084-942-4261

GED คืออะไร เข้าคณะไหนได้บ้าง สอบอะไร

วันนี้พี่ CHULA TUTOR จะมาอธิบายเกี่ยวกับ ข้อสอบเทียบยอดนิยม ของ นักเรียน ม.ปลาย นั้นคือ General Educational Development หรือชื่อย่อว่า GED คืออะไร เข้าคณะไหนได้บ้าง สอบอะไรบ้าง ติวสอบ GED รับรองผล และเรื่องอื่นๆ ที่น้องควรรู้ก่อนเลือกสอบเทียบ เช่น ควรเลือกสอบเทียบแบบไหน ,  ค่าสอบทั้งหมดเท่าไหร่ และอื่นๆอีกมากเกี่ยวกับการสอบเทียบ

 

การสอบ GED คืออะไร

GED คือ การสอบเทียบระดับมัธยมปลาย ข้อสอบ มี 4 วิชา คือ Language Arts หรือ RLAScience , Social Studies , Math โดยค่าสอบ จะอยู่ที่ $60/วิชา ส่วน ตารางสอบ ผู้สนใจสอบสามารถสมัครสอบได้ทุกวัน จ-ศ แต่จะต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ คะแนนสอบเทียบ General Educational Development เข้าคณะต่างๆในหลักสูตรไทยและต่างประเทศได้เกือบทุกคณะ ยกเว้นเพียงไม่กี่คณะเท่านั้น เช่น แพทย์

 


เข้าคณะไหนได้บ้าง

สามารถใช้ยื่นสมัครเรียนได้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนค่ะ โดยหากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐส่วนใหญ่แล้วจะเน้นยื่นในหลักสูตรนานาชาติ ส่วนมหาวิทยาลัยเอกชนก็สามารถยื่นได้ทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติค่ะ เรามาดูตัวอย่างของมหาวิทยาลัย/คณะที่รับ GED กันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี , วิศวกรรมศาสตร์ (ISE) , ภาษาและวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ (BALAC) , การจัดการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ (CommArts) , เศรษฐศาสตร์ (EBA) , ออกแบบนิเทศศิลป์ (CommDe) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , การออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA) , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , เคมีประยุกต์ (BSAC) คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์จิตวิยา (JIPP) คณะจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น การเมืองและการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ (BMIR), เศรษฐศาสตร์ (BE), นโยบายสังคมและการพัฒนา (SPD) , อังกฤษ-อเมริกัน ศึกษา (BASS) , ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (BEC),  ASEAN-China , รัสเซียศึกษา , สื่อมวลชนศึกษา (BJM) , นวัตกรรมการบริการ(MSI) , จีนศึกษา อินเดียศึกษา ไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ (PBIC) , กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ (LL.B.), บริหารธุรกิจ (BBA) การออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล (IDD) , เทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (CDT) , วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (ISC) , วิศวกรรมศาสตร์ (TEP,TEPPE) , การออกแบบพัฒนาชุมชนเมือง (UDDI) , ทยาลัยโลกคดีศึกษาและผู้ประกอบการสังคม (GSSE) , เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก เทคโนโลยีทางคลินิก (CICM) , สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) เป็นต้น

วิทยาลัยนานาชาติมหิดล (MUIC)

สามารถใช้ ยื่นได้เกือบทุกหลักสูตร เพราะเป็นวิทยาลัยนานาชาติอยุ่แล้ว ทุกหลักสูตรของที่นี่จะเป็นนานาชาติทั้งหมดค่ะ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยื่นได้ในหลักสูตรนานาชาติของคณะต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร, วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์การประกอบการ, เศรษฐศาสตร์ (โครงการภาษาอังกฤษ), การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการตลาด เป็นต้น

และหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยของรัฐอื่น ๆอีกมากมายซึ่งเกือบทุกมหาลัยจะมีอยู่แล้ว เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฯลฯ

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในหลายๆแห่งก็สามารถใช้ยื่นได้ ซึ่งมักไม่ได้กำหนดเพียงแค่หลักสูตรนานาชาติเท่านั้น ในหลักสูตรภาคปกติก็สามารถใช้ยื่นได้ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เป็นต้น

แต่อย่างไรก็ตามสำหรับคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ หรือหลักสูตรในกลุ่มแพทย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัยต่างๆ อาจจะเน้นไปที่การเรียนสายวิทย์-คณิต มากกว่า GED ค่ะ

 


GED สอบอะไรบ้าง / GED Subjects

สำหรับน้องๆ ที่จะเลือก สอบเทียบ GED จะต้องสอบ 4 วิชา คือ  Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

 • Mathematical Reasoning ข้อสอบ จะเน้นออกในส่วนของ Algebra และ Quantitative Problem Solving ให้เวลาในกาทำข้อสอบ 115 นาที และมีช่วงพักเบรกสั้นๆให้ด้วยค่ะ การสอบจะแบ่งเป็น 2 พาร์ท หลักๆ สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ในพาร์ทที่สอง และข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง
 • Reasoning Through Language Arts  หรือ GED RLA ข้อสอบเน้นทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 150 นาที โดยมีพักเบรก 10 นาทีระหว่างจบพาร์ทที่ 2 แล้วกำลังจะขึ้นพาร์ทสุดที่เป็นการเขียน essay ซึ่งพาร์ทการเขียนนี้จะให้เวลา 45 นาที สำหรับพาร์ทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การเขียน ก็จะมีทั้งแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง
 • Social Studies  ข้อสอบเน้นทักษะการอ่านและการเขียนในสังคมศึกษา การใช้แนวคิดการศึกษาทางสังคม และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการศึกษาทางสังคม ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ค่ะ มีเวลาทำข้อสอบ 70 นาที
 • Science เป็นข้อสอบที่เน้นการอ่านและการเขียนในเชิงวิทยาศาสตร์ การใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในวิทยาศาสตร์ มีเวลาในการทำข้ออบ 90 นาที ไม่มีพักเบรก ข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบและแบบเติมคำตอบด้วยวิธีการลากข้อมูลมาเติมในช่องว่าง สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้

จากข้อสอบทั้งหมด 4 รายวิชา เราจะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละวิชาก็ต้องการทักษะและความรู้ที่ใช้ในแบบเฉพาะของแต่ละวิชานั้น ๆ หลายคนกังวลมากกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ได้เพราะอ่อนภาษาอังกฤษ ซึ่งความเป็นจริงแล้วการสอบให้ผ่านทุกรายวิชาไม่ได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษทุกอย่าง เราใช้เป็นเพียงบางทักษะ แม้กระทั่งกลุ่มของคำศัพท์ก็เฉพาะไปในแต่ละรายวิชา ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์เรามีวิธีลับแบบสุดยอดที่จะช่วยให้สอบผ่านได้ง่ายกว่าที่คุณคิด

 


ged
ged

ติวสอบ GED รับรองผล จบ ม.ปลาย ภายใน 1 เดือน

คอร์สเรียน GED รับรองผล สอนครบทุกวิชา ไม่ว่าน้องๆจะอ่อนเลข ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ ไม่ถนัดท่องจำประวัติศาสตร์ หรือไม่เคยเรียนสายวิทย์มาก่อน ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ความมั่นใจจะถูกเรียกคืนกลับมา ด้วย คอร์ส เตรียม สอบ GED ที่จะนำ ข้อสอบ GED รอบล่าสุด มา ติวสอบ GED ให้กับน้องๆ สอนกันแบบสดๆ กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 7 คน/ห้อง ไม่เข้าใจส่วนไหน สามารถสอบถามได้ทันที อีกทั้งคอร์ส เตรียมตัวสอบGED  ออกแบบมาให้สอนตั้งแต่พื้นฐาน เน้นสอนให้ง่ายต่อการเข้าใจแล้วนำไปสอบ ตาม Concept CHULA TUTOR “Easy to b Expert” นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีบริการ สมัครสอบ  / สอบ Ready เป็นเพื่อน ให้กับน้องๆ และ ขอวุฒิและ ged transcript ให้อีกด้วย ชนิดที่เรียกว่า One Stop Service สิทธิพิเศษสำรับนักเรียนของเราเท่านั้น ในกรณีสอบแล้วยังสอบไม่ผ่าน สามารถกลับมา ติวสอบ GED ฟรี จนกว่าจะสอบผ่านรหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
G220822 22 ส.ค. – 23 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00

จองที่นั่ง

2 เปิ้ล
G290822 29 ส.ค. – 30 ก.ย. จ-ศ 13:00-16:00

จองที่นั่ง

3 เปิ้ล

 


วิธีสมัคร สอบ GED และ สถานที่สอบ GED

 1. ในการสมัคร สอบ GED ครั้งแรก จะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สอบ โดยตรง https://ged.com/
 2. ให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง
 3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ (ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ )
 4. สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ
 5. ให้เลือกวันสอบ
 6. ในการสมัครครั้งต่อไป น้องๆ สามารถเข้าหน้า Login โดยตรงได้ที่หน้า my ged

 

ค่าสอบ

ค่าใช้จ่ายสอบ GED ทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ $362.96 ประกอบด้วย

 • ค่าสอบ GED Ready $6.99/วิชา
 • ค่าสอบ GED $80/วิชา
 • ค่าใบ GED Diploma และ Transcript ใบละ $15
 • ค่าจัดส่งเอกสารโดย FedEx $40

 

สถานที่สอบ :

 • Pearson Professional Centers – Bangkok อาคารบีบี 10th fl, 54 ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02 115 2015
 • อาคาร อัลม่า ลิงค์ 25 ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก
 • Movaci Technology 420/11-13, Changklan Rd, Muang, เชียงใหม่ 50100
 • Phuket Academic Language School 66, 19 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 081 417 0978

 

วุฒิที่ได้ต้องนำไปเทียบวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการหรือไม่

จากประกาศ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 ได้ประกาศ กระจายอำนาจให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆของผู้ที่ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้นๆตามความเหมาะสม ซึ่งหมายความว่า หากคณะหรือหลักสูตรใดๆก็ตามกำหนดว่าวุฒิ GED สามารถใช้ยื่นได้ เราก็สามารถนำวุฒิและทรานสคริปของเราไปใช้สมัครเรียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำไปเทียบวุฒิใดๆแล้ว แต่หากมีบางกรณี บางหลักสูตรต้องการให้มีการเทียบวุฒิ ก็สามารถยื่นคำร้องไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลย แต่ถ้าเป็นกรณีของวุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยให้ยื่นคำร้องให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นผู้พิจารณา ตามเอกสารประกาศด้านล่าง

 


 

GED และ IGCSE เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

ยังคงสร้างความหนักใจให้หลายๆ คนอยู่ไม่น้อย สำหรับใครก็ตามที่กำลังเลือกอยู่ว่าจะสอบวุฒิเทียบตัวไหนดี วันนี้เราจะมาแยกเป็นส่วนๆให้เลยค่ะว่า GED และ IGCSE นั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้าง

รายละเอียด GED IGCSE
หลักสูตร อเมริกา อังกฤษ
จำนวนวิชาที่ต้องสอบ สอบเพียง 4 วิชา ได้แก่ Language Arts, Science , Social Studies และ Math อย่างน้อย 5 วิชา + A-Level อีก 3 วิชา
(รายวิชาที่สอบมีให้เลือกเยอะ)
ตารางสอบ จัดสอบทุกวัน และมีหลายรอบเวลาให้เลือกสอบ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. และเดือนต.ค.-พ.ย.
การทราบผลคะแนน ทราบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ รอผลประมาณ 2 เดือน
วิธีการการสอบ สามารถทยอยสอบเป็นรายวิชาได้ เลือกวิชาสอบก่อน-หลังได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนว่าพร้อมสอบวิชาใดก่อน ต้องสอบตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนดไว้เท่านั้น
การสมัครสอบ สมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่สามารถชำระออนไลน์ได้
 • สมัครสอบที่ British Council สาขาสยามสแควร์ หรือ
 • กรอกแบบฟอร์มการสมัครส่งไปทางอีเมล หรือ
 • สมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่มีการเปิดรับผู้สมัครภายนอก
  ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต

*มีค่าปรับหากสมัครล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัคร

การเปลี่ยนแปลงวันสอบ สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ โดยต้องเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าที่จะถึงเวลาสอบอย่างน้อย 24 ชม. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบได้ เนื่องจากแต่ละรายวิชาจะมีตารางสอบระบุไว้ชัดเจน ทุกคนต้องสอบตามตารางที่กำหนดเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการสอบ $60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร
(ราคาเท่ากันทุกวิชา)
ไม่เท่ากันในแต่ละวิชา มีทั้ง..
6,035 บาท /วิชา
6,915 บาท /วิชา
9,430 บาท /วิชา
สถานที่สอบในประเทศไทย
 • Paradigm Language Instituteอาคารอัลมาลิงค์ ชั้น 2 หลังเซ็นทรัลชิดลม
 • Pearson Professional Centers-Bangkok ตึก Bangkok Business Building อโศก
 • Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก
 • Movaci Technology จ.เชียงใหม่
 • Phuket Academic Language School จ.ภูเก็ต
 • British Council สาขาสยามสแควร์
 • กรณีสมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติใดก็สามารถสอบที่โณงเรียนนั้นได้เลย
การรับเอกสารวุฒิการศึกษา ส่งตรงจากอเมริกา จัดส่งให้ถึงบ้าน ด้วยไปรษณีย์ไทยหรือ Fed Ex แล้วแต่ว่าเราเลือกบริการแบบใด ติดต่อรับด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ

*การเปรียบกับ IGCSE เน้นเฉพาะกรณีที่สมัครสอบด้วยตนเองโดยไม่ขึ้นกับการเรียนในโรงเรียนนานาชาติ

 

เราจะเห็นได้เลยค่ะว่าการสอบ GED และ IGCSE นั้นต่างก็มีรูปแบบ/วิธีการสอบที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งดูเหมือนว่า GED นั้นจะดูยืดหยุ่นได้ง่ายกว่า ระบบต่าง ๆ ดูสะดวกกว่า IGCSE อยู่พอสมควร สังเกตจากกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ จุดเด่นอยู่ที่ตารางสอบมีให้เลือกเยอะ ทราบผลได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การเลือกสอบ GED สามารถจบได้เร็วกว่า สถานที่สอบมีเพียงพอที่จะรองรับผู้เข้าสอบที่อาจไม่ได้มีแค่เพียงในกรุงเทพเท่านั้น และในบางครั้งเราก็พบว่านักเรียนในกรุงเทพนี่แหละค่ะที่ได้ศูนย์สอบในต่างจังหวัดช่วยไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสอบอย่างเร่งด่วนแต่ศูนย์สอบในกรุงเทพกลับเต็มทั้งหมด ค่าสอบอยู่ในระดับที่ไม่น่าตกใจมาก แต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่หลักสูตรรายวิชาที่สอบของวุฒิเทียบทั้งสองตัวนี้ต่างก็มีจุดแข็งเป็นของตัวเอง ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับความชอบและความสะดวกของแต่ละคนค่ะ

 


 

Download ข้อสอบ Free

General Educational Development Vocabulary

LINK Download : https://bit.ly/3zSYOpg

คำศัพท์ General Educational Development

LINK Download : https://bit.ly/3zTpWEv

practice test free

LINK Download : https://bit.ly/3Ck5Ki7

General Educational Development Test Overview

LINK Download : https://bit.ly/3zTYEhd

General Educational Development Test Information : How to Pass the General Educational Development

LINK Download : https://bit.ly/3QlpEx3

 


FAQ

คอร์สเรียน GED รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้เลยหรือไม่

กรณีสอบ GED ในรายวิชาใดไม่ผ่าน สามารถสมัครสอบได้ใหม่ทันทีเป็นจำนวน 3 ครั้งในรายวิชาเดียวกัน หากสอบไม่ผ่านเป็นครั้งที่ 4 ในรายวิชาเดิม จะต้องเว้นระยะการสอบออกไปอีก 60 วัน และหากยังไม่ผ่านอีกก็จะต้องเว้นระยะการสอบออกไปอีก 60 วันเช่นเดิม ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวจะแยกเป็นรายวิชาเท่านั้น โดยเกณฑ์คะแนนผ่านคือ 145 คะแนนจาก 200 คะแนนเต็ม

คะแนนสอบ GED เก็บไว้ได้นานกี่ปี

เนื่องจาก GED คือวุฒิการศึกษา ดังนั้น คะแนนสอบ GED จะไม่มีกำหนดวันหมดอายุ โดยจะเปรียบเสมือนผลการเรียนหรือเกรดที่เราได้จากระบบโรงเรียนปกติ ซึ่งหลังจากที่เราสอบผ่านแล้ว เอกสารที่เราจะได้รับจะแยกเป็นสองส่วน ได้แก่ ประกาศนียบัตรการจบการศึกษา (Diploma) และใบรายงานผลคะแนน (Transcript) ซึ่งจะมีบอกทั้งคะแนนรวมและคะแนนที่แยกเป็ยรายวิชา

 go to top