สมัครสอบ SPIP วิธีเตรียมตัวสอบ

SPIP คือ

SPIP คือ โรงเรียนสาธิตประสานมิตร หลักสูตรนานาชาติ ( SPIP หรือ Satit Prasarnmit International Programme ) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Year 7 – 12 ใช้ระบบการศึกษาของอังกฤษโดยเป็นไปตามมาตรฐานของ Cambridge International Centre สามารถทำการสอบ Cambridge IGCSE และ A level และการทดสอบ Cambridge Checkpoint Cambridge IGCSEs ได้ และได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยว่ามีความเทียบเท่ากับใบรับรองมัธยมศึกษาของหลักสูตรไทยได้ หรือเรียกง่ายๆว่า น้องๆที่เรียนในโรงเรียนนี้จะเรียนเป็นระบบของ IGCSE นั่นเองค่ะ

 

การสอบเข้า SPIP นั้น จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ การสอบข้อเขียน ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการอ่าน การฟัง การเขียน อีกทั้งยังรวมไปถึงการสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อีกด้วย และอีกส่วนจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับการสอบนี้ ทางโรงเรียนต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร การตอบคำถาม ทั้งนี้ในเรื่องของความคิด มุมมองและไหวพริบในการตอบก็มีผลต่อการพิจารณาด้วยเช่นกัน

SPIP จะมีการกำหนดค่าเทอมหรือค่าธรรมเนียมทางการศึกษาต่างๆ แบ่งออกเป็น Key Stage 3 (Year 7, 8, 9) Key Stage 4 (Year 10,11) Sixth Form (Year 12, 13) และ Bridging

Scroll to Top