 จำนวน 22 คำถาม เวลา 35 นาที

Module 2 จำนวน 25 คำถาม เวลา 35 นาที

สอบ SAT Math ออกอะไรบ้าง ?

SAT Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

เนื้อหาที่ออกสอบ SAT Math ประกอบไปด้วย 

Heart of Algebra ข้อสอบออกประมาณ 33%

Number system (ระบบจำนวน)

Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)

Slope of line (ความชันของเส้นตรง)

Linear equation (สมการเชิงเส้น)

Functions (ฟังก็ชัน)

Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis ข้อสอบออกประมาณ 29%

Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)

Percentage (ร้อยละ)

Statistics (สถิติ)

Probability (ความน่าจะเป็น)

Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math ข้อสอบออกประมาณ 28%

Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)

Polynomials (พหุนาม)

Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)

Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)

Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math ข้อสอบออกประมาณ 10%

Lines and Angles (เส้นและมุม)

Triangles (สามเหลี่ยม)

Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)

Circles (วงกลม)

Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)

SAT Reading and Writing Overview

สอบ SAT Reading ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบในพาร์ทนี้ มี 52 ข้อ (52 Questions) เวลาในการทำสอบ 65 นาที (65 minutes) โดยข้อสอบจะให้ 5 เรื่อง 6 บทความ

ใน 1 บทความจะคำอยู่ประมาณ 500-700 คำ

เรื่องที่มักออกสอบประจำเช่น วรรณกรรมอเมริกา , วรรณกรรมโลก บทความทางประวัติศาสตร์และสังคม , บทความวิทยศาสตร์ สำหรับคำถามแต่ละบทความจะอยู่ที่ 10-11 ข้อ

ติว SAT Reading Free

เรียนฟรี SAT Reading by ครูพี่ชารมิน จุฬาติวเตอร์

สอบ SAT Writing ออกอะไรบ้าง ?

SAT Writing and language (44 multiple choice questions / 35 minutes) ในพาร์ทนี้จะมีคำถาม 44 ข้อโดยแบ่งเป็น 4 passage มีเวลาในการให้ทำข้อสอบส่วนนี้ 35 นาที แต่ละบทความจะมีความยาวประมาณ 400-450 คำ บทความที่มักออกสอบคือ บทความเกี่ยวกับอาชีพ , บทความเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ , บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ , บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ติว SAT Writing Free

เรียนฟรี SAT Writing by ครูพี่ชารมิน จุฬาติวเตอร์

สมัครสอบ SAT Registration อย่างไร ?

การสมัครสอบ จะต้องทำผ่าน register online เท่านั้น โดยขั้นตอนการสมัครสอบ SAT Registration นั้น ไม่ยากจนเกินความสามารถของทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ โดยให้เริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ของ College Board กด Register now แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เลือกเมนู Create account สำหรับใช้งานเว็บ College Board Account หรือหากใครเคยมีข้อมูลอยู่แล้ว ให้ทำการ Sign in ได้เลย
 2. สร้างแอคเคาน์ของเราเอง โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบขอ สร้าง Username และ Password ไว้ใช้สำหรับเข้าระบบ
 3. ระบบจะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เพศ และวัน เดือน ปี เกิด ให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกด Confirm
 4. กด Continue ในหน้าเว็บที่ขึ้นว่าเราได้สร้างแอคเคาน์สำเร็จแล้ว และกด Continue อีกครั้งในหน้าที่แสดงขั้นตอนการสมัครสอบแบบภาพรวมให้เราดู
 5. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบให้กรอก โดยทั่วไปจะเน้นไปที่ข้อมูลด้านการเรียนของตัวเราเอง รวมไปถึงข้อมูลการทำกิจกรรมที่เราสนใจ และข้อมูลการเรียนต่อที่เราวางแผนไว้
 6. จากนั้นเลือก I agree to the SAT Terms and Conditions. เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทาง Scholastic Assessment Tests
 7. เลือก test day และสนามสอบ จากนั้นทำการอัพโหลดรูปถ่าย
 8. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบสรุปมาให้อีกครั้ง จากนั้นทำการชำระเงิน โดยชำระได้ทั้งการตัดบัตรเครดิตและ Paypal
 9. หลังจากนั้นจะมี Admission Ticket ให้เรา Print เพื่อนำไปยื่นคู่กับพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ เราจะ Print ไว้เลยหรือจะเข้าระบบมา Print ภายหลังอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ SAT ?

ข้อสอบ SAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดการใช้เหตุผล การสอบ SAT จึงไม่ได้จำกัด ระดับชั้นและอายุของผู้เข้าสอบ

สนามสอบ SAT อยู่ที่ไหน ?

สนามสอบ SAT อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติหรือในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2023 มีศูนย์สอบดังนี้

 • ประมาณ 30 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • 5 แห่งในเชียงใหม่
 • 4 แห่งในภูเก็ต
 • 3 แห่งในชลบุรี
 • 2 แห่งในระยอง
 • 1 แห่งในเชียงราย

น้องๆ สามารถดูรายชื่อศูนย์สอบที่เปิดสอบในแต่ละรอบได้ที่เว็บไซต์ College Board

ค่าสอบ SAT เท่าไร ?

ค่าสมัครจะอยู่ที่ $100.50 กรณี สมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่าย $29 สำหรับคนที่สมัครก่อนสอบ วันสอบ SAT ไม่ถึง 1 เดือน

สำหรับการชำระเงินค่าสมัครจะชำระโดยบัตรเดรดิต หรือ PayPal แนะนำควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ตารางสอบ SAT 2023

การสอบ SAT Tests จะมีรอบสอบ 4 รอบ ต่อ ปี ได้แก่ ช่วงเดือนมีนาคม , เดือนพฤษภาคม , เดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน โดยน้องสามารถอัพเดรทรอบสอบ SAT Tests ได้ที่ เว็บไซต์ของ College Board

ผลสอบ SAT Scores ออกเมื่อไร ?

ผลสอบ SAT จะออก 2-3 สัปดาห์ หลังจากที่น้องสอบเสร็จ โดยน้องสามารถดูผลสอบของตัวเองได้ที่ Website College Board สำหรับการจัด ส่ง คะแนน SAT จะมี 3 แบบด้วยกัน คือ

1. ส่งคะแนนสอบ SAT score แบบฟรี – น้องสามารถให้ College Board จัดส่งคะแนน SAT ให้กับทางคณะที่เลือกไว้ได้ โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน

2. ส่งคะแนนสอบ SAT test scores แบบ Standard – กรณีน้องที่ต้องส่งผลคะแนนมากกว่า 4 ชุด จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มชุดละ $12 โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน

3. ส่งคะแนนสอบ SAT test scores แบบ Rush – เป็นการส่งแบบเร็ว จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม $31 จากการส่งแบบ Standard โดยใช้ระยะเวลาส่ง 2-4 วันทำการ ไม่นับวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์

คะแนน SAT Scores สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คะแนน SAT มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ โดยแต่มหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ จะได้กำหนดเงื่อนไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่พาร์ท ว่าน้องควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร น้องสามารถดูรายละเอียด เกณฑ์ใช้คะแนนได้ที่ตารางด้านล่าง

 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ
CUSAT Scores OverallSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoresSAT Math ScoresSAT Subject Test*(Math level II)
BBA1300   
EBA 450650 
ISE  620600
BSAC 500490600
AERO  620600
BCM980450  
ADME  620600
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
TUSAT Scores OverallSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoresSAT Math Scores
BBA1200460600
BE 450650
LLE1200550 
BJM 400 
TEP 400620
SIIT 550600
BIR 400 
BAS 400 
BEC 400 
PBIC 400 
DBTM 400600
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC )
MUICSAT  Scores OverallSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoresSAT Math Scores
Science, Engineering, Creative Technology  600
Business Administration  600
Media & Communication  500
Travel and Sevice Business Entrepreneurship  500
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
KU InterSAT  Scores OverallSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoresSAT Math Scores
คณะวิทยาศาสตร์ 350 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1000 600
คณะเศรษฐศาสตร์ 529450
คณะมนุษยศาสตร์ 529 
คณะบริหารธุรกิจ 530 
มหาวิทยาศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ
SUICSAT Scores OverallSAT Evidence-Based Reading and Writing ScoresSAT Math Scores
B.F.A 450 
B.B.A Luxury Brand Management 450 
B.B.A Hotel Management 450 
Digital SAT คืออะไร

Digital SAT

Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบ Papers-Based SAT โดยการใช้กระดาษดินสอ 2B เปลี่ยนมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบ Digital SAT จะเป็นแบบ Adaptive Testing

 

Digital SAT มีกี่ข้อ

ข้อสอบ SAT Digital มี 98 ข้อ 134 นาที

SAT Math มี 44 ข้อ 70 นาที

SAT Reading Writing มี 54 ข้อ 64 นาที

 

SAT Digital คะแนนจะออก หลังจากสอบ 1 อาทิตย์

 

ดูรายละเอียด Digital SAT เพิ่มเติม https://www.chulatutor.com/blog/digital-sat/

เปรียบเทียบ Digital SAT VS SAT
คอร์ส SAT

ติวสอบ SAT โดย พี่เปิ้ล CHULA TUTOR

คอร์ส ติว SAT ของเราเป็นคอร์สกลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง น้องๆสามารถถามได้ทันที ที่สงสัย

สอนโดย พี่เปิ้ลและทีมอาจารย์ ที่มากประสบการณ์ในการสอน จึงทำให้น้องๆ มั่นใจได้ว่า คอร์ส ติว คอร์สเดียวสอนทั้ง Math และ Verbal ทั้ง 2 พาร์ท

โดยเนื้อหาหลักสูตรภายในคอร์ส จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ การใช้สูตร คำศัพท์ แบบฝึกหัด จนไปถึง ตัวอย่างข้อสอบ รอบล่าสุด และ ที่พลาดไม่ได้คือ เก็งข้อสอบให้กับน้องๆ ในการพิชิตข้อสอบ


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB020923 2 ก.ย. - 24 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
-2 เปิ้ล
SB071023 7 ต.ค. - 29 ต.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
2 เปิ้ล
SB041123 4 พ.ย. - 26 พ.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
6 เปิ้ล

SAT FAQ

Q : รูปแบบคอร์ส ติว SAT CHULA TUTOR?

A : คอร์สเรียน มี ทั้ง ติว Online , ติว สอนสด รับรองผล สามารถเรียนได้ทั้งสดสถาบันหรือสดออนไลน์ , ติว ตัวต่อตัว

Q : สมัครสอบ SAT อย่างไร ?

A : สำหรับคนที่สนใจสมัครสอบ ให้ทำการสมัครได้ที่ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register

Q : ติดต่อ College Board อย่างไร ?

A : ติดต่อ College Board โดยตรงที่ https://www.collegeboard.org/contact-us

Scroll to Top