NCEA คืออะไร ทำไมต้องสอบ ใช้แทน วุฒิ ม.ปลาย ในไทยได้ไหม

NCEA คืออะไร

NCEA หรือ National Certificate of Educational Achievement คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ หรืออาจจะเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นวุฒิม. ปลายของนิวซีแลนด์ก็ไม่ผิดอะไร ซึ่ง NCEA จะมีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ Level 1, Level 2, และ Level 3 โดยที่ทั้งหมดจะอยู่ในความดูแลของ NZQA (New Zealand Qualifications) และมีรายวิชาให้เลือกเรียนกว่า 40 รายวิชา

 

ทำไมต้องสอบ NCEA

ประกาศนียบัตร NCEA จะใช้สำหรับการเรียนต่อเป็นหลัก ทั้งการเรียนต่อในประเทศนิวซีแลนด์และประเทศอื่น ๆ ซึ่งในประเทศไทยของราเองก็มีการรับผู้ที่จบการศึกษาในระดับนี้ด้วย โดยผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 11 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 1, ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 12 จะได้รับประกาศนียบัตร Level 2 และเช่นเดียวกับ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้น Year 13 ก็จะได้รับประกาศนียบัตร Level 3

 

การเรียนให้จบ NCEA ยากหรือไม่ เกณฑ์สอบผ่านเป็นอย่างไรบ้าง

หลักสูตรประกาศนียบัตร NCEA หรือเรียกง่าย ๆ ว่าวุฒิ NCEA นั้น จะต้องผ่านการสอบรายวิชาต่าง ๆ ในจำนวนหน่วยกิตที่กำหนด (นักเรียนเลือกรายวิชาได้เอง) แต่ละหน่วยกิตที่ทำการสอบจะมีเกรดกำกับอยู่ด้วยว่า หน่วยกิตนี้ของรายวิชานี้ได้เกรดเท่าไหร่ ซึ่งกาสอบนั้นอาจจะมีทั้งการสอบจากในโรงเรียน และการสอบในสนามสอบจริงในช่วงปลายปี จัดสอบและตรวจข้อสอบโดย NZQA (New Zealand Qualifications Authority) โดยแต่ละ Level มีการกำหนดจำนวนเครดิตที่ถือว่าผ่าน ไว้ดังนี้

NCEA level คุณสมบัติ
Level 1 – 80 เครดิต โดยจะมาจากการสอบในรายวิชาของ Level ใดก็ได้
– ในจำนวนนี้จะต้องเป็นเครดิตที่ “เกี่ยวกับการนับ” 10 เครดิต และ “เกี่ยวกับภาษา” 10 เครดิตเป็นอย่างน้อย
Level 2 – 80 เครดิต โดยมี 60 เครดิต มาจากการสอบในรายวิชาของ Level 2 หรือสูงกว่าก็ได้ และอีก 20 เครดิตนั้นจะมาจากการสอบใน Level ใดก็ได้
– มีเครดิตในรายวิชาที่ “เกี่ยวกับการนับ” และ”เกี่ยวกับภาษา” เป็นไปตาม Level 1
Level 3 – 80 เครดิต โดยมี 60 เครดิต มาจากการสอบในรายวิชาของ Level 3 หรือสูงกว่าก็ได้ และอีก 20 เครดิตนั้นจะมาจากการสอบใน Level 2 หรือสูงกว่า
– มีเครดิตในรายวิชาที่ “เกี่ยวกับการนับ” และ”เกี่ยวกับภาษา” เป็นไปตาม Level 1

แต่ละเครดิตที่สอบ สามารถจำแนกเกรดที่นักเรียนมีสิทธิ์จะได้ออกเป็น 5 แบบดังนี้

  • N = ไม่ผ่าน (Not Achieved)
  • A = ผ่าน (Achieved)
  • M = ผ่านด้วยคะแนนดี (Merit)
  • E = ผ่านด้วยคะแนนดีเยี่ยม (Excellence)

ระบบการสอบของวุฒินี้ถือว่าโหดหินอยู่พอสมควรค่ะ เนื่องจากข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบหรือไม่ก็เติมคำ หากคะแนนไม่เป็นไปตามที่กำหนดก็สามารถได้ผลเป็น “สอบตก” “ซ้ำชั้น” “ไม่ได้รับประกาศนียบัตร”ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องขยัน เข้าเรียนสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้พลาดนั่นเองค่ะ เพราะมีการจัดสอบเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น

 

ประกาศนียบัตร NCEA ใช้แทนวุฒิ ม.ปลาย ในประเทศไทยได้หรือไม่

สำหรับน้อง ๆ ที่เรียนจนจบและได้ประกาศนียบัตรจากนิวซีแลนด์มาแล้ว หรือใครที่กำลังวางแผนจะเรียนด้วยหลักสูตรนั้น เราสามารถใช้สมัครเรียนมหาวิทยาลัยของประเทศไทยในหลักสูตรนานาชาติได้ โดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดเกณฑ์การเทียบวุฒิสำหรับประกาศนียบัตร NCEA ไว้ดังนี้ http://bet.obec.go.th/index/?page_id=2919

NCEA

เปรียบเทียบระหว่าง NCEA และ IGCSE

คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในปัจจุบันการจบม.ปลายด้วยวุฒิต่างประเทศนั้นได้รับความนิยมมากขึ้น แม้ไม่ได้ไปเรียนที่ต่างประเทศจริง ๆ ก็มีแนวทางอื่นในการเรียนและจบด้วยวุฒิต่างประเทศได้ ซึ่งก็มีมากหมายหลายหลักสูตร ในหัวข้อนี้เราจะมาเปรียบเทียบวุฒิ NCEA กับ IGCSE ซึ่งเป็นวุฒิอีกระบบที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันค่ะ เผื่อว่าใครกำลังเลือก ๆ อยู่ อาจจะช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

รายละเอียด นิวซีแลนด์ (NCEA) อังกฤษ ( IGCSE + A/AS Level )
รายวิชา – เลือกวิชาเรียนได้ตามความถนัด
– มีรายวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
– มากกว่า 40 รายวิชา
– มีรายวิชาบังคับคือคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
การแบ่งระดับความยาก-ง่ายของเนื้อหา – ใน Level เดียวกันจะมีความยาก-ง่ายระดับเดียว
– ความยาก-ง่ายเพิ่มขึ้นตาม Level ที่สูงขึ้น
– ข้อสอบมีความยาก-ง่ายให้เลือก แบ่งเป็นระดับ Core (เกรดสูงสุดที่ได้คือ C) และ Extended (เกรดสูงสุดคือ A)
การเรียน – เรียนในโรงเรียนเท่านั้น – สามารถเรียนได้ทั้งในโรงเรียนที่มีการใช้ระบบอังกฤษ และสามารถเรียนเองแบบ Home School ได้
รูปแบบข้อสอบ – เขียนตอบหรือเติมคำ – เขียนตอบหรือเติมคำ
การจัดสอบ – ปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายปี เป็นเหมือนการสอบปลายภาค – มีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือในช่วงเดือนพ.ค. และช่วงพฤศจิกายนของทุกปี
ลักษณะการสอบและผลคะแนน – ในรายวิชาหนึ่ง หากสอบไม่ผ่านในบางหน่วยกิตก็ไม่ได้ถือว่าไม่ผ่านในรายวิชานั้น เพียงแค่อาจจะได้หน่วยกิตน้อยลง – กรณีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จะถือว่าเราสอบไม่ผ่านในรายวิชานั้นไปเลย และต้องรอสอบรายวิชานั้นใหม่อีกครั้งในรอบสอบถัดไป
คุณสมบัติการเทียบวุฒิ ม.6 ในประเทศไทย – ตามเกณฑ์ของ Level 2 ไม่มีการเรียนอื่น ๆ ต่อ
– เน้นที่จำนวนหน่วยกิต
– เน้นที่จำนวนรายวิชา
– ต้องสอบ A/AS Level เพิ่มอีก 3 รายวิชา

 

Scroll to Top