เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing
084-942-4261
เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing
By chulatutor   on 22/01/17

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing

Part การเขียนตอบ มักจะเป็น Part ที่หลายคนกังวลว่าจะต้องเขียนออกมาอย่างไร ตอบแบบไหนจึงจะถูกใจคนตรวจข้อสอบ IELTS จะเขียนทันหรือไม่ หรือต้องเขียนกี่ประเด็นจึงจะเพียงพอ ครบถ้วน เรามาดูเทคนิคเบื้องต้นของการเขียนตอบ Part นี้แบบง่ายๆ กันค่ะ

เราจะเริ่มจากโจทย์ที่ 1 ซึ่งเป็นโจทย์ที่ให้อธิบายข้อมูลจากแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพที่โจทย์ให้มา โดยจะให้เวลาทำ 20 นาที และเขียนตอบอย่างน้อย 150 คำ

เทคนิค : 

  1. มองแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพให้แตกฉานอย่างละเอียด วิเคราะห์เอาแก่นออกมาว่าสิง่ที่โจทย์ให้มาต้องการจะสื่ออะไร ข้อมูลเกี่ยวกับอะไร และเขียนตอบสื่อความจากแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ นั้นๆ
  2. สังเกตหน่วยของจำนวนข้อมูล ปริมาณต่างๆ ของตารางนั้น ว่าเป็นเรื่องของอะไร เช่น จำนวนคน จำนวนชั่วโมง จำนวนเงิน ร้อยละต่างๆ
  3. สังเกตข้อมูลสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นในการเขียนอธิบายแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพนั้นๆ เพราะทุกๆ เรียงความที่เขียน จำต้องมีประเด็นหลักเสมอ
  4. บางครั้งข้อมูลที่แผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพที่ให้มาก็ละเอียด สามารถนำมาเขียนอธิบายได้มากมาย แต่ก็บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่ได้อาจไม่มากพอที่จะทำให้เราเขียนอธิบายได้เยอะ ดังนั้น เราอาจต้องคิดเพิ่มเติม ใส่ข้อมูลที่สามารถอธิบายได้ต่อจากสิ่งที่โจทย์ให้มาด้วย เช่น กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของประชากรในเมืองๆ หนึ่ง เราอาจเขียนอธิบายเพิ่มขึ้นว่า จากกราฟ เราเห็นได้ว่า ประชากรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นๆ ทุกปี อย่างต่อเนื่อง….. ซึ่งจะทำให้การเขียนของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 

Graph Example
Graph Example

โครงเรื่อง :

  1. ลำดับความคิดว่าควรเขียนอะไรก่อน หลัง ทำให้เรื่องเป็นเหตุเป็นผลกัน ร้อยเรียงเรื่องราวให้ไปด้วยกันมากที่สุด
  2. ประโยคเริ่มต้นสำคัญที่สุด เป็นประโยคชี้นำถึงเรื่องทั้งหมด
  3. หลักการ 3 มหัศจรรย์ เพราะเรียงความที่ดีควรแบ่งเนื้อหาออกเป็น คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป โดยแบ่งประมาณ 1-3 ย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้ามีประโยคสนับสนุนข้อความที่เป็นใจความสำคัญของย่อหน้านั้นๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันและสัมพันธ์กัน
  4. ประโยคสรุป ให้สรุปได้ใจความของเรื่องที่เขียนมาทั้งหมด ไม่จำเป็นต้องยากและยาว ขอแบบสั้นๆ กระชับ ได้ใจความ ปิดจบสวยๆ

 

คำเชื่อมสำคัญที่ควรนำมาใช้ในการเขียนอธิบายแผนภูมิ กราฟ ตาราง หรือภาพ

แสดงความขัดแย้ง

however, but, although, on the contrary, whereas

แสดงความเป็นเหตุเป็นผล

because, since, due to, thanks to, for

แสดงตัวอย่าง

for example, for instance, such as, i.e., namely

แสดงลำดับเวลา

after, before, until, meanwhile, since

แสดงความคล้อยตาม
so, thus, hence, therefore, consequently, accordingly

 

อย่าลืมทบทวนทักษะการเขียนอธิบายแผนภูมิ กราฟ ตาราง และรูปภาพ ใน IELTS On The Go : 1 กันดีๆ นะคะ

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด IELTS ได้ที่ https://www.chulatutor.com/ielts/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน IELTS Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/ielts-online

 

เทคนิคการเขียนตอบ IELTS Writing

Part การเขียนตอบ มักจะเป็น Part ที่หลายคนกังวลว่าจะต้องเขียนออกมาอย่างไร ตอบแบบไหนจึงจะถูกใจคนตรวจข้อสอบ จะเขียนทันหรือไม่ หรือต้องเขียนกี่ประเด็นจึงจะเพียงพอ ครบถ้วน
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin