fbpx

GRE คืออะไร ภาพรวมข้อสอบ

 

GRE คืออะไร

GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate schools) มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Graduate Record Examination ข้อสอบจะทดสอบ ( Test Content ) ดังนี้ Analytical Writing, Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที คะแนนสอบแต่ละพาร์ทอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ยกเว้นพาร์ทการเขียนจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบมีอายุ 5 ปี นอกจากนี้ GRE ยังมีสอบวิชาเฉพาะ หรือ GRE Subject Test ด้วย ซึ่งจะมีรายวิชาให้เลือกสอบ ได้แก่ Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 990 คะแนน

 

GRE มีกี่ข้อ ข้อสอบออกอะไรบ้าง ยากไหม

การสอบ GRE (อ่านว่า จี อาร์ อี) หรือ GRE General Test เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Test) ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา ( Test Content )ดังนี้

  • พาร์ท Analytical Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์ ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การเขียนวิจารณ์บทความ ใช้เวลา 30 นาที และการเขียนแสดงความคิดเห็น ใช้เวลา 30 นาที
  • พาร์ท Verbal Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถในด้านการวิเคราะห์,การประเมินบทความ และความสามารถในการหาข้อสรุป, วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของประโยค เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำและความคิด ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
  • พาร์ท Quantitative Reasoning เป็นข้อสอบที่ใช้วัดความสามารถพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์, การแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และการวิเคราะห์เหตุผล จะมีจำนวนคำถามเท่าๆกันระหว่าง เลขคณิต, พีชคณิต, เรขาคณิต และการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 20 ข้อ ใช้เวลาส่วนละ 30 นาที
  • พาร์ท Unscored¹ และ Research² เป็นส่วนหนึ่งของการสอบที่ไม่มีการคิดคะแนน แต่ผู้สอบ ( GRE Test Takers )ก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบส่วนนี้ด้วย

 

GRE Test Day ตารางสอบมีวันไหนบ้าง

การสอบ GRE มี 2 แบบ ได้แก่ การสอบที่บ้าน (Test at Home) และ การสอบที่ศูนย์สอบ (Test at Test Center) ดังนั้น ความถี่ของตารางสอบ GRE ของทั้งสองแบบนี้จะไม่เหมือนกัน โดยหากเป็นการสอบที่บ้านจะมีระบบที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ( Test Day ) ส่วนหากเป็นการสอบที่ศูนย์สอบ ตารางสอบ GRE จะมีเปิดให้สมัครได้ทุกสัปดาห์ โดยจะมีความถี่สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถเข้าไปอัพเดตรอบสอบและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ ETS โดยตรง

 

GRE มีศูนย์สอบหรือสนามสอบที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ GRE ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ สถานที่สอบ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Paradigm Language Institute แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถอัพเดตรอบสอบที่ว่างและสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ของ ETS ได้เช่นเดียวกัน โดยระบบมักจะขึ้นสนามสอบที่ใกล้กับตำแหน่งที่เราอยู่ที่สุดมาให้

 

GRE ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสอบ GRE คือ $205 ซึ่งเป็นราคาค่าสอบที่เท่ากันทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย ที่ค่าสอบ GRE จะต่างออกไป โดยค่าสอบในประเทศจีน คือ $231.30 ส่วนค่าสอบในประเทศอินเดีย คือ $213 ดังนั้น สำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้คะแนนในการยื่นสมัครเรียนทั้งในและต่างประทศ แต่ยังไม่เคยสอบมาก่อน หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน การติวสอบ GRE จะสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าสอบเพื่อสอบใหม่หลาย ๆ รอบนั่นเอง

 

GRE คะแนนสอบออกเมื่อไหร่

หลังจากสอบ GRE เสร็จแล้ว เราสามารถดูผลคะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ แต่จะเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะดูได้เฉพาะพาร์ท Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning เท่านั้น ส่วนคะแนนพาร์ท Analytical Writing ยังไม่สามารถดูได้ทันที ทั้งนี้ เราสามารถเชคคะแนนสอบอย่างเป็นทางการได้ผ่านเว็บไซต์ของ EST โดยให้ Log in เข้าสู่ระบบที่เราเคยสมัครสอบ ซึ่งจะดูคะแนนนี้ได้ในช่วง 10-15 วันหลังสอบ โดยจะมีอีเมลแจ้งด้วยว่าเราสามารถดูผลคะแนนได้แล้ว

 

GRE สำหรับยื่นสมัครเรียน ควรได้เท่าไหร่

คะแนนสอบ GRE จะอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ซึ่งไม่มีเกณฑ์ตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่เราสนใจสมัครเรียนต้องการคะแนนเท่าไหร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักกำหนดคะแนน GRE ไว้ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 150 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนสำหรับยื่นจากเว็บไซต์ของคณะที่เราสนใจโดยตรงได้

Here’s a GRE score scale chart that shows the range of scores for each section of the GRE test including the totals and incremental scales used.

GRE Test Scores
SECTION SCORE RANGE
Verbal Reasoning 130–170, in 1 point increments
Quantitative Reasoning 130–170, in 1 point increments
Analytical Writing 0–6, in half point increments

 

เปรียบเทียบ GRE VS GMAT

GMAT (Graduate Management Admission Test) และ GRE (Graduate Record Exam) ทั้ง 2 เป็นข้อสอบสำหรับปริญญาโท MBA , Graduate Business , Law School เหมือนกันแต่มีส่วนที่ต่างกันคือ เนื้อหาข้อสอบ GRE จะเน้นทดสอบที่ทักษะในประเภท ‘Verbal’ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ด้านคำศัพท์ ทักษะการอ่านและการเขียน ส่วน GMAT นั้นจะเน้นวัดความเข้าใจในทักษะคณิตศาสตร์

 

เรียน GRE – Graduate Record Examination รับรองผล

 

เรียน ติว GRE รับรองผล  รับรองผล!!!

เรียน GRE ด้วยคอร์สรับรองผลที่จะเน้นสอนคณิตศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบพาร์ท Quantitative Reasoning โดยเฉพาะ ด้วยคอร์สเรียน Math Intensive for MBA ซึ่งผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการตะลุยโจทย์แนวข้อสอบระดับความเข้มข้นใกล้เคียงข้อสอบจริง ตอบโจทย์ทั้งคนที่เพิ่งเริ่มรื้อฟื้นทักษะเลขไปจนถึงคนที่อยากเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ คอร์สเรียนสอนสด สามารถสอบถามในเรื่องที่สงสัยได้ตลอดการเรียน และไม่ว่าจะเคยสอบ GRE มาก่อนหรือไม่ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐาน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
4 เปิ้ล

 


private
private

Downlaod แนวข้อสอบ GRE pdf

Download GRE Question Paper 1

Download Graduate Record Examination Question Paper 2

Download GRE Question Paper 3

Download Graduate Record Examination Question Paper 4

Download GRE Question Paper 5

Download Graduate Record Examination Question Paper 6

Download GRE Question Paper 7

Download Graduate Record Examination Question Paper 8

Download GRE Question Paper 9

Download Graduate Record Examination Question Paper 10

 


วิธีการสมัครสอบ GRE

ข้อสอบ GRE แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ GRE General Test และ GRE Subject Test ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการสมัครสอบนั้นจะเหมือนกัน ซึ่งมีวิธีการสมัครสอบ GRE ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/gre เลื่อนมาด้านล่างเล็กน้อย แล้วคลิกตรงคำว่า “Registration” จากนั้นคลิก “Register now”

2. หากเคยมีแอคเคาน์แล้ว ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบได้เลย แต่หากยังไม่มีให้คลิก “Create an Account”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ GRE Test Takers ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เพศ และอีเมล

4. กรอกข้อมูลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

5. กรอกข้อมูลว่าเราจะรับข่าสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางใด จากนั้นคลิก “NEXT”

6. ตั้ง Username และ Password เพื่อใช้ในการ Log in และเลือกคำถามความปลอดภัยที่เราจำคำตอบได้ดี แล้วคลิกที่คำว่า “I acknowledge and understand the terms and conditions…..” เพื่อยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิก “NEXT”

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากเรียบร้อยแล้วให้คลิก “SUBMIT”

8. ในขั้นตอนถัดมา ระบบจะแจ้งว่าเราได้สร้างแอคเคาน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “Sign in to Continue” จากนั้นกรอกข้อมูล Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วทำการสมัครสอบ GRE ต่อไป

9. คลิกที่ “Registration” เพื่อเริ่มต้นการสมัครสอบ GRE จากนั้นเลือกประเภทการสอบที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้จะเลือกเป็น GRE General Test แล้วคลิก “Continue”

10. ในช่อง “Find test centers at or near this location” ให้ใส่เป็นจังหวัดและประเทศที่เราต้องการเลือกสนามสอบ เช่น Bangkok, Thailand หรือจะคลิกที่ “Use my current location” เพื่อให้ระบบค้นหาสนามสอบจากตำแหน่งที่เราอยู่ก็ได้ จากนั้นให้เลือกช่วงเดือนที่จะสอบ แล้วคลิก “Continue”

11. เลือกวันและเดือนที่ต้องการสอบ GRE โดยหลังจากที่เราคลิกเลือกวันที่แล้ว จะมีสนามสอบขึ้นมาให้เราเลือก

12. จากนั้นคลิก “Show Test Times” ในช่องของสนามสอบ GRE ที่เราเลือก และคลิก “Register” ตรงเวลาที่เราเลือก

13. ระบบจะแสดงข้อมูลกำหนดการสอบที่เราเลือกไว้ พร้อมกับรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นให้คลิกตรงคำว่า “I understand and agree to the testing policies and terms and conditions above.” เพื่อทำการยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิก “Next”

14. ตรวจสอบความถูกต้องของกำหนดการสอบ GRE ที่เราเลือกและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากนั้นคลิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป

15. ระบบจะสอบถามว่าเราต้องการสมัครรับบริการเสริมของทาง GRE หรือไม่ โดยเราสามารถเลือกได้ตามความสะดวก จากนั้นคลิก “Next”

16. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ประวัติการศึกษา ภาษาที่เราใช้ เหตุผลที่เราต้องสอบ GRE รวมไปถึงการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนที่เรากำลังจะเรียนต่อในอนาคตด้วย เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”

17. ระบบจะสอบถามว่าเราต้องการซื้อหนังสือ GRE เพิ่มเติมหรือไม่ หากใครต้องการสั่งซื้อ สามารถเลือกและสั่งจากขั้นตอนนี้ได้ แต่หากไม่ต้องการก็สามารถคลิก “NEXT” ต่อไปได้เลย

18. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นคลิก “Proceed to Checkout” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

19. คลิก “Pay Now”

20. ขั้นตอนสุดท้ายให้กรอกข้อมูล Contact/Shipping Information แล้วทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน กรอกข้อมูลการชำระเงินให้เรียบร้อย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ GRE เมื่อเราทำการสมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีอีเมลยืนยันการสมัครนี้อีกครั้ง


 

See also

Scroll to Top