IB คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ 2024 ติว IB ตัวต่อตัว

มาทำความรู้จัก หลักสูตร The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) หรือ ที่เรียกย่อว่า The International Baccalaureate คืออะไร , ข้อสอบมีกี่ระดับ , มีกี่วิชา และ มีกลุ่มวิชาอะไรให้เลือกบ้าง , ข้อสอบออกอะไรบ้าง , ตารางสอบ

IB คืออะไร

The International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) หรือ IB คือ หลักสูตรการศึกษาเทียบเท่าได้กับการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการยอมรับจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยอย่างแพร่หลาย ซึ่งในประเทศไทยเองก็มีโรงเรียนนานาชาติหลายๆแห่งที่ใช้หลักสูตรนี้

สอบ IB Programme แบ่งเป็น 3 ระดับ

– ระดับต้น (Primary Years Programme หรือ PYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ถึง 12ปี

– ระดับกลาง (Middle Years Programme หรือ MYP) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 11 ถึง 16 ปี

– ระดับประกาศนียบัตรนานาชาติ (Diploma Programme) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 16 ถึง 19 ปี

สอบ IB Diploma Programme มีวิชาอยู่ 6 กลุุ่ม 30 วิชา

หลักสูตร มีรายวิชาให้เลือกเรียนและสอบ 6 กลุ่มวิชา วิชาละ 7 คะแนน คะแนเต็มทั้งหมด 45 คะแนน โดยมาจากการสอบใน 6 กลุ่มวิชา รวมเป็น 42 คะแนน ส่วนอีก 3 คะแนนที่เหลือมาจากการทำกิจกรรมเพิ่มในหลักสูตร

1. Studies in language and literature (Language A)

2. Language acquisition (Language B) เช่น French, Spain, German

3. Individuals and Societies เช่น Philosophy, Economics, and Business and management

4. Sciences เช่น Physics, Chemistry, and Biology

5. Mathematics เช่น Mathematics (SL, HL), Further Mathematics

6. The Arts เช่น Visual arts, Film, Music, Dance, and Theatre

การสอบ IB Diploma มีกี่ระดับ?

– Standard Level (SL) ใช้เวลาเรียนเพียงแค่ 150 ชั่วโมง เรียนเนื้อหาพื้นฐาน

– Higher Level (HL) ต้องใช้เวลาเรียนประมาณ 240 ชม. เนื้อหาในบทเรียนจะลึก โดยบางวิชาสามารถโอนหน่วยกิตได้ตอนเข้ามหาวิทยาลัย

กิจกรรมใน โรงเรียน นานาชาติ หลักสูตร IB Diploma

หลักสูตรจะมีกิจกรรมนอกโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องใช้เวลาในการทำไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงในแต่ละกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้จะมีผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น แต่บอกได้เลยว่าถึงไม่มีคะแนนแต่สำคัญมาก เพราะการจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร นั้นจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 24 คะแนน พร้อมกับผ่านการประเมินในกิจกรรม Creativity, Action, Service (CAS) ด้วยนะค่ะ

IB สอบอะไรบ้าง

หมวดที่ 1 -5 เป็นหมวดบังคับ (Language A , Language B , Individuals and Societies , Sciences , Math) น้องๆ ต้องเลือกวิชาในหมวดอย่างน้อย 1 วิชา ส่วนวิชาหมวดที่6 น้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะสอบวิชาใด

และ ใน 6 วิชาที่น้องสอบ จะต้องมีอย่างน้อย 3 วิชาน้องต้องเลือกสอบระดับ Higher Level (HL) ส่วนที่เหลือสามารถสอบระดับ Standard Level (SL) ได้

และ อย่าลืมอีก 3 คะแนน ส่วนกิจกรรมในหลักสูตร

สรุป น้องต้องสอบวิชาบังคับ 5 วิชา โดยเลือกวิชาในกลุ่มอย่างอย่างละวิชา ส่วนวิชาที่ 6 เลือกตามความชอบ แล้วใน 3 วิชา ต้องสอบระดับ Higher Level พร้อมทั้งจะต้องทำกิจกรรมในหลักสูตรด้วย ถึงจะได้วุฒิ น้องๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บศูนย์สอบ https://www.ibo.org/

ใช้ IB diploma ยื่นเข้ามหาลัย

สำหรับการใช้คะแนนเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หากเป็นในต่างประเทศ เมื่อน้องๆจบหลักสูตรแล้วก็สามารถใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยนะคะ ซึ่งต้องทำคะแนนให้ได้ประมาณ 32 คะแนนขึ้นไป แต่หากได้คะแนนประมาณ 30-31 คะแนน ก็จะต้องเรียนปรับพื้นใน Foundation Programs ก่อนค่ะ

ส่วนในประเทศไทยบ้านเรา diploma นี้ถือว่าเป็นวุฒเทียบเท่าวุฒิ ม.ปลาย เช่นเดียวกับ วุฒิ GED ซึ่งน้องจะต้องสอบ SAT IELTS และวิชาอื่นๆ เพิ่มเติมสำหรับยื่นเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ประเทศไทย

ตารางสอบ

การสอบจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วโลกและมีเพียง 2 รอบต่อปีเท่านั้น โดยสอบช่วงแรกจะเป็นเดือนพฤษภาคม และอีกช่วงคือเดือนพฤศจิกายน

รอบสอบวันสอบ
รอบที่ 1May
รอบที่ 2November

ตารางสอบ IB 2024

Wednesday 24 April 2024 – Friday 17 May 2024

ค่าสอบ IB

หลักสูตร Middle Years Program (MYP) ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชา 76 USD

หลักสูตรอนุปริญญา ค่าธรรมเนียมวิชาของผู้สมัคร 119 USD

– Extended essay 91 USD

– Theory of knowledge 46 USD

– Creativity Activity and Service 10 USD

Candidate subject 119 USD

เรียน ib ตัวต่อตัว
ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
  แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้
Scroll to Top