SAT คืออะไร สมัครสอบ SAT ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง และ ตารางสอบ

SAT เป็นข้อสอบระดับ High School หรือ International Student ต้องทำสอบสำหรับใช้ยื่นเข้ามหาลัย โดย ข้อสอบ จะมี 2 พาร์ท หลัก คือ Math และ English หรือ Verbal ( Reading & Writing) โดยแต่ละพาร์ท Score อยู่ที่ 800 คะแนน

sat คืออะไร

สอบ SAT คืออะไร ?

SAT ย่อมาจาก Scholastic Aptitude Test SAT คือ การทดสอบการใช้เหตุผล เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถานบันอุดมศึกษา หลักสูตรนานาชาติ ทั้งนี้ข้อสอบได้รับการพัฒนาโดย College Board ซึ่งองค์การองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร

ทำไมต้องสอบ SAT ?

การสอบ SAT คือ คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หลักสูตรอินเตอร์ ทั้งนี้บ้างมหาลัยได้กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ คือ เมื่อคะแนนสอบถึงเกณฑ์สามารถเข้าศึกษาต่อได้เลย แต่บ้างมหาลัย หรือบ้างคณะ ใช้วิธีคัดจากผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด

SAT สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบมี 2 พาร์ทคือ คณิตศาสตร์ (Math) และ อังกฤษ (Reading & Writing) คะแนนเต็มพาร์ทละ 800 คะแนน ทั้ง 2 พาร์ท คะเเนนเต็มรวมทั้งหมด 1600 คะแนน

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ของทาง College Board โดยปีหนึ่งจะมีตารางสอบอยู่ 4-5 ครั้ง สำหรับค่าสอบจะอยู่ราวๆประมาณ $100.50

ภาพรวม การสอบ SAT Overview

Scholastic Aptitude Test ข้อสอบประกอบไปด้วย 2 พาร์ท คือ

Evidence-Based Reading & Writing

Module 1 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที

Module 2 จำนวน 27 คำถาม เวลา 32 นาที

Mathematical Reasoning 

Module 1 จำนวน 22 คำถาม เวลา 35 นาที

Module 2 จำนวน 25 คำถาม เวลา 35 นาที

สอบ SAT Math ออกอะไรบ้าง ?

Math Test – Calculator เป็นข้อสอบคณิตศาสตร์ที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

เนื้อหาที่ออกสอบ SAT Math ประกอบไปด้วย 

Heart of Algebra ข้อสอบออกประมาณ 33%

Number system (ระบบจำนวน)

Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)

Slope of line (ความชันของเส้นตรง)

Linear equation (สมการเชิงเส้น)

Functions (ฟังก็ชัน)

Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis ข้อสอบออกประมาณ 29%

Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)

Percentage (ร้อยละ)

Statistics (สถิติ)

Probability (ความน่าจะเป็น)

Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math ข้อสอบออกประมาณ 28%

Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)

Polynomials (พหุนาม)

Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)

Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)

Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math ข้อสอบออกประมาณ 10%

Lines and Angles (เส้นและมุม)

Triangles (สามเหลี่ยม)

Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)

Circles (วงกลม)

Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)

สอบ SAT Reading ออกอะไรบ้าง ?

ข้อสอบในพาร์ทนี้ มี 52 ข้อ (52 Questions) เวลาในการทำสอบ 65 นาที (65 minutes) โดยข้อสอบจะให้ 5 เรื่อง 6 บทความ

ใน 1 บทความจะคำอยู่ประมาณ 500-700 คำ

เรื่องที่มักออกสอบประจำเช่น วรรณกรรมอเมริกา , วรรณกรรมโลก บทความทางประวัติศาสตร์และสังคม , บทความวิทยศาสตร์ สำหรับคำถามแต่ละบทความจะอยู่ที่ 10-11 ข้อ

สอบ SAT Writing ออกอะไรบ้าง ?

Writing and language (44 multiple choice questions / 35 minutes) ในพาร์ทนี้จะมีคำถาม 44 ข้อโดยแบ่งเป็น 4 passage มีเวลาในการให้ทำข้อสอบส่วนนี้ 35 นาที แต่ละบทความจะมีความยาวประมาณ 400-450 คำ บทความที่มักออกสอบคือ บทความเกี่ยวกับอาชีพ , บทความเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์ , บทความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ , บทความเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

สมัครสอบ SAT Registration อย่างไร ?

การสมัครสอบ จะต้องทำผ่าน register online เท่านั้น โดยขั้นตอนการสมัครสอบ นั้น ไม่ยากจนเกินความสามารถของทุกๆคนอย่างแน่นอนค่ะ โดยให้เริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ของ College Board กด Register now แล้วทำตามขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนู Create account สำหรับใช้งานเว็บ College Board Account หรือหากใครเคยมีข้อมูลอยู่แล้ว ให้ทำการ Sign in ได้เลย

2. สร้างแอคเคาน์ของเราเอง โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบขอ สร้าง Username และ Password ไว้ใช้สำหรับเข้าระบบ

3. ระบบจะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล เพศ และวัน เดือน ปี เกิด ให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นกด Confirm

4. กด Continue ในหน้าเว็บที่ขึ้นว่าเราได้สร้างแอคเคาน์สำเร็จแล้ว และกด Continue อีกครั้งในหน้าที่แสดงขั้นตอนการสมัครสอบแบบภาพรวมให้เราดู

5. กรอกข้อมูลส่วนตัวตามที่ระบบให้กรอก โดยทั่วไปจะเน้นไปที่ข้อมูลด้านการเรียนของตัวเราเอง รวมไปถึงข้อมูลการทำกิจกรรมที่เราสนใจ และข้อมูลการเรียนต่อที่เราวางแผนไว้

6. จากนั้นเลือก I agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขของทาง Scholastic Assessment Tests

7. เลือก test day และสนามสอบ จากนั้นทำการอัพโหลดรูปถ่าย

8. ตรวจสอบข้อมูลที่ระบบสรุปมาให้อีกครั้ง จากนั้นทำการชำระเงิน โดยชำระได้ทั้งการตัดบัตรเครดิตและ Paypal

9. หลังจากนั้นจะมี Admission Ticket ให้เรา Print เพื่อนำไปยื่นคู่กับพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนตัวจริงในวันสอบ เราจะ Print ไว้เลยหรือจะเข้าระบบมา Print ภายหลังอีกครั้งก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ

สนามสอบ SAT อยู่ที่ไหน ?

สนามสอบ SAT อยู่ที่โรงเรียนนานาชาติหรือในมหาวิทยาลัย โดยในปี 2023 มีศูนย์สอบดังนี้

ประมาณ 30 แห่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล

– 5 แห่งในเชียงใหม่

– 4 แห่งในภูเก็ต

– 3 แห่งในชลบุรี

– 2 แห่งในระยอง

– 1 แห่งในเชียงราย

น้องๆ สามารถดูรายชื่อศูนย์สอบที่เปิดสอบในแต่ละรอบได้ที่เว็บไซต์ College Board

ค่าสอบ SAT เท่าไร ?

ค่าสมัครจะอยู่ที่ $100.50 กรณี สมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่าย $29 สำหรับคนที่สมัครก่อน วันสอบ ไม่ถึง 1 เดือน

สำหรับการชำระเงินค่าสมัครจะชำระโดยบัตรเดรดิต หรือ PayPal แนะนำควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ค่าสมัครจะอยู่ที่ $100.50 กรณี สมัครล่าช้า จะมีค่าใช้จ่าย $29 สำหรับคนที่สมัครก่อน วันสอบ ไม่ถึง 1 เดือน

สำหรับการชำระเงินค่าสมัครจะชำระโดยบัตรเดรดิต หรือ PayPal แนะนำควรสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน

ตารางสอบ SAT 2023

การสอบ SAT Tests จะมีรอบสอบ 4 รอบ ต่อ ปี ได้แก่ ช่วงเดือนมีนาคม , เดือนพฤษภาคม , เดือนตุลาคม และ เดือนพฤศจิกายน โดยน้องสามารถอัพเดรทรอบสอบ SAT Tests ได้ที่ เว็บไซต์ของ College Board

ผลสอบ SAT Scores ออกเมื่อไร ?

ผลสอบ SAT จะออก 2-3 สัปดาห์ หลังจากที่น้องสอบเสร็จ โดยน้องสามารถดูผลสอบของตัวเองได้ที่ Website College Board สำหรับการจัด ส่ง คะแนน SAT จะมี 3 แบบด้วยกัน คือ

1. ส่งคะแนนสอบ score แบบฟรี – น้องสามารถให้ College Board จัดส่งคะแนน ให้กับทางคณะที่เลือกไว้ได้ โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน

2. ส่งคะแนนสอบ scores แบบ Standard – กรณีน้องที่ต้องส่งผลคะแนนมากกว่า 4 ชุด จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มชุดละ $12 โดยใช้ระยะเวลาส่ง 10 วัน

3. ส่งคะแนนสอบ scores แบบ Rush – เป็นการส่งแบบเร็ว จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่ม $31 จากการส่งแบบ Standard โดยใช้ระยะเวลาส่ง 2-4 วันทำการ ไม่นับวันหยุดและวันเสาร์-อาทิตย์

คะแนน SAT Scores สำหรับหลักสูตรนานาชาติ

คะแนน SAT มีอายุ 2 ปีนับจากวันที่สอบ โดยแต่มหาวิทยาลัยในแต่ละคณะ จะได้กำหนดเงื่อนไขเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในแต่พาร์ท ว่าน้องควรได้คะแนนขั้นต่ำเท่าไร น้องสามารถดูรายละเอียด เกณฑ์ใช้คะแนนได้ที่ตารางด้านล่าง

 

จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ
CU Scores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath ScoresSubject Test*(Math level II)
BBA1300   
EBA 450650 
ISE  620600
BSAC 500490600
AERO  620600
BCM980450  
ADME  620600
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
TUScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
BBA1200460600
BE 450650
LLE1200550 
BJM 400 
TEP 400620
SIIT 550600
BIR 400 
BAS 400 
BEC 400 
PBIC 400 
DBTM 400600
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC )
MUICScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
Science, Engineering, Creative Technology  600
Business Administration  600
Media & Communication  500
Travel and Sevice Business Entrepreneurship  500
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ
KU InterScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
คณะวิทยาศาสตร์ 350 
คณะวิศวกรรมศาสตร์1000 600
คณะเศรษฐศาสตร์ 529450
คณะมนุษยศาสตร์ 529 
คณะบริหารธุรกิจ 530 
มหาวิทยาศิลปากร หลักสูตรนานาชาติ
SUICScores OverallEvidence-Based Reading and Writing ScoresMath Scores
B.F.A 450 
B.B.A Luxury Brand Management 450 
B.B.A Hotel Management 450 
Digital SAT คืออะไร

Digital SAT

Digital SAT คือ การสอบที่เปลี่ยนจากการสอบแบบกระดาษมาเป็นการทำข้อสอบบนออนไลน์ ผ่านอุปกรณ์ เช่น Tablet , Notebook แทน และยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอบ, เวลาที่ใช้สอบ และ ที่สำคัญคือ ข้อสอบจะเป็นแบบ Adaptive Testing

Digital SAT มีกี่ข้อ

ข้อสอบมี 98 ข้อ 134 นาที

Math มี 44 ข้อ 70 นาที

Reading Writing มี 54 ข้อ 64 นาที

สำหรับคะแนนจะออก หลังจากสอบ 1 อาทิตย์

ดูรายละเอียด เพิ่มเติม https://www.chulatutor.com/blog/digital-sat/

เปรียบเทียบ Digital SAT VS SAT

รีวิว นักเรียน SAT

เรียน SAT ตัวต่อตัว

Scroll to Top