NIDA TEAP คืออะไร แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP

NIDA TEAP คืออะไร

Test of English for Academic Purposes หรือ การสอบ NIDA TEAP คือ ข้อสอบสำหรับทดสอบภาษาอังกฤษ ของทาง นิด้า (NIDA)โดยเน้นทักษะ ไวยากรณ์ ( Grammar)การอ่าน (Reading)คำศัพท์ (Vocabulary) สำหรับนำคะแนนไปใช้ในการสมัครสอบเข้าปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ ใช้เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของคนเอง

NIDA TEAP คะแนนเต็ม 1000 คะแนน สำหรับคะแนนที่ใช้ยื่นเข้าจะอยู่ที่ 400-600 คะแนน สำหรับคนที่ได้คะแนน 660 ขึ้นไป สามารถขอยกเว้น การลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน ของทางนิด้า ได้สองวิชา คือ “วิชา LC 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ” และ วิชา ” LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ”

Table of Contents

แนวข้อสอบ และ ตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Modified Cloze จำนวน 10 ข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด และส่วนที่ 2 Reading Comprehension จำนวน 40 ข้อ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น

โครงสร้างข้อสอบ
Modified Clozeข้อสอบ 2 บทความ/บทความละ 5 ข้อ10 ข้อ
Reading Comprehensionข้อสอบ ออก 6-8 บทความ40 ข้อ
รวม 50 ข้อ
ตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP
ตัวอย่างข้อสอบ NIDA TEAP

สมัครสอบ NIDA TEAP

  1. สมัครโดยวิธีออนไลน์ที่ http://lc.nida.ac.th/eng-exam/th
  2. ลงทะเบียน กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ
  3. เลือกรอบสอบ (จะมีสอบเดือนละ 1 ครั้ง)
  4. ชำระค่าสอบ ( ค่าสมัครสอบ 200 บาท)

ติว NIDA TEAP รับรองผล (สอนสด)

เนื้อหาในคอร์ส ติวสอบ NIDA TEAP จะมีการปูพื้นฐาน Grammar แนะแนวโครงสร้างของข้อสอบ พร้อมทั้งอธิบายประเภทของคำถาม สรุปคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนสอบ และ ตัวอย่างข้อสอบ nida teap โดยจะสอนสด กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10/ห้อง ทำให้ผู้ ติวถามได้ทันทีที่สงสัย และไม่ต้องกลัวว่าจะเรียนตามไม่ทัน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0524 6 พ.ค. - 30 พ.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
1 วี,โจ้
CECA0624 10 มิ.ย. - 4 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0624 15 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี

ติว NIDA TEAP ตัวต่อตัว

ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ มีคอร์ส ติว NIDA TEAP ตัวต่อตัว สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนสอบ โดยเฉพาะหากใครไม่สะดวกเรียน “คอร์สกลุ่มย่อย” คอร์ส ติวตัวต่อตัว นี้จะตอบโจทย์มากๆ ค่ะ เป็นการสอนสด เรียนที่สถาบัน มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวัน-เวลาที่สะดวก เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก สามารถยืดหยุ่นปรับตารางได้ค่ะ โดยเน้นจากพื้นฐานของผู้เรียนเป็นหลัก จึงทำให้ปรับรูปแบบคอร์สเรียนได้ตามผู้เรียน เป็นอีกคอร์สที่จะทำให้ผู้ติวได้คะแนนอย่างแน่นอน

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง
10 ชม.20 ชม.30 ชม.40 ชม.
1 คน14,000 ฿22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

เรียน NIDA TEAP Online รับรองผล

คอร์ส เรียน NIDA TEAP ออนไลน์ รับรองผล สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลย สอนโดย ครูพี่เกด CHULA TUTOR สอนตั้งแต่พื้นฐาน Grammar ถึง ข้อสอบรอบล่าสุด คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://course.chulatutor.com/p/nida-teap-online

Scroll to Top