084-942-4261

GRE คืออะไร

GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Graduate Record Examination ข้อสอบจะประกอบไปด้วยพาร์ท Analytical Writing, Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที คะแนนสอบแต่ละพาร์ทอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ยกเว้นพาร์ทการเขียนจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบมีอายุ 5 ปี นอกจากนี้ GRE ยังมีสอบวิชาเฉพาะ หรือ GRE Subject Test ด้วย ซึ่งจะมีรายวิชาให้เลือกสอบ ได้แก่ Biochemistry , Cell and Molecular Biology, Biology, Chemistry, Computer Science, Literature English, Mathematics, Physics และ Psychology โดยแต่ละวิชาจะมีคะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 990 คะแนน

 

GRE มีกี่ข้อ ข้อสอบออกอะไรบ้าง ยากไหม

การสอบ GRE (อ่านว่า จี อาร์ อี) หรือ GRE General Test เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ (Computer Delivered Test) ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วยพาร์ทต่าง ๆ ดังนี้

  • พาร์ท Analytical Writing มีทั้งหมด 2 ส่วน ให้เวลาส่วนละ 30 นาที
  • พาร์ท Verbal Reasoning มีทั้งหมด 2 ส่วน แต่ละส่วนมีคำถาม 20 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบส่วนละ 30 นาที
  • พาร์ท Quantitative Reasoning มีข้อสอบ 2 ส่วนเช่นเดียวกัน แต่ละส่วนมีคำถาม 20 ข้อ ให้เวลาส่วนละ 35 นาที
  • พาร์ท Unscored¹ และ Research² เป็นส่วนหนึ่งของการสอบที่ไม่มีการคิดคะแนน แต่ผู้สอบก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำข้อสอบส่วนนี้ด้วย

 

GRE ตารางสอบมีวันไหนบ้าง

การสอบ GRE มี 2 แบบ ได้แก่ การสอบที่บ้าน (Test at Home) และ การสอบที่ศูนย์สอบ (Test at Test Center) ดังนั้น ความถี่ของตารางสอบ GRE ของทั้งสองแบบนี้จะไม่เหมือนกัน โดยหากเป็นการสอบที่บ้านจะมีระบบที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา สามารถสมัครสอบได้ทุกวัน ส่วนหากเป็นการสอบที่ศูนย์สอบ ตารางสอบ GRE จะมีเปิดให้สมัครได้ทุกสัปดาห์ โดยจะมีความถี่สัปดาห์ละ 2-3 วัน ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถเข้าไปอัพเดตรอบสอบและสมัครสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ ETS โดยตรง

 

GRE มีศูนย์สอบหรือสนามสอบที่ไหนบ้าง

ศูนย์สอบ GRE ในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพมากกว่าจังหวัดอื่น ๆ สถานที่สอบ เช่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ Paradigm Language Institute แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถอัพเดตรอบสอบที่ว่างและสถานที่สอบผ่านเว็บไซต์ของ ETS ได้เช่นเดียวกัน โดยระบบมักจะขึ้นสนามสอบที่ใกล้กับตำแหน่งที่เราอยู่ที่สุดมาให้

 

GRE ค่าสอบเท่าไหร่

ค่าสอบ GRE คือ $205 ซึ่งเป็นราคาค่าสอบที่เท่ากันทั่วโลก ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย ที่ค่าสอบ GRE จะต่างออกไป โดยค่าสอบในประเทศจีน คือ $231.30 ส่วนค่าสอบในประเทศอินเดีย คือ $213 ดังนั้น สำหรับใครที่จำเป็นต้องใช้คะแนนในการยื่นสมัครเรียนทั้งในและต่างประทศ แต่ยังไม่เคยสอบมาก่อน หรือไม่เคยเรียนหลักสูตรนานาชาติมาก่อน การติวสอบ GRE จะสำคัญมาก เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าสอบเพื่อสอบใหม่หลาย ๆ รอบนั่นเอง

 

GRE คะแนนสอบออกเมื่อไหร่

หลังจากสอบ GRE เสร็จแล้ว เราสามารถดูผลคะแนนได้ทันทีหลังสอบเสร็จ แต่จะเป็นผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งจะดูได้เฉพาะพาร์ท Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning เท่านั้น ส่วนคะแนนพาร์ท Analytical Writing ยังไม่สามารถดูได้ทันที ทั้งนี้ เราสามารถเชคคะแนนสอบอย่างเป็นทางการได้ผ่านเว็บไซต์ของ EST โดยให้ Log in เข้าสู่ระบบที่เราเคยสมัครสอบ ซึ่งจะดูคะแนนนี้ได้ในช่วง 10-15 วันหลังสอบ โดยจะมีอีเมลแจ้งด้วยว่าเราสามารถดูผลคะแนนได้แล้ว

 

GRE สำหรับยื่นสมัครเรียน ควรได้เท่าไหร่

คะแนนสอบ GRE จะอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ซึ่งไม่มีเกณฑ์ตกหรือผ่าน แต่จะขึ้นอยู่กับว่าหลักสูตรที่เราสนใจสมัครเรียนต้องการคะแนนเท่าไหร่ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมักกำหนดคะแนน GRE ไว้ไม่เท่ากัน โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 150 คะแนนขึ้นไป ซึ่งเราสามารถตรวจสอบเกณฑ์คะแนนสำหรับยื่นจากเว็บไซต์ของคณะที่เราสนใจโดยตรงได้

 

เรียน GRE – Graduate Record Examination รับรองผล

 

เรียน ติว GRE รับรองผล  รับรองผล!!!

เรียน GRE ด้วยคอร์สรับรองผลที่จะเน้นสอนคณิตศาสตร์ สำหรับการทำข้อสอบพาร์ท Quantitative Reasoning โดยเฉพาะ ด้วยคอร์สเรียน Math Intensive for MBA ซึ่งผู้เรียนจะได้เริ่มเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงการตะลุยโจทย์แนวข้อสอบระดับความเข้มข้นใกล้เคียงข้อสอบจริง ตอบโจทย์ทั้งคนที่เพิ่งเริ่มรื้อฟื้นทักษะเลขไปจนถึงคนที่อยากเน้นเทคนิคการทำข้อสอบ คอร์สเรียนสอนสด สามารถสอบถามในเรื่องที่สงสัยได้ตลอดการเรียน และไม่ว่าจะเคยสอบ GRE มาก่อนหรือไม่ ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นฐาน

 

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน : ทางผู้สนใจเรียนสามารถชำระค่าเรียนได้โดย

  1. ผ่านทางธนาคารบัญชี “จุฬาติวเตอร์”
  2. ชำระผ่านทางบัตรเครดิตที่ทางสถาบัน โดยทางสถาบันไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ทางสถาบันไม่มีการชำระเงินสดค่าเรียนที่ทางสถาบันรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN140123 14 ม.ค. – 29 ม.ค. ส-อา 10:15-16:15

จองที่นั่ง

5 เปิ้ล
IN040222 4 ก.พ. – 19 ก.พ. ส-อา 10:15-16:15

จองที่นั่ง

9 เปิ้ล

 


Downlaod แนวข้อสอบ GRE pdf

Download GRE Question Paper 1

Download Graduate Record Examination Question Paper 2

Download GRE Question Paper 3

Download Graduate Record Examination Question Paper 4

Download GRE Question Paper 5

Download Graduate Record Examination Question Paper 6

Download GRE Question Paper 7

Download Graduate Record Examination Question Paper 8

Download GRE Question Paper 9

Download Graduate Record Examination Question Paper 10

 

วิธีการสมัครสอบ GRE

ข้อสอบ GRE แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ GRE General Test และ GRE Subject Test ซึ่งโดยปกติแล้วขั้นตอนการสมัครสอบนั้นจะเหมือนกัน ซึ่งมีวิธีการสมัครสอบ GRE ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ets.org/gre เลื่อนมาด้านล่างเล็กน้อย แล้วคลิกตรงคำว่า “Registration” จากนั้นคลิก “Register now”
สมัครสอบ GRE 1 1สมัครสอบ GRE 1 2

2. หากเคยมีแอคเคาน์แล้ว ให้ทำการ Log in เข้าสู่ระบบได้เลย แต่หากยังไม่มีให้คลิก “Create an Account”
สมัครสอบ GRE 2

3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้สอบ GRE ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด เพศ และอีเมล
สมัครสอบ GRE 3

4. กรอกข้อมูลที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์
สมัครสอบ GRE 4

5. กรอกข้อมูลว่าเราจะรับข่าสารเพิ่มเติมผ่านช่องทางใด จากนั้นคลิก “NEXT”
สมัครสอบ GRE 5

6. ตั้ง Username และ Password เพื่อใช้ในการ Log in และเลือกคำถามความปลอดภัยที่เราจำคำตอบได้ดี แล้วคลิกที่คำว่า “I acknowledge and understand the terms and conditions…..” เพื่อยอมรับเงื่อนไข จากนั้นคลิก “NEXT”
สมัครสอบ GRE 6

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากเรียบร้อยแล้วให้คลิก “SUBMIT”
สมัครสอบ GRE 7

8. ในขั้นตอนถัดมา ระบบจะแจ้งว่าเราได้สร้างแอคเคาน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “Sign in to Continue” จากนั้นกรอกข้อมูล Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบแล้วทำการสมัครสอบ GRE ต่อไป
สมัครสอบ GRE 8

9. คลิกที่ “Registration” เพื่อเริ่มต้นการสมัครสอบ GRE จากนั้นเลือกประเภทการสอบที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้จะเลือกเป็น GRE General Test แล้วคลิก “Continue”
สมัครสอบ GRE 9 1สมัครสอบ GRE 9 2

10. ในช่อง “Find test centers at or near this location” ให้ใส่เป็นจังหวัดและประเทศที่เราต้องการเลือกสนามสอบ เช่น Bangkok, Thailand หรือจะคลิกที่ “Use my current location” เพื่อให้ระบบค้นหาสนามสอบจากตำแหน่งที่เราอยู่ก็ได้ จากนั้นให้เลือกช่วงเดือนที่จะสอบ แล้วคลิก “Continue”
สมัครสอบ GRE 10

11. เลือกวันและเดือนที่ต้องการสอบ GRE โดยหลังจากที่เราคลิกเลือกวันที่แล้ว จะมีสนามสอบขึ้นมาให้เราเลือก
สมัครสอบ GRE 11

12. จากนั้นคลิก “Show Test Times” ในช่องของสนามสอบ GRE ที่เราเลือก และคลิก “Register” ตรงเวลาที่เราเลือก
สมัครสอบ GRE 12

13. ระบบจะแสดงข้อมูลกำหนดการสอบที่เราเลือกไว้ พร้อมกับรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ จากนั้นให้คลิกตรงคำว่า “I understand and agree to the testing policies and terms and conditions above.” เพื่อทำการยอมรับเงื่อนไข แล้วคลิก “Next”
สมัครสอบ GRE 13

14. ตรวจสอบความถูกต้องของกำหนดการสอบ GRE ที่เราเลือกและข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ จากนั้นคลิกเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
สมัครสอบ GRE 14

15. ระบบจะสอบถามว่าเราต้องการสมัครรับบริการเสริมของทาง GRE หรือไม่ โดยเราสามารถเลือกได้ตามความสะดวก จากนั้นคลิก “Next”
สมัครสอบ GRE 15

16. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติ ประวัติการศึกษา ภาษาที่เราใช้ เหตุผลที่เราต้องสอบ GRE รวมไปถึงการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับแผนการเรียนที่เรากำลังจะเรียนต่อในอนาคตด้วย เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้วให้คลิก “NEXT”
สมัครสอบ GRE 16 1สมัครสอบ GRE 16 2สมัครสอบ GRE 16 3

17. ระบบจะสอบถามว่าเราต้องการซื้อหนังสือ GRE เพิ่มเติมหรือไม่ หากใครต้องการสั่งซื้อ สามารถเลือกและสั่งจากขั้นตอนนี้ได้ แต่หากไม่ต้องการก็สามารถคลิก “NEXT” ต่อไปได้เลย
สมัครสอบ GRE 17

18. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นคลิก “Proceed to Checkout” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน
สมัครสอบ GRE 18

19. คลิก “Pay Now”
สมัครสอบ GRE 19

20. ขั้นตอนสุดท้ายให้กรอกข้อมูล Contact/Shipping Information แล้วทำการเลือกช่องทางการชำระเงิน กรอกข้อมูลการชำระเงินให้เรียบร้อย ก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสอบ GRE เมื่อเราทำการสมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีอีเมลยืนยันการสมัครนี้อีกครั้ง
สมัครสอบ GRE 20


คำถามยอดฮิต GRE

คอร์สเรียน GRE รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

รอบสอบ GRE มีวันใดบ้างและสามารถสอบได้บ่อยแค่ไหน ?

ในส่วนของรอบสอบของ GRE นั้นจะมีทุกวันไม่เว้นวันหยุด แบ่งรอบสอบออกเป็น 2 รอบคือ ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. สามารถสมัครสอบได้ทุกเดือน โดยเว้นระยะเวลาในการสอบแต่ละครั้งห่างกัน 21 วัน ภายใน 1 ปีสามารถสอบได้ไม่เกิน 5 ครั้ง ซึ่งผลคะแนนจะออกภายใน 10-15 วันหลังจากสอบเสร็จ

การสอบ GRE ใช้ระยะเวลาเท่าใดและสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้หรือไม่ ?

สำหรับการสอบ GRE นั้นใช้ระยะเวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที โดยจะมีช่วงพักเบรกสั้นๆ และสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอบระหว่างพาร์ท Quantitative Reasoning ซึ่งเครื่องคิดเลขจะมีฟังก์ชั่นที่กำหนดไว้ตามระเบียบของการสอบ

อ่านต่อ

GRE คือ

GRE คือ ข้อสอบพื้นฐานสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสหรัฐอเมริกาข้อสอบประกอบด้วย 3 ส่วน คือ Quantitative Reasoning , Verbal Reasoning , Analytical Writing

 


GRE test scores

 

GRE test scores
SECTION SCORE RANGE
Verbal Score 163-170
Quantitative Score 165-170
Analytical Writing Score 5.0-6.0

 


GRE example

GRE Math Review

GRE Practice test 3 writing responses 18 point

practice GED math

 


GRE vs GMAT
ความแตกต่างระหว่าง GRE กับ GMAT
GRE GMAT
ใช้เวลาในการสอบ การเขียนเชิงวิเคราะห์ (เรียงความ 2 เรื่อง) 75 นาที
การใช้ภาษา 2 x 30 นาที
การวัดความสามารถในการคำนวณ 2 x 35 นาที
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที
การเขียนเชิงวิเคราะห์ (เรียงความ 2 เรื่อง) 75 นาที
การใช้ภาษา 2 x 30 นาที
การวัดความสามารถในการคำนวณ 2 x 35 นาที
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที
จำนวน นักเรียนสอบต่อปี 655,000 250,000
ค่าสอบ $195 $250
รูปแบบการสอบ สอบผ่านคอมพิวเตอร์ และ สอบผ่านกระดาษ สอบผ่านคอมพิวเตอร์
ลักษณะข้อสอบ ส่วนคณิตศาสตร์ ใช้เครื่องคิดเลขได้ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลข
ลักษณะข้อสอบ ส่วนอังกฤษ เน้นที่คำศัพท์ เน้น Grammar

 

 go to top