คอร์สเรียน PSAT | ครบทุกคำตอบ PSAT คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

PSAT

PSAT is difficult, isn’t it? The answer is NO here, because we make it easy ever!

PSAT

Our private PSAT course covers all lessons. No worry, you get what you want!

PSAT

And PSAT will go easy when you become a part of our easy to understand and personal course.

PSAT คือ

การสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นบ้างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

 

PSAT คืออะไร

PSAT ก็คือ PRE – SAT (Preliminary Scholastic Aptitude Test) เป็นการสอบเพื่อเตรียมความพร้อม หรือเรียกง่ายๆ ว่าลองข้อสอบก่อนการสอบ SAT เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีทั้งการสอบ PSAT/NMSQT (Preliminary SAT National Merit Scholarship Qualifying test) สำหรับ เกรด 10 – 11 และ PSAT 10 สำหรับเกรด 10 คะแนน PSAT ไม่มีผลใดใดต่อการพิจารณาของมหาวิทยาลัย แต่อาจมีผลในการพิจารณาเพื่อขอทุนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยบางแห่ง เพราะฉะนั้น สอบไว้ก็ไม่เสียหายอะไร

 

ใครที่ต้องสอบ PSAT

นักเรียนระดับเกรด 10 -11  ที่ต้องการเตรียมความพร้อมหรือประเมินตนเองก่อนการสอบ SAT

 

ลักษณะข้อสอบ PSAT/NMSQT และ PSAT 10

ข้อสอบ PSAT คล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. Math (เช่น เรขาคณิต อัลจีบร้า)
  2. Evidence-based Reading and Writing (กราฟ ตาราง แผนภูมิต่างๆ)

ทั้ง Math และ Evidence-based Reading จะเป็นข้อสอบแบบปรนัย

 

คะแนน PSAT/NMSQT และ PSAT 10

คะแนนรวมคือ 1520 คะแนน

แต่ละพาร์ทจะมีช่วงคะแนนอยู่ที่ 160 – 760 คะแนน

หากตอบถูกจะได้ข้อละ 1 คะแนน ตอบผิดจะถูกหักข้อละ 0.25 คะแนน และหากไม่ตอบจะได้ 0 คะแนน

 

ตารางสอบ

PSAT/NMSQT ช่วงฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม – พฤศจิกายน)

PSAT 10 ช่วงฤดูใบไม้ผลิ (กุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี)

การสอบใช้เวลา 2.45 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร 

15 US Dollars แต่ทางโรงเรียนนานาชาติที่เป็นศูนย์สอบอาจเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้สอบถามรายละเอียดจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบอีกครั้ง

 

สถานที่สอบในประเทศไทย

โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยที่เป็นศูนย์สอบ ตามลิงค์ด้านล่าง https://ordering.collegeboard.org/testordering/publicSearchCont

 

เรียน ติว PSAT ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags: PSAT อ่านต่อ