NIDA EPT คืออะไร ข้อสอบ NIDA EPT ออกอะไรบ้าง

NIDA EPT คืออะไร

NIDA EPT คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับจบการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ( NIDA EPT หรือ NIDA English Proficiency Test )

 

ข้อสอบ NIDA EPT ออกอะไรบ้าง?

NIDA EPT มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็มทั้งหมด 1,000 คะแนน ประกอบไปด้วย 3 Section ได้แก่

Modified Cloze ซึ่งเป็นส่วนที่ทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในเรื่องของคำศัพท์และ Grammar ต่างๆ โดยมักจะอยู่ในรูปแบบของการเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่าง สำหรับส่วนนี้จะมีคะแนนเต็มที่ 200 คะแนน

Error Identification สำหรับข้อสอบส่วนนี้ เป็นส่วนที่ต้องใช้ทักษะ Grammar อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยข้อสอบจะให้เราหาจุดที่ผิดหลัก Grammar ในประโยคต่างๆ ซึ่งจะมีความยากง่ายคละๆกันไป คะแนนเต็มของข้อสอบส่วนนี้จะอยู่ที่ 300 คะแนน

Reading Comprehension เป็นส่วนที่เน้นการอ่านบทความภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบนั้นต้องการให้ผู้เข้าสอบสามารถอ่านจับใจความสำคัญ รวมไปถึงสามารถเข้าใจเรื่องราวต่างๆ จนสามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องเหมาะสมได้ ข้อสอบส่วนนี้มีคะแนนเต็มสูงถึง 500 คะแนน เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่คะแนนเยอะมากที่สุดเลยทีเดียว

 

ค่าสอบ NIDA EPT

ค่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ 1,500 บาท

 

ตารางสอบ NIDA EPT

มีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง  และในแต่ละรอบสอบจะต้องมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้จึงจะสามารถเปิดสอบได้ จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวกันตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะรอบสอบที่วางแผนไว้อาจจะได้สอบ หรือต้องปรับเปลี่ยนรอบสอบเป็นรอบอื่นๆ แทนนั่นเองค่ะ โดยเราจะสามารถทราบได้ล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ค่ะว่า รอบสอบที่เราลงทะเบียนไว้นั้นเป็นอย่างไรบ้าง โดยที่ทางหน่วยงานจัดสอบจะมีระบบการแจ้งรวมไปถึงการจัดการต่างๆเตรียมไว้อยู่แล้วโดยไม่ต้องกังวลเลยค่ะ

Scroll to Top