fbpx

คอร์สเรียน AP | ครบทุกคำตอบ AP คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

AP

Our AP course provides you all lessons, all in one with no limit! We also serve you tips and test guidelines.

AP

With our highlight on one by one course, complete both lessons and practices. We will brush up your brain and your score will be absolutely better.

AP

Prepare your AP test with our quality course, we keep every detail and make it easy to understand.

AP คือ

โครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

 

AP คืออะไร

AP หรือ Advance Placement เป็นโครงการเพื่อการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีทั้งคอร์สเรียนล่วงหน้าและการสอบวัดผล โครงการสอบ AP จัดโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT)

นักเรียนระดับมัธยมสามารถเรียนคอร์ส AP ขณะที่ยังอยู่ในโรงเรียนมัธยม ทำให้สามารถศึกษาเนื้อหาในมหาวิทยาลัย ในวิชาที่เราสนใจล่วงหน้า และยังสามารถใช้คะแนน AP เทียบหน่วยกิตใน มหาวิทยาลัยได้ด้วยหากมีคะแนน AP ในระดับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดไว้

นักเรียนสามารถลงเรียนคอร์ส AP ก่อนการสอบได้ ซึ่งเนื้อหาในคอร์สจะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ในการเรียนเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยในระหว่างที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม การเรียนคอร์ส AP จึงเป็นเหมือนการเลือกเรียนวิชาที่นักเรียนสนใจ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ การแก้ปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น เตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย การเรียนคอร์ส AP อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็เป็นเหมือนข้อได้เปรียบของการก้าวไปสู่ระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนที่ผ่านการเรียนคอร์ส AP มาแล้ว อาจไม่ต้องเข้าเรียนคอร์ส Introduction ในระดับมหาวิทยาลัย และยังได้เปรียบในการได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย เพราะถือว่าได้ผ่านการเตรียมความพร้อมทักษะการเรียนระดับมหาวิทยาลัยมาแล้ว

นอกจากนี้ คอร์ส AP ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นคว้าหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง อาชีพที่ตัวเองใฝ่ฝันในอนาคตได้อีกด้วย โดยนักเรียนสามารถเลือกคอร์สที่ตรงตามความสนใจของตนเอง เพราะคอร์ส AP มีให้เลือกถึง 38 คอร์ส แบ่งเป็นแต่ละด้าน ได้แก่

AP Capstone

Arts

English

History and Social & Science

Maths & Computer Science

Sciences

World Languages & Cultures

ใครที่สามารถเรียนและสอบ AP ได้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมที่สนใจจะเตรียมความพร้อม พร้อมที่จะไขว่คว้าหาความรู้ในทักษะ วิชาต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

 

ลักษณะข้อสอบ AP

ข้อสอบ AP ทุกวิชาประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

  1. ข้อสอบแบบตัวเลือก (Multiple choice)
  2. ข้อสอบแบบข้อเขียน (Free-response exam questions)

 

คะแนน AP

คะแนนจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยระดับ 5 คือ ดีที่สุด หรือ A+  (เกรด 3 ขึ้นไป คือ ผ่าน)

 

การสมัครสอบ

AP จะจัดสอบปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน พฤษภาคม ของทุกปี และคะแนนจะออกในช่วงเดือนกรกฎาคม

AP สามารถสอบได้เลย โดยไม่ต้องเรียนที่โรงเรียน คือ สามารถศึกษาด้วยตนเอง (Homeschooling) ได้

สำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติที่โรงเรียนมีคอร์ส AP อยู่แล้ว สามารถสมัครกับทางโรงเรียนได้เลย หรือหากเป็นนักเรียน Homeschooling ก็สามารถสมัครสอบที่โรงเรียนนานาชาติที่มีการสอบ AP ได้เช่นกัน

การสอบแต่ละวิชาใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่ 8.00 น.

 

ค่าสมัครสอบสำหรับนักเรียนนานาชาติ  123 US Dollars

 

ตารางสอบ

วันที่ 1-5 และ 8-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และผลคะแนนจะทราบในเดือนกรกฎาคม โดยสามารถตรวจดูคะแนนผ่าน www.apscore.org   โดยใช้ Account College Board  ที่สมัครผ่าน www.collegeboard .org/register ไว้ โดยผลคะแนนสามารถทราบได้ทางระบบออนไลน์เท่านั้น

 

สถานที่สอบในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอเมริกันในประเทศไทยที่มีการสอนคอร์ส AP และเปิดให้เป็นศูนย์สอบ

 

เรียน ติว AP ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags: ap อ่านต่อ