fbpx

คอร์สเรียน MJU-TEP รับรองผล | ครบทุกคำตอบ MJU-TEP คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

mju-tep

mju-tep

MJU-TEP คือ ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( MJU-TEP หรือ Maejo University Test of English Proficiency ) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการกำหนดไว้ รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจก็สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้เช่นเดียวกัน

MJU-TEP เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวนทั้งหมด 120 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 4 พาร์ท ดังนี้

1. Listening Comprehension Test จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที โดยสำหรับพาร์ทนี้จะเป็นการสอบที่ต้องการวัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของเราค่ะ ซึ่งในสนามสอบจริงนั้นเราอาจจะมีทักษะแค่ฟังออกอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องสามารถเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดีและตอบคำถามได้อย่างถูกต้อง

2. Semi-Speaking Testจำนวน 25 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 35 นาที เป็นพาร์ทที่ต้องการทดสอบว่าเรานั้นสามารถเลือกประโยคสนทนาได้ถูกต้องสอดคล้องกับเรื่องราวที่โจทย์กำลังคุยกันอยู่หรือไม่ แน่นอนว่าทักษะการสื่อสาร การสนทนา การโต้ตอบต่างๆ ผู้เข้าสอบจะต้องเตรียมมาเป็นอย่างดี ซึ่งสำหรับข้อสอบพาร์ท Speaking ของ MJU-TEP นั้น ไม่ต้องพูดด้วยตัวเองต่อหน้ากรรมการที่เป็นเจ้าของภาษา ไม่ต้องพูดเองทั้งหมดเหมือนข้อสอบอื่นๆ แต่จะเป็นการเลือกประโยคที่ควรจะอยู่ในช่วงของการสนทนานั้นๆมากที่สุดแทน

3. Semi-Writing Test จำนวน 30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที เป็นข้อสอบแบบกึ่งการเขียน กล่าวคือ ผู้เข้าสอบต้องทราบหลักของการเขียนว่า การเขียนเป็นประโยคต่างๆนั้นต้องมีหลักการอย่างไรบ้าง ทั้งหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ ซึ่งข้อสอบจะมีทั้งให้เลือกตัวเลือกที่จะช่วยให้ประโยคที่ยกมานั้นสมบูรณ์ มีทั้งการให้เลือกประโยคที่ถูกที่สุดจากตัวเลือกที่มีให้ และสุดท้ายคือข้อคำถามในลักษณะของ Error Test คือหาจุดที่ผิดนั่นเอง

4. Reading Comprehension Test จำนวน 35 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาที โดยจะมีเรื่องราวมาให้อ่านทั้งหมด 3 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและไม่มีคำศัพท์เฉพาะศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่ง ความยาวของเรื่องราวนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เริ่มด้วยเรื่องแรก มีความยาวประมาณ 200 คำ ส่วนเรื่องที่สองและสามจะเพิ่มเป็น 300 – 400 คำ ตามลำดับ

 


คอร์สเรียน MJU-TEP รับรองผล – เรียนผ่าน Zoom – อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้

คอร์สเรียนรับรองผลนั้น เป็นคอร์สเรียนแบบกลุ่มที่มีเนื้อหาการเรียนครอบคลุมทั้งในเรื่องของ Grammar การอ่าน การฟัง รวมไปถึงการสนทนาต่างๆ ที่เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวสอบ MJU-TEP ด้วยรูปแบบคอร์สสอนสด จำนวนนักเรียนไม่เยอะจนเกินไปจึงช่วยให้การเรียนในคอร์สนี้เกิดประสิทธิภาพที่ดีได้ไม่ยาก คอร์สเรียนจะสอนทั้งส่วนที่เป็นพื้นฐาน และเทคนิคการทำข้อสอบ วิธีการหาคำตอบของแต่ละพาร์ทว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วผู้เรียนมักค่อนข้างกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนเรียน กลัวว่าจะไม่สามารถเรียนตามเพื่อนๆในคลาสเรียนได้ ดังนั้น เมื่อมีการทบทวนพื้นฐานให้ใหม่ ทุกๆคนได้เรียนและทบทวนไปพร้อมกัน จึงมั่นใจได้ว่าแม้พื้นฐานอ่อนก็สามารถเรียนได้ค่ะ ติวเตอร์ผู้สอนของทางสถาบันผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีทั้งความสามารถในการสอน มีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาอังกฤษ แต่ละคนนั้นจะจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรวมไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีจบจากต่างประเทศด้วย อีกทั้งปรสบการณ์การสอนเองก็มีอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
CECA022115 ก.พ. – 11 มี.ค.จ-พฤ18:00-20:30

[เต็มแล้ว]


-2
CECA032129 มี.ค. – 29 เม.ย.จ-พฤ18:00-20:30

จองที่นั่ง4
CECB03213 เม.ย. – 9 พ.ค.ส-อา10:00-16:00

จองที่นั่ง10

อัตราค่าเรียน  12,500 บาท

 


คอร์สเรียนติวสอบ MJU-TEP แบบตัวต่อตัว (Private Course)

คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว (Private Course) มีรูปแบบการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพียงคนเดียวหรือจะชวนเพื่อนมาเรียนรวมเป็น 2 หรือ 3 คนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ลักษระคอร์สเรียนแบบนี้จะช่วยให้การเรียนนั้นสามารถเน้นเฉพาะตัวผู้เรียนได้เลย ไม่ว่าเราจะมีจุดอ่อนทางด้านใด มีทักษะใดที่ต้องได้รับการแก้ไขมาก-น้อย ติวเตอร์จะลำดับการเรียนให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียนอีกครั้ง หมดปัญหาเรื่องวัน เวลาเรียนที่กลัวว่าจะติด มาเรียนไม่ได้ เพราะคอร์สเรียนแบบนี้สามารถเลือกวัน เวลาที่เราสะดวกมาจัดตารางเรียนได้ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นคอร์สที่เราสามารถออกแบบให้เข้ากับตัวเราเองได้ง่ายๆ และสอนโดยติวเตอร์คุณภาพมาตรฐานสถาบัน

 

เรียน ติว MJU-TEP ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวล

 

สำหรับใครก็ตามที่กำลังเตรียมตัวสอบ MJU-TEP อยู่ แต่ยังมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับทักษะทางภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Grammar ที่แทบจะทิ้งหรือลืมไปทั้งหมดแล้ว การอ่านภาษาอังกฤษที่ยังคงอ่านช้า ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่านได้อย่างเพียงพอ ไม่สามารถสรุปประเด็นสำคัญหรือหาจุดที่โจทย์ต้องการได้ อ่านไปอ่านมากลับปะติดปะต่อเรื่องไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร หรือบางคนอาจจะมีจุดอ่อนที่การสนทนา ไม่เข้าใจหลักการสื่อสารที่ถูกต้อง และที่น่าจะกังวลไม่แพ้กันคือพาร์ทการฟัง หลายๆคนยังเจอปัญหาฟังไม่ออก ฟังไม่ทัน หรือเข้าใจการออกเสียงคำหนึ่งเป็นอีกคำหนึ่งจนงงไปหมด ทุกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยคอร์สเรียนหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้การเตรียมสอบเป็นเรื่องง่ายขึ้นตามแนวคิด “easy to be expert” ของจุฬาติวเตอร์ ที่เราอยากให้ทุกคนสอบผ่านได้ง่ายๆ และเหนื่อยน้อยกว่าเดิม

Tags: MJU MJU-TEP อ่านต่อ