SWU-SET คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ แนวข้อสอบ SWU-SET

SWU SET คืออะไร

การสอบ SWU-SET ( Srinakharinwirot University Standardized English Test) คือ ข้อสอบแบบเลือกตอบ มีคำถามทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 ชั่วโมง โดย ข้อสอบจะประกอบด้วย Listening Vocabulary Usage & Functional Language Reading รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

Listening

ข้อสอบพาร์ทนี้เป็นข้อสอบที่วัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษ โดยเราจะได้ฟังเสียงจากลำโพงในห้องสอบรวม

Vocabulary

เป็นพาร์ทที่วัดทักษะในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบเต็มๆ ซึ่งคำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจะต้องรู้ความหมาย พร้อมถึงเข้าใจในบริบทของการใช้คำศัพท์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี คำศัพท์ล้วนมีผลกับการใช้ภาษาในทุกทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน การฟัง หรือการพูด ข้อสอบจึงไม่พลาดที่จะต้องวัดทักษะที่เกี่ยวกับคำศัพท์นี้ด้วย

Usage & Functional Language

เป็นพาร์ทที่เน้นไปที่ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะต้องการทราบว่าผู้เข้าสอบนั้นมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

Reading

ข้อสอบพาร์ทการอ่านที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบแสดงทักษะความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของเรื่องราวต่างๆ รวมไปถึงสรุปประเด็นสำคัญจากที่อ่านได้ เพื่อนำมาซึ่งการหาคำตอบได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

 

SWU-SET เป็นข้อสอบที่สอบแบบ Paper ทำข้อสอบในกระดาษคำตอบตามปกติ ไม่มีการจัดสอบแบบคอมพิวเตอร์ ค่าสมัครสอบสำหรับบุคลทั่วไปจะอยู่ที่ 600 บาท/ครั้ง ส่วนหากเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอยู่แล้ว จะมีค่าสมัครสอบเพียงแค่ 500 บาท/ครั้งเท่านั้น หลังจากสอบเรียบร้อยแล้วสามารถรอรับผลคะแนนภายใน 7 วันหลังสอบได้เลยค่ะ โดยจะมีอีเมลไปแจ้งผลคะแนนสอบเบื้องต้นก่อน ส่วนใบรายงานผลคะแนนตัวจริง สามารถติดต่อรับได้ที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ

การสมัครสอบ SWU-SET สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

จะมีการจัดสอบเดือนละ 1 ครั้ง ในวันเสาร์ ซึ่งโดยมากมักจะเป็นวันเสาร์แรกของเดือน เวลาสอบจะเป็นช่วง 09.00 – 12.00 น. สำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อเรื่องสมัครสอบได้ที่ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ชั้น 11 อาคาร Learning Tower หลังหอสมุดกลาง มศว ประสานมิตร หรือกรอกข้อมูลออนไลน์ได้ที่ http://ic.swu.ac.th/academic_services/english-testing-service-swu-set/

คอร์ส SWU-SET (เรียนสดที่สถาบัน และ เรียนสดออนไลน์)


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 วี,โจ้
CECA0624 10 มิ.ย. - 4 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0624 15 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี

คอร์สเรียน SWU-SET Online

คอร์สเรียน  Online เนื้อหาทุกพาร์ทมีให้ครบถ้วนทั้งหมด สอนโดย ครูพี่เกด chulatutor อธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ใช่ปัญหา สำหรับใครที่มีข้อสงสัยจากเนื้อหาที่ดูอยู่สามารถทบทวนซ้ำได้ตลอดเพียงแค่ย้อนวิดีโอกลับไปเท่านั้น ถือว่าเป็นวิธีเรียนที่ได้รับความนิยมมาก ใครเวลาน้อย ไม่ค่อยสะดวกเข้าสถาบัน เลือกติว SWU SET Online คลิ๊กดูรายละเอียดคอร์สเรียนออนไลน์

คอร์สเรียนเตรียมสอบ SWU-SET ตัวต่อตัว

 

ติว ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿

หมายเหตุ :

คอร์ส ติวตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ เรียนตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

Scroll to Top