fbpx

O-Level คืออะไร ? มีวิชาอะไรบ้าง ในประเทศไทยมีการสอบไหม

O-Level คือ ระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร จะใช้ข้อสอบ O Level เหมือนกัน

เรียน ติว O-Level ตัวต่อตัว

General Certificate of Education: Ordinary Level (GCE O Level) คือระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร

ในระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรในระดับมัธยมศึกษา (Secondary School) ตั้งแต่ Year 9 – Year 13  จะมีระบบการเรียนและการสอบระบบหนึ่งที่เรียกว่า General Certificate of Education (GCE) โดยเมื่อนักเรียนผ่านการเรียนช่วงประถมศึกษาจนเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาแล้วนั้น จะต้องผ่านการเรียนและการสอบในระบบ GCE นี้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยระบบ GCE แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ GCE O Level และ GCE A Level นั่นเองค่ะ โดยที่ GCE O Level จะเรียนและสอบในช่วง Year 10-11 และ GCE A Level จะเรียนและสอบในช่วง Year 12-13 ก่อนจะเข้าสู่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยค่ะ

ต่อมาระบบ GCE O Level ในสหราชอาณาจักรได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ GCSE แทน ส่วนนอกสหราชอาณาจักรที่ใช้ระบบเดียวกับ GCSE จะเรียก IGCSE ทั้งนี้ก็รวมถึงประเทศไทยด้วย แต่ก็ยังมีหลายๆประเทศ ที่ยังคงใช้ระบบ GCE O Level อยู่ เช่น สิงคโปร์ บังกลาเทศ บรูไน มาเลเซีย ปากีสถาน ฮ่องกง ฯลฯ ซึ่งความจริงแล้วไม่ว่าจะเป็น GCSE หรือ O Level ก็ถือว่าเป็นการศึกษาที่เทียบเท่ากัน อยู่ในระดับเดียวกัน และรูปแบบหลายๆอย่างก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่ค่ะ

 

GCE O Level มีวิชาอะไรบ้าง

GCE O Level นั้น มีมากกว่า 40 รายวิชาให้ได้เลือกศึกษากัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี กลุ่มวิชาเกี่ยวกับธุรกิจ ภาษา ซึ่งมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นที่มีการจัดสอบแค่บางประเทศ วรรณกรรม กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคม ศาสนา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การท่องเที่ยว หรือแม้แต่กลุ่มวิชาที่เกี่ยวศิลปะ สถาปัตยกรรม ดนตรี กีฬา การแสดง แฟชั่น และอีกมากมาย เรียกได้ว่าเป็นระบบการเรียนที่รองรับและตอบโจทย์กับนักเรียนได้อย่างรอบด้านจริงๆ ใครชอบแนวไหน สไตล์ไหน รับรองได้ว่ามีให้เรียนหมดค่ะ โดยผลสอบนั้นหากได้เกรด A B  C D E จะถือว่าสอบผ่าน ส่วนเกรด U ซึ่งย่อมากจาก Unclassified เป็นเกรดที่ถือว่ายังไม่ผ่านค่ะ

 

ในประเทศไทยเรา มีการเรียนและการสอบ GCE O Level หรือไม่

จริงๆแล้วในบ้านเราก็มีระบบการเรียนในลักษณะเดียวกับ GCE O Level อยู่เหมือนกันค่ะ แต่เราจะเรียกว่า IGCSE แทน ซึ่งก็วิวัฒนาการหรือถูกเปลี่ยนมาจาก GCE O Level ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติ หรือนักเรียน Home School ที่เรียนระบบนี้ และเช่นเดียวกัน ระบบการศึกษาในประเทศไทยเอง ณ ปัจจุบันก็ได้มีการยกระดับให้มีความยากขึ้นจากเดิมพอสมควรค่ะ โดยในอดีตที่ผ่านมาเมื่อนักเรียนสอบผ่านในระดับ IGCSE แล้วก็จะเทียบเท่ากับการจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะได้รับประกาศนียบัตรซึ่งสามารถใช้เป็นวุฒิการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้เลย แต่เมื่อปี 2016 ระบบการศึกษาในประเทศไทยเราได้ปรับเปลี่ยนไปให้นักเรียนที่สอบผ่านในระดับ IGCSE แล้ว มีการสอบในระดับ A-Level ต่อด้วยอีก 3 รายวิชาจึงจะสามารถเทียบเท่ากับการจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำไปสู่การเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปค่ะ

 

แต่อย่างไรก็ตามประเทศที่ยังคงใช้ระบบ GCE O Level อย่างเต็มรูปแบบนั้นมีหลากหลายประเทศ แต่ที่เรามักคุ้นเคยกันดีคือ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า The Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level ซึ่งจะต้องสอบข้อสอบนี้ในระดับมัธยมศึกษา หลังจากสอบผ่านแล้ว หากต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จะต้องเรียนในระดับ Junior College หรือ Pre University เป็นเวลาประมาณ 2 ปี เพื่อสอบ GCE A Level (Singapore-Cambridge General of Education Advanced Level) เมื่อสอบผ่านจึงสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจะคล้ายๆกับระบบ GCSE หรือ IGCSE ค่ะ

 

คำถามยอดฮิต O-Level

O-Level คืออะไร ?

O-Level คือ ระบบการศึกษาระบบหนึ่งที่มีการเรียนและสอบในช่วงประมาณ Year 10 – Year 11 ของโรงเรียนในสหราชอาณาจักร และโรงเรียนอื่นๆที่ใช้ระบบเดียวกันกับสหราชอาณาจักร ซึ่งในสิงคโปร์จะใช้คำว่า GCE ‘O’ Level

O-Level มีความสำคัญอย่างไร ?

หลักสูตร O-Level เมื่อผู้เรียนมีผลคะแนนสอบที่ดีมากสามารถยื่นสมัครเรียน Pre-University ได้ หรือที่สิงคโปร์เรียกว่า (Junior College) อีก 2 ปี เพื่อเตรียมสอบ A-level และนำผลสอบ A-level เข้าสมัครในมหาวิทยาลัยของสิงคโปร์ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ ได้เช่นกัน

O-Level สมัครสอบอย่างไร

ข้อสอบ O Level ได้รับการรับรองจาก Cambridge International Examinations (CIE) และ Singapore Ministry of Education จะมีการจัดสอบปีละ 2ครั้ง โดยการสอบสามารถแบ่งประเภทของผู้สมัครสอบได้ 2 ประเภท Private candidates , School Candidates

Scroll to Top