MSU EPT คืออะไร? วิธีสมัครสอบ MSU EPT

MSU EPT คืออะไร?

MSU-EPT คือ ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไป จัดขึ้นโดยศูนย์การแปล ฝึกอบรม และทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( MSU-EPT หรือ MAHASARAKHAM UNIVERSITY ENGLISH PROFICIENCY TEST ) โดยทั่วไปจะมีการจัดสอบปีละประมาณ 6 รอบ ส่วนมากจะอยู่ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งก็ใช้เวลาในการรอผลไม่นานมาก ประมาณ 3-4 วัน ก็จะทราบผลได้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยทางศูนย์สอบจะมีกำหนดแจ้งวันที่ประกาศผลไว้อย่างชัดเจน เรียกได้ว่า ไม่ต้องรอกันนานให้ตื่นเต้นหลายวัน

สำหรับผู้สนใจ สามารถสมัครสอบได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดใบสมัครสอบจากหน้าเว็บไซต์ จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย ส่งไปทางอีเมล ctltt.hosoc@msu.ac.th หรือจะสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์การแปล ฝึกอบรม และทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทร 043-754-371, 043-754-333 ต่อ 4826 ส่วนการชำระค่าสอบนั้น สามารถทำได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารและส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ E-mail: ctltt.hosoc@msu.ac.th

 

วิธีสมัครสอบ MSU EPT

สำหรับการสมัครสอบ MSU EPT นอกเหนือจากการสมัครสอบด้วยตัวเองที่ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ HS-407 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้ว เรายังสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครแล้วส่งไปทางอีเมลได้ด้วย โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/husoc/msu_ept.php จากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างเล็กน้อย เพื่อทำการดาวน์โหลดใบสมัคร

2. คลิกที่ “ดาวน์โหลด” จากนั้นจะมีเอกสารใบสมัครเป็นไฟล์ PDF ขึ้นให้ เราสามารถ Print เอกสารออกมากรอกข้อมูลได้เลย

3. กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา จากนั้นกรอกรอบสอบที่ต้องการสมัครสอบ

4. ชำระค่าสมัครสอบ  แล้วส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปยัง E-mail: ctltt.husoc@msu.ac.th โดยหากมีข้อมูลต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาใด ๆ ในการสมัครสอบ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์แปล ฝึกอบรม และทดสอบภาษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 080-021-6303

Scroll to Top