สอบ TOEFL MUIC คืออะไร ข้อสอบ TOEFL MUIC สอบอะไรบ้าง

TOEFL MUIC คือ

TOEFL MUIC คือ ข้อสอบที่วัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College; MUIC) ซึ่ง TOEFL MUIC นั้นถูกพัฒนามาจากข้อสอบ TOEFL ITP

 

ข้อสอบ TOEFL MUIC สอบอะไรบ้าง

ข้อสอบประกอบไปด้วย Listening Comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension แต่ TOEFL MUIC จะเพิ่มในส่วนของ Writing Essay เข้ามาด้วย

นอกจากนี้ยังมีข้อสอบส่วนอื่นๆอีก ที่ใช้ในการวัดความรู้ความสามารถผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ MUIC ได้แก่ ข้อสอบคณิตศาสตร์ (Mathematics) และข้อสอบวิชาเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาในด้าน Entertainment Media Production (EM) และ Communication Design (CD) ซึ่งทั้งหมดนี้เราเรียกรวมกันว่า “MUIC Entrance Exam”

 

ข้อสอบ TOEFL MUIC  แตกต่างจากการสอบ TOEFL iBT อย่างไร

ข้อสอบ TOEFL MUIC เป็นข้อสอบที่พัฒนาหรือมีต้นแบบมาจาก TOEFL ITP ที่ประกอบไปด้วย Listening Comprehension, Structure and Written Expression และ Reading Comprehension และเพิ่มส่วนที่เป็น Writing Essay  โดยข้อสอบประเภทนี้จะทำในกระดาษ ส่วน TOEFL iBT เป็นข้อสอบที่มีครบถ้วนทั้ง Listening Reading Writing และ Speaking และเป็นข้อสอบที่ผู้เข้าสอบต้องใช้ทักษะหลายทักษะผสมผสานกัน เช่น การสอบพาร์ท Writing จะต้องใช้ทั้ง Listening Reading และWriting หรือ การสอบพาร์ท Speakingจะต้องใช้ทั้ง Listening ก่อน จึงจะสามารถนำมาสู่การ Speakingได้ และเป็นการสอบในคอมพิวเตอร์ที่ทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ามีความซับซ้อนกว่า TOEFL MUIC พอสมควร

 

MUIC มีการจัดสอบบ่อยมากน้อยเพียงใด

การจัดสอบจะมีตามรอบของการรับสมัครซึ่งจะมีทั้งหมด 4 รอบต่อปีการศึกษา เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีการเรียนการสอนทั้งหมด 3 เทอม โดยแบ่งเป็นการจัดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน อย่างละ 1 รอบ เพื่อเริ่มเรียนเทอมแรกในเดือนกันยายน รอบต่อมาจะเป็นการสอบช่วงเดือนตุลาคมและเริ่มเรียนในเทอมที่สอง และรอบสุดท้ายคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยไปเริ่มเรียนในเทอมที่สามนั่นเองค่ะ

 

หากมีคะแนน IELTS อยู่แล้ว สามารถใช้ยื่นแทนการสอบตรงของ TOEFL MUIC ได้หรือไม่

สำหรับคนที่มีคะแนนสอบบางอย่างอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น TOEFL, IELTS หรือ SAT (Reading & Writing) ในระดับคะแนนที่ MUIC กำหนดจะสอบแค่เพียง Writing Essay และ Mathematics เท่านั้น

ส่วนน้องๆคนไหนที่ไม่มีคะแนนดังกล่าวหรือมีแต่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่ทาง MUIC กำหนดจะต้องสอบทั้ง TOEFL ITP, Writing Essay และ Mathematics และถ้าน้องๆคนไหนเลือกที่จะเรียนเกี่ยวกับ Entertainment Media Production (EM) และ Communication Design (CD)  ก็จะต้องสอบวิชาเฉพาะ เพิ่มไปด้วย

ข้อสอบดังกล่าว จะจำแนกผู้เข้าสอบออกเป็นกลุ่มต่างๆได้แก่

กลุ่มที่คะแนนผ่านถึงเกณฑ์ที่จะสามารถเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ได้ทันที

กลุ่มที่สองคือ กลุ่มที่ถูกพิจารณาให้เรียนเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มศักยภาพในศูนย์เตรียมความพร้อม (Preparation Center) ซึ่งจะมีทั้งโปรแกรมที่เน้นเฉพาะคณิตศาสตร์ ได้แก่ Mathematical Foundations Program และโปรแกรมที่เน้นทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ที่เรียกว่า Pro PC English and Mathematics Program ระหว่างโปรแกรมสองแบบนี้ การจะพิจารณาจัดให้อยู่ในโปรแกรมใดจะขึ้นอยู่กับคะแนนที่สอบได้ และแต่ละโปรแกรมจะมีระดับ (Level) อีกด้วย หากเป็น Mathematical Foundations Program จะมีทั้งหมด 2 ระดับ แต่หากเป็น Pro PC English and Mathematics Program จะมีทั้งหมด 4 ระดับ ซึ่งการจะอยู่ในระดับใดนั้นก็จะขึ้นอยู่กับคะแนนสอบเช่นกัน ซึ่งเมื่อถูกพิจารณาให้อยู่ในโปรแกรมใดและระดับใดแล้ว น้องๆจะต้องสอบให้ผ่านในแต่ละระดับจนถึงระดับสูงสุด เมื่อสอบผ่านในระดับสูงสุดแล้วก็จะมีสิทธิเข้าสู่ในระดับวิทยาลัยต่อไป

กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่สอบไม่ผ่านการสอบในครั้งนี้ ที่จะต้องรอรอบสอบใหม่เท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม น้องๆคนไหนที่ถูกพิจารณาให้เรียนเตรียมความพร้อมก่อน เราก็สามารถเลือกที่จะไม่เข้าเรียนของ Preparation Center ได้ แต่เปลี่ยนไปใช้วิธีการรอสอบรอบถัดไปให้ติดในระดับวิทยาลัย (college) แทนค่ะ

 

ค่าสอบเท่ากันหรือไม่

ค่าสอบจะคิดแตกต่างกันค่ะ โดยแบ่งเป็น 1,200 บาท สำหรับผู้ที่สอบแค่เพียง Writing Essay และ Mathematics และ 2,000 บาท สำหรับผู้ที่สอบทั้ง TOEFL ITP, Writing Essay และ Mathematics แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ค่าสอบดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ให้สังเกตว่า หากเราถูกทดสอบมากกว่าค่าสอบก็จะแพงกว่าค่ะ

 

สมัครสอบ TOEFL MUIC ได้ที่ไหน

สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College; MUIC)

 

หากสนใจจะสอบเข้า MUIC ควรจะเริ่มต้นเตรียมตัวอย่างไรดี

จากข้อมูลข้างต้นเราจะพบว่า การสอบเข้า MUIC จะเน้นภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์มาก เพราะฉะนั้นต้องรีบสำรวจตัวเองเลยค่ะว่าเรามีทักษะเหล่านี้มากน้อยเพียงใด คนส่วนใหญ่มักเก่งหนึ่งด้าน อ่อนหนึ่งด้าน เช่น บางคนเก่งภาษาอังกฤษ แต่คณิตศาสตร์ไม่ได้เลย และในทางตรงกันข้ามที่บางคนก็เก่งคณิตศาสตร์มากๆ แต่ภาษาอังกฤษยังต้องพัฒนาอีกเยอะ หรือบางคนอาจจะไม่ถนัดทั้งสองอย่างนี้เลยก็มี ต้องรีบสำรวจนะคะ เพราะหากเราเป็นหนึ่งในนี้เราจะเสียเปรียบคนที่เก่งทั้งสองด้านค่ะ หากลองสำรวจดูแล้ว และพบว่าตัวเรายังมีจุดอ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็น  คิดเลขช้า สูตรเลขไม่แม่น ประยุกต์ใช้ไม่ค่อยได้ พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี ไม่ถนัดไวยกรณ์ ยิ่งถ้าต้องลงมือเขียนเป็นเรียงความภาษาอังกฤษยิ่งไม่ได้ เขียนวกไปวนมา อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเรานาน ต้องรีบปฏิวัติตัวเองใหม่ให้เก่งขึ้น แม่นขึ้น และสมบูรณ์แบบขึ้น หากยังไม่รู้จะเริ่มยังไง สถาบันจุติวเตอร์เรามีคำตอบให้ค่ะ ไม่ว่าน้องๆจะมีการวางแผนสอบแบบใด เราก็มีคอร์สเรียนรองรับความต้องการอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเลือกสอบ IELTS เก็บไว้ก่อนแล้วไปสอบ Writing Essay และ Mathematics ของ MUIC ภายหลัง หรือจะไปสอบตรงของ MUIC ทั้งหมดก็ย่อมได้ สอนกันสดๆ ทั้งคอร์สกลุ่มเล็กๆและคอร์สเรียนตัวต่อตัวที่คุณก็สามารถออกแบบได้เอง มาพ้อมกับทีมติวเตอร์ที่มีทั้งความรู้ความสามารถที่พร้อมจะพาน้องๆไปคว้าฝันด้วยกัน โละการอ่านหนังสือแบบเดิมๆทิ้งไป แล้วเปลี่ยนมาสู่การเตรียมตัวแบบใหม่ ไม่ต้องกังวลว่าสิ่งเหล่านี้จะยากเกินไปไหม…..เพราะที่จุฬาติวเตอร์ เราทำเรื่องยาก ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้เสมอ!!

 

คอร์ส TOEFL MUIC รับรองผล อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้ รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 วี,โจ้
CECA0624 10 มิ.ย. - 4 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0624 15 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
อาจารย์ toefl

Scroll to Top