คอร์สเรียน KMIDS | ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ KMIDS วิธีเตรียมตัวสอบ และอื่น

kmids

kmids

KMIDS คือ

KMIDS คือ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นหน่วยงานในกำกับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ( KMIDS หรือ King Mongkut’s International Demonstration School ) ภายใต้วิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนงานของสถาบันฯ อยู่ในกำกับของรัฐบาล มีจุดเด่นที่เป็นโรงเรียนสาธิตนานาชาติสายวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย และมีหลักสูตรที่เชื่อมโยงระบบเครดิตกับมหาวิทยาลัย คือกลุ่มวิชา Pathway to KMITL

 

KMIDS จะใช้ระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งระดับการเรียนได้ ดังนี้

Middle School (มัธยมต้น) คือ ตั้งแต่ระดับชั้น เกรด 6-8 ซึ่งจะได้เรียนในรายวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็น English, Mathematics, Science, Social Studies, Art, Physical & Health Education, Career & Technical Education, และ World Language

High School (มัธยมปลาย) คือ ตั้งแต่ระดับชั้น เกรด 9-12 ซึ่งจะเป็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้น รายวิชาต่างๆที่ได้เรียนจะครอบคลุมคล้ายกับช่วงม.ต้น แต่จะเพิ่มความยากมากขึ้น มีเกณฑ์ตั้งไว้ด้วยว่า นักเรียนจะต้องมีคุณสมบัติใดบ้างจึงจะถือว่าได้เรียนจบในระดับ High School แล้ว ซึ่งคุณสมบัติที่ถูกกำหนดไว้ได้แก่ การได้เรียนครบจำนวนหน่วยกิต มีการเรียนในระดับเกรด 12 ที่ KMIDS รวมไปถึงการมีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่หลักสูตรกำหนด โดยเลือกได้ว่าจะใช้เป็น TOEFL ITP 550 คะแนน, TOEFL iBT 79 คะแนน หรือ IELTS 6.5 คะแนน และสุดท้ายคือการทำโปรเจคให้สำเร็จลุล่วงตามที่โรงเรียนกำหนด

KMIDS จะแบ่งภาคการศึกษาออกไป 2 ช่วงได้แก่ Fall Semester ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม และSpring Semester ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.45 – 16.00 น. ค่าเทอมอยู่ที่ประมาณปีละ 400,000 บาท ครูผู้สอนจะเป็นชาวต่างชาติทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ

 

อยากเข้าเรียนที่ KMIDS ต้องสอบอะไรบ้าง

KMIDS มีการรับสมัครผ่านการสอบข้อเขียน โดยแบ่งตามระดับการศึกษา หากเป็นระดับ Middle School (มัธยมต้น) จะมีการสอบ TOEFL Junior, English Essay, MAP Test (Math) และการสอบสัมภาษณ์ ส่วนระดับ High School (มัธยมปลาย) จะสอบ MAP Test (Math, General Science, Reading) สอบ TOEFL ITP, Essay และการสอบสัมภาษณ์

 

คอร์สเรียน KMIDS แบบตัวต่อตัว

ไม่ว่าน้องๆจะกำลังกังวลเกี่ยวกับการสอบ KMIDS ในทักษะใดอยู่ ทั้งคณิตศาสตร์ที่หลายๆคนไม่ถนัดคำนวณ คิดเลขไม่เก่ง ไม่ชอบคณิตศาสตร์ หรือจะเป็นทักษะทางภาษาอังกฤษที่ยังคงทำข้อสอบได้ช้า ไม่แม่น Grammar ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหา Grammar เรื่องที่ซับซ้อนมากๆได้ เมื่อต้องนำไปประยุกต์ใช้ในการทำข้อสอบจริงๆจึงเกิดปัญหาว่าเราไม่สามารถเลือกคำตอบได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งน้องๆบางคนจะมีปัญหากับการอ่าน ทั้งการอ่านช้า มีจุดอ่อนเรื่องการจับประเด็น และปัญหาหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของการเขียน Essay นั่นเองค่ะ สำหรับทักษะทางด้านการเขียนยังคงเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคน ไม่ว่าจะเป็นการสอบของข่้อสอบใด พาร์ทการเขียนมักจะเป็นพาร์ทที่ถูกหักคะแนนได้ง่ายมากๆ ใครทีพื้นฐานอ่อนเรื่องการเขียนก็อาจจะกำลังกังวลอยู่ไม่น้อย สุดท้ายเลยคือพาร์ทการพูดที่น้องๆที่เรียนโดยใช้ภาษาไทยมาตลอดอาจจะยังกล้าๆกลัวๆ ที่จะพูด

ทุกปัญหาจะถูกคลี่คลายได้ไม่ยากค่ะ ด้วยคอร์สเรียน KMIDS แบบตัวต่อตัว ที่รูปแบบคอร์สนั้นจะให้ผู้เรียนสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง อีกทั้งยังสามารถเลือกเน้นได้ด้วยค่ะว่า เนื้อหาในคอร์สเรียนของเรานั้นจะเน้นเรื่องใดมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาสำหรับการเน้นรายบุคคล การแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดของแต่ละคน น้องๆคนไหนที่ชอบการเรียนแบบส่วนตัว สอนสด และห้องเรียนสะดวกสบาย คอร์สเรียนนี้จะตอบโจทย์ได้มากทีเดียวค่ะ

เรียน ติว KMIDS ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

ด้วยแนวคิด “easy to be expert” ที่ทางสถาบันอยากให้น้องๆเก่งขึ้นด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย จึงเกิดเป็นคอร์สเรียน KMIDS ขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆสามารถเตรียมตัวสอบ KMIDS ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

Tags: KMIDS อ่านต่อ