IGCSE คือ? วิธีสมัครสอบ การเตรียมตัวสอบ แนะนำหนังสือ | ครบทุกคำตอบ IGCSE

สถาบันสอน IGCSE โดยเฉพาะ ครบถ้วนทั้งพื้นฐานและเทคนิคการทำข้อสอบ ไม่พลาดกับการฝึกทำ Past Paper เพื่อซ้อมมือก่อนลงสนามสอบจริง มาเตรียมตัวพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์
084-942-4261

IGCSE คือ ระบบการเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งหลักสูตรได้รับการยอมรับหรือวางมาตรฐานเอาไว้ในเครือสหราชอาณาจักรหรือ ระบบประเทศอังกฤษ ( international school ) โดย ข้อสอบ IGCSE นั้น น้องๆ จะต้องเลือกสอบ 5 วิชาด้วยกันค่ะ โดย 5 วิชานี้ประกอบไปด้วยวิชาพื้นฐาน ฟัง พูด เขียนภาษาอังกฤษนะค่ะ ซึ่งอีก 2 วิชาคือวิชาเฉพาะที่น้องๆ สามารถเลือกสอบได้ตามความถนัดและความสามารถของตนเองค่ะ โดยวิชาที่น้องเลือกสอบทั้ง 5 วิชา น้องๆสามารถเลือกได้ว่าจะเป็น Core และ Extended หากน้องๆ เลือกสอบระดับ Core ซึ่งเป็นระดับมาตรฐานที่ง่ายกว่า แต่น้องจะได้เกรดเพียงแค่ C, D, E, F, G เท่านั้น แต่ถ้าน้องเลือกสอบ Extended น้องๆจะมีโอกาสได้เกรด A กับ B ด้วยค่ะและ C, D, E, F, G ก็ยังคงได้อยู่ค่ะ เพราะฉะนั้นในการสอบควรจะมีความระมัดระวัง หลังจากที่น้องๆ สอบผ่านทั้ง 5 วิชาแล้ว น้องจะต้องเลือกวิชาที่ได้เกรด C ขึ้นไป หมายความว่า เกรด A , B, C แล้วเลือก 5 วิชานั้นไปยืนแปลงวุฒิที่กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยค่ะ และสิ่งที่น้องๆ จะได้มาคือ ใบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่ะ แต่ถ้าหากน้องๆ ต้องการจะนำคะแนนหรือว่าวิชาใน IGCSE นั้น ไปยืนศึกษาต่อในต่างประเทศ น้องๆ อาจจะต้องมีคะแนน IB  A-Level  หรือคะแนนอื่นๆเเพิ่มเติมด้วย ซึ่งทางสถาบันแนะนำให้น้องๆลองสอบถามมหาลัยที่สนใจจะเข้าหรืออาจจะมาปรึกษาพี่ที่สถาบันก็ได้นะค่ะ

 

IGCSE คือ

 

ตารางสอบ IGCSE

การสอบ IGCSE จะมีการจัดเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี

Cambridge International Examinations (CIE) จะมีการจัดสอบช่วงเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน และ เดือนตุลาคม/พฤศจิกายน

กำหนดการเปิดรับสมัคร
เดือนพฤศภาคม/มิถุนายน 2560: เปิดรับสมัครแล้วตามช่วงเวลาดังนี้
สมัครสอบช่วงปกติ 9-31 มกราคม 2564
สมัครสอบช่วงล่าช้า 1-17 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ประกาศผลสอบ กันยายน 2021

 

แนวข้อสอบ IGCSE Past Paper

วิเคราะห์ภาพรวมของข้อสอบ IGCSE Past Paper เป็นอย่างไร?

เนื่องจาก IGCSE คือ ระบบการสอบเทียบที่ใช้ความรู้พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉะนั้นเด็กๆที่จะสอบ IGCSE จะมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปค่ะ ฉะนั้นน้องอาจจะเจอบ้างวิชาที่อาจจะไม่เคยเรียนมาก่อนเลย น้องๆ จะต้องปรับความรู้พื้นฐานเสียก่อนให้เข้าใจขอบเขตและรายละเอียดของวิชานั้นๆ ก่อนเสมอนะค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราต้องทำแบบฝึกหัด เพื่อที่จะให้มั่นใจได้ว่าเราทำได้จริงๆ แน่นจริงๆ ในวิชานั้น และสุดท้ายคือการทำ IGCSE Past Paper ในวิชานั้น พี่เปิ้ลมั่นใจนะค่ะว่านักเรียนคนใดก็ตามที่ทำ IGCSE Past Paper ตั้งแต่ 10 ชุดขึ้นไป ฉะนั้นขั้นตอนที่พี่เปิ้ลได้แจ้งไว้ในเวลา 3 เดือนจะเพียงพอที่จะให้น้องๆ สอบผ่านอย่างแน่นอนค่ะ

ส่วนช่วงเวลาที่จะสอบ IGCSE นั้น ในประเทศไทยเรานะค่ะจะมีการสอบเพียงแค่ 2 ช่วงเท่านั้น คือพฤษภาคม – มิถุนายนและอีกช่วงหนึ่งประมาณ พฤศจิกายน ซึ่งน้องจะต้องดูวันสอบอย่างระเอียดที่ www. britishcouncil.org/th เพื่อให้รู้วันสอบที่แน่นอน

 

IGCSE เทียบวุฒิ ม.6

เมื่อสอบ IGCSE ผ่านแล้ว จะต้องแปลงวุฒิอย่างไรบ้าง?

หากน้องๆ สอบผ่านทั้ง 5 วิชา และได้เกรด C ขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว ให้น้องๆ นำคะแนนนี้ไปยื่นกับกระทรวงศึกษาธิการและรอประมาณ 15 วันโดยประมาณ ซึ่งอาจจะเป็นใบแทนก่อนและใบจริงก็จะตามมาค่ะ บางมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทยรอค่ะ แต่บางมหาวิทยาลัยไม่รอค่ะ ฉะนั้นทางที่ดีที่สุดน้องๆ ต้องมั่นใจว่า การสอบที่น้องๆ สอบไปผ่านแน่นอนแล้วจึงไปเข้าสู่กระบวนการยืนแปลงวุฒิ เพราะบางมหาลัยสามารถใช้ใบแทนในการยืนเข้ามหาวิทยาลัยนั่นก่อนได้ค่ะ

หากจบ IGCSE แล้วจะมีผลต่อพื้นฐานการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง?

ถือว่าเป็นการดีนะคะ ซึ่งถ้าน้องๆ สอบ IGCSE นั้นไม่ได้มุ่งหวังเพียงจะผ่านอย่างเดียวค่ะ แต่มุ่งหวังว่าเราถนัดในวิชานั้นจริงๆ รู้จริงๆ ว่าแท้จริงแล้วเราถนัดอะไร ซึ่งวิชาเหล่านั้นมันจะเป็นพื้นฐานที่ใช้ในมหาวิทยาลัยได้ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ถ้าน้องเอาแค่พอผ่าน น้องๆ อาจจะมีปัญหาในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ แต่ถ้าน้องตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้เกรด A หรือ B แล้ว ในการเรียนมหาวิทยาลัยจะไม่มีปัญหาแน่นอนหรือหากน้องคนไหนต้องการต่อยอดความรู้จาก IGCSE ก็อาจจะสอบ IB A-Level ได้นะค่ะ

 

Download IGCSE Past Paper

Download IGCSE Past Paper

Cambridge International General Certificate of Secondary Educational Physics

Cambridge International General Certificate of Secondary Educational Chemistry

Cambridge International General Certificate of Secondary Educational Biology

International General Certificate of Secondary Educational FIRST LANGUAGE ENGLISH

International General Certificate of Secondary Educational ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 1

International General Certificate of Secondary Educational ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE 2

 

IGCSEs are the world’s most popular international qualifications for 14 to 16-year-olds. They are your gateway to higher education or professional studies in your home country or overseas. They can help you:

 

 

IGCSE – FAQ

IGCSE ได้รับการยอมรับหรือไม่ ?

IGCSE ได้รับการพัฒนาเมื่อ 30 ปีที่แล้วโดย Cambridge Assessment International Education เพื่อให้นักเรียนต่างชาติได้รับการรับรองมาตรฐานเดียวกันกับ GCSE ทั้ง IGCSE และ GCSE มีวิชาเรียนที่คล้ายคลึงกัน วุฒิการศึกษาทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกัน ดังนั้นทั้งมหาวิทยาลัยและนายจ้างเองจึงมองว่าทั้งสองมีศักดิ์และสิทธิที่เท่าเทียมกัน

จะลงทะเบียนสอบ IGCSE ได้อย่างไร ?

ในการลงทะเบียนสอบ IGCSE มีสามขั้นตอนง่าย ๆ ก่อนอื่นจะต้องกรอกข้อมูลการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบการลงทะเบียนสอบของโรงเรียน ประการที่สองต้องจ่ายค่าสอบ ประการที่สามจะต้องส่งเอกสาเพื่อที่จะได้รับการยืนยัน สิ่งที่ควรทราบคือจะต้องมีอีเมลที่ใช้ได้ เนื่องจากการสื่อสารทั้งหมดเกี่ยวกับการลงทะเบียนจะถูกส่งโดยตรงไปยังบัญชีอีเมลโดยอัตโนมัติ

จะตรวจผล IGCSE ออนไลน์ได้อย่างไร ?

ประการแรกต้องลงทะเบียนเพื่อรับบริการผลสอบออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้โดยเข้าไปที่ Cambridge English Online Service และคลิกที่ปุ่มลงทะเบียน จากนั้นจะต้องป้อน ID ผู้สมัครและหมายเลขลับจากการยืนยันการเข้า หลังจากนั้นสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของและเลือกรหัสผ่าน เมื่อผลสอบพร้อมจะได้รับอีเมลยืนยัน จากนั้นจึงสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลสอบ

IGCSE English สอนวิชาอะไรบ้าง?

IGCSE ESL (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) แบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก คือ หลักและเพิ่มเติม ในตอนท้ายของการเรียนแต่ละประเภท จะต้องสอบสามวิชาได้แก่ การอ่านและการเขียน การฟัง และการพูด สำหรับประเภทหลัก หรือการอ่านและการเขียน การฟัง และการพูด สำหรับประเภทเพิ่มเติม สำหรับวรรณคดีอังกฤษมีการสอบสามวิชาที่แตกต่างกันซึ่งประกอบด้วยร้อยแก้วและร้องกรอง ละคร และงานประพันธ์ที่ไม่เคยได้เห็นมาก่อนในห้องเรียน

คณิตศาสตร์ของ IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง?

มีสองประเภทคือ วิชาหลักและเพิ่มเติม แต่ละประเภทประกอบด้วยสองวิชา เช่น คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จะต้องสอบ Paper 2 และ Paper 4 ข้อสอบแต่ละประเภทให้เวลาและคะแนนต่างกัน ระดับความยากของแต่ละประเภทก็แตกต่างกัน สามารถดาวน์โหลดเอกสารของวิชาต่างๆ ในปีที่ผ่านมาและตารางการให้คะแนนได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Cambridge IGCSE

ในแต่ละปีมีนักเรียนสอบ IGCSE กี่คน?

มีนักเรียนมากกว่า 120,000 คนที่สอบ IGCSE ต่อปี หลักสูตรนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเรียนเนื่องจากมีวิชาเรียนหลากหลาย อีกทั้งวิธีการสอนยังส่งเสริมให้นักเรียนเชื่อมโยงระหว่างวิชา นอกจากนี้ยังลดอุปสรรคในการเรียนการสอนที่ GCSE มี และยังมีศักดิ์และสิทธิเท่าเทียมกับ GCSE

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง?

หลักสูตรหลักของ IGCSE ประกอบด้วยภาษาที่หนึ่ง ภาษาที่สอง คณิตศาสตร์ และวิชาในสาขาวิทยาศาสตร์หนึ่งวิชาหรือมากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น หลักสูตร IGCSE ชีววิทยาประกอบด้วย ลักษณะและการจำแนกสิ่งมีชีวิต การเคลื่อนไหวเข้าและออกจากเซลล์ โภชนาการของมนุษย์ ฯลฯ

IGCSE มีประโยชน์อย่างไร?

ข้อดีอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ IGCSE ได้รับการยอมรับทั่วโลกดังนั้นนักเรียน IGCSE สามารถใช้สมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ไม่ยอมรับ CBSE และ ICSE ประการที่สองหลักสูตรมีความก้าวหน้ามากขึ้นและมีวิชาที่หลากหลายให้เลือก นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

หากน้องๆ กำลังเตรียมตัวสอบ IGCSE อยู่ แต่กังวลเรื่องพื้นฐานภาษาอังกฤษ กังวลพื้นฐานของรายวิชาต่างๆ เพราะข้อสอบเป็นแบบเขียนตอบ จึงทำให้น้องๆ ต้องเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาวิชาอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกประเด็นที่ข้อสอบต้องการ เพื่อให้เขียนตอบได้อย่างถูกต้อง ยิ่งหากใครที่อ่านช้า คำศัพท์น้อย อาจจะกำลังกลัวว่าจะทำข้อสอบไม่ทัน ไม่สามารถวิเคราะห์เลือกคำตอบได้อย่างดีพอ จนเป็นที่มาของการเสียคะแนนไปอย่างน่าเสียดาย ด้วยความที่ IGCSE มีสอบน้อยมากเพียง 2 รอบ/ปี เท่านั้น การสอบในแต่ละรอบของน้องๆทุกคนจึงเต็มไปด้วยความกดดัน ความกังวล เพราะหากพลาดแล้ว ก็ต้องรอนานถึงเกือบครึ่งปีกว่าจะสอบได้อีกครั้ง แต่ทุกความกังวลเหล่านี้จะหมดไปได้ไม่ยาก เพราะด้วยประสบการณ์การสอนที่มีมาอย่างยาวนาน ทำให้เรามั่นใจได้ว่า น้องๆจะสามารถสอบ IGCSE ได้อย่างง่ายดายกว่าที่เคยเป็นมา

หมดความกังวล ไม่ต้องกลัวอีกต่อไป ขอเพียงมีความพยายามและมุ่งมั่นอย่างจริงจัง บวกกับเรา ผู้ช่วยที่ดีที่สุดในเวลานี้ ด้วยการสอนที่มีประสิทธิภาพ รับรองผลว่าสอบผ่าน IGCSE ได้จริง ไม่ว่าจะเป็น IGCSE Math , IGCSE ESL , IGCSE Chemistry , IGCSE Physics , IGCSE Business , IGCSE Economics , IGCSE Biology , IGCSE Combined Science , IGCSE Accounting , IGCSE Travel and Tourism , IGCSE Literature หรือวิชาไหนๆ ของ IGCSE ก็สอบได้แน่นอน  เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปไม่ สูญเปล่าอย่างแน่นอน

เรียน ติว IGCSE ตัวต่อตัว รับรองผล
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
รับรองผล
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

-->  go to top