fbpx

คอร์สเรียน NCEA | ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ NCEA วิธีเตรียมตัวสอบ และอื่น

ncea

ncea

NCEA คือ

NCEA หรือ National Certificate of Educational Achievement คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นวุฒิม. ปลายของนิวซีแลนด์ก็ไม่ผิดอะไร ซึ่ง NCEA จะมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Level 1, Level 2, และ Level 3 โดยที่ทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของ NZQA (New Zealand Qualifications) และมีรายวิชาให้เลือกเรียนกว่า 40 รายวิชา

 

NCEA ใช้ทำอะไรได้บ้าง

ประกาศนียบัตร NCEA จะใช้สำหรับการเรียนต่อเป็นหลัก ทั้งการเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยของราเองก็มีการรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้ด้วย โดยผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 11 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 1, ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 2 และเช่นเดียวกับ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 13 ก็จะได้รับประกาศนียบัตร Level 3

 

การเรียนให้จบ NCEA ยากหรือไม่ เกณฑ์สอบผ่านเป็นอย่างไรบ้าง

หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวุฒิ NCEA นั้น จะต้องผ่านการสอบรายวิชาต่าง ๆ ในจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด (นักเรียนเลือกรายวิชาได้เอง) แต่ละหน่วยกิตที่ทำการสอบจะมีเกรดกำกับอยู่ด้วยว่า หน่วยกิตนี้ของรายวิชานี้ได้เกรดเท่าไหร่ ซึ่งกาสอบนั้นอาจจะมีทั้งการสอบจากในโรงเรียน และการสอบในสนามสอบจริงในช่วงปลายปี จัดสอบและตรวจข้อสอบโดย NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยแต่ละ Level มีการกำหนดจำนวนเครดิตที่ถือว่าผ่าน ไว้ดังนี้

NCEA levelคุณสมบัติ
Level 1– 80 เครดิต โดยจะมาจากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
– ในจำนวนนี้จะต้องเป็นเครดิตที่ “เกี่ยวกับการนับ” 10 เครดิต และ “เกี่ยวกับภาษา” 10 เครดิตเป็นอย่างน้อย
Level 2– 80 เครดิต โดยมี 60 เครดิต มาจากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่าก็ได้ และอีก 20 เครดิตนั้นจะมาจากการสอบใน Level ใดก็ได้
– มีเครดิตในรายวิชาที่ “เกี่ยวกับการนับ” และ”เกี่ยวกับภาษา” เป็นไปตาม Level 1
Level 3– 80 เครดิต โดยมี 60 เครดิต มาจากการสอบในรายวิชาของ Level 3 หรือสูงกว่าก็ได้ และอีก 20 เครดิตนั้นจะมาจากการสอบใน Level 2 หรือสูงกว่า
– มีเครดิตในรายวิชาที่ “เกี่ยวกับการนับ” และ”เกี่ยวกับภาษา” เป็นไปตาม Level 1

แต่ละเครดิตที่สอบ สามารถจำแนกเกรดที่นักเรียนมีสิทธิ์จะได้ออกเป็น 5 แบบดังนี้

  • N = ไม่ผ่าน (Not Achieved)
  • A = ผ่าน (Achieved)
  • M = ผ่านด้วยคะแนนดี (Merit)
  • E = ผ่านด้วยคะแนนดีเยี่ยม (Excellence)

ระบบการสอบของวุฒินี้ถือว่าโหดหินอยู่พอสมควรค่ะ เนื่องจากข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบหรือไม่ก็เติมคำ หากคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็สามารถได้ผลเป็น “สอบตก” “ซ้ำชั้น” “ไม่ได้รับประกาศนียบัตร”ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องขยัน เข้าเรียนสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้พลาดนั่นเองค่ะ เพราะมีการจัดสอบเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น

 

ประกาศนียบัตร NCEA ใช้แทนวุฒิม.ปลายในประเทศไทยได้หรือไม่

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจนจบและได้ประกาศนียบัตรจากนิวซีแลนด์มาแล้ว หรือใครที่กำลังวางแผนจะเรียนด้วยหลักสูตรนั้น เราสามารถใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในหลักสูตรนานาชาติได้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิสำหรับประกาศนียบัตร NCEA ไว้ดังนี้ http://bet.obec.go.th/index/?page_id=2919

NCEA

เปรียบเทียบระหว่าง NCEA และ IGCSE

คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในปัจจุบันการจบม.ปลายด้วยวุฒิต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น แม้ไม่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศจริง ๆ ก็มีแนวทางอื่นในการเรียนและจบด้วยวุฒิต่างประเทศได้ ซึ่งก็มีมากหมายหลายหลักสูตร ในหัวข้อนี้เราจะมาเปรียบเทียบวุฒิ NCEA กับ IGCSE ซึ่งเป็นวุฒิอีกระบบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะ เผื่อว่าใครกำลังเลือก ๆ อยู่ อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

รายละเอียดนิวซีแลนด์ (NCEA)อังกฤษ ( IGCSE + A/AS Level )
รายวิชา– เลือกวิชาเรียนได้ตามความถนัด
– มีรายวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
– มากกว่า 40 รายวิชา
– มีรายวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
การแบ่งระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหา– ใน Level เดียวกันจะมีความยาก-ง่ายระดับเดียว
– ความยาก-ง่ายเพิ่มขึ้นตาม Level ที่สูงขึ้น
– ข้อสอบมีความยาก-ง่ายให้เลือก แบ่งเป็นระดับ Core (เกรดสูงสุดที่ได้คือ C) และ Extended (เกรดสูงสุดคือ A)
การเรียน– เรียนในโรงเรียนเท่านั้น– สามารถเรียนได้ทั้งในโรงเรียนที่มีการใช้ระบบอังกฤษ และสามารถเรียนเองแบบ Home School ได้
รูปแบบข้อสอบ– เขียนตอบหรือเติมคำ– เขียนตอบหรือเติมคำ
การจัดสอบ– ปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายปี เป็นเหมือนการสอบปลายภาค– มีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนพ.ค. และช่วงพฤศจิกายนของทุกปี
ลักษณะการสอบและผลคะแนน– ในรายวิชาหนึ่ง หากสอบไม่ผ่านในบางหน่วยกิตก็ไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้น เพียงแค่อาจจะได้หน่วยกิตน้อยลง– กรณีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จะถือว่าเราสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้นไปเลย และต้องรอสอบรายวิชานั้นใหม่อีกครั้งในรอบสอบถัดไป
คุณสมบัติการเทียบวุฒิ ม.6 ในประเทศไทย– ตามเกณฑ์ของ Level 2 ไม่มีการเรียนอื่น ๆ ต่อ
– เน้นที่จำนวนหน่วยกิต
– เน้นที่จำนวนรายวิชา
– ต้องสอบ A/AS Level เพิ่มอีก 3 รายวิชา

 

คอร์ส Private NCEA จุฬาติวเตอร์

การสอบ NCEA ถือได้ว่าเป็นการสอบที่ท้าทายความสามารถพอสมควรเลยค่ะ ทั้งการเขียนตอบที่โอกาสจะพลาดนั้นมีเยอะมาก และการสอบเพียงแค่ปีละครั้ง แถมมีการตกซ้ำชั้นด้วยหากคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ เพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเตรียมตัวสอบ หรือเตรียมตัวบินลัดฟ้าไปเรียนที่นิวซีแลนด์แล้วล่ะก็ อย่าลืมมาเตรียมตัวล่วงหน้ากันไปก่อนนะคะ ที่จุฬาติวเตอร์เรามีคอร์สเรียน Private ที่เน้นการเรียนเป็นแบบรายบุคคล วิเคราะห์กันชัด ๆ ไปเลยว่าเรามีจุดอ่อนเรื่องอะไรบ้าง แถมวัน เวลาเรียนก็เลือกได้เองอีกด้วย จะเรียน NCEA ทั้งที จะไปตัวเปล่าได้ไง มาให้พี่ ๆ ติวเตอร์ที่จุฬาติวเตอร์เป็นตัวช่วยของน้อง ๆ กันดีกว่าค่ะ

 

เรียน ติว NCEA ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

 

Tags: igcse NCEA อ่านต่อ