คอร์สเรียน NIDA TEAP รับรองผล ครบทุกคำตอบ สมัครสอบ NIDA TEAP วิธีเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์เชิงวิชาการ และการอ่าน) จำนวน 10 ข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด และส่วนที่ 2 Reading Complehension (การวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) จำนวน 40 ข้อ ลักษณะคำถามมุ่งเน้นเรื่องการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ การอ่านเพื่อหาวัตถุประสงค์และข้อสรุปของบทอ่านนั้นๆ การเดาคำศัพท์จากบริบท การอ่านตีความประโยค เป็นต้น เรื่องที่อ่านส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาสอดคล้องกับคณะและสาขาต่างๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการเรียนการสอนอยู่ในขณะนี้นั้นเองค่ะ

ข้อสอบจัดทำโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา อัตราค่าธรรมเนียมการสอบ 200 บาท ต่อการสอบในแต่ละครั้ง ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทุกเดือนภายในระยะเวลาการสมัครที่ได้ระบุไว้ในตารางการรับสมัคร โดยที่คะแนน NIDA TEAP นี้ สามารถเก็บผลคะแนนนี้ได้ 1 ปี ค่ะ

 

 

ข้อสอบ NIDA TEAP เป็นข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาในด้านคำศัพท์ โครงสร้างต่างๆ ที่ใช้ในเชิงวิชาการ และการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ หรือประเด็นทางวิชาการเป็นหลัก ซึ่งจะคล้ายคลึงกับแนวข้อสอบ TU-GET ที่มีพาร์ทและโครงสร้างที่เหมือนกันค่ะอาจจะแตกต่างในด้านคำศัพท์ที่เล็กน้อย จึงทำให้ผู้สอบนั้นจะต้องเตรียมตัวในการทำข้อสอบอย่างระมัดระวังค่ะ ถึงแม้จะมีเพียงแค่ 50 ข้อ แต่ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีนั้นก็มีโอกาสสูงที่จะทำคะแนนออกมาได้ดีเลยค่ะ เพราะเนื่องด้วยตัวข้อสอบนั้นไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไป เนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของทางนิด้าในขณะนั้นจึงไม่ได้ไกลตัวมากมายค่ะ และคะแนนนี้ยังใช้ร่วมกับวิชาเฉพาะที่ทางนิด้าได้กำหนดมาในบางคณะ จึงสามารถที่จะทำให้ในพาร์ทของภาษาอังกฤษนั้นออกมาได้ดีทำให้คะแนนรวมสูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งทางสถาบันนั้นมีคอร์สเรียนรับรองผลที่สามารถช่วยทำให้คะแนนของคุณออกมาดี มีโอกาสสูงกว่าคนอื่น ถึงแม้ว่าจะไม่เคยสอบมาก่อนค่ะ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นคอนเซ็ป easy to be expert เรียนง่าย เน้นความเข้าใจเป็นหลัก ปูพื้นฐานให้ตั้งแต่แกรมม่าไปจนถึงแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆในการทำข้อสอบ หากใครไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานานก็หมดกังวลได้ค่ะ ไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับทางติวเตอร์ได้โดยตรงเลยค่ะ บรรยากาศการเรียนสบายๆ หากมาไม่ได้วันไหนก็สามารถชดเชยได้ค่ะ ให้จุฬาติวเตอร์เป็นส่วนช่วยเพิ่มโอกาสในการเตรียมความพร้อมก่อนสอบด้วยคอร์สรับรองผลสุดพิเศษนี้กันดีกว่าค่ะ

 

คอร์สเรียน NIDA TEAP รับรองผล – เรียนผ่าน Zoom อยู่ที่ไหน ก็เรียนได้

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
CECA022115 ก.พ. – 11 มี.ค.จ-พฤ18:00-20:30

[เต็มแล้ว]


-2
CECA032129 มี.ค. – 29 เม.ย.จ-พฤ18:00-20:30

จองที่นั่ง7
CECB03213 เม.ย. – 9 พ.ค.ส-อา10:00-16:00

จองที่นั่ง10

อัตราค่าเรียน  12,500 บาท

 


คอร์สไพรเวท NIDA TEAP

ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ มีคอร์สเรียนไพรเวทที่เตรียมความพร้อมก่อนสอบโดยเฉพาะหากใครไม่สะดวกเรียนคอร์สกลุ่มอาจจะด้วยเวลาที่จำกัด หรือไม่สามารถมาเรียนได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งคอร์สนี้จะตอบโจทย์มากๆ ค่ะ เป็นการสอนสดเรียนที่สถาบัน มีห้องส่วนตัวให้ สามารถเลือกวัน-เวลาที่สะดวก เน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก สามารถยืดหยุ่นปรับตารางได้ค่ะ โดยที่เน้นจากพื้นฐานของผู้เรียนจึงทำให้ปรับจุดอ่อนเป็นจุดแข็งได้ หมดความกังวลได้เลยค่ะด้วยคอร์สสุดพิเศษนี้ที่จะมาช่วยคุณได้ค่ะ

 

เรียน ติว NIDA TEAP ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 


NIDA TEAP – FAQ

NIDA TEAP คือ

เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร (NIDA Center for Language and Communication Development and Services) คณะภาษาและการสื่อสาร ได้มีการดำเนินการจัดทดสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคคลทั่วไป เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลคะแนนไปยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ทุกคณะ/สาขาวิชาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือเพื่อเป็นการวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตนเอง สำหรับเตรียมการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี

คะแนน NIDA TEAP มีความสำคัญอย่างไร ?

คะแนน NIDA TEAP นั้น ไว้ใช้สำหรับยื่นสมัครสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท ภาคปกติในทุกคณะและสาขา และ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการนำผลคะแนนนี้ไปใช้การยกเว้นลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน LC4001, LC4002 หรือ เพื่อใช้ในการจบการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมัครสอบ NIDA TEAP อย่างไร ?

สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสารฯ http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/th จากนั้นก็สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวและเลือกรอบสอบที่ต้องการได้เลยค่ะ โดยทางศูนย์ภาษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหลังจากการปิดรับสมัครในแต่ละรอบประมาณ 5 วัน

ประกาศผลสอบ NIDA TEAP เมื่อใด ?

ผลสอบในแต่ละรอบจะประกาศทางออนไลน์ในเว็บไซต์ http://lc2015.nida.ac.th/eng-exam/ ซึ่งจะออกหลังจากวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์

ตารางสอบ NIDA TEAP ?

สำหรับรอบสอบจะมีตารางสอบเดือนละ 1-2 ครั้ง แบ่งออกเป็นรอบปกติ คือจัดสอบทุกวันเสาร์ ช่วงประมาณกลางเดือน จะใช้ระยะเวลาสอบ 2 ชม. คือช่วง 10.00-12.00 และ รอบพิเศษที่เป็นการจัดสอบเฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ หรือหลักสูตรนานาชาติ ที่ไม่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งจะมีเป็นตารางวัน-เวลาที่กำหนดไว้ คือช่วง 17.00-19.00 โดยสามารถตรวจสอบตารางนี้ได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บไซต์

คะแนน NIDA TEAP เท่าไรถึงจะผ่าน ?

โดยปกติแล้วเกณฑ์การใช้คะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การใช้เพื่อสอบสัมภาษณ์ซึ่งในแต่ละหลักสูตรนั้นค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่แตกต่างกัน โดยขั้นต่ำนั้นควรได้ที่ 450 คะแนนขึ้นไป และคะแนนนี้จะใช้รวมกับวิชาเฉพาะรวมกันอีกครั้งเพื่อที่จะมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ และสำหรับเพื่อใช้การยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานจะอยู่ที่ 660 คะแนนขึ้นไป

ค่าใช้จ่ายในการสอบ NIDA TEAP ?

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมในการสอบแต่ละครั้งจะอยู่ที่ 200 บาท และ สามารถชำระได้ผ่านทางธนาคารที่ระบุไว้ตามเอกสาร ซึ่งชำระได้ทั้งแบบผ่านแอพพลิเคชั่น, ตู้ ATM หรือเคาท์เตอร์ธนาคารตามที่ผู้สมัครสะดวก

เตรียมตัวสอบ NIDA TEAP อย่างไร ?

ลักษณะของข้อสอบ NIDA TEAP นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์ต่างๆ และด้านการอ่านเชิงวิชาการ เป็นข้อสอบภายในที่จัดทำขึ้นมาโดยทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เอง จึงต้องเน้นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการจดจำคำศัพท์เป็นหลัก และการอ่านจับใจความได้แบบรวดเร็ว ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคการฝึกฝนในการทำแบบฝึกหัดเป็นประจำนั่นเองค่ะ

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ NIDA TEAP ?

สำหรับหนังสือนั้นแนะนำเป็นเล่มของ The Best Center จะเป็นเล่มที่รวมข้อสอบภาษาอังกฤษของ Nida เองโดยเฉพาะ ซึ่งเล่มนี้สามารถหาซื้อได้จากร้านหนังสือชั้นนำได้โดยทั่วไปปกสีน้ำเงิน ภายในเล่มจะมีทั้งแบบฝึกหัดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้ทางผู้ที่สนใจได้ฝึกทำความเข้าใจได้อย่างเต็มที่อีกด้วยค่ะ

เรียน NIDA TEAP ที่ไหนดี ?

คอร์สเรียนพิเศษสำหรับการเรียน NIDA TEAP โดยเฉพาะ มีแค่ที่จุฬาติวเตอร์เท่านั้น สอนครบทั้งพื้นฐานและแนวข้อสอบ คอร์สมีทั้งแบบคอร์สเรียนกลุ่ม (รับรองผล) และ คอร์สเรียนตัวต่อตัว ที่สามารถออกแบบการเรียนได้เอง ไม่ว่าจะกังวลที่พื้นฐาน หรืออยากได้เทคนิคการทำข้อสอบ คอร์สเหล่านี้ก็เหมาะมากๆ

Tags: NIDA TEAP อ่านต่อ