fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

SSAT คือ

SSAT คือ ข้อสอบแบบปรนัยมาตรฐานที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบอเมริกันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา SSAT ย่อมาจาก ย่อมาจาก Secondary School Admission Test

ใช้เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษา การคำนวณ และการอ่าน ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ แต่ SSAT เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษาต่อสมบูรณ์เท่านั้น การสมัครยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ อีก เช่น เกรดในโรงเรียน การสัมภาษณ์ หนังสือ Recommendations จากอาจารย์ นอกจากนี้  SSAT ยังใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SAT ที่จะมีขึ้นในระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายอีกด้วย

 

ใครที่ต้องใช้คะแนน SSAT

นักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 3-11

ลักษณะข้อสอบ SSAT

การสอบ SSAT แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับต้น ( Elementary Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 3-4 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 4-5  (ซึ่งไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับระดับกลางและระดับสูง)
  2. ระดับกลาง ( Middle Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 5 -7 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 6-8
  3. ระดับสูง (Upper Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 8-11 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 9 เป็นต้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี

 

โครงสร้างข้อสอบ

  1. Short Essay เป็นลักษณะข้อสอบข้อเขียน  โดยจะให้เขียนเรียงความสั้น
  2. Multiple Choice Aptitude Questions เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก
เนื้อหาจำนวนคำถามเวลา
Writing Sample (การเขียน)1 (unscored)25 นาที
พัก5 นาที
Quantitative 1 (Maths)2530 นาที
Reading (การอ่าน)4040 นาที
พัก10 นาที
Verbal (ภาษาอังกฤษ)6030 นาที
Quantitative 2 (Maths)2530 นาที
Experimental1615 นาที
รวม1673 ชั่วโมง 5 นาที

 

คะแนน SSAT

คะแนนของระดับกลางและระดับสูงจะแตกต่างกัน คะแนนจะแยกออกมาแต่ละส่วน

ระดับกลาง คะแนนต่ำสุดคือ 440  และคะแนนสูงสุดคือ 710

ระดับสูง คะแนนต่ำสุดคือ 500 และคะแนนสูงสุดคือ 800

การสมัครสอบ

นักเรียนสามารถสมัครสอบ Online ได้ที่ https://ssat.org/about-ssat/registration/fees-deadlines   โดยลงทะเบียน Account ของตัวเองตามขั้นตอนที่ระบุใน website ซึ่ง Account นี้จะไว้ใช้สำหรับการดูผลคะแนนของตัวเองด้วย (หากให้ส่งเป็น e-mail หรือเป็นจดหมายจะมีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถดูผลคะแนนได้หลังจากสอบไปแล้ว 2 สัปดาห์ หรือขอใบสมัครฟรีได้ที่ ขอใบสมัครฟรีได้ที่ โรงเรียนนานาชาติ Counseling Office 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     โทร.  0 2583 5401

 

การสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสอบแบบ International  247 US Dollars (ปิดรับสมัคร 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ)

หากสมัครช้า (ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 45 US Dollars และหากสมัครแบบด่วน    (ในช่วง 2 สัปดาห์จนถึงวันพุธก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 85 US Dollars วันสอบจะเป็นวันเสาร์ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม ไปจนถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป และ จะเริ่มสอบในเวลา 9.00 น.

 

สถานที่สอบในประเทศไทย

ISB International School
39/7 ซ.นิชาดาธานี ถนน สามัคคี
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.isb.ac.th

 

เรียน ติว SSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

เรียน SSAT ย่อมาจาก Secondary School Admission Test

SSAT เป็นข้อสอบแบบปรนัยมาตรฐานที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบอเมริกันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา
อ่านต่อ