JLPT หรือ Japanese-Language Proficiency Test คือ การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบโดย Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและประกอบการพิจารณาสำหรับการสมัครงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

 

JLPT มีจัดสอบอะไรบ้าง

ระดับ พาร์ทการสอบ คะแนนรวม
N1 – คำศัพท์ ไวยกรณ์ และการอ่าน 110 นาที
– การฟัง 60 นาที
0 – 180 คะแนน
(100 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน)
N2 – คำศัพท์ ไวยกรณ์ และการอ่าน 110 นาที
– การฟัง 60 นาที
0 – 180 คะแนน
(90 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน)
N3 – คำศัพท์ 30 นาที
– ไวยกรณ์และการอ่าน 70 นาที
– การฟัง 40 นาที
0 – 180 คะแนน
(95 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน)
N4 – คำศัพท์ 30 นาที
– ไวยกรณ์และการอ่าน 60 นาที
– การฟัง 35 นาที
0 – 180 คะแนน
(90 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน)
N5 – คำศัพท์ 25 นาที
– ไวยกรณ์และการอ่าน 50 นาที
– การฟัง 30 นาที
0 – 180 คะแนน
(80 คะแนนขึ้นไป = ผ่าน)

 

ในการสอบแต่ละส่วนจะมีขอบเขตของการสอบ ดังนี้

  1. พาร์ทคำศัพท์ ประกอบไปด้วย การอ่านคันจิ การสะกด การสร้างคำ/รูปแบบคำ การใช้คำตามบริบท ความหมายของคำ
  2. พาร์ทไวยกรณ์ ประกอบไปด้วย คำถามที่ให้เลือกรูปแบบไวยกรณ์ที่ถูกต้อง คำถามเกี่ยวกับเรื่ององค์ประกอบของประโยค และการทดสอบความรู้ทางด้านไวยกรณ์ที่ดูไวยกรณ์จากข้อความที่ให้มา
  3. พาร์ทการอ่าน ประกอบไปด้วย การอ่านทำความเข้าใจด้วยบทความสั้น บทความที่ยาวปานกลาง และบทความยาว มีคำถามที่เน้นการบูรณาการ การอ่านบทความยาวที่เน้นเรื่องเฉพาะด้านมากขึ้น
  4. พาร์ทการฟัง ประกอบไปด้วย คำถามที่วัดความเข้าใจในด้านต่างๆ ได้แก่ การฟังขั้นพื้นฐาน คำถามที่เน้นให้ฟังแล้วจับประเด็นสำคัญ การแสดงออก คำถามที่จะดูความสามารถตอบในการตอบสนอง ว่ามีความรวดเร็วมากเพียงใด และสามารถบูรณาการในสิ่งที่เรารับรู้และเข้าใจจากการฟังได้

ข้อสอบ JLPT ในแต่ละระดับอาจจะมีลักษณะคำถามที่ไม่เหมือนกัน แต่จะอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

 

JLPT มีจัดสอบเมื่อไหร่บ้าง และสามารถสมัครสอบได้ในช่องทางใด

การ JLPT มีการจัดสอบปีละ 2 ครั้ง โดยรอบแรกจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่วนรอบที่สองจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนธันวาคม ซึ่งการสอบ JLPT จะมีศูนย์สอบทั้งในประเทศเกาหลีและประเทศอื่นๆอีกไม่น้อยกว่า 70 ประเทศ รวมจำนวนศูนย์สอบทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 130 ศูนย์สอบ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบศูนย์สอบใกล้บ้านได้ที่ https://www.jlpt.jp/e/application/overseas_list.html

 

การสมัครสอบ JLPT สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

เริ่มต้นจากการค้นหาศูนย์สอบที่เราสะดวก หากได้ศูนย์สอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์มการสมัคร โดยแนะนำว่าให้อ่านข้อมูลจากคู่มือทดสอบอย่างระมัดระวัง พยายามทำตามคำแนะนำของระบบและทำการชำระค่าลงทะเบียนสอบ ทั้งนี้ กำหนดการเกี่ยวกับระยะเวลาการสมัครแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง แต่ละประเทศ ดังนั้น เราสามารถติดตามข้อมูลส่วนนี้จากเว็บไซต์ของศูนย์สอบในประเทศของเราได้ จากนั้นเราจะได้รับบัตรทดสอบจากระบบสมัครสอบ และรอไปวันสอบที่เราได้สมัครไว้ หลังจากสอบเสร็จแล้วก็อย่างเพิ่งทิ้งบัตรเข้าสอบไปนะคะ เพราะเราสามารถเก็บไว้ใช้สำหรับดูผลคะแนนออนไลน์ได้นั่นเอง

 

ตัวอย่างคำถามของการสอบ JLPT

หากมีความสนใจจะสอบ JLPT สามารถเข้าไปลองศึกษาตัวอย่างคำถามได้ค่ะ โดยเว็บไซต์ของ https://www.jlpt.jp/e/samples/forlearners.html ได้ยกตัวอย่างโจทย์คำถามของแต่ละระดับไว้ให้เราแล้วเรียบร้อย ซึ่งได้ออกแบบให้เป็นลักษณะของการลองทำแบบทดสอบดู เมื่อเลือกคำตอบแล้วหากผิดหรือถูกจะแสดงผลหลังจากเลือกเสร็จทันที พร้อมมีเฉลยและคำอธิบายให้หากเราตอบไม่ถูกต้อง

Scroll to Top