fbpx
ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6

ภาษาไทย ม.6 เรียนอะไรบ้าง การเรียนวิชาภาษาไทย ม.6 น้อง ๆ จะได้เรียนทักษะต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ได้แก่ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด ทักษะเกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทย ทักษะทางด้านวรรณคดีและวรรณกรรม ซึ่งในบทเรียนจะมีหัวข้อย่อย ๆ มากมาย แบ่งกระจายไปเรียนในทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจมีการวางลำดับเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม สุดท้ายแล้วน้อง ๆ ก็จะได้เรียนอย่างครบถ้วน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 1 มีอะไรบ้าง การเปลี่ยนแปลงของภาษา คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ คำราชาศัพท์ และการใช้งาน การเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ การย่อความ การศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิงข้อมูล การวิจารณ์วรรณกรรมประเภทต่าง ๆ การอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงคุณค่าจากเรื่องที่ได้อ่าน   เนื้อหาบทเรียน ภาษาไทย ม.6 เทอม 2 […]

ภาษาไทย ม.5

ภาษาไทย ม.5 เรียนอะไรบ้าง รายวิชาภาษาไทย ม.5 ผู้เรียนจะได้เรียนหลากหลายหัวข้อ ที่ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะการฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม โดยทั้ง 5 ทักษะนี้ จะมีหัวข้อการเรียนย่อย ๆ ที่แต่ละโรงเรียนได้ออกแบบเนื้อหาให้สอดคล้อง และทำการแบ่งเรียนไปในเทอม 1 และเทอม 2 ต่อไป แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าในแต่ละเทอมนั้นเราจะได้เรียนหัวข้ออะไรบ้าง ทางเราขอแจ้งก่อนว่า การแบ่งหัวข้อการเรียนในแต่ละเทอมของแต่ละโรงเรียนอาจไม่เหมือนกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจพบเจอได้ แต่สุดท้ายแล้ว น้อง ๆ ก็จะได้เรียนจนครบหัวข้อตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดอย่างแน่นอน   ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 เรียนอะไรบ้าง ภาษาไทย ม.5 เทอม 1 ผู้เรียนจะได้เรียนในหัวข้อที่หลากหลาย ดังนี้ ภาษากับวัฒนธรรม การสร้างคำในภาษาไทย ประกอบไปด้วย คำซ้ำ คำประสม คำซ้อน คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติในภาษาไทย การสมาส […]

คอร์สติวสอบเข้า โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม

น้อง ๆ จำนวนไม่น้อยมีความฝันอยากได้เข้าโรงเรียนดี ๆ ตามที่ตนเองวางแผนเอาไว้ โดยเฉพาะโรงเรียนชื่อดังของจังหวัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสร้างความสำเร็จของตนเอง รวมถึงยังพัฒนาทักษะ ความรู้ต่าง ๆ ได้อีกด้วย โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม ถือเป็นอีกสถาบันที่แต่ละปีจะมีคนสนใจสมัครเข้าเรียนจำนวนมาก ดังนั้นการมองหาคอร์สติวสอบเข้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองได้รับในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ นั่นคือการสอบผ่าน   โรงเรียนถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ ในการเปิดรับสมัครของทางโรงเรียนจะเปิดในระดับ ม.1 และ ม.4 แบ่งออกเป็นห้องเรียนพิเศษกับห้องเรียนปกติ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เลือกในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีช่วงของการสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ ป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้ ระดับ ม.1 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม ระดับ ม.1 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน ระดับ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนมีนาคม ระดับ ม.4 ห้องเรียนปกติ เปิดรับสมัครช่วง ปลายเดือนเมษายน ขั้นตอนการสมัครก็ไม่ยุ่งยากให้น้อง ๆ […]

IELTS

Formal Word

Formal Word คืออะไร Formal Word คือ คำศัพท์ทางการที่มักใช้ในงานเขียนเชิงวิชาการ เช่น Academic Writing ของ IELTS ไม่ว่าจะเป็น Task 1 หรือ Task 2 ก็จำเป็นต้องใช้คำศัพท์ทางการในการเขียน ซึ่งจะต่างกับคำศัพท์แบบ informal ที่มักจะเป็นคำที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งอาจจะเหมาะกับการเขียนหรือการพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปมากกว่า   Formal Vs Informal Word เปรียบเทียบคำศัพท์เป็นทางการและไม่เป็นทางการ formal informal meaning allow let อนุญาต apologise say sorry ขอโทษ appear seem ปรากฏ assist help ช่วย, ช่วยเหลือ assure promise สัญญา commence begin/start เริ่ม consider […]

เรียน IELTS

การเรียน IELTS สำคัญอย่างไร การเรียนเพื่อสอบ IELTS เป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่สำคัญอย่างมาก โดยสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน IELTS ด้วยตัวเองจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น pantip การเรียน IELTS กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ หรือการเรียน ielts online จากแหล่งอื่น ๆ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้เราทำคะแนนสอบได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้ว การเรียนยังทำให้เรารู้ล่วงหน้าได้ด้วยว่า ในการสอบ IELTS นั้น เราจะต้องเจอคำถามแบบไหน จำนวนกี่ข้อ มีเวลาทำข้อสอบเท่าไหร่ และต้องใช้วิธีการแบบไหนเพื่อให้ทำข้อสอบออกมาแล้วได้คะแนนตามที่เราต้องการ อย่างไรก็ตาม แม้การสอบ IELTS จะมีหลายประเภท ความยากง่ายแตกต่างกันออกไป แต่ข้อสอบที่คนส่วนใหญ่สอบมักจะเป็นแบบวิชาการ ซึ่งข้อสอบแบบนี้การมีทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไปอาจไม่เพียงพอ ระดับคำศัพท์ที่ใช้อาจต้องเป็นทางการมากขึ้น ดังนั้น การเรียน IELTS เพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบจึงมีความสำคัญจนอยากจะปฏิเสธได้   เรียน IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่ไหนบ้าง การเรียน IELTS ออนไลน์ฟรี สามารถเลือกฝึกจากได้หลาย ๆ แหล่ง ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการลักษณะการเรียนแบบใด เช่น […]

คำศัพท์ IELTS

แจกฟรี คำศัพท์ IELTS ออกบ่อย 500 คำ พร้อมความหมายและตัวอย่างประโยค สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้ทั้ง IELTS Writing, Speaking, Listening และ Reading ใครที่ไม่ถนัดเรื่องคำศัพท์ต้องไม่พลาด เพราะการท่องศัพท์ IELTS หรือการมีคลังคำศัพท์ที่ต้องใช้สอบเยอะมากเพียงพอ จะช่วยให้เราทำข้อสอบได้เร็วและได้คะแนนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง   คำศัพท์ ความหมาย ตัวอย่างประโยค architecture (n) สถาปัตยกรรม There are examples of most styles of architecture in the town. abandon (v) ละทิ้ง People often simply abandon their pets when they go abroad. accommodation (n) ที่พัก We may […]

TOEIC

เรียน TOEIC

เรียน TOEIC ต้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง เนื้อหาที่ต้องเจอในการเรียน TOEIC จะประกอบไปด้วย ทักษะภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) ซึ่งก็รวมไปถึงเรื่องไวยกรณ์ (Grammar) และคำศัพท์ด้วย โดยเนื้อหาหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาหรือบทพูดที่อยู่ในพาร์ทการฟัง หรือเนื้อเรื่องที่จะอยู่ในพาร์ทการอ่าน ก็มักจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือที่ทำงาน เช่น การพูดประกาศ การสนทนาถามหาว่าห้องประชุมอยู่ที่ไหน รายละเอียดอีเมลติดต่องาน รายละเอียดกำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โฆษณา บทความทางธุรกิจ หรือจดหมายรับรอง เป็นต้น ทั้งนี้ แม้จะเป็นข้อสอบไวยกรณ์หรือคำศัพท์ เวลาที่เราเรียนติว TOEIC ก็ยังคงเป็นแนวธุรกิจเช่นเดียวกัน โดยเราสามารถแบ่งหัวข้อการเรียนตามพาร์ทของข้อสอบ ได้ดังนี้ TOEIC Part 1 Photographs ฟังแล้วหาคำตอบที่อธิบายรูปภาพได้ดีที่สุด TOEIC Part 2 Question-Response ฟังแล้วหาคำตอบที่เหมาะสมกับบทสนทนา TOEIC Part 3 Conversations ฟังบทสนทนาแล้วตอบคำถาม TOEIC Part 4 […]

TOEIC Listening Short Conversations

ข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations TOEIC Listening Short Conversations จะเป็น Part 3 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 39 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้ฟังบทสนทนาของคน 2-3 คน ประมาณ 13 เรื่อง แต่ละบทสนทนาจะมีคำถาม 3 ข้อ โดยเราจะต้องตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลในบทสนทนาเหล่านั้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นพาร์ทการฟังที่จะมีความท้าทายและมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่าพาร์ทแรก ๆ   ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations ข้อสอบ TOEIC Part 3 Short Conversations เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่าง ๆ โดยเมื่อบทสนทนาหนึ่งจบลง เทปเสียงจะหยุดไปสักครู่ เพื่อให้เราได้มีเวลาทำข้อสอบของบทสนทนานั้น ๆ ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Short Conversations ดังนี้ เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC […]

TOEIC Reading Incomplete Sentences

ข้อสอบ TOEIC Reading Incomplete Sentences TOEIC Reading Incomplete Sentences คือ ข้อสอบส่วนที่อยู่ในพาร์ทการอ่านของข้อสอบ TOEIC มีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งถือว่าเป็น Part 5 ของข้อสอบทั้งหมด โดยหลัก ๆ Part 5 Incomplete Sentences แม้จะอยู่ในพาร์ทการอ่าน แต่จริง ๆ แล้วข้อสอบส่วนนี้จะวัดทักษะทางด้านไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ เช่นเรื่อง Part of Speech, Countable & Uncountable Noun, Pronouns, Prepositions, Conjunctions, Gerunds or Infinitives, Verbs ต่าง ๆ, รูปแบบประโยค active และ passive, ประโยคเงื่อนไข (If-clause), การเปรียบเทียบ (Comparisons) และเรื่องอื่น […]

GED

24 October 2021 เรียน GED
15 January 2021 สอบเทียบ
13 November 2020 กศน.

CU-TEP

cu-tep

การเดินทางไปสอบ CU-TEP

แชร์ประสบการณ์เดินทางไปสอบ cu tep ให้กับเพื่อนๆ ที่ยังไม่เคยไปสอบ cu tep ว่าสามารถเดินทางอย่างไร จอดรถที่ไหน และอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเกิน 100 ก่อนสอบจริง

chulatutor

30 September 2014