084-942-4261

CU-ATS คืออะไร สมัครสอบอย่างไร สอบเมื่อไร

สำหรับหลายๆคนที่อยากจะเข้าต่อ อินเตอร์ จุฬาฯ คณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ จะต้องสอบวิชานี้ วันนี้พี่ CHULA TUTOR จะมาสรุปให้ฟังว่า ข้อสอบ CU-ATS คืออะไร สมัครสอบอย่างไร แล้ว ข้อสอบปกติชอบออกเรื่องไหน และข้อมูลอื่นๆ ที่จะช่วยน้องในการเตรียมตัวสอบ CU-ATS

 

CU-ATS คืออะไร

Chulalongkorn University Aptitude Test for Science หรือ cu ats คือ ข้อสอบวัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ คะแนนรวม 1600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์ ข้อสอบจะมีทั้งหมด 88 ข้อ เวลาในการสอบ 2 ชั่วโมง ผลของคะแนนสอบใช้สำหรบผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะวิทยาศาสตร์

สำหรับตัวข้อสอบถูกพัฒนาโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University Academic Testing Center ) โดยนำรูปแบบของข้อสอบมาตราฐานในการคัดเลือกเข้ามหาลัยวิทยาลัยอย่าง ข้อสอบ SAT-II มาเป็นต้นแบบในการสร้างข้อสอบ เพราะฉะนั้นรูปแบบข้องข้อสอบจะมีความเหมือนกันมาก สำหรับการ เตรียมตัวสอบ CU-ATS น้องๆ สามารถใช้ หนังสือ SAT-II หรือ ข้อสอบ SAT-II ในการเตรียมตัวสอบได้ แต่ทั้งนี้ จะมีบ้างส่วนเล็กน้อยที่แตกต่างกัน

 

เกณฑ์คะแนนการใช้สมัครเข้าคณะอินเตอร์ จุฬาฯ

 • ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน
 • ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า  800 คะแนน
 • BSAC : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน CU ATS Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน
 • KMITL’S AEC : วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน CU-ATS โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

 


 

วิธีสมัครสอบ

รอบสอบ CU-ATS ในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 4 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี ค่าสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท โดยน้องสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบสอบกับกระดาษ หรือ จะเลือกสอบแบบ E-Testing (สอบกับคอมพิวเตอร์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการสอบทั้ง 2 แบบ มักจะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats.html

 

ขั้นตอนสมัครสอบ

 1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th
 2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูล log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ
 4. หากอยู่ในช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ให้เราเลือกรอบสอบ และวิชาสอบที่ต้องการได้เลย
 5. พิมพ์ใบชำระเงินออกมา นำไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

 

เปรียบเทียบการสอบ ทำข้อสอบในกระดาษ กับ E-Testing

 • CU-ATS ทำข้อสอบในกระดาษ ส่วน CU ATS E-Testing  ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
 • CU-ATS จะรู้ผลคะแนนภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ ส่วน CU ATS E-Testing รู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ
 • CU-ATS ค่าสมัครสอบ 1,000 บาท แต่ค่าสมัครสอบของ CU ATS E-Testing คือ 2,600 บาท

 


 

ตารางสอบ

ทางศูนย์ทดสอบจุฬาฯ จะจัดสอบ CU-ATS ปีละ 4-5 ครั้ง คือจะมีสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , และ ธันวาคม โดยปกติจะสอบช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.ของทุกรอบในการสอบ และสำหรับน้อง คนไหนที่ต้องการยื่นคะแนนรอบ Early ควรมีคะแนนก่อนเดือนธันวาคม

 

Test Dates เวลาสอบ ช่วงเวลารับสมัคร และชำระเงิน
5 ก.พ 65 09:00-11:00 24 – 26 ม.ค. 65
5 มี.ค. 65 09:00-11:00 21 – 23 ก.พ. 65
24 ก.ค. 65 09:00-11:00 11 – 13 ก.ค. 65
4 ธ.ค. 65 09:00-11:00 21 – 23 พ.ย. 65

 


 

CU-ATS สอบอะไรบ้าง

แนวข้อสอบ CU ATS จะมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT-II แต่จะมีความซับซ้อน และการคำนวณที่ยากกว่า เช่น SAT Physics ในเรื่อง Wave equation , Speed , Work by dot product เรื่องเหล่านี้ในพาร์ทฟิสิกส์ CU-ATS จะออกข้อสอบยากว่า SAT-II และในบ้างเรื่่องของเคมี CU-ATS ก็จะมีการออกข้อสอบแต่ SAT-II ไม่มี

 

เรื่องที่ออกสอบ CU-ATS เคมี

ข้อสอบ cu ats เคมี จะออกเรื่องหลักๆ คือ Mechanics (Kinematics , Dynamics , Miscellaneous ) , Electricity and Magnetism (Electrostatics , Circuits , Electromagnetism ) Waves (General Properties , Geometrical Optics , Physical Optics ) Heat, Kinetic Theory, and Thermodynamics (Thermal Properties , Kinetic Theory , Thermodynamics) , Modern Physics (Atomic , Nuclear , Relativity) และ Miscellaneous

 

เรื่องที่ออกสอบ CU-ATS ฟิสิกส์

ข้อสอบ cu ats ฟิสิกส์ จะออกเรื่องหลักๆ คือ Structure of Matter , Atom theory and structure , Molecular structure , Bonding , States of Matter , Gases , Solutions , Reaction Types , Acids and bases , Oxidation-reduction , Stoichiometry , Mole concept , Chemical equations , Equilibrium and Reaction Rates , Thermochemistry , Descriptive Chemistry

 


 

เรียน cu-ats
เรียน cu-ats
เรียน CU-ATS ตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-ATS ด้วยคอร์ส ติว CU ATS ที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยทำข้อสอบ มาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ เพราะคอร์สเรียน ติว CU ATS ตัวต่อตัว นั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียน ได้อีกด้วย โดยคอร์สนี้มีให้เลือกทั้ง  Physics และ Chemistry ไม่ว่าจะอยากเน้นพาร์ทไหน เราก็มีคอร์สให้ครบ

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
20 ชม. 30 ชม. 40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

ข้อความรู้ก่อนสอบ CU-ATS

 

คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science

อ่านต่อ
--> go to top