fbpx

OOPT คืออะไร สอบทำไม ข้อสอบออกอะไร เกณฑ์คะแนน สอบ OOPT

OOPT คืออะไร (Oxford University Press OOPT)

OOPT คือ แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford University Press OOPT หรือ Oxford Online Placement Test ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference (CEFR)

 

สอบ OOPT ทำไม

ใช้เพื่อทดสอบนักศึกษาใหม่ในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว แบบทดสอบนี้ยังสามารถใช้ได้กับโรงเรียนสอนภาษาที่ต้องการทราบพื้นฐานภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนจะจัดหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสม หรือเรียกง่ายๆว่าใช้เป็น Pre-Test นั่นเอง และทั้งนี้องค์กรต่างๆ ยังนำแบบทดสอบ OOPT ไปใช้ทดสอบภาษาอังกฤษของผู้ที่ต้องการสมัครงานในหน่วยงานของตนเองอีกด้วย

 

ข้อสอบ OOPT สอบอะไรบ้าง

OOPT จะแบ่งการทดสอบออกเป็นสองส่วน ได้แก่

1. Use of English จำนวน 30 ข้อ

2. Listening จำนวน 15 ข้อ

เนื้อหาที่ออกสอบนั้นสามารถวัดได้หลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยกรณ์ คำศัพท์ รวมไปถึงการวัดความเข้าใจความหมายของการสื่อสารด้วย

การสอบ OOPT จะเป็นการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ สามารถเลือกได้ว่าต้องการทดสอบภาษาอังกฤษแบบ British แบบ American หรือจะเลือกแบบผสมครึ่งๆระหว่าง British และ American ก็ได้

แบบทดสอบ OOPT มีลักษณะพิเศษคือ ข้อสอบจะมีการปรับระดับความยากง่ายให้เข้ากับผู้ทำแบบทดสอบแต่ละคน โดยดูจากคำถามก่อนหน้าว่ามีการตอบได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใด คำถามข้อถัดๆไปก็จะเป็นไปตามความสามารถของผู้สอบ

 

เกณฑ์คะแนน สอบ OOPT

OOPT มีคะแนนเต็มส่วนละ 120 คะแนน เกณฑ์คะแนนที่ได้มานั้นสามารถเทียบเป็นเกณฑ์ในระดับต่างๆ ดังนี้

0 คะแนน = ระดับต่ำกว่า A1
1-20 คะแนน = ระดับ A1
20-40 คะแนน = ระดับ A2
40-60 คะแนน = ระดับ B1
60-80 คะแนน = ระดับ B2
80-100 คะแนน = ระดับ C1
มากกว่า 100 คะแนน = ระดับ C2

 

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเน้นได้ด้วยนะคะว่าต้องการให้การสอนนั้นเน้นไปที่พาร์ทใดเป็นพิเศษ สามารถปรับเนื้อหาการสอนตามทักษะและพื้นฐานของผู้เรียนได้ ใครที่ชอบเรียนคนเดียว ชอบความเป็นส่วนตัว และยังได้เรียนแบบตรงจุด เน้นที่การแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง คอร์สเรียน OOPT แบบตัวต่อตัวจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีค่ะ ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้คุณเก่งขึ้นด้วยวิธีการง่ายๆ “easy to be expert” คอร์สเรียนของเราจึงไม่ซับซ้อน พร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณลงสนามสอบ OOPT ได้อย่างมั่นใจ

Scroll to Top