IC SINGLE LICENSE คืออะไร ?

Investment Consultant Single License (IC Single License) หรือหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ ได้แก่ ตราสารหนี้ ตราสารทุน และกองทุน เป็นใบอนุญาตของผู้ประกอบวิชาชีพผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) หรือที่เรารู้จักกันดีว่า Broker ซึ่งเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ติดต่อ ชักชวน ให้คำแนะนำ หรือวางแผนการลงทุนให้ผู้ลงทุน ซึ่งผู้แนะนำการลงทุน (IC) จะสามารถเลือกนำเสนอสินค้าในตลาดทุนได้เฉพาะตราสารบางประเภทที่ IC มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  เท่านั้น ในปัจจุบันโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรทดสอบผู้แนะนำการลงทุน(IC Single License) ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป โดยที่ประเภทผู้แนะนำการลงทุนตามโครงสร้างใหม่จะมีทั้งสิ้น 2 กลุ่ม 4 ประเภทย่อย ซึ่งแบ่งตามขอบเขตการให้คำแนะนำตามระดับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ตลาดทุน ได้แก่
(1) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป
(Investment Consultant Plain) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีความซับซ้อน คือ ตราสารทุน กองทุนรวม และตราสารหนี้ที่ไม่มีลักษณะซับซ้อน
(2) ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
(Investment Consultant Complex) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อย ได้แก่

– IC Complex 2 ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมและตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อน
             – IC Complex 3 ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
             – IC Complex 4 ที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในประเภทผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนได้ทั้งหมด ทั้งกองทุนรวมและตราสารหนี้ที่มีลักษณะซับซ้อน และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ การทดสอบ IC Single License มีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่ตั้งเป้าหมายในการเริ่มทำงานในสายการเงิน เนื่องจากการเป็นผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC นั้นจำเป็นจะต้องมีใบอนุญาต Single License ในการประกอบอาชีพตามกฎระเบียบของสำนักงาน กลต. โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เป็นนิสิต-นักศึกษาที่ยังไม่จบปริญญาตรีและไม่ได้จำกัดหลักสูตรอีกด้วย ดังนั้น IC Single License จึงถือเป็นใบเบิกทางสำคัญและเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการได้รับเลือกทำงานในแวดวงการเงินอีกด้วย

 

คะแนน IC SINGLE LICENSE เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

เมื่อสอบ IC Single License ผ่านในแต่ละประเภท ได้แก่ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) และ ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน (IC Complex) ในประเภทย่อยต่างๆ ผู้สมัครสอบจึงจะสามารถนำผลสอบผ่านไปขึ้นทะเบียนเป็น ผู้แนะนำการลงทุน กับ สำนักงาน กลต. เพื่อได้รับอนุญาตในการประกอบวิชาชีพนั้นได้เท่านั้น หากผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์หรือ Broker โดยไม่มีใบอนุญาต IC Single License นั้นจะถือเป็นการทำวิชาชีพโดยผิดกฎหมาย

 

ตารางสอบ IC SINGLE LICENSE ?

ตารางการสอบ IC Single Licenseที่ศูนย์สอบกรุงเทพฯ เปิดสอบทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เว้นวันหยุดราชการ โดยรอบสอบส่วนใหญ่ในแต่ละวันสอบจะมี 2 รอบด้วยกัน ได้แก่ รอบเช้า 09.30 – 12.00 และ รอบบ่าย 13.30 – 16.00 แต่ในบางวันก็จะมีการเปิดรอบสอบเพิ่มเติมอีก ผู้สนใจสมัครจึงควรศึกษาข้อมูลและตารางเปิดสอบได้ที่เว็ปไซต์ http://www.ati-asco.org/ ก่อนทำการสมัคร ส่วนตารางการสอบ IC Single Licenseที่ศูนย์สอบภูมิภาคจะเปิดสอบไม่เหมือนกัน โดยสามารถดูตารางสอบได้เว็ปไซต์ http://www.ati-asco.org/ ได้เช่นกัน

 

สมัครสอบ IC SINGLE LICENSE ?

ผู้สมัครสอบต้องจองที่นั่งสอบผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ในแต่ละรอบสอบอย่างน้อย 5 วันก่อนวันสอบ (รวมวันหยุด) โดยใช้เลขที่บัตรประชาชนเป็น usernameและตั้ง passwordในการเข้าระบบ หลังจากจองที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสอบภายใน 3 วันนับจากวันที่จองรอบสอบ โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบผ่านทั้งช่องทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ตู้ ATMระบบ Internet Banking หรือทาง Mobile Banking ของธนาคารกสิกรไทย และผ่านช่องทาง AIS mPay

 

ศูนย์สอบ IC SINGLE LICENSE ?

ศูนย์สอบ IC Single Licenseแบ่งเป็นศูนย์สอบกรุงเทพฯ โดยจัดสอบที่ศูนย์สอบ ATI Digital Testing Center อาคารชุดเลครัชดาออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 2 ชั้น 2 โดยมีจำนวนที่นั่งสอบ 36 ที่นั่งต่อรอบสอบ และศูนย์สอบต่างจังหวัดทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ (1)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ (2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น (4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี (5) มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก (6) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี (8) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ (9) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

แนะนำหนังสือ เตรียมสอบ IC SINGLE LICENSE ? 

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ IC Single Licenseแนะนำให้ใช้หนังสือหลักสูตรทดสอบที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)จัดทำขึ้นเนื่องจากจะตรงกับแนวข้อสอบมากที่สุด โดยสามารถหาซื้อได้ร้านINVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสั่งซื้อผ่านร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา นอกจากนี้ ยังมีหนังสือทางการเงินที่เป็นที่นิยมสำหรับคนที่เตรียมสอบในหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น หนังสือOptions, Futures, and Other Derivatives ของ John C. Hull ที่เปรียบเหมือนตำราการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ใช้กันทั่วโลก

 

คอร์สเรียนรับรองผล IC SINGLE LICENSE ?

การสอบ IC Single License เป็นใบอนุญาตสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจอาชีพทางการเงิน โดยสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่เป็นนิสิต-นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี และไม่จำกัดสาขาที่เรียนมา ยิ่งทำให้การสอบ IC Single Licenseให้ผ่านได้ยิ่งเร็วก็จะยิ่งมีโอกาสในการเข้าทำงานในสายการเงินมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น คอร์สเรียนรับรองผลของ chulatutorที่จะปูพื้นฐานสำคัญตามเนื้อหาหลักสูตรทางการเงินที่ใช้ในการสอบIC Single Licenseในแต่ละประเภท จะช่วยให้การสอบ IC Single Licenseผ่านไปได้ฉลุยอย่างแน่นอน

 

Scroll to Top