คอร์สเรียน ISEE | ครบทุกคำตอบ ISEE คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

ISEE

Whatever ISEE Level, we have all programs with one by one teaching and we can adjust schedule to make it right for you.

ISEE

Our one by one course will eliminate your weaknesses, hide all your flaws and open your arms for high scores.

ISEE

Let’s make up your confident with our full stream techniques. We make sure you pass it smoothly!

ISEE คือ

การสอบอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนและ Magnet School ในสหรัฐอเมริกาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษา โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับการสอบ SSAT

ISEE ย่อมาจาก Independent School Entrance Examination เป็นการสอบอย่างหนึ่งที่โรงเรียนเอกชนและ Magnet School ในสหรัฐอเมริกาใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้ามาศึกษา โดยจะพิจารณาควบคู่ไปกับการสอบ SSAT (Secondary School Admission Test) การสอบ ISEE ดำเนินการโดย Educational Records Bureau

 

ใครที่ต้องใช้คะแนน ISEE

นักเรียนที่ต้องการสอบเข้าเรียนโรงเรียนเอกชนในสหรัฐอเมริกา จนถึงเกรด 12

 

ลักษณะข้อสอบ ISEE

การสอบสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้

 1. primary level สำหรับนักเรียนเกรด 1,2,3 เพื่อสอบเข้าเกรด 2,3,4 (ไม่เป็นที่นิยมมากนัก)
 2. lower level สำหรับการสอบเข้าเกรด 5-6
 3. middle level สำหรับการสอบเข้าเกรด 7-8
 4. upper level สำหรับการสอบเข้าเกรด 9-12

 

โครงสร้างข้อสอบ

แต่ละ level มีข้อสอบแบ่งเป็น 5 sections ได้แก่

 • verbal reasoning
  upper, middle level 40 ข้อ 20 นาที
  lower level 34 ข้อ 20 นาที
 • quantitative reasoning
  upper, middle level 37 ข้อ 35 นาที
  lower level 38 ข้อ 35 นาที
 • reading comprehension
  upper, middle level 36 ข้อ 35 นาที
  lower level 25 ข้อ 25 นาที
 • mathematics achievement
  upper, middle level 47 ข้อ 40 นาที
  lower level 30 ข้อ 30 นาที
 • 30 – minute essay

ระหว่างการสอบจะมีช่วงเวลาพัก 25 นาที

สามารถดูตัวอย่างข้อสอบ online ได้ที่ www.iseetest.org  เลือกหัวข้อ “What to expect on the ISEE”

 

การสมัครสอบ

การสมัครสามารถสมัครได้ที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนที่มีจัดสอบ โดยติดต่อกับโรงเรียนได้โดยตรงว่ามีการสอบ ISEE หรือไม่ หากมีก็สามารถสอบกับที่โรงเรียนได้ ค่าสมัครสำหรับการสอบที่โรงเรียนคือ 105 Us Dollars ซึ่งเท่ากับการสมัครแบบ online

การเตรียมตัววันมาสอบต้องพก ISEE Verification letter และแสดงคู่กับ ID card ด้วย

ผลคะแนนสอบจะถูกโพสต์ในระบบ online ประมาณ 10-14 วันหลังจากการสอบ แต่หากอยากได้เป็นฉบับสำเนาหรือให้ส่ง email มาที่ผู้ปกครอง หรือที่โรงเรียนที่จัดการสอบ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 

ตารางการสมัครสอบ 

สมัครได้ 3 รอบ ใน 1 ปี แบ่งเป็นช่วงคือ

ช่วง Fall  เดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน

ช่วง Winter เดือนธันวาคม – มีนาคม

ช่วง Spring/Summer เดือนเมษายน – กรกฎาคม

 

เรียน ติว ISEE ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags: ISEE อ่านต่อ