IELTS writing

ielts writing

IELTS writing คืออะไร

IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล และอีกส่วนจะเป็น IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม ในการสอบแต่ละรอบก็จะมี IELTS Writing Topics ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งในที่นี้เราจะเน้นไปที่การสอบ IELTS ประเภท Academic กันก่อน

 

การสอบ IELTS Writing มีอะไรบ้าง

  • ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 การเขียนรายงานข้อมูล ให้เวลาในการทำ 20 นาที และต้องเขียนตอบให้ได้อย่างน้อย 150 คำ โดยข้อมูลที่ข้อสอบจะนำมาให้เราเขียนนั้นมีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น IELTS Writing Line Graph หรือกราฟเส้น นอกจากนี้ยังมีกราฟแท่ง (Bar Chart), กราฟวงกลม (Pie Chart), ตาราง (Table), รูปภาพ (Diagram), แผนภาพ (Flowchart), ความแตกต่างระหว่างภาพ (Maps) และกราฟรวม (Mix Chart) ซึ่งข้อสอบที่ออกบ่อยที่สุดใน IELTS Writing Task 1 จะเป็น กราฟเส้น (Line Graph), กราฟรวม (Mix Chart) และความแตกต่างระหว่างภาพ (Maps)
  • ข้อสอบ IELTS Writing Task 2 การเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น ให้เวลาในการทำข้อสอบ 40 นาที และต้องเขียนตอบให้ได้อย่างน้อย 250 คำ โดยการเขียนในส่วนนี้จะเป็นการเขียนเชิง Academic ซึ่ง IELTS Writing Topics ที่ข้อสอบจะนำมาให้เราเขียนนั้น มักจะเป็นประเด็นระดับโลกในด้านต่าง ๆ เช่น ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ และอื่น ๆ

 

คะแนน Writing IELTS เต็มเท่าไหร่

Writing IELTS มีคะแนนเต็ม 9.0 โดยคะแนนเต็มดังกล่าวมีเกณฑ์การคิดคะแนน Writing มาจากหลาย ๆ องค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นการตอบให้ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ลำดับการเขียน การใช้คำศัพท์ที่หลากหลายแหละเหมาะสม รวมถึงความถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ซึ่งโดยปกติแล้วทุกพาร์ทในข้อสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็น Listening, Reading, Writing และ Speaking จะมีคะแนนเต็มพาร์ทละ 9.0 คะแนน โดยคะแนนของแต่ละพาร์ทจะถูกนำไปหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนน Overall รวมต่อไป ดังนั้น การรายงานผลคะแนนสอบจะมีทั้งคะแนนรายพาร์ทและคะแนนรวมว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

 

เทคนิควิธีเขียน Writing IELTS

เทคนิควิธีการเขียน Writing IELTS Task 1

จะขึ้นอยู่กับว่าเราได้ชุดข้อมูลแบบใดมา ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องเขียนบรรยายลักษณะของกราฟหรือชุดข้อมูลที่โจทย์ให้มา พยายามหาจุดแตกต่างและจุดที่คล้ายคลึงกันระหว่างข้อมูลให้พบ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน โดยหากเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่าง แนะนำให้ใช้คำเชื่อมที่แสดงความขัดแย้งกัน เช่น However, While, Whereas, By contrast, Moreover หรือหากเป็นการพูดถึงความคล้ายคลึงกันของข้อมูล แนะนำให้ใช้คำเชื่อมที่แสดงความสอดคล้องกัน เช่น Similarly ทั้งนี้ เราสามารถฝึกเขียน IELTS Writing นี้จากตัวอย่างงานเขียน IELTS ได้ ซึ่งเมื่อฝึกบ่อย ๆ เราจะสามารถมองภาพการเขียนของพาร์ทนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น

เทคนิควิธีการเขียน Writing IELTS Task 2

การเขียนในพาร์ทนี้ จะมีองค์ประกอบ ได้แก่ บทนำ 3-4 ประโยค เนื้อความจำนวน 2-3 paragraph โดยในแต่ละ paragraph จะประกอบไปด้วยประโยคใจความ การอธิบาย และตัวอย่าง สุดท้ายจะเป็นการสรุป จำนวน 2-3 ประโยค ซึ่งการเขียนเรียงความใน Writing IELTS Task 2 จะมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่

Agree & Disagree

การเขียนแสดงความคิดเห็นแบบ เห็นด้วยหรือไม่ เทคนิคคือ ควรเลือกเลยว่าจะเขียนแบบเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หาเหตุผลมาสนับสนุนพร้อมยกตัวอย่างประกอบ โดยรูปแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่ออกบ่อยมากที่สุด

Cause & Effect : Keyword

ในคำถามคือ Cause & Effect และคำว่า influent เทคนิค คือ ควรเขียนสาเหตุและผลกระทบพร้อมการอธิบายและยกตัวอย่างในแต่ละพารากราฟเลย

Problem & Solution

การเขียนแบบปัญหาและข้อแก้ไข เทคนิคคือ ในพารากราฟแรกควรเขียนถึงปัญหาทั้งหมดก่อน และในอีกหนึ่งพารากราฟก็ควรเขียนถึงทางการแก้ปัญหา สำหรับทางแก้ปัญหาในการตอบให้พยายามคิดกว้างๆ เช่น การให้ความร่วมมือของรัฐบาล และ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น

Descriptive essay

การตอบคำถามแบบบรรยาย ควรแบ่งจำนวนพารากราฟตามคำถามที่ได้มา (สังเกตุจากเครื่องหมายคำถาม) และควรใช้ Adj. ในการบรรยายให้เห็นภาพ

Discuss (Advantage vs. Disadvantage)

ควรตัดสินใจก่อนว่าจะเลือกยืนฝั่งข้อดี หรือข้อเสีย เลือกฝั่งไหนให้คิดฝั่งนั้นมากกว่า เช่น ถ้าเลือกจะชูข้อดี ให้คิดข้อดีสัก 3 ข้อ ข้อเสียสัก 2 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 พารากราฟ และเอาข้อเสีย (ฝั่งที่เราไม่ได้เลือก) ขึ้นเป็น Body พารากราฟแรกก่อนเสมอ

 

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2

ตัวอย่างข้อสอบ Writing IELTS Task 1 เช่น The bar chart shows the scores of teams A, B and C over four different seasons.  Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing Task 1
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Writing Task 1

ตัวอย่างข้อสอบ Writing IELTS Task 2 เช่น

ตัวอย่างข้อสอบ Writing IELTS Task 2
ตัวอย่างข้อสอบ Writing IELTS Task 2

ซึ่งหากใครอยากฝึกเขียน IELTS ไม่ว่าจะเป็น IELTS Writing Task 2 หรือ Task 1 ก็สามารถเข้าไปดูตัวอย่าง IELTS Writing หรือเข้าไปดูแนวข้อสอบ Writing พร้อมเฉลยได้ที่เว็บไซต์ของ ieltsbuddy หรือในเว็บไซต์ของจุฬาติวเตอร์ก็ได้เช่นเดียวกัน

 

ครู IELTS

เรียน IELTS Writing รับรองผล

คอร์สติว IELTS Writing รับรองผล เป็นการเรียนรวมกับพาร์ทอื่น ๆ ในคอร์ส IELTS รับรองผล ที่นอกจากจะได้ฝึกเขียน IELTS แล้ว ก็ยังได้เรียนพาร์ทต่าง ๆ ของการสอบ IELTS อย่างครบถ้วน สำหรับใครที่กำลังลังเลว่าจะเรียน Writing IELTS ที่ไหนดี บอกได้เลยวาสไม่ควรพลาดคอร์สเรียน IELTS รับรองผลที่จุฬาติวเตอร์ เพราะนอกจากจะมีเทคนิคการทำข้อสอบ Writing IELTS แล้ว ในคอร์สเรียนยังมีเทคนิคดี ๆ สำหรับการทำข้อสอบ IELTS ในพาร์ทอื่น ๆ ด้วย IELTS Writing Task 1 มีอะไรบ้าง Writing Task 2 ยากไหม เราต้องเขียนยังไงถึงจะได้คะแนนดี จะสามารถหาคำตอบได้ในคอร์ส IELTS รับรองผลที่จุฬาติวเตอร์

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB130822 13 ส.ค. - 11 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
3 ฟิวส์,เอมิ,vova
IB150822 15 ส.ค. - 15 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,เอมิ,vova

 

แนะนำคอร์สเรียน IELTS Online

( คอร์สสุดคุ้ม – เรียน Online Video – เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา – ทบทวนได้ไม่จำกัด )

นอกจากการเรียนแบบสด ๆ อีกรูปแบบของคอร์สเรียน IELTS ที่น่าสนใจก็คือ การเรียนแบบวิดีโอ เพื่อจะช่วยให้ทบทวนบทเรียนหรือยังมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถเข้าไปศึกษาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับตนเองได้ตลอดเวลา CHULATUTOR สถาบันติวเตอร์ชื่อดังใจกลางสยามจึงได้มีการเปิดคอร์สเรียน IELTS ออนไลน์แบบวิดีโอ เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้ทบทวนข้อสงสัยในจุดที่ยังไม่เข้าใจ เป็นอีกตัวช่วยดี ๆ ที่จะทำให้การสอบ IELTS เป็นเรื่องง่ายมากขึ้นกว่าเดิม สนใจ คอร์สเรียน IELTS Online คลิ๊กเลยที่ https://online.chulatutor.com/p/ielts-online/

 

เรียน ielts ตัวต่อตัว
เรียน ielts ตัวต่อตัว

เรียน IELTS ตัวต่อตัว

จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.
recommemded
30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :

  • คอร์ส เรียน IELTS ตัวต่อตัว มีห้องเรียนส่วนตัว / เรียนที่สถาบัน MBK / ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้ กรณีไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถ ติว IELTS ตัวต่อตัว ผ่านทางออนไลน์ได้

 

FAQ | IELTS

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน