ครบทุกคำตอบ SHSAT คืออะไร ? สมัครสอบ

SHSAT คืออะไร

SHSAT คือ การสอบของนักเรียนระดับเกรด 8 และ 9 ที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่กำหนดในเมืองนิวยอร์ค

SHSAT ย่อมาจาก Specialized High Schools Admissions Test ดำเนินการสอบโดย American Guidance Service ซึ่งอยู่ในเครือของ Pearson Education ภายใต้สัญญาของ New York City Department of Education โดยเป็นการสอบของนักเรียนระดับเกรด 8 และ 9 ที่อาศัยอยู่ในเมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนที่กำหนด 8 โรงเรียน (Specialized High Schools) ในเมืองนิวยอร์ค ได้แก่

 1. Bronx High School of Science
 2. Brooklyn Latin School
 3. Brooklyn Technical High School
 4. High School of American Studies at Lehman College
 5. High School for Math, Science and Engineering at City College
 6. Queens High School for the Sciences at York College
 7. Staten Island Technical High School
 8. Stuyvesant High School

 

ใครที่ต้องสอบ SHSAT

นักเรียนระดับเกรด 8 และ 9 ที่ต้องการใช้ผลคะแนน SHSAT เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครโรงเรียนทั้ง 8 โรงเรียนข้างต้น

 

สถานที่สอบ SHSAT

SHSAT กำหนดสอบช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือ ต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ที่ศูนย์สอบ 5 ศูนย์สอบ ที่กำหนดในเมืองนิวยอร์ค ได้แก่  Stuyvesant High School สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน Manhattan, Bronx High School of Science สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน Bronx , Brooklyn Technical High School สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน Brooklyn , Long Island City High School หรือ John Adams High School สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน Queens และ Staten Island Technical High School สำหรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ใน Staten Island

 

ลักษณะข้อสอบ SHSAT

ข้อสอบ SHSAT เป็นข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ตามหลักเหตุผล แบ่งเป็น Verbal และ Mathematics มีลักษณะข้อสอบเป็นตัวเลือก ใช้เวลาในการสอบทั้งหมด 2.30 ชั่วโมง นักเรียนอาจแบ่งใช้เวลา Part ละ 75 นาที และไม่มีการพักเบรคระหว่างการสอบ

Verbal 45 ข้อ

 • Reading Comprehension 30 ข้อ (5 Passages แต่ละ Passage มี 6 คำถาม)
 • Logical Reasoning 10 ข้อ
 • Scrambled Paragraphs 5 ข้อ (ข้อละ 2 คะแนน)

Maths 50 ข้อ

 

คะแนน SHSAT

คะแนนจะอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ไล่เป็นระดับไป

ตารางสอบ

ช่วงปลายเดือนตุลาคม และต้นเดือนพฤศจิกายน

การสมัครสอบ 

แจ้งความจำนงการสมัครสอบที่ศูนย์สอบในย่านที่นักเรียนอาศัยอยู่

Scroll to Top