084-942-4261

CU-ATS คืออะไร สอบอะไรบ้าง เปรียบเทียบ CU-ATS VS ACT Science

สำหรับหลายๆคนที่อยากจะเข้าต่อ อินเตอร์ จุฬาฯ คณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ จะต้องสอบวิชานี้ วันนี้พี่ CHULA TUTOR จะมาสรุปให้ฟังว่า ข้อสอบ CU-ATS คืออะไร สมัครสอบอย่างไร แล้ว ข้อสอบปกติชอบออกเรื่องไหน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบ

 

สอบ CU-ATS คืออะไร

Chulalongkorn University Aptitude Test for Science หรือ CU-ATS คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์

ข้อสอบจะมีทั้งหมด 88 ข้อ เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ผลของคะแนนสอบใช้สำหรบผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับตัวข้อสอบถูกพัฒนาโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University Academic Testing Center ) โดยนำรูปแบบของข้อสอบมาตราฐานในการคัดเลือกเข้ามหาลัยวิทยาลัยอย่าง ข้อสอบ SAT-II มาเป็นต้นแบบในการสร้างข้อสอบ

เพราะฉะนั้นรูปแบบข้องข้อสอบจะมีความเหมือนกันมาก สำหรับการ เตรียมตัวสอบ น้องๆ สามารถใช้ หนังสือ SAT-II หรือ ข้อสอบ SAT-II ในการเตรียมตัวสอบได้ แต่ทั้งนี้ จะมีบ้างส่วนเล็กน้อยที่แตกต่างกัน

 

เกณฑ์คะแนน CU-ATS การใช้สมัครเข้าคณะอินเตอร์ จุฬาฯ

  • ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน
  • ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน
  • BSAC : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน
  • KMITL’S AEC : วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

 


 

วิธีสมัครสอบ CU-ATS

รอบสอบในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 4 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี ค่าสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท

โดยน้องสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบสอบกับกระดาษ หรือ จะเลือกสอบแบบ E-Testing (สอบกับคอมพิวเตอร์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการสอบทั้ง 2 แบบ มักจะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats.html

 

ขั้นตอนสมัครสอบ

  1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th
  2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูล log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”
  3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
  4. หากอยู่ในช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ให้เราเลือกรอบสอบ และวิชาสอบที่ต้องการได้เลย
  5. พิมพ์ใบชำระเงินออกมา นำไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

 


 

ตารางสอบ CU ATS

ทางศูนย์ทดสอบจุฬาฯ จะจัดสอบ CU-ATS ปีละ 4-5 ครั้ง คือจะมีสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , และ ธันวาคม โดยปกติจะสอบช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.ของทุกรอบในการสอบ และสำหรับน้อง คนไหนที่ต้องการยื่นคะแนนรอบ Early ควรมีคะแนนก่อนเดือนธันวาคม

 

ตารางสอบ
Test Dates เวลาสอบ ช่วงเวลารับสมัคร และชำระเงิน
5 ก.พ 65 09:00-11:00 24 – 26 ม.ค. 65
5 มี.ค. 65 09:00-11:00 21 – 23 ก.พ. 65
24 ก.ค. 65 09:00-11:00 11 – 13 ก.ค. 65
4 ธ.ค. 65 09:00-11:00 21 – 23 พ.ย. 65

 


 

สอบ CU-ATS อะไรบ้าง

แนวข้อสอบจะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT-II แต่จะมีความซับซ้อน และการคำนวณที่ยากกว่า เช่น

SAT Physics ในเรื่อง Wave equation , Speed , Work by dot product เรื่องเหล่านี้ในพาร์ทฟิสิกส์ จะออกข้อสอบยากว่า SAT-II และในบ้างเรื่่องของเคมี CU-ATS ก็จะมีการออกข้อสอบแต่ SAT-II ไม่มี

 

ข้อสอบ CU-ATS Chemistry คืออะไร

ข้อสอบ CU ATS เคมี มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ Mechanics   , Electricity and Magnetism, Waves,Heat, Kinetic ,Theory and Thermodynamics , Modern Physics และ Miscellaneous

 

ข้อสอบ CU-ATS Physics คืออะไร

ข้อสอบ CU ATS ฟิสิกส์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ Structure of Matter,  Atom theory and structure, Molecular structure, Bonding, States of Matter, Gases , Solutions, Reaction Types,  Acids and bases, Oxidation-reduction, Stoichiometry, Mole concept, Chemical equations, Equilibrium and Reaction Rates, Thermochemistry, Descriptive Chemistry

 


 

เรียน cu-ats

ติว CU-ATS ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-ATS ด้วยคอร์ส ติวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยทำข้อสอบ มาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ เพราะคอร์สเรียน ติวตัวต่อตัว นั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียน ได้อีกด้วย โดยคอร์สนี้มีให้เลือกทั้ง  Physics และ Chemistry ไม่ว่าจะอยากเน้นพาร์ทไหน เราก็มีคอร์สให้ครบ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

ข้อความรู้ก่อนสอบ CU-ATS

 

คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science

อ่านต่อ
 go to top