fbpx

คอร์สเรียน SSAT | ครบทุกคำตอบ SSAT คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

SSAT

Your path to SAT is here with our course. We prepare you both quantitative and verbal.

SSAT

Our live and intensive course will prepare you more than ready to grab good SSAT scores.

SSAT

SSAT can be easy with our private course, we start from elementary lessons to exam techniques.

SSAT คือ

ข้อสอบแบบปรนัยมาตรฐานที่โรงเรียนนานาชาติเอกชนระบบอเมริกันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา SSAT ย่อมาจาก ย่อมาจาก Secondary School Admission Test

ใช้เพื่อวัดทักษะการใช้ภาษา การคำนวณ และการอ่าน ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ แต่ SSAT เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การสมัครเข้าศึกษาต่อสมบูรณ์เท่านั้น การสมัครยังต้องประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆ อีก เช่น เกรดในโรงเรียน การสัมภาษณ์ หนังสือ Recommendations จากอาจารย์ นอกจากนี้  SSAT ยังใช้ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ SAT ที่จะมีขึ้นในระดับมัธยมปลายปีสุดท้ายอีกด้วย

 

ใครที่ต้องใช้คะแนน SSAT

นักเรียนตั้งแต่ระดับเกรด 3-11

ลักษณะข้อสอบ SSAT

การสอบ SSAT แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

  1. ระดับต้น ( Elementary Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 3-4 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 4-5  (ซึ่งไม่เป็นที่นิยมมากเท่ากับระดับกลางและระดับสูง)
  2. ระดับกลาง ( Middle Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 5 -7 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 6-8
  3. ระดับสูง (Upper Level) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับเกรด 8-11 ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับเกรด 9 เป็นต้นไป จนถึงระดับปริญญาตรี

 

โครงสร้างข้อสอบ

  1. Short Essay เป็นลักษณะข้อสอบข้อเขียน  โดยจะให้เขียนเรียงความสั้น
  2. Multiple Choice Aptitude Questions เป็นข้อสอบแบบตัวเลือก
เนื้อหาจำนวนคำถามเวลา
Writing Sample (การเขียน)1 (unscored)25 นาที
พัก5 นาที
Quantitative 1 (Maths)2530 นาที
Reading (การอ่าน)4040 นาที
พัก10 นาที
Verbal (ภาษาอังกฤษ)6030 นาที
Quantitative 2 (Maths)2530 นาที
Experimental1615 นาที
รวม1673 ชั่วโมง 5 นาที

 

คะแนน SSAT

คะแนนของระดับกลางและระดับสูงจะแตกต่างกัน คะแนนจะแยกออกมาแต่ละส่วน

ระดับกลาง คะแนนต่ำสุดคือ 440  และคะแนนสูงสุดคือ 710

ระดับสูง คะแนนต่ำสุดคือ 500 และคะแนนสูงสุดคือ 800

การสมัครสอบ

นักเรียนสามารถสมัครสอบ Online ได้ที่ https://ssat.org/about-ssat/registration/fees-deadlines   โดยลงทะเบียน Account ของตัวเองตามขั้นตอนที่ระบุใน website ซึ่ง Account นี้จะไว้ใช้สำหรับการดูผลคะแนนของตัวเองด้วย (หากให้ส่งเป็น e-mail หรือเป็นจดหมายจะมีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถดูผลคะแนนได้หลังจากสอบไปแล้ว 2 สัปดาห์ หรือขอใบสมัครฟรีได้ที่ ขอใบสมัครฟรีได้ที่ โรงเรียนนานาชาติ Counseling Office 39/7 ซอยนิชดาธานี ถนนสามัคคี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120     โทร.  0 2583 5401

 

การสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายสำหรับการสมัครสอบแบบ International  247 US Dollars (ปิดรับสมัคร 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ)

หากสมัครช้า (ในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 45 US Dollars และหากสมัครแบบด่วน    (ในช่วง 2 สัปดาห์จนถึงวันพุธก่อนวันสอบ) ต้องจ่ายเพิ่มอีก 85 US Dollars วันสอบจะเป็นวันเสาร์ในช่วงตั้งแต่ 1 สิงหาคม ไปจนถึง 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป และ จะเริ่มสอบในเวลา 9.00 น.

 

สถานที่สอบในประเทศไทย

ISB International School
39/7 ซ.นิชาดาธานี ถนน สามัคคี
ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
www.isb.ac.th

 

เรียน ติว SSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags: SSAT อ่านต่อ