fbpx

CU-ATS คือ? วิธีสมัครสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ CU-ATS

ติว CU-ATS กับทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ สอนโดยทีม อาจารย์วิศวะจุฬาฯ เน้น ปูพื้นฐาน ตะลุยข้อสอบเก่า เทคนิดการทำข้อสอบ และชุดเก็งข้อสอบ เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-ATS กับ จุฬาติวเตอร์
084-942-4261

CU-ATS คือ ข้อสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เพื่อเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ (Inter)โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT-II ทั้งนี้ CU-ATS ย่อมาจาก Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University ข้อสอบประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ฟิสิกส์ และ เคมี

1. ข้อสอบ CU-ATS ฟิสิกส์ มีจำนวนข้อสอบ 30 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

2. ข้อสอบ CU-ATS เคมี มีจำนวนข้อสอบ 55 ข้อ ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

 

CU ATS คะแนนเต็ม

CU-ATS (Nano) แบบทดสอบ CU-ATS (Nano) (Aptitude Test for Science (Nano) of Chulalongkorn University) ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (นาโน) ประกอบด้วย

cu ats physic 60 ข้อ เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน ( แนวข้อสอบคล้าย sat ii physics )
cu ats chemistry 55 ข้อ เวลา 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน( แนวข้อสอบคล้าย sat ii chemistry )

เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ Nano Engineering (NANO)

ค่าสมัครสอบ CU-ATS Nano : 1,500 บาท

 

ตารางสอบ CU-ATS

Test Schedule Test Dates Test Time Registration/Payment Periods
1/2021 9 ม.ค. 64 09.00-11.00 25 – 28 ธ.ค. 63
5/2021 13 มี.ค. 64 09.00-11.00 22 – 25 ก.พ. 64
12/2021 17 ก.ค. 64 09.00-11.00 28 มิ.ย. – 1 ก.ค. 64
21/2021 11 ธ.ค. 64 09.00-11.00 22 – 25 พ.ย. 64

 

วิธีสมัครสอบ CU-ATS

วิธีสมัครสอบ CU-ATS : สามารถสมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_ats3.html

วิธีสมัครสอบ CU-ATS (Nano): สามารถสมัครผ่านทาง http://www.atc.chula.ac.th/th_html/th_atsnano3.html

 

CU ATS ตัวอย่างข้อสอบ

แนวข้อสอบ CU-ATS Physics ( sat ii physics )
Subject Percentage test
Mechanics
A. Kinematics (e.g., linear motion, projectile motion, and circular motion)
B. Dynamics (e.g., Newton’s laws, centripetal force, and torque)
C. Energy and Momentum (e.g., potential and kinetic energy, work, power, and conservation laws)
D. Miscellaneous (gravity, pressure, simple harmonic motion)
30%
Electricity and Magnetism
A. Electrostatics (e.g., Coulomb’s law and electric field and potential)
B. Circuits (e.g., Ohm’s law and simple DC current circuits with resistors and capacitors)
C. Electromagnetism (e.g., magnetic fields and electromagnetic induction)
20%
Waves
A. General Properties (e.g., speed, frequency, and wavelength)
B. Geometrical Optics (e.g., reflection, refraction, and lenses)
C. Physical Optics (e.g., interference, polarization, and diffraction)
20%
Heat, Kinetic Theory, and Thermodynamics
A. Thermal Properties (e.g., temperature, heat transfer,and mechanical equivalent of heat)
B. Kinetic Theory (e.g., ideal gas law)
C. Thermodynamics (e.g., first and second law )
5%
Modern Physics
A. Atomic (e.g., models and atomic energy levels)
B. Nuclear (e.g., radioactivity and nuclear reactions)
C. Relativity (mass-energy equivalence, photons, and photoelectric effect)
24%
Miscellaneous (measurement, math and laboratory skills, and history of physics) 1%

 

แนวข้อสอบ CU-ATS Chemistry ( sat ii Chemistry )
Subject Percentage test
Structure of Matter
Atom theory and structure
Molecular structure
Bonding
40%
States of Matter
Gases
Solutions
Reaction Types
Acids and bases
Oxidation-reduction
60%
Stoichiometry
Mole concept
Chemical equations
Equilibrium and Reaction Rates
Thermochemistry
Descriptive Chemistry

 

CU-ATS แตกต่างจาก SAT-II ( SAT Subject Tests ) ยังงัย ?

CU-ATS ย่อมาจาก Aptitude Test for Science of Chulalongkorn University เป็นข้อสอบวัดความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วยวิชา เคมี และฟิสิกส์ ส่วน SAT Subject Tests หรือ SAT-II เป็นการสอบวัดความถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ข้อสอบออกโดย College Board ในส่วนหัวข้อสอบ จะมีความใกล้เคียงกัน แต่การใช้คะแนนสอบจะแตกต่างกัน คือ CU-ATS ใช้ยื่นเข้ากับทางจุฬาฯ เท่านั้น ส่วน SAT-II ใช้ยื่นได้ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล และมหาลัยอื่นๆ ส่วนค่าสอบ CU-ATS จะถูกกว่า SAT-II

 

คะแนน CU-ATS ใช้ยื่นที่ไหนได้บ้าง

ISE: คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ 800 คะแนน

Automotive Design and Manufacturing Engineering (ADME)

Aerospace Engineering (AERO)

Information and Communication Engineering (ICE)

Nano-Engineering (NANO)

Robotics and Artificial Intelligence Engineering (RAIE)

BSAC: คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน CU-ATS Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 340 คะแนน

KMITL’S AEC: วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน CU-ATS โดยมีเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ 800 คะแนน

 

CU-ATS ค่าสอบเท่าไหร่

การสมัครสอบของ CU-ATS สามารถสมัครสอบได้ 2 แบบ คือ

Paper-based ค่าสอบจะอยู่ที่ราคา 1,000 บาท โดยจะประกาศคะแนนหลังสอบ CU-ATS เสร็จ ภายใน 2 อาทิตย์นับจากวันสอบ

Computer-based (e-testing) ค่าสอบจะอยู่ที่ราคา 2,600 บาท แต่ผู้สอบจะรู้คะแนนทันทีหลังจากสอบ CU-ATS เสร็จ

 

ข้อสอบ CU ATS downlaod

 


CU-ATS – FAQ

คะแนน CU-ATS มีความสำคัญอย่างไร ?

คะแนน CU-ATS ใช้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ระดับชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ในบางสาขา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำไว้ว่าควรจะได้เท่าไหร่ ซึ่งแต่ละคณะจะมีการกำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำสำหรับการยื่นเข้าสมัครเรียนไว้ต่างกัน

สมัครสอบ CU-ATS อย่างไร ?

สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯได้โดยตรง https://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC/ ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวให้ครบเรียบร้อย และจะใช้รูปหน้าบัตรประชาชนและรูปถ่ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลสอบ จากนั้นให้เลือกลงทะเบียนสอบในรอบที่เปิดรับสมัครได้ตามต้องการ ซึ่งการเปิดลงทะเบียนนั้นจะเปิดก่อนวันสอบประมาณ 1 เดือน

ประกาศผลสอบ CU-ATS เมื่อใด ?

คะแนนของ CU-ATS นั้นจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษ จะประกาศผลหลังจากวันสอบระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ผ่านทางระบบออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบได้เว็บเดียวกับที่ลงทะเบียนสอบ และแบบคอมพิวเตอร์ สามารถทราบผลคะแนนได้ทันทีหลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น

ตารางสอบ CU-ATS ?

ตารางสอบจะสามารถตรวจสอบได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการฯ ใน 1 ปี จะมีรอบสอบประมาณ 3-4 รอบ คือช่วงเดือน กุมภาพันธ์ กรกฏาคม และธันวาคม โดยมากจะจัดสอบวันเสาร์ ใช้เวลาในการสอบ 2 ชม. คือ 09.00-11.00 น.

คะแนน CU-ATS เท่าไรถึงจะผ่าน ?

โดยปกติคะแนนที่จะต้องใช้คือ 800 คะแนน รวมกันทั้ง ฟิสิกส์และเคมี จึงจะเป็นเกณฑ์ผ่านในการเข้าสัมภาษณ์แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศรับสมัครในแต่ละปีการศึกษาซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และสำหรับในส่วนของ BSAC นั้นจะใช้แค่คะแนนวิชาเคมีเพียงอย่างเดียว ใช้เกณฑ์ขั้นต่ำที่ 380 คะแนนเป็นต้นไป จึงจะผ่านคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศ

ค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS ?

อัตราค่าใช้จ่ายในการสอบ CU-ATS จะมี 2 รูปแบบ คือ แบบกระดาษค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 1000 บาท และสำหรับการสอบแบบคอมพิวเตอร์อัตราค่าธรรมเนียม 2600 บาท ซึ่งสามารถชำระได้ผ่านทางธนาคารที่ได้กำหนดไว้ตามเอกสาร และจะต้องชำระภายในวัน-เวลาที่ได้ระบุไว้ตามเว็บไซต์

เตรียมตัวสอบ CU-ATS อย่างไร ?

การเตรียมตัวสอบนั้นทางผู้สอบจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบเรื่องสถานที่สอบเอง โดยจะแจ้งบนเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนก่อนวันสอบ 1 สัปดาห์ และหมั่นฝึกทำแบบทดสอบจำพวกข้อสอบเก่าเพื่อให้คุ้นเคยหรือไม่ตื่นเต้นจนเกินไป รวมถึงการจับเวลาในการทำแบบทดสอบเพื่อทำให้รู้ว่าเรายังมีติดปัญหาในส่วนใดบ้างนั่นเองค่ะ

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ CU-ATS ?

หนังสือที่แนะนำจะเป็นการฝึกทำแบบทดสอบเสมือนจริงของทาง SAT Subject Test Physics, Chemistry เล่มของ Barron's เนื่องจากจะมีลักษณะโครงสร้างที่คล้ายกันและมีโจทย์ที่ค่อนข้างหลากหลายให้กับผู้ที่สนใจได้ลองฝึกฝนทั้งแบบในตัวเล่มหนังสือเองและแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ ซึ่งค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆ เลยค่ะ

เรียน CU-ATS ที่ไหนดี ?

สำหรับการเรียน CU-ATS นั้น สถาบันจุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนสดสอนที่สถาบัน โดยจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน การทำข้อสอบ รวมไปถึงการตะลุยโจทย์จากข้อสอบเก่ารอบที่ผ่านมา ซึ่งในคอร์สเรียนจะมี 2 รูปแบบ คือ คอร์สเรียนกลุ่มเล็ก (รับรองผลคะแนน) และ คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่สามารถจัดตารางวัน-เวลาเรียนเองได้

อ่านต่อ

 

คอร์สเรียน CU-ATS Physics รับรองผล 700 Upรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

 

คอร์สเรียน CU-ATS Chem รับรองผล 700 Upรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

 

คอร์สเรียน CU-ATS Bioรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

อัตราค่าเรียน 23,500 บาท

-->  go to top