fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

PSAT คือ การสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบ้างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

PSAT คืออะไร

PSAT ก็คือ PRE – SAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) เป็นการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งการสอบ PSAT/NMSQT (Preliminary SAT National Merit Scholarship Qualifying test) สำหรับ เกรด 10 – 11 และ PSAT 10 สำหรับเกรด 10 คะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีผลในการพิจารณาเพื่อขอทุนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบางแห่ง เพราะฉะนั้น สอบไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

 

ใครที่ต้องสอบ PSAT

นักเรียนระดับเกรด 10 -11  ที่ต้องการเตรียมความพร้อมหรือประเมินตนเองก่อนการสอบ SAT

 

ลักษณะข้อสอบ PSAT/NMSQT และ PSAT 10

ข้อสอบ PSAT คล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. Math (เช่น เรขาคณิต อัลจีบร้า)
  2. Evidence-based Reading and Writing (กราฟ ตาราง แผนภูมิต่างๆ)

ทั้ง Math และ Evidence-based Reading จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย

 

คะแนน PSAT/NMSQT และ PSAT 10

คะแนนรวมคือ 1520 คะแนน

แต่ละพาร์ทจะมีช่วงคะแนนอยู่ที่ 160 – 760 คะแนน

หากตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน และหากไม่ตอบจะได้ 0 คะแนน

 

ตารางสอบ

PSAT/NMSQT ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

PSAT 10 ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี)

การสอบใช้เวลา 2.45 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

15 US Dollars แต่ทางโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบอาจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบอีกครั้ง

 

สถานที่สอบในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เป็นศูนย์สอบ ตามลิงค์ด้านล่าง https://ordering.collegeboard.org/testordering/publicSearchCont

 

เรียน ติว PSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

อ่านต่อ