fbpx
Course TOEIC

TOEIC คืออะไร สมัครสอบ ค่าสอบ ศูนย์สอบ TOEIC เตรียมตัวสอบ

TOEIC Test คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ยื่นเข้าสมัครงาน เช่น สายการบิน  ปรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ข้อสอบมี 2 พาร์ท คือ Listening and Reading คะแนนเต็ม 990 คะแนน  ใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมง ค่าสอบ 1,800 บาท โดยผลสอบจะออกในวันถัดไปหลังสอบเสร็จ

สำหรับ สอบ TOEIC Test สามารถสมัครได้ที่ Center for Professional Assessment (Thailand) ทั้งนี้ศูนย์สอบจะมี ตารางสอบ ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ มี 2 รอบสอบต่อวัน คือ รอบเช้า เวลา 09:00 น. และ รอบบ่าย เวลา 13:00 น.

การเตรียมตัวสอบ TOEIC Test สามารถใช้หนังสือ Tactics for TOEIC: Listening and Reading Test Book หรือ Barron’s ได้เพราะมีสรุป Grammar , Vocabulary , Practice test และ mock testใกล้เคียงกับข้อสอบจริง หรือหากสนใจคอร์สติว TOEIC ทางสถาบันมีคอร์ส 1.คอร์สติวสดรับรองผล 2.ติวออนไลน์ และ 3. เรียน TOEIC ตัวต่อตัว โดยนำข้อสอบ TOEIC Test รอบล่าสุดมาติว

TOEIC consists of 2 parts – Listening Part (45 minutes) and Reading Part (75 minutes). There are 200 questions in 2 hours and a full TOEIC score of 990.

The test center opens every Monday – Saturday (except Sunday and Public holidays). The morning session starts at 9.00 hr. and the afternoon session starts at 13.00 hr. Those who are interested can register the TOEIC exam at Center for Professional Assessment Thailand (CPA Thailand).

Every test takers must register the test at the Test Center. Please arrive at the Test Center before the test time at least 1 hour. There are 2 major Test centers in Thailand which are

1. CPA Thailand, Bangkok BB Building (Bangkok Business Building) 19th floor Room 1907 Asoke Montri Road (Soi Sukhumwit 21) Bangkok 10110 

2. CPA Thailand, Chiangmai 3rd floor Nawarat Building 4/6 Kaewnawarat road Soi 3 Chiangmai 50000 

All About TOEIC Test
TOEIC คืออะไร

What is TOEIC Test ? TOEIC คือ ?

Test of English for International Communication หรือ TOEIC คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษ (Test of English Language) สำหรับคนทำงาน ( working proficiency ) หน่วยงานที่ดูแลการสอบ TOEIC Tests คือ Educational Testing Service หรือที่เรียกว่า Service ETS เป็นผู้ออกข้อสอบเพื่อใช้วัด ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (english language proficiency) โดยข้อสอบจะมี 2 แบบ คือ

1.TOEIC Listening and Reading ซึ่งเป็นที่นิยม

2. แบบทดสอบภาษาอังกฤษทักษะ speaking and writing tests

TOEIC คือ

ทำไมต้องสอบ TOEIC ?

สอบ TOEIC คือ แบบทดสอบสำหรับวัดระดับความรู้หรือทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ คะแนน TOEIC ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญในการยื่นเข้าสมัครงาน ทั้งเอกชน และ รัฐบาล โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติ ที่จะได้กำหนดเกณ์คะแนนขั้นต่ำในการสมัครงานไว้

TOEIC สอบอะไรบ้าง ?

การสอบ TOEIC คือ ข้อสอบมี 2 ส่วนคือ การฟัง Listening Test (45 นาที) และ การอ่าน Reading Test (75 นาที) โดย ข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 200 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 990 คะแนน (TOEIC Score 990)

การสอบ TOEIC มีกี่รูปแบบ ?

รูปแบบการสอบ TOEIC Test of English มี 2 รูปแบบ คือ

1. TOEIC Listening & Reading (การฟังและการอ่าน) คะแนนเต็ม 990 คะแนนแบ่งเป็น Part ละ 495 คะแนน ซึ่งคนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการสอบแบบนี้

2. TOEIC Speaking and Writing (การพูดและการเขียน) การสอบพูดและเขียนภาษาอังกฤษของ TOEIC คะแนนเต็ม 400 คะแนน แบ่งเป็น Part ละ 200 คะแนน

Click ดูรายละเอียดข้อสอบ TOEIC Speaking and Writing Test ตอนที่ 1

Click ดูรายละเอียดข้อสอบ TOEIC Speaking and Writing Test ตอนที่ 2

ข้อสอบ TOEIC สอบอะไรบ้าง ( Overview ) ?

TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง และ การอ่าน (TOEIC Listening and Reading Test)

สอบ TOEIC Listening Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 45 นาที (45 minutes)

Part 1 photographs 6 ข้อ

Part 2 Question Response 25 ข้อ

Part 3 Short Conversations 39 ข้อ

Part 4 Short Talks 30 ข้อ

สอบ TOEIC Reading Comprehension มี 100 ข้อ (100 questions) / 495 คะแนน / 75 นาที (75 minutes)

Part 5 Incomplete Sentences 30 ข้อ

Part 6 Text Completion 16 ข้อ

Part 7 Reading Comprehension 54 ข้อ

สรุป ข้อควรรู้เกี่ยวกับการ สอบโทอิค

จำนวนข้อสอบ โทอิค มี 200 ข้อ (section ละ 100 ข้อ)

รูปแบบการสอบ โทอิค เป็นแบบ Multiple Choices

เวลาในการสอบ โทอิค 2 ชม. ( Listening Section 45 นาที / Reading Section 75 นาที)

คะแนน 10-990

ค่าสอบ TOEIC ราคา เท่าไร ?

ค่าสอบ TOEIC 1,800 บาท

คะแนน TOEIC เต็มเท่าไหร่ ?

คะแนน TOEIC ใช้สำหรับยื่นเข้าสมัครงาน เช่น การโรงแรม การท่องเที่ยว ธุรกิจการบิน การขนส่ง สถาบันการเงิน โรงพยาบาล ปิโตรเคมี รวมทั้งบริษัทข้ามชาติอื่นๆ และ คะแนน TOEIC ยังใช้ในการปรับเงินเดือน เลื่อนตำแหน่ง อีกด้วย

ผลสอบ โทอิค จะไม่มีตกหรือผ่าน ทั้งนี้ผลคะแนนจะเริ่มจาก 10 คะแนน ถึง 990 คะแนน

คะแนนการฟัง Listening 5-495 คะแนน

คะแนนการอ่าน Reading 5- 495 คะแนน

ผลสอบ TOEIC มีอายุกี่ปี

ผลสอบ มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ควรได้คะแนน TOEIC เท่าไร

คะแนน 450 ขึ้นไป ใช้สำหรับสายงานราชการในบางที่ (เช่น สอบราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ)

คะแนน 550 ขึ้นไป ใช้สำหรับยื่นสมัครงานบริษัทของไทยเป็นส่วนใหญ่

คะแนน 800 ขึ้นไป ใช้สำหรับยื่นสมัครงานบริษัทต่างชาติ

สอบโทอิค อย่างไรให้ได้ 990 คะแนน

สำหรับคนที่อยากได้ 990 คะแนนเต็ม พาร์ทการฟัง สามารถผิดได้ 7 ข้อ และ พาร์ทการอ่าน สามารถผิดได้ 3 ข้อ

คะแนน TOEIC ยื่นมหาลัยไหนได้บ้าง?

คณะ/มหาวิทยาลัยคะแนน
คณะศิลปะศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์560+
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ520+
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง510+
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยบูรพา420+
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง420+

 

TOEIC Test Online

TOEIC Online Test ฟรี สำหรับเตรียมสอบ พร้อมเฉลย และ หนังสือเตรียมสอบ ไฟล์ PDF โดยทางจุฬาติวเตอร์ได้แยกเป็นหมวดหมู่ เช่น ประเภทข้อสอบ , แนวข้อสอบแต่ละพาร์ท , คำศัพท์ เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนเตรียมสอบ Click Test Online

วิธีเตรียมสอบ TOEIC Listening Test แบบเร่งด่วน

การเตรียมสอบโทอิค ใช้เวลา 1 เดือนขี้นไป วันละ 2 ชั่วโมง โดยพยายามฝึกฟังวันละ 1 ชม และ ฝึกทำข้อสอบเก่า Reading 1ชั่วโมง

ข้อสอบพาร์ท การฟัง Listening Test จะให้เวลาทำข้อสอบ 45 นาที (45 minutes) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

TOEIC Part 1 photographs

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 1 Photographs (6 ข้อ)

Photographs มีจำนวน 10 ข้อ ข้อสอบส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ต้องการให้ผู้เข้าสอบเลือกประโยคที่สอดคล้องหรืออธิบายรูปภาพนั้นได้ชัดเจนมากที่สุด

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Test Part 1 Photographs

ข้อสอบพาร์ทนี้ควรทำให้ได้คะแนนเต็ม เพราะเป็นพาร์ทที่ง่ายที่สุดของ โดยข้อสอบจะให้มาแต่เพียงรูปภาพ และผู้สอบต้องฟังคำถามภาษอังกฤษจากเทปแล้วจึงตอบลงในกระดาษคำตอบ

เทคนิค ให้ดูที่ภาพเท่านั้น ดูเพียงรายละเอียดที่อยู่ในภาพ ห้ามคิดประเด็นอื่นที่นอกจากในภาพที่ข้อสอบให้มา

ข้อสอบ Photographs มักถามพวก ในภาพมีอะไร? ใครทำอะไร? ที่ไหน?

Click ดูรายละเอียด ข้อ สอบ TOEIC Listening Part 1 photographs

TOEIC Part 2 Question Response

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 2 Question-Response (25 ข้อ)

Question Response มีจำนวน 30 ข้อ เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ต้องมีสมาธิสูงขึ้นมาอีกระดับ เพราะในพาร์ทนี้จะไม่มีภาพ ไม่มีตัวเลือก ไม่มีโจทย์คำถามมาเป็นตัวอักษรให้เราเห็นอยู่บนข้อสอบ แต่ทุกอย่างเราต้องฟังจากเสียงเทปล้วน ๆ ค่ะ

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Test Part 2 Question-Response

ข้อสอบพาร์ทนี้ควรทำคะแนน ให้ได้เกือบเต็ม รูปแบบข้อสอบคือ ผู้สอบจะได้ฟังโจทย์พูด และจะได้ยินคำถามว่าคู่สนทนาควรตอบโต้อย่างไร หรือจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากบทสนทนานี้

เทคนิค พยายามโฟกัส ฟัง Keyword คำถามที่ขึ้นต้นด้วย Wh-Question

ข้อสอบ Question-Response มักจะถามพวก Wh Question ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไหร่ กับใคร เป็นหลักๆ

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Listening Part 2 Question Response

TOEIC Part 3 Short Conversations

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 3 Short Conversations (39 ข้อ)

Short Conversations ข้อสอบมี 39 ข้อ แต่ละบทความจะมี 3 คำถาม เป็นการฟังบทสนทนาและบ้างข้อจะมีภาพประกอบมาให้

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Test Part 3 Short Conversations

ข้อสอบพาร์ทนี้จะเริ่มยากขึ้นมาเมื่อเทียบกับพาร์ทก่อนหน้านี้ Photographs / Question-Response โดยรูปแบบข้อสอบจะเป็นบทสนทนาระหว่างคน 2-3 คนคุยกัน แล้วให้ผู้สอบเลือกตอบ

เทคนิค ถ้าหากมีเวลาก่อนเทปเริ่มพูด พยายามอ่านโจทย์ล่วงหน้าก่อนข้อถัดไป และขณะฟังบทสนทนาคนคุยกัน พยายามหา main idea ให้ได้ จับ Keyword ของบทสนทนาให้ได้ เพราะหากฟังไม่ทันจริงๆ จะสามารถเดาทิศทางเรื่องจาก Keyword ประกอบกับตัวเลือกในคำตอบได้

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Listening Part 3 Short Conversations

TOEIC Part 4 Short Talks

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 4 Short Talks (30 ข้อ)

ข้อสอบ Short Talks 30 ข้อ บทสนทนาสั้นๆ 10 บท แต่ละบทมี 3 คำถาม

Click ดูคลิปติว TOEIC Listening Comprehension ฟรี

Click ดูคลิป ติว TOEIC คำศัพท์ ฟรี

เทคนิคทำข้อสอบ Part 4 Short Talks

เทคนิค ควรอ่านคำถามก่อนคร่าวๆ และ ขณะฟังประกาศต้องพยายามหา main idea และ Keyword ให้ได้

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Listening Part 4 Short Talks

วิธีเตรียมตัวสอบ TOEIC Reading Comprehension แบบเร่งด่วน

ข้อสอบ Reading Test จะให้เวลาทำข้อสอบ 75 นาที (75 minutes) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย

TOEIC Part 5 Incomplete Sentences

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 5 Incomplete Sentences (30 ข้อ)

Incomplete Sentences ข้อสอบมีจำนวน 40 ข้อ ในส่วนนี้ข้อสอบจะมีประโยคมาให้โดยจะมีการเว้นช่องว่างไว้ด้วย เพื่อให้เราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักไวยกรณ์ เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่วัดทักษะความรู้ TOEIC Grammar ล้วนๆ ใครมีจุดอ่อนด้านนี้อย่าลืมฟิตกันมาเยอะๆนะคะ

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Part 5 Incomplete Sentences

ข้อสอบจะเป็นรูปแบบเติมคำในช่องว่าง โดยข้อสอบจะวัด 2 ทักษะหลัก คือ Vocabulary ( คำศัพท์ ) , Grammar (ไวยากรณ์)

เทคนิค ข้อสอบ ส่วนนี้ Grammar มักจะออกเรื่อง Part of speech / คำเชื่อมต่างๆ / Prefixes-Suffixes / Quantifiers ผู้สอบต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า ช่องว่างที่โจทย์เว้นไว้ให้เติม ต้องการคำประเภทอะไรไปเติมเพื่อให้ถูกต้องตามหลัก Grammar

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Reading Part 5 Incomplete Sentences

TOEIC Part 6 Text Incompletion

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 6 Text Incompletion (16 ข้อ)

Text Completion มีจำนวน 12 ข้อ เป็นการเติมคำในช่องว่าง ซึ่งโดยส่วนมากมาในรูปแบบของจดหมายทางธุรกิจ หรือบางครั้งอาจเป็นรูปแบบอื่น เช่น ประกาศ, โฆษณา, บทความทางธุรกิจ, จดหมายรับรอง ฯลฯ จะมีทั้งหมด 4 ฉบับ ฉบับละ 3 ข้อ แต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก ซึ่งจะวัดทั้งทักษะด้านไวยกรณ์ และคำศัพท์

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Part 6 Text Completion

รูปแบบข้อสอบพาร์ทนี้จะเป็นพวกอีเมล์ ใบประกาศ หรือ โบร์ชัวร์ มาให้อ่าน แต่จะเว้นช่องว่างให้ตอบ โดยพาร์ท Text Completion ถือว่าค่อนข้างง่ายที่สุดในข้อสอบ โทอิค Reading จึงควรเก็บคะแนนในส่วนนี้ให้ได้

เทคนิค ให้เลือกคำที่เหมาะสมที่สุดในการตอบ และต้องดูด้านหน้า-ด้านหลังของช่องว่างที่จะตอบด้วยว่า เหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้ควรอ่านเรื่องคร่าวๆ ทั้งหมดก่อน ที่จะเลือกคำไปเติมในช่องว่าง เพื่อเติมคำได้สอดคล้องกับเรื่องทั้งหมด ให้ร้อยเรียงกัน

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Reading Part 6 Text Completion

TOEIC Part 7 Reading Comprehension

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Part 7 Reading Comprehension (54 ข้อ)

ข้อสอบ TOEIC Part 7 เป็นพาร์ทที่ยากที่สุด ของข้อสอบ เพราะเป็นการอ่านบทความจำนวนมากในเวลาจำกัด แต่ก็ดีข้อดีคือ หากสามารถอ่านบทความแล้วหา Main Idea ได้ ก็เท่ากับได้คะแนนในข้อนั้นไปเลย

ข้อสอบ Reading Comprehension พาร์ทการอ่านนี้ จะประกอบไปด้วย Single Passage จำนวน 28 ข้อ และ Double Passages จำนวน 20 ข้อ เวลาที่ควรใช้คือ 45 นาที ซึ่งเฉลี่ยแล้วมีเวลาทำเพียงข้อละประมาณ 1 นาทีค่ะ

โดยข้อสอบพาร์ทการอ่านมักจะมาในรูปแบบของบทความ จดหมาย ป้ายประกาศ ข้อความต่างๆ อีเมล ตารางงานต่างๆ เป็นต้น และเป็นพาร์ทที่คนส่วนใหญ่มักทำไม่ค่อยทัน

Click ดูคลิป ติว TOEIC Reading ฟรี

เทคนิคทำข้อสอบ TOEIC Part 7. Reading Comprehension

พาร์ทนี้จะมีบทความตั้งแต่ 1-3 บทความมาให้อ่านประกอบกัน โดยเริ่มจาก 1 บทความก่อน ไปจนถึง 3 บทความ ซึ่งต้องใช้เวลาในการอ่านมากที่สุด

เทคนิค พยายามอ่านชื่อเรื่อง ชื่อคน ใครกล่าวถึงใคร พวกตัวเลขและวันที่ ราคา ต่างๆ ต้องพยายามสังเกต แล้วไปดูคำถามว่าคำถามเกี่ยวกับอะไร พาร์ท Reading Comprehension นี้ไม่ได้วัดไวยากรณ์ (Grammar) คำตอบจะ มีให้แล้วอยู่บทความที่โจทย์ให้มา เรียกได้ว่า หากหาข้อมูลพบก็ตอบถูกแน่นอน เพียงแต่บทความอาจจะค่อนข้างยาว

ลักษณะคำถาม Reading Comprehension จะถามไล่ลงมาตั้งแต่ต้นบทความจนถึงท้ายบทความ หากผู้สอบสามารถจำได้ว่าข้อมูลที่โจทย์ถามอยู่ช่วงใดขอบทความ จะทำให้หาคำตอบได้เร็วขึ้น เช่น หากบทความให้มาเกี่ยวกับตารางเวลาของคอร์สเรียน และโจทย์ถามว่า เวลาช่วงนี้เป็นเวลาเรียนของวิชาอะไร ผู้สอบควรพุ่งเป้าไปหาคำตอบบริเวณตาราง โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านส่วนอื่นของบทความ

พาร์ทนี้ ผู้สอบส่วนมากจะทำไม่ทัน ฉะนั้นควรบริหารเวลาทำข้อสอบ ส่วนนี้ให้ดี หากสามารถเร่งทำเวลาในพาร์ทก่อนหน้าได้ จะทำให้มีเวลาในพาร์ทนี้เยอะขึ้น และโอกาสในคะแนนก็มากขึ้น

Click ดูรายละเอียด สอบ TOEIC Part 7 Reading Comprehension

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC – Listening and Reading ต้องทำยังไง

 1. ประเมินและรู้ระดับภาษาของตัวเองก่อน
 2. ฝึกทำข้อสอบย้อนหลัง
 3. ฝึกการหาคำตอบที่เป็นไปได้มากที่สุด > คำตอบที่ถูกที่สุด
 4. ฝึกฟังคำศัพท์ที่ออกเสียงเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
 5. ท่องคำศัพท์
 6. ฝึกทำข้อสอบและจับเวลา ให้เสมือนกำลังสอบจริง
 7. เตรียมความพร้อมสำหรับเข้าห้องสอบ เช่น เสื้อกั้นหนาว เพราะห้องสอบหนาวมาก

TOEIC Test สมัครสอบ CPA Thailand จองสอบ ศูนย์สอบ Bangkok

TOEIC มีสอบทุกวัน ทุกวันจันทร์ – เสาร์ (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้า 09:00 และ รอบบ่าย 13:00 โดยผู้สนใจสามารถสอบได้ที่ Center for Professional Assessment Thailand (CPA Thailand)เป็น ศูนย์สอบ โทอิค ประจำประเทศไทย

ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องสมัครที่ศูนย์สอบ โดยผู้สมัครควรไปก่อนสอบ 1 ชั่วโมง ปัจจุบันมีศูนย์สอบหลักๆ 2 แห่งคือ

TOEIC Test สมัครสอบ CPA Thailand จองสอบ ศูนย์สอบ กรุงเทพ

อาคาร BB Building (Bangkok Business Building) ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์ (02) 260 7061, (02) 259-3990

วิธีการเดินทางไปยังศูนย์สอบ TOEIC BB Tower

BB Tower TOEIC อยู่ ซอยสุขุมวิท 21 สำหรับการเดินทางโดย BTS ให้ลงสถานทีอโศก (ทางออก 3) ส่วนสำหรับเดินทางโดย MRT ให้ลงสถานที เพชรบุรี (ทางออก 2) แล้วสำหรับคนที่เดินทางโดยใช้รถเมล์ สายที่ผ่าน มีดังนี้ สาย38,39,136,185 จะจอดป้ายรถเมล์ หน้าตึก BB Tower

TOEIC Test สมัครสอบ CPA Thailand จองสอบ ศูนย์สอบ เชียงใหม่

ชั้น 3 อาคารนวรัตน์ 4/6 ถนนแก้วนวรัตน์ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (53) 248-208, (53) 306-600 โทรสาร (53) 248-208

หลักฐานที่จะต้องนำไปแสดงในวันสอบ

บัตรประจำตัวประชาชน หรือ พาสปอร์ต หรือ ใบขับขี่ และ เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรับผลสอบ

บัตรประชาชนตัวจริง หรือ passport ตัวจริง และ ใบลงทะเบียนสอบ

ขั้นตอนการ จองสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบสามารถสำรองที่นั่งทางทางโทรศัพท์ :

ศูนย์สอบ สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990

ศูนย์สอบ สาขา เชียงใหม่ (53) 241 273, (053) 241 274, (053) 241 275

2. ผู้สมัครสอบ จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์)

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่

 • หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
 • วัน เดือน ปี เกิด
 • เบอร์โทรศัพท์
 • วันที่ต้องการสอบ
 • เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ 9.00 น. หรือ 13.00 น.

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนสอบโทอิค จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบ กรณียกเลิกหรือเลื่อนวันสอบ โดยไม่แจ้งทางศูนย์สอบจะถูกปรับเงิน 500 บาท ในการสมัครสอบครั้งถัดไป

. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบจะไม่มีอีเมล์ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น

การรับผลสอบ

กรณี สอบวันจันทร์ ถึง วันพฤหัสบดี สามารถรับผลสอบได้ในวันถัดไปเวลา 10.00 น.

กรณี สอบวันศุกร์ หรือ วันเสาร์ สามารถรับผลสอบได้ ในวันอังคาร เวลา 10.00 น.

กรณี ไม่สะดวกรับผลสอบที่ศูนย์สอบ สามารถให้ทางศูนย์สอบส่งผลสอบถึงที่บ้าน ผ่านทาง EMS ได้โดยมีค่าบริการ 30 บาท

การแต่งกายไปสอบโทอิค

สำหรับผู้สอบชายและหญิง ต้องแต่งกายสุภาพ สามารถใส่กางเกงยีนส์ขายาวได้ เดรสได้ รองเท้าปกติ แต่ห้ามใส่กระโปรงสั้น ห้ามใส่เสื้อไม่มีแขน (เสื้อแขนกุด) ห้ามใส่กางเกงขาสั้นเหนือเข่า ห้ามใส่รองเท้าแตะชนิดฟองน้ำ

สำหรับสิ่งที่ห้ามเข้าห้องสอบ

พวกของส่วนตัว เช่น กระเป๋าตังค์ต้องเอาฝากไว้ที่ผู้คุมสอบ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์มือถือ แท็บเลต คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลข นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ทั้งนี้ในห้องสอบจะนาฬิกาหน้าห้องสำหรับดูเวลา

เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR​

ติวสอบ TOEIC

ข้อควรรู้ ก่อนไปสอบ TOEIC

สอบ TOEIC ยากไหม ?

สำหรับการสอบ TOEIC ไม่ยาก เมื่อเทียบกับข้อสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เช่น IELTS TOEFL และ เรื่องที่ออก ข้อสอบ TOEIC ส่วนมากจะเป็น ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ค่าสอบ TOEIC เท่าไร ? 

ค่าสอบ TOEIC 1800 บาท

ห้องสอบ TOEIC มีนาฬิกาไหม ?

ในห้องสอบ TOEIC มีนาฬิกาเรือนเดียวที่หน้าห้องสอบ สำหรับนาฬิกาข้อมือทุกชนิด ห้ามใส่เข้าห้องสอบ จะเข็ม หรือดิจิตอลก็ห้าม

TOEIC มีสอบวันอาทิตย์ไหม ?

TOEIC ไม่มีสอบวันอาทิตย์ ศูนย์สอบเปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

TOEIC ไปก่อนกี่นาที ?

ควรไปถึงก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมงครึ่ง เผื่อเวลาลงทะเบียน และเข้าห้องน้ำก่อนสอบ

Scroll to Top