fbpx

CU-ATS คืออะไร สมัครสอบ CU-ATS 2024

CU-ATS เป็นข้อสอบสำหรับหลายๆคนที่อยากจะเข้าต่อ อินเตอร์ จุฬาฯ คณะวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ จะต้องสอบ โดยข้อสอบ 2 ส่วนคือ Physics และ  Chemistry

ข้อความรู้ก่อนสอบ CU-ATS

สอบ CU-ATS คืออะไร ?

Chulalongkorn University Aptitude Test for Science หรือ CU-ATS คือ ข้อสอบความถนัดในด้านวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์

CU-ATS สอบอะไรบ้าง ?

สอบ CU-ATS คือ ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ CU-ATS Physics 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 และ CU ATS Chemistry มี 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800

Table of Contents

เรื่องที่ออกสอบ CU-ATS Chemistry

ข้อสอบ CU-ATS Chemistry 55 ข้อ 60 นาที 800 คะแนน

ข้อสอบ CU ATS Chemistry มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ Mechanics , Electricity and Magnetism, Waves ,Heat , Kinetic ,Theory and Thermodynamics , Modern Physics และ Miscellaneous

เทคนิคทำข้อสอบ พาร์ท Chemistry

ข้อสอบส่วนพาร์ทเคมี จะออก 5 เรื่องหลักๆ คือ

1. Chemical bonding ข้อสอบจะออกประมาณ 20% ของข้อสอบ

2. Solids Liquids and Gases บทนี้ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี

3. Acids and Base ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี โดยมักจะออกรวมกับเรื่องอื่นๆด้วย

4. Organic Chemistry บทนี้จะเป็นบทที่มี ทฤษฎี เยอะมากแต่เป็นที่ค่อนข้างง่าย น้องๆควรเก็บคะแนนบทนี้ให้ได้นะครับ

5. Electrochemistry ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี

สรุป พาร์ท Chemistry ข้อสอบจะออกทั้งคำนวณ และ ทฤษฎี น้องๆ ต้องแม่นเรื่องหลักการณ์ ส่วนโจทย์ข้อสอบมักจะมีทั้งแบบพื้นฐานเคมีทั่วไปและแบบประยุกต์ ซึ่งตัวข้อสอบออกจะมีทั้งแบบที่ง่ายและยากผสมกัน น้องๆจะต้องแบ่งเวลาข้อสอบให้ดี

ข้อสอบ cu-ats

ข้อสอบ CU-ATS Physics 30 ข้อ 60 นาที 800 คะแนน

ข้อสอบ CU ATS Physics มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 ข้อสอบออกเรื่องหลักๆ คือ

– Structure of Matter

– Atom theory and structure

– Molecular structure

– Bonding, States of Matter

– Gases , Solutions

– Reaction Types

– Acids and bases

– Oxidation-reduction

– Stoichiometry

– Mole concept

– Chemical equations

– Equilibrium and Reaction Rates

– Thermochemistry

– Descriptive Chemistry

เทคนิคทำข้อสอบ พาร์ท Physics

ข้อสอบพาร์ท ฟิสิกส์ จะออก 5 เรื่องหลักๆ คือ

1. Newton’s laws of motion

2. Mechanics: Work & Evergy

3. EM fields/forces

4. Basic of waves

5. Energy levels

ข้อสอบพาร์ท Physics มีทั้งหมด 30 ข้อ น้องควรใช้เวลาเฉลี่ยข้อหนึ่งไม่เกิน 2 นาที เพราะการทำข้อสอบให้เร็วถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำคะแนนในพาร์ทนี้

คะแนน CU-ATS ยื่นอะไรได้บ้าง ?

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวมวิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

BSAC : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน

ChPE : Chemical and Process Engineering

KMITL’S AEC : วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

วิศวะอินเตอร์จุฬา มีสาขาอะไรบ้าง ?

วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ (ISE) มีสาขาเรียนทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่

สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน

สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

สาขาวิศวกรรมนาโน

สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

วิศวกรรมศาสตร์ นานาชาติ (ChPE) มี 1 สาขา คือ

สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ

วิธีสมัครสอบ CU-ATS

รอบสอบในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 4 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี ค่าสอบจะอยู่ที่ 1,000 บาท

โดยน้องสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบสอบกับกระดาษ หรือ จะเลือกสอบแบบ E-Testing (สอบกับคอมพิวเตอร์) ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการสอบทั้ง 2 แบบ มักจะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer โดยสามารถอัพเดตรอบสอบได้ที่ http://atc.chula.ac.th/Main/ats_th/

ขั้นตอนสมัครสอบ CU ATS

1. เข้าเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.atc.chula.ac.th

2. เลือกเมนู “เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์” หากเคยลงทะเบียนแล้วให้กรอกข้อมูล log in ได้เลย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ให้เลือกเมนู “ลงทะเบียนใหม่”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงจำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบ

4. หากอยู่ในช่วงที่กำลังเปิดรับสมัครสอบ ให้เราเลือกรอบสอบ และวิชาสอบที่ต้องการได้เลย

5. พิมพ์ใบชำระเงินออกมา นำไปชำระเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

ตารางสอบ CU-ATS Tests 2024

ทางศูนย์ทดสอบจุฬาฯ จะจัดสอบ CU-ATS Tests ปีละ 4-5 ครั้ง คือจะมีสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , และ ธันวาคม โดยปกติจะสอบช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น.ของทุกรอบในการสอบ และสำหรับน้อง คนไหนที่ต้องการยื่นคะแนนรอบ Early ควรมีคะแนนก่อนเดือนธันวาคม

ตารางสอบ CU ATS 2567

Test Datesเวลาช่วงรับสมัคร
10 มี.ค. 256709:00-11:0023 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567
14 ก.ค. 256709:00-11:0028 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567
13 ต.ค. 256709:00-11:0027 ก.ย. – 6 ต.ค. 2567
10 พ.ย. 256709:00-11:0025 ต.ค. – 3 พ.ย. 2567
15 ธ.ค. 256709:00-11:0029 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2567

 

เรียน cu-ats

รีวิว คอร์ส ติว CU-ATS ตัวต่อตัว

private
คะแนน CU-ATS คะแนน ACT Science
Scroll to Top