fbpx

GED คืออะไร? วิธีสมัครสอบ ค่าสอบเท่าไร ตารางสอบ 2021| จบใน Click เดียว

GED Real Exam

With our GED course, we teach every subject, review every exam session. We can help you pass the exam faster!

GED Tutor - Free GED Preparation

Review GED exam every subject, every month so you pass the test easily. Here at Chulatutor!

GED Real Exam

Who said GED is hard? We make it easy through our intensive course. Trust me we follow every exam session!

GED คือ ระบบสอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบประกอบไปด้วย 4 วิชา ได้แก่ Language Arts หรือ RLA ,  Science , Social Studies , Math โดยค่าสอบ จะอยู่ที่ $60/วิชา ส่วน ตารางสอบ GED 2021 ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

 

วิธีสมัครสอบ GED

สมัครสอบ GED
สมัครสอบ GED

การสมัครสอบ GED นั้นจะสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ GED โดยตรง (https://ged.com/) โดยให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง เมื่อเรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ เนื่องจากในวันสอบจริงผู้เข้าสอบต้องนำพาสปอร์ตตัวจริงไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สอบทุกครั้ง หากพบว่ามีข้อมูลไม่ตรงกันกับในระบบที่กรอกไปตอนสมัครสอบ ก็จะไม่สามารถเข้าสอบได้ นั่นเองค่ะ และเมื่อกรอกข้อมูลอื่น ๆ จนครบถ้วนแล้ว สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ GED ผู้เข้าสอบและผู้ปกครองจะต้องทำการเซ็นเอกสารดังกล่าว และสแกนเอกสารนั้นส่งไปให้ GED ผ่านอีเมล ซึ่งในระบบจะมีแจ้งอยู่แล้วว่าจะต้องส่งไปที่อีเมลใดค่ะ หลังจากนั้นรอประมาณ 1-2 วันทำการจะมีแจ้งเตือนว่าเอกสารเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถทำการสมัครสอบแต่ละวิชาได้ แต่ในกรณที่ผู้เข้าสอบอายุ 18 ปีขึ้นไปก็สามารถสมัครสอบได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอม (ในกรณีที่อายุยังไม่ถึง 16 ปี บริบูรณ์ หลังจากกรอกข้อมูลวัน เดือน ปี เกิดแล้ว ระบบจะไม่สามารถกรอกข้อมูลใด ๆได้อีกในขั้นตอนถัดไป จนกว่าอายุจะครบ 16 ปีบริบูรณ์แล้วจึงจะสามารถเข้ามากรอกข้อมูลตามปกติได้)

 

วุฒิ GED ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

จากประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ กระจายอำนาจให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆของผู้ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆตามความเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า หากคณะหรือหลักสูตรใดๆก็ตามกำหนดว่าวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นได้ เราก็สามารถนำวุฒิและทรานสคริปของเราไปใช้สมัครเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิใดๆแล้ว แต่หากมีบางกรณี บางหลักสูตรต้องการให้มีการเทียบวุฒิ ก็สามารถยื่นคำร้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีของวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยให้ยื่นคำร้องให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณา ตามเอกสารประกาศด้านล่าง

 

GED คืออะไร
GED คืออะไร

ข้อสอบ GED แต่ละวิชาเป็นอย่างไรบ้าง

หลาย ๆ คนคงอยากทราบว่า ข้อสอบ GED แต่ละวิชาจะเป็นแนวไหน ลักษณะเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุก ๆ คนได้รู้กันไปเลยว่าแต่ละวิชาจะยากซักแค่ไหนกันเชียว

 • GED Mathematical Reasoning

ข้อสอบ GED วิชาคณิตศาสตร์ จะเน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving ให้เวลาในกาทำข้อสอบ 115 นาที และมีช่วงพักเบรกสั้นๆให้ด้วยค่ะ การสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท หลักๆ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในพาร์ทที่สอง และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่างค่ะ

 • GED Reasoning Through Language Arts

ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน ก็จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่างเช่นเดียวกับวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ

 • GED Social Studies

ข้อสอบวิชาสังคมนี้อาจเป็นวิชาที่หลายคนกำลังกังวลเป็นอย่างมาก เพราะหากไม่ใช่นักเรียนที่เรียนในระบบอเมริกันจริง ๆ ก็จะรู้สึกว่าเนื้อหาของวิชานี้ค่อนข้างไกลตัว โดยเฉพาะคำศัพท์ โดยข้อสอบนั้นต้องการทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที ทำไปยาวๆไม่มีพักเบรคจ้า

 • GED Science

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก สังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ

จากข้อสอบทั้งหมด 4 รายวิชา เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละวิชาก็ต้องการทักษะและความรู้ที่ใช้ในแบบเฉพาะของแต่ละวิชานั้น ๆ หลายคนกังวลมากกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้เพราะอ่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งความเป็นจริงแล้วการสอบ GED ให้ผ่านทุกรายวิชาไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทุกอย่าง เราใช้เป็นเพียงบางทักษะ แม้กระทั่งกลุ่มของคำศัพท์ก็เฉพาะไปในแต่ละรายวิชา ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์เรามีวิธีลับแบบสุดยอดที่จะช่วยให้สอบผ่านได้ง่ายกว่าที่คุณคิด

 

GED และ IGCSE เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยังคงสร้างความหนักใจให้หลายๆ คนอยู่ไม่น้อย สำหรับใครก็ตามที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะสอบวุฒิเทียบตัวไหนดี วันนี้เราจะมาแยกเป็นส่วนๆให้เลยค่ะว่า GED และ IGCSE นั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

รายละเอียดGEDIGCSE
หลักสูตร อเมริกาอังกฤษ
จำนวนวิชาที่ต้องสอบสอบเพียง 4 วิชา ได้แก่ Language Arts, Science , Social Studies และ Mathอย่างน้อย 5 วิชา + A-Level อีก 3 วิชา
(รายวิชาที่สอบมีให้เลือกเยอะ)
ตารางสอบจัดสอบทุกวัน และมีหลายรอบเวลาให้เลือกสอบจัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. และเดือนต.ค.-พ.ย.
การทราบผลคะแนนทราบได้ทันทีหลังสอบเสร็จรอผลประมาณ 2 เดือน
วิธีการการสอบสามารถทยอยสอบเป็นรายวิชาได้ เลือกวิชาสอบก่อน-หลังได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนว่าพร้อมสอบวิชาใดก่อนต้องสอบตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนดไว้เท่านั้น
การสมัครสอบสมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่สามารถชำระออนไลน์ได้
 • สมัครสอบที่ British Council สาขาสยามสแควร์ หรือ
 • กรอกแบบฟอร์มการสมัครส่งไปทางอีเมล หรือ
 • สมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่มีการเปิดรับผู้สมัครภายนอก
  ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

*มีค่าปรับหากสมัครล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัคร

การเปลี่ยนแปลงวันสอบสามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ โดยต้องเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าที่จะถึงเวลาสอบอย่างน้อย 24 ชม.ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบได้ เนื่องจากแต่ละรายวิชาจะมีตารางสอบระบุไว้ชัดเจน ทุกคนต้องสอบตามตารางที่กำหนดเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการสอบ$60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร
(ราคาเท่ากันทุกวิชา)
ไม่เท่ากันในแต่ละวิชา มีทั้ง..
6,035 บาท /วิชา
6,915 บาท /วิชา
9,430 บาท /วิชา
สถานที่สอบในประเทศไทย
 • Paradigm Language Instituteอาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 2 หลังเซ็นทรัลชิดลม
 • Pearson Professional Centers-Bangkok ตึก Bangkok Business Building อโศก
 • Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก
 • Movaci Technology จ.เชียงใหม่
 • Phuket Academic Language School จ.ภูเก็ต
 • British Council สาขาสยามสแควร์
 • กรณีสมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติใดก็สามารถสอบที่โณงเรียนนั้นได้เลย
การรับเอกสารวุฒิการศึกษาส่งตรงจากอเมริกา จัดส่งให้ถึงบ้าน ด้วยไปรษณีย์ไทยหรือ Fed Ex แล้วแต่ว่าเราเลือกบริการแบบใดติดต่อรับด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ

*การเปรียบกับ IGCSE เน้นเฉพาะกรณีที่สมัครสอบด้วยตนเองโดยไม่ขึ้นกับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

 

เราจะเห็นได้เลยค่ะว่าการสอบ GED และ IGCSE นั้นต่างก็มีรูปแบบ/วิธีการสอบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งดูเหมือนว่าการสอบ GED นั้นจะดูยืดหยุ่นได้ง่ายกว่า ระบบต่าง ๆ ดูสะดวกกว่า IGCSE อยู่พอสมควร สังเกตจากกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ จุดเด่นอยู่ที่ตารางสอบมีให้เลือกเยอะ ทราบผลได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเลือกสอบ GED สามารถจบได้เร็วกว่า สถานที่สอบมีเพียงพอที่จะรองรับผู้เข้าสอบที่อาจไม่ได้มีแค่เพียงในกรุงเทพเท่านั้น และในบางครั้งเราก็พบว่านักเรียนในกรุงเทพนี่แหละค่ะที่ได้ศูนย์สอบในต่างจังหวัดช่วยไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบอย่างเร่งด่วนแต่ศูนย์สอบในกรุงเทพกลับเต็มทั้งหมด ค่าสอบอยู่ในระดับที่ไม่น่าตกใจมาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่หลักสูตรรายวิชาที่สอบของวุฒิเทียบทั้งสองตัวนี้ต่างก็มีจุดแข็งเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละคนค่ะ

 

คอร์สเรียน GED จบ ม.ปลาย ภายใน 1 เดือน

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
G0803218 มี.ค. – 9 เม.ย.จ-ศ13.00-17.00

จองที่นั่ง7
G15032115 มี.ค. – 23 เม.ย.จ-ศ13.00-17.00

จองที่นั่ง2
G22032122 มี.ค. – 30 เม.ย.จ-ศ13.00-17.00

จองที่นั่ง3
G29032129 มี.ค. – 7 พ.ค.จ-ศ13.00-17.00

จองที่นั่ง7

เชื่อไหมว่า..คอร์สเรียนที่นี่เพียงเดียวก็สามารถทำให้เราเรียนได้ครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ  ไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับสังคมอเมริกา หรืออาจจะไม่ได้เรียนสายวิทย์มา เราเข้าใจว่าการที่จะต้องมาสอบวิชา Science คงเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถสุดๆ ปัญหาต่างๆเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วยวิธีการสอนที่เข้าใจง่ายของทีมติวเตอร์มากความสามารถ สอนกับแบบสดๆ ไม่เข้าใจส่วนไหนก็สามารถสอบถามได้ตลอด อีกทั้งหลักสูตรคอร์สเรียนที่ออกแบบมาให้สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนเข้าใจง่ายตามแนวคิด “Easy to b Expert” นอกจากนี้เรายังมีบริการสมัครสอบ ขอวุฒิและทรานสคริปให้อีกด้วย สิทธิพิเศษสำรับนักเรียนของเราเท่านั้น คอร์สเรียนที่คุ้มค่าขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะ  ที่จุฬาติวเตอร์เราพร้อมแล้วที่จะพาน้องๆโบยบินไปสู่จุดหมาย มาสัมผัสความเป็นไปได้ด้วยกันนะคะ

 

 


GED สามารถใช้ยื่นมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

สอบเทียบ GED เข้าคณะอะไรได้บ้าง
สอบเทียบ GED เข้าคณะอะไรได้บ้าง

GED สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะ โดยหากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเน้นยื่นในหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็สามารถยื่นได้ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติค่ะ เรามาดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัย/คณะที่รับ GED กันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, วิศวกรรมศาสตร์ (ISE), ภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ (BALAC), การจัดการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts), เศรษฐศาสตร์ (EBA), ออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, การออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, เคมีประยุกต์ (BSAC) คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จิตวิยา (JIPP) คณะจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น
การเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BMIR), เศรษฐศาสตร์ (BE), นโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD), อังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา (BASS), ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC), ASEAN-China, รัสเซียศึกษา, สื่อมวลชนศึกษา (BJM), นวัตกรรมการบริการ(MSI), จีนศึกษา อินเดียศึกษา ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (PBIC), กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.), บริหารธุรกิจ (BBA) การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD), เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT), วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (ISC), วิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE), การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI), ทยาลัยโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการสังคม (GSSE), เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีทางคลินิก (CICM), สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เป็นต้น

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)
สามารถใช้ GED ยื่นได้เกือบทุกหลักสูตร เพราะเป็นวิทยาลัยนานาชาติอยุ่แล้ว ทุกหลักสูตรของที่นี่จะเป็นนานาชาติทั้งหมดค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น
หลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร, วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ), การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการตลาด เป็นต้น

และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆอีกมากมายซึ่งเกือบทุกมหาลัยจะมีอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในหลายๆแห่งก็สามารถใช้วุฒิ GED ยื่นได้ ซึ่งมักไม่ได้กำหนดเพียงแค่หลักสูตรนานาชาติเท่านั้น ในหลักสูตรภาคปกติก็สามารถใช้ยื่นได้ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ หรือหลักสูตรในกลุ่มแพทย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจจะเน้นไปที่การเรียนสายวิทย์-คณิต มากกว่า GED ค่ะ


Download ข้อสอบ GED Free

General Educational Development Vocabulary

คำศัพท์ General Educational Development

practice test free

General Educational Development Test Overview

General Educational Development Test Information : How to Pass the General Educational Development

 

คำถามยอดฮิต GED

สามารถสอบ GED ได้ตอนอายุเท่าไหร่

ผู้ที่ต้องการสอบ GED จะต้องมีอายุครบ 16 ปีบริบูรณ์ และจะต้องส่ง Parental Consent form ซึ่งเป็นแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองไปให้ GED ทางอีเมลก่อนสมัครสอบด้วย โดยเอกสารดังกล่าวจะมีให้ดาวน์โหลดหลังจากที่เราทำการสร้างบัญชีสำหรับการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะไม่มีขั้นตอนการส่งเอกสารดังกล่าว

หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้เลยหรือไม่

กรณีสอบ GED ในรายวิชาใดไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบได้ใหม่ทันทีเป็นจำนวน 3 ครั้งในรายวิชาเดียวกัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 ในรายวิชาเดิม จะต้องเว้นระยะการสอบออกไปอีก 60 วัน และหากยังไม่ผ่านอีกก็จะต้องเว้นระยะการสอบออกไปอีก 60 วันเช่นเดิม ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวจะแยกเป็นรายวิชาเท่านั้น โดยเกณฑ์คะแนนผ่านคือ 145 คะแนนจาก 200 คะแนนเต็ม

คะแนนสอบ GED เก็บไว้ได้นานกี่ปี

เนื่องจาก GED คือวุฒิการศึกษา ดังนั้น คะแนนสอบ GED จะไม่มีกำหนดวันหมดอายุ โดยจะเปรียบเสมือนผลการเรียนหรือเกรดที่เราได้จากระบบโรงเรียนปกติ ซึ่งหลังจากที่เราสอบผ่านแล้ว เอกสารที่เราจะได้รับจะแยกเป็นสองส่วน ได้แก่ ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา (Diploma) และใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ซึ่งจะมีบอกทั้งคะแนนรวมและคะแนนที่แยกเป็ยรายวิชา

Tags: ged ged คืออะไร ged ค่าสอบ ged เข้าภาคไทยได้ไหม ged.com login ตารางสอบ ged 2020 ติว ged ด้วยตัวเอง สมัครสอบ ged สอบเทียบ สอบเทียบ ged เข้าคณะอะไรได้บ้าง อ่านต่อ
ged คือ

GED คือ

GED คือ การสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา คล้ายกับ IGCSE ที่เป็นการสอบเทียบวุฒฺิชั้นมัธยมปลายแต่เป็นของอังกฤษ วุฒฺิ GED เป็นที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ว่าวุฒิดังกล่าวสามารถใช้ได้เทียบเท่ากับวุฒิจบการศึกษา มัธยมปลายและสามารถใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคไทยและภาคภาษาอังกฤษได้ ข้อสอบ GED มีวิชาดังต่อไปนี้ Math , Social , Science , Language Arts -Reading  

คำถามยอดฮิต GED Test
 • ข้อสอบ GED เริ่มเปลี่ยนหรือยังคะ ?
ข่าวดีค่ะ ในประเทศไทยข้อสอบเป็นแบบ international ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปแบบค่ะ ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ ข้อสอบยังคงมีรูปแบบเหมือนเดิมค่ะ The 2002 Series GED® Test. 5 วิชาที่ต้องสอบ ยังคงมีเหมือนเดิมต่อไปนี้ Language Arts , Reading Language Arts, Writing Mathematics Science Social Studies โดยต้องสอบผ่านทุกวิชานะคะ คือแต่ละวิชาต้องเกิน 410 และ ต้องได้ GED scores รวม 2,250 +++ และ ผู้ที่จัดการสอบ คือ Pearson และจากการหาข้อมูลPearson ทำหลายอย่างค่ะ แต่ในประเทศไทยจะรู้จัก เพราะเค้าจัดทำหนังสือดีๆ หลายวิชาค่ะ อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pearsonvue.com สำหรับค่าสอบในปีนี้ 2014 ค่าสอบยังคงเดิมอยู่ค่ะ คือ $50 ต่อหนึ่งวิชา เทียบเงินไทย ก็อยู่ที่ประมาณ 1,600+++ สอบทั้ง 5 วิชา อยู่ที่ 8,000++ บาท ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ ของเรา เป็นคอร์สรับรองผลนะคะ ผ่านแน่นอนค่ะ เมื่อนักเรียนของเราสอบผ่านหมดแล้ว เราจะช่วยแนะนำ ทำเรื่องขอtranscript and diploma ให้ด้วยค่ะ หลังจากนั้น ทีมพี่ๆ พนักงานที่ใจดีจะแนะนำน้องๆ ต่อไปว่า หลังจากนี้อยากจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนต่อไป และต้องสอบอะไร อีกบ้าง^___^  
 • GED นี่พอสอบผ่านแล้วต้อง ไปเทียบวุฒิ ที่กระทรวงศึกษาธิการ ใช่มั้ยคะ ?
อันนี้ก็เป็นข่าวดีค่ะ เพราะกระทรวงศึกษาธิการ  ระบุไว้ชัดเจนว่า  ไม่ต้องไปทำเรื่องแล้วค่ะ  สามารถนำ  diploma  ที่ได้ ไปยื่นเพื่อเป็นวุฒิ ที่เทียบเท่าชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ได้เลยคะ เมื่อเข้าไปที่  http://bet.obec.go.th เลือกการเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ  แล้วเลือกประกาศของ  GED เป็นเอกสาร pdf สั่งพิมพ์ ออกมาได้สะดวกค่ะ ถ้ามหาวิทยาลัยขอ  ก็ยื่นพร้อมกับ diploma  ก็ได้เพื่อความสบายใจ  
 • จุฬาฯ ยังรับผลสอบ GED หรือไม่คะ ?
ยังรับอยู่ค่ะ แต่การจะเข้าจุฬาฯ ต้องสอบหลายวิชาค่ะ ไม่แค่เฉพาะ GED อันนี้มีผู้ปกครองเข้าใจผิดเยอะเลยค่ะ ขออธิบายง่ายๆ ดังนี้นะคะการจะเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั้งในไทยหรือต่างประเทศ ส่วนใหญ่ต้องใช้เอกสารเหล่านี้ค่ะ วุฒิการศึกษาเพื่อยืนยันการจบชั้น ม ปลาย ( GED คือ ส่วนนี้ค่ะ) คะแนนภาษาอังกฤษเอาผ่านเกณฑ์ แต่ละคณะแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะ CU-TEP , IELTS , TU-GET , TOEFL คะแนน SAT , CU-AAT , SMART I ซึ่งอันนี้แหละค่ะสำคัญ จะเข้ามหาวิทยาลัยไหนได้ ไม่ได้ คือส่วนนี้ นักเรียน ที่เค้าติว กัน ส่วนมาก ติวทั้งปี ก็คือคะแนน เหล่านี้ เพราะถ้ามหาวิทยาลัยไหนฮิต คนยื่นเยอะก็จะคะแนนสูงมากกกกกก เมื่อผ่านพวกนี้หมดแล้ว ยังมี ส่วนสุดท้ายก็คือ การสัมภาษณ์ เพราะบางที่จะมีการให้เขียนเชิงวิเคราะห์ด้วยค่ะ นักเรียนหลายคนไม่ทราบเตรียมตัวไม่ทัน พูดโต้ตอบไม่ดี เขียนอังกฤษ ไม่ดี อาจไม่ผ่านด่านสุดท้ายได้ ฉะนั้นจากข้อมูลที่ให้ไป นักเรียนและผู้ปกครอง จะได้มีความเข้าใจ มากขึ้นค่ะว่า การที่มหาวิทยาลัย ประกาศว่ายังรับผล GED นั้นไม่ได้หมายความว่าจะเอาไปยื่นแล้ว มหาวิทยาลัยจะรับเข้าเลยแต่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น ยังมีขั้นตอน อีกมาก และ ต้องเตรียมตัว ติว หรืออ่านหนังสืออีกหลายวิชาเลยทีเดียว จึงควรเตรียมตัวสอบ GED ให้เสร็จตั้งแต่ต้นปี จะได้มีเวลาสอบ วิชาอื่นๆ โดยไม่เหนื่อยเกินไป และ นักเรียน GED ของเรา สามารถเข้าต่อได้ ทั้งจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล รวมถึง ต่างประเทศด้วยค่ะ เพราะทุกคนล้วนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ได้คะแนนดี ^__^
 • ข้อสอบ GED ไม่ยากอ่านหนังสือสอบเอง สมัครสอบเอง ได้มั้ยคะ ?
ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และทำการสอบบนคอมพิวเตอร์ การสมัครสอบมีเพียงวิธีเดียวคือสมัครในเว็บไซ้ท์ www.gedtestingservice.com ในประเทศไทยต้องเลือกแบบ international สนามสอบที่ตึก ชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรี หรือ นั่ง บีทีเอส ลงทองหล่อ นั่งมอเตอร์ไซต์ ก็เร็วดีค่ะ หนังสือที่ไทยมีขาย ทุกเล่มดีหมดค่ะ ฉะนั้นถ้าถามว่าอ่านเองได้ใช่มั้ย ได้แน่นอนค่ะ จะได้ไม่เสียเงินติว เสียเงินเดินทางมาเรียน แต่ห้ามตกนะคะ เพราะถ้าตก คือมีคะแนนวิชาใด ต่ำกว่า 410 ต้องสอบซ่อมใหม่ โดยเว้นระยะ 90 วัน ด้วยเหตุนี้เองค่ะ ทางจุฬาติวเตอร์ เราจึงออกแบบคอร์สรับรองผล ขึ้นมาเพราะเราอยากให้นักเรียนผ่าน โดยการสอบเพียงรอบเดียว จะได้มีเวลาเตรียมตัว วิชาอื่นๆ ซึ่ง สำคัญมากระยะเวลาการติว ทางเราติวประมาณ 1 เดือน ค่ะ ตามพื้นฐานของนักเรียน บางคนอาจนานกว่า 1 เดือน เล็กน้อย เพราะพื้นฐานการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ไม่ดี ค่ะ สู้ๆๆ นะคะ …