chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

buu-get

buu-get

BUU-GET คือ

BUU-GET ย่อมาจาก BURAPHA UNIVERSITY GRADUATE ENGLISH TEST ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อวัดความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ โดยเน้นเฉพาะทักษะ การอ่าน ความรู้ทางคำศัพท์และไวยากรณ์ ในทางวิชาการ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ การทำงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ โดยเน้นทักษะการอ่าน คำศัพท์ และไวยากรณ์ และเพื่อเป็นการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

 

เกณฑ์คะแนนการให้คะแนน BUU-GET คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจากความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ 50 คะแนน และคะแนนจากทักษะการอ่าน 50 คะแนน ข้อสอบมีจำนวน 70 ข้อ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และจัดสอบทุกๆ 2 เดือนค่ะ

เกณฑ์คะแนน และการเทียบเคียงกับ CEFR เพื่อให้ผู้เข้าสอบทราบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของตนเองและสามารถนำผลสอบไปต่อยอดพัฒนาตนเอง ผลสอบของแบบทดสอบ BUU-GET จึงระบุเป็น Band และ Score

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเข้ามาร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัยบูรพา หากยังมีความไม่มั่นใจ กังวลในส่วนของเนื้อหาซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานาน ไม่แม่นในคำศัพท์หรือไวยากรณ์ต่างๆ ในตัวเนื้อหาของ BUU-get นั้นจะแบ่งพาร์ทและโครงสร้างเดียวกับตัวข้อสอบของ TU-GET จึงทำให้สามารถเรียนร่วมกันได้ซึ่งทางสถาบันเรามีคอร์สที่จะช่วยคุณทำให้ได้คะแนน รวมไปจนถึงเทคนิคต่างๆที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้กับทั้งการเรียนและการทำงานค่ะ ด้วยตัวคอร์สเป็นคอร์สรับรองผลค่ะ สอนสดที่สถาบัน ปรับพื้นฐานแกรมม่า ฝึกทำข้อสอบตะลุยโจทย์เหมือนกับของจริงที่ทำให้คุณได้รู้แนวทางและการเตรียมตัวด้วยค่ะ มาสร้างโอกาสที่เพิ่มขึ้นให้กับคุณได้ด้วยตัวเองกับคอร์สนี้สิคะ

คอร์สไพรเวทเรียนตัวต่อตัว เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก มีความยืดหยุ่นสูงเลือกวัน-เวลาเองได้ สอนด้วยทีมติวเตอร์ที่ทางเราคัดเลือกมาอย่างดีโดยจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศด้วยค่ะ เนื่องจากการเรียนของเราเน้นคอนเซ็ป easy to be expert เรียนสบายเน้นความเข้าใจเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากพื้นฐานของผู้เรียนไปจนถึงทริคต่างๆที่สามารถนำไปใช้และประยุกต์ได้ค่ะ ซึ่งจะสามารถชี้จุดให้เราทราบได้เลยว่าไม่ถนัดตรงไหน และดึงด้านที่เราถนัดออกมาใช้มากขึ้นค่ะ หากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามกับติวเตอร์ได้ทุกเมื่อเลยค่ะ มาเพิ่มโอกาสให้เรามีทางเลือกที่มากขึ้นด้วยคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อคุณกันดีกว่าค่ะ

 

คอร์ส เรียน ติว BUU-GET รับรองผล

 

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0120 20 ม.ค. – 13 ก.พ. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง4
แพรว,เจม
CECB0120 25 ม.ค. – 16 ก.พ. ส-อา 10:00–16:00

จองที่นั่ง4
แพรว,เจม
CECA0220 24 ก.พ. – 19 มี.ค. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง6
เจม,แพรว
CECB0220 29 ก.พ. – 22 มี.ค. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง2
แพรว,เจม

 

แนวทางการสอนพิเศษ : 

-> สอนเน้นความเข้าใจปูพื้นฐานให้แน่นจนถึงขั้นประยุทธ์ใช้ในการทำข้อสอบ

-> สอนสด กลุ่มเล็ก ระดับมาตรฐานโดย คณะทีมอาจารย์พี่เปิ้ล

-> สอนจากบทที่ข้อสอบออกมากที่สุดไปยังบทที่ข้อสอบออกน้อยที่สุด

คอร์ส BUU-GET (รับรองผล) : อัตราค่าเรียน 12,500 บาท/ท่าน

 

อ่านต่อ