chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

รับแปลเอกสาร

บริการรับแปลภาษา มากกว่า 25 ภาษา โดยนักแปลมืออาชีพ

ในปัจจุบันแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาษาต่างๆนั้นเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะ การเปิดกว้างในการติดต่อสื่อสารมีมากขึ้น ทำให้เราต้องติดต่อสื่อสารกับต่างชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ประเทศในภูมิภาคเราเท่านั้น ประเทศอื่นๆ ที่ใช้ภาษาต่างๆอย่างหลากหลายที่แน่นอนว่าไม่เพียงเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ยังมีภาษาอื่นๆอีกมากมายที่ต่างก็เข้ามามีบทบาทกับองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจต่างๆ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างนานาชาติ ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือเอกชน ธุรกิจต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น นำมาซึ่งความสำเร็จได้เป็นอย่างดีและนอกจากเรื่องของการประสานงานหรือธุรกิจแล้ว ภาษาต่างๆยังคงเข้ามามีบทบาทในส่วนอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียน ตำราเรียนที่หลายสาขาวิชาต้องอ่านตำราของต่างประเทศ การหาข้อมูลผ่านเอกสารของต่างประเทศ ทั้งวารสาร งานวิจัย หรืออื่นๆอีกมากมาย หากเราไม่สามารถแปลความหมายเพื่อให้ทำความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ก็อาจจะส่งผลที่ไม่ดีนักต่อการสร้างสรรค์งานผลงานต่างๆ ออกมา

หากคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษา ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร รายงาน หนังสือราชการ งานวิจัยและอื่น ๆ ซึ่งได้ทั้ง Thai-English-Spanish,ภาษาจีนกลาง , ภาษาฮินดีหรือภาษาฮินดู , ภาษาสเปน , ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาราบิคหรือภาษาอาหรับ , ภาษาโปรตุเกส , ภาษารัสเซีย , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเวียดนาม และภาษาอื่นๆ ทางเรามีทีมนักแปลคุณภาพที่พร้อมทั้งความสามารถประประสบการณ์รอคุณอยู่

คุณภาพทีมรับแปลภาษา

งานแปลภาษาของเรา แปลโดยนักแปลดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 1 จากทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญในเรื่องของการแปลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีนกลาง , ภาษาฮินดีหรือภาษาฮินดู , ภาษาสเปน , ภาษาอังกฤษ , ภาษาอาราบิคหรือภาษาอาหรับ , ภาษาโปรตุเกส , ภาษารัสเซีย , ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาฝรั่งเศส , ภาษาเวียดนาม หรืออื่นๆ มั่นใจได้ว่า คุณภาพของงานแปลจะมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เละตามหลักการใช้งานสากล

 

ความตรงต่อเวลางานแปลภาษา….คือหัวใจของเรา

ทางเราให้ความสำคัญเรื่องความตรงต่อเวลาเป็นอย่างยิ่ง เราจึงส่งงานที่รับแปลภาษาให้ลูกค้าตรงตามเวลา หรือส่งก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้

 

ต้องการงานแปลภาษาแบบด่วนๆ…ทางเรามีบริการให้

หากคุณมีความจำเป็นต้องใช้งานแปลภาษาอย่างเร่งด่วน สบายใจได้ว่าเราจะสามารถให้บริการรับแปลภาษางานของคุณให้อย่างเร่งด่วนเป็นพิเศษ สามารถรอรับงานได้ทันที

 

งานรับแปลภาษาที่ทีมของเรารับ มีหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็นงานแปลภาษาเกี่ยวกับเอกสารทางราชการ เอกสารข้อตกลง การทำสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย การแปลเกี่ยวกับเอกสารการรับรองมาตรฐานต่างๆ เอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์หนังสือเรียน วารสาร เอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โบร์ชัว แผ่นพับ, ใบปลิว, Website, โฆษณา , บรรยายคลิป

– เอกสารแปลรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงยุติธรรม

(Notary Public Attorney)

– เอกสารราชการต่างๆ

สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ใบขับขี่/ใบเปลี่ยนชิ่อ-สกุล/ทะเบียนสมรส/ทะเบียนครอบครัว/ใบรับรองความเป็นโสด/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร/สด.43/8/9 /ใบรับแจ้งความ/หนังสือให้ความยินยอม ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท/ภพ.20 /บอจ.5 /หนังสือบริคณห์สนธิ/หนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น/บัตรส่งเสริมการลงทุน/ใบอนุญาติต่างๆ/ รายงานประจำปี/ โฉนดที่ดิน/ใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตจัดหางาน/งบการเงิน/เอกสารทางบัญชี/ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพต่างๆ/ใบรับรองการศึกษา/ทรานสคริป/ใบรับรองแพทย์/ใบแจ้งความ

– เอกสารกฎหมาย

สัญญาต่างๆ/ข้อบังคับ/บันทึกข้อตกลง/ใบมอบอำนาจ/ ระเบียบราชการ/คำฟ้อง/คำตัดสินของศาล/TOR/MOU/ แบบศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

– เอกสารด้านอุตสาหกรรม

คู่มือสินค้า-เครื่องจักรต่างๆ /ISO /ระเบียบข้อตกลงพนักงาน

– เอกสารด้านการตลาด

โบร์ชัว แผ่นพับ ใบปลิวต่างๆ ,Website, คำโฆษณา

– เอกสารด้านวิจัย นักเรียน นักศึกษาทุกประเภท

งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ รายงาน textbook เอกสารวิชาการ ด้านทางการแพทย์

– ถอดเทป คลิปเสียง

การรันตีคุณภาพผลงานแปลภาษา และวางซับไตเติ้ล กับบริษัทชื่อดังของประเทศ

 

ขั้นตอนส่งงานแปลภาษา

1. ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเพื่อทำการประเมินราคา โดยลูกค้าจะได้รับราคาและระยะเวลาการแปลไปพร้อมๆกัน ช่องทางการส่งไฟล์ มี 2 ช่องทาง ได้แก่
– E-mail: admin@chulatutor.com หรือ
– Line: @chulatutor
– WeChat : chulatutor

2. หลังจากลูกค้าทำการตกลงแปลกับเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการชำระเงินเต็มจำนวนก่อนเริ่มการแปล

3. กรณีต้องการแก้ไขงานแปล ทางบริษัทจะกำหนดการแก้ไขไว้ไม่เกิน 2 ครั้งในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับงานแปลชิ้นนั้นแล้ว