fbpx

IELTS คือะไร ทำความรู้จัก ข้อสอบภาษาอังกฤษยอดนิยม IELTS

what is ielts
Reading Time: 3 minutes

IELTS คืออะไร?

ระบบการทดสอบความรู้และความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา ถูกดำเนินการจัดสอบโดย British Council และ IELTS IDP (Australia และ Cambridge Assessment English) ซึ่งเป็นการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่ใหญ่ที่สุดในโลก

IELTS ได้เริ่มทำการสอบครั้งแรกในปี 1980 โดย Cambridge English Language Assessment (หรือ UCLES) และ British Council และเริ่มเป็นที่นิยมมาก หน่วยงานจัดสอบจึงได้ร่วมมือกับ International Development Program of Australian Universities and Colleges หรือ IDP: IELTS Australia ในการพัฒนาการทดสอบให้เป็นที่นิยมและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

Table of Contents

คะแนนสอบ IELTS ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

IELTS Academic ใข้สำหรับยื่นเข้ามหาลัยและทำงาน

IELTS General ใช้สำหรับการทำงานหรือการขอวีซ่าเพื่อย้ายถิ่น

IELTS Life Skills ใช้สำหรับการขอวีซ่า

ข้อสอบ IELTS มี 4 พาร์ท

Listening : 30 นาที

Reading : 60 นาที

Writing : 60 นาที

Speaking : 11–14 นาที

รวมเวลาสอบ IELTS ทั้งหมด : 2 ชั่วโมง 45 นาที

IELTS Listening Overview and Tips

ข้อสอบ Listening มี 4 Section แต่ละ Section มี 10 คำถาม เวลาสอบทั้งหมด 40 นาที

Listening Section 1 คือการฟังบทสนทนาของคน 2 คนที่พูดถึงเรื่องราวทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Listening Section 2 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะกึ่งเป็นทางการ

Listening Section 3 เป็นการฟังบทสนทนา ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

Listening Section 4 เป็นการฟังคนเดียวพูด โดยเนื้อหาที่พูดจะเป็นทางการ

IELTS Reading Overview and Tips

ข้อสอบ IELTS Reading มี 40 ข้อ เวลาสอบ 60 นาที เฉลี่ยเวลาในการทำข้อสอบ ข้อละ 1.5 นาที สำหรับข้อสอบ Reading บทความส่วนมากจะเป็น บทความเชิงวิชาการ

รูปแบบคำถามใน Reading จะมีหลากหลายรูปแบบเช่น Multiple Choice, Sentence Completion, Matching Information True/False/Not Given, Yes/No/Not Given

IELTS Writing Overview and Tips

ข้อสอบ IELTS Writing จะให้เวลาในการสอบ 60 นาที ข้อสอบ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ IELTS Writing Task 1 และ IELTS Writing Task 2

IELTS Writing Task 1 Overview

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที

IELTS Writing Task 2 Overview

เป็นการสอบ Writing โดยผู้สอบจะต้องเขียนอย่างน้อย 250 คำ ในเวลา 40 นาที

IELTS Academic

Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องอธิบาย กราฟ , ตาราง , แผนภูมิ

Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเสนอความคิดเห็นในงานเขียน เกี่ยวกับ มุมมอง วิเคราะห์ ให้เหตุผล เปรียบเทียบ และ โต้แย้ง ในหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

IELTS General Training

Writing Task 1 : ผู้สอบจะต้องเขียนเกี่ยวกับจดหมายโต้ตอบในสถานการณ์ที่โจทย์กำหนดให้

Writing Task 2 : ผู้สอบจะต้องเขียนเรียงความ เกี่ยวกับหัวข้อที่ข้อสอบกำหนดมาให้

IELTS Speaking Overview and Tips

เป็นการสอบพูดตัวต่อตัว กับผู้คุมสอบ ข้อสอบจะมี 3 Sections

Speaking Section 1 : ส่วนนี้จะเป็นการพูดคุยกับผู้คุมสอบ 4-5 นาที โดยจะเป็นเรื่องที่พูดคุยจะเป็นเรื่องทั่วไป เช่น เสื้อผ้า เวลาว่าง ทำไมถึงมาสอบ IELTS

Speaking Section 2 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 3-4 นาที โดยผู้สอบจะได้การ์ดหัวข้อสอบ แล้วพูดในหัวข้อนั้น พร้อมเสนอมุมมองของผู้สอบ

Speaking Section 3 : หัวข้อนี้จะสอบประมาณ 4-5 นาที โดยส่วนมาก หัวข้อที่พูดจะเป็นหัวข้อเดียวกับ Section 2 ที่พึ่่งพูดไป แต่จะเน้นการเสนอมุมมอง โต้แย้ง และเหตุผล

สรุปหัวข้อ IELTS ที่ออกสอบ

TopicPart
Listening Section 1IELTS Listening
Listening Section 2IELTS Listening
Listening Section 3IELTS Listening
Listening Section 4IELTS Listening
Matching headingIELTS Reading
Matching featuresIELTS Reading
Multiple choicesIELTS Reading
Note completionIELTS Reading
Multiple choicesIELTS Reading
Sentence completionIELTS Reading
Matching informationIELTS Reading
Summary informationIELTS Reading
YES / No / NGIELTS Reading
Sentence completionIELTS Reading
Table completionIELTS Reading
Short-answer questionsIELTS Reading
True / False / NGIELTS Reading
ConnectorIELTS Writing
Agree or Disagree essayIELTS Writing
Problem and solution essayIELTS Writing
Cause and effect essayIELTS Writing
Formal wordsIELTS Writing
Descriptive essayIELTS Writing
Advantages and disadvantages essayIELTS Writing
Bar chartIELTS Writing
Line graphIELTS Writing
TableIELTS Writing
Pie chartIELTS Writing
DiagramWriting
Flow chartIELTS Writing
Speaking Section 1IELTS Speaking
Speaking Section 2IELTS Speaking
Speaking Section 3IELTS Speaking
คำศัพท์IELTS
สำนวนIELTS

ค่าสอบ IELTS British Council และ IDP

ค่าสอบ IELTS British Council

IELTS Academic ราคา 7,100 บาท

IELTS General Training ราคา 7,100 บาท

ค่าสอบ IDP IELTS

IELTS Regular (Paper / Computer) 7,350 บาท

IELTS UKVI (Paper / Computer) 7,710 บาท

IELTS Life Skills 5,800 บาท

สมัครสอบ IELTS British Council Thailand

ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1-2 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

British Council IELTS login

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถ Login ได้ที่ https://ieltsregistration.britishcouncil.org/

 

British Council IELTS test dates

British Council IELTS test dates
British Council IELTS test dates

 

IELTS Online test

สอบ IELTS คอมพิวเตอร์ คือ การสอบผ่านทางคอมพิวเตอร์ที่ศูนย์สอบ โดยผู้เข้าสอบ จะทราบผลคะแนนเร็วขึ้น เพียง 3-5 วันเท่านั้น โดยรูปแบบข้อสอบ แบบคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบแบบกระดาษ สำหรับ พาร์ทการพูด จะเป็นการสอบกับกรรมการ เหมือนกัน

IELTS British Council ผลสอบ

ผลสอบจะออก 13 วันหลังจากสอบเสร็จ

🔥คอร์ส IELTS สอนสด กลุ่มย่อย รับรองผล


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IBB0624 22 มิ.ย. - 21 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ,vova
IBA0624 24 มิ.ย. - 25 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 ฟิวส์,vova
IBB0724 27 ก.ค. - 25 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova
IBA0724 29 ก.ค. - 29 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 ฟิวส์,vova

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR

เรียน IELTS
Related Posts