fbpx

IGCSE คืออะไร? สอบอะไรบ้าง? สมัครสอบ ค่าสอบ ตารางสอบ

IGCSE (International General Certificate of Secondary Educational) คือ หลักสูตรการศึกษาของประเทศอังกฤษที่เมื่อสอบผ่านแล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า ม.4 ในหลักสูตรไทย ซึ่งหากเรียนจบหลักสูตร IGCSE แล้ว สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น AS, A Level, IB หรือใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัย

Table of Contents

IGCSE Overview - IGCSE คืออะไร ?

International General Certificate of Secondary Educational หรือ Cambridge IGCSE คือ ข้อสอบเทียบของระบบการศึกษาอังกฤษ สำหรับน้องที่สอบเทียบ จะได้วุฒิเทียบเท่ากับ ม.4 ของประเทศไทย น้องที่จะสมัครสอบ ต้องมี อายุ 14 -16 โดย จะมีสอบ ปีละ 2 ครั้งรอบแรก ช่วงเดือนพฤษภาคม และ รอบที่2 ช่วง เดือนตุลาคม 

ค่าสมัครสอบ The International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)  จะอยู่ที่ระหว่าง 5,400 – 12,500 บาท/วิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่แต่ละวิชา 

สำหรับกรณีที่ลงทะเบียนสอบล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม สำหรับสถานที่สอบ จะจัดสอบตามโรงเรียนนานาชาติ ที่ใช้ระบบการศึกษาอังกฤษ หรือ ศูนย์สอบ British Council

การสอบ IGCSE มีข้อดี อย่างไร?

การสอบ IGCSE มีข้อดี เนื่องจากหลักสูตร IGCSE มีวิชาให้เลือกมากกว่า 70 วิชา ให้น้องได้เลือกเรียน ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ ที่มีเพียงแค่ไม่กี่วิชา จึงทำให้น้องที่เลือก เรียนระบบ IGCSE จะสามารถค้นพบความชอบ ความถนัด ของตัวเองได้เร็วขึ้น

IGCSE เหมาะกับใคร ?

IGCSE เหมาะกับน้องที่เรียนโรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ ในระดับYear 10 และ Year 11 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับ A Level และ AS Level ใน Year 12 และ Year 13 ต่อไป

IGCSE มีวิชาอะไรบ้าง?

สำหรับการสอบ IGCSE นั้น ต้องเลือกสอบจำนวน 5 วิชา เพื่อให้ได้ Certificate โดยข้อสอบมี 2 ระดับ และวิชาที่ให้เลือกเรียนมากกว่า 70 วิชา ดังนี้

1. IGCSE Core (พื้นฐาน)

วิชา Core (พื้นฐาน) ข้อสอบง่ายกว่าระดับ Extended แต่น้องจะได้ Grade C , D, E, F, G เท่านั้น

2. IGCSE Extended (ขั้นสูง)

ข้อสอบ Extended (ขั้นสูง) มีความยากกว่าระดับ Core แต่น้องจะมีโอกาสได้ Grade A กับ B และยังคงมีโอกาสได้ Grade C, D, E, F, G

การที่น้องจะเลือกสอบ Core หรือ Extended อยู่ที่น้องว่าต้องใช้ Grade ไหม บ้างมหาลัยดูเกรดในการเข้า น้องๆ ก็ต้องเลือกสอบ Extended ด้วยไม่เช่นนั้น เกรดเฉลี่ยที่ได้จะไม่ถึงเงื่อนไขมหาลัยกำหนด

หมายเหตุ น้องที่สอบ IGCSE แล้วต้องการวุฒิเทียบจบระดับ ม.6 ต้องสอบ AS / A-Level อีก 3 วิชา

ข้อสอบ IGCSE Subjects มีทั้งหมด 70 subjects / 6 กลุ่ม

1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ Mathematics เช่น Mathematics, Cambridge International Mathematics, Additional Mathematics

2. กลุ่มวิชาทักษะภาษาอังกฤษ English language and literature เช่น English as a second language (ESL) , literature

3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ Sciences เช่น Agriculture , Biology , Chemistry , Environmental Management , Marine Science , Physics

4. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์ Foreign Language เช่น Thai, English (First or Second Language), Chinese, Japanese, Korean, Arabic, German, French

5. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Humanities and Social Sciences เช่น Development Studies , Economics , Geography , Global Perspectives , History , Accounting

6. กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ Creative and professional เช่น Accounting , Music ,  Art and Design , business study , Computer Science , Travel & Tourism

ข้อสอบเก่า แนวข้อสอบ

ข้อสอบ ภาษาไทย

ข้อสอบ ภาษาไทย จะให้เวลาในการทำข้อสอบ 1 ชั่วโมง 15 นาที โดยข้อสอบจะให้หัวข้อมาให้ ประมาณ 8-10 เรื่องแล้วให้เลือกเขียนเรียงความภาษาไทย 1 เรื่อง ความยาวประมาณ 350 ถึง 500 คำ จากหัวข้อที่โจทย์ให้มา

ตัวอย่าง ข้อสอบ ภาษาไทย

– “โทรศัพท์มือถือคือเครื่องมือควบคุมชีวิตคน” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

– “ถนนคนเดิน” ให้นักเรียนเขียนบรรยายบรรยากาศถนนคนเดิน จากประสบการณ์ของนักเรียนเพื่อลงในวารสารของโรงเรียน

– “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

Link download ข้อสอบ LANGUAGE THAI Past Paper

ข้อสอบ Mathematics 

Link download ข้อสอบ Math Past Paper

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ Math


ข้อสอบ Chemistry

Link download ข้อสอบ Chemistry Past Paper

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ Chemistry


ข้อสอบ Biology

Link download ข้อสอบ Biology Past Paper


ข้อสอบ English – Literature

Link download ข้อสอบ English Literature Past Paper

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อสอบ English


ข้อสอบ Accounting

Link download ข้อสอบ Accounting Past Paper


ข้อสอบ History

Link download ข้อสอบ History Past Paper


ข้อสอบ Geography

Link download ข้อสอบ Geography Past Paper


ข้อสอบ Economics

Link download ข้อสอบ Economics Past Paper

ขั้นตอนการสมัครสอบ IGCSE

1.บริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์  British Council  ตามวันและเวลาที่ประกาศในเว็บไซต์ ส่วนสนามสอบ จะสอบ ที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต (ติด BTS เพลินจิต)

2.โรงเรียนนานาชาติที่ใช้ระบบการศึกษาอังกฤษ

โดยทางโรงเรียนนานาชาติระบบการศึกษาอังกฤษ เช่น Anglo Singapore International School , Bangkok International Preparatory & Secondary School , Harrow International School Bangkok เป็นต้น

3. Harrow International School

เปิดรับสมัครสอบให้กับบุคคลภายนอก สามารถสมัครสอบกับโรงเรียนได้ โดยจะสอบที่ Harrow International School

เลือกสอบวิชา IGCSE อย่างไร ?

น้องต้องสอบ IGCSE อย่างน้อย 5 วิชา โดยจะมี 3 วิชา บังคับได้แก่ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ส่วนอีก 2 วิชา น้องสามารถเลือกตอบความชอบ และ ตามเงื่อนไขที่มหาลัยที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้กำหนด

การเลือกวิชา IGCSE คำนึงถึงอะไรบ้าง?

การเลือกวิชานอกจากวิชาบังคับแล้วยังต้องศึกษาเงื่อนไขคณะและมหาวิทยาลัยที่น้องจะศึกษาต่อด้วย เช่น หากน้องสนใจเข้าศึษาต่อระดับปริญญาตรี ทางด้าน Technology ก็ควรเลือกวิชาเลือกวิชา Design & Technology หรือ Computer Science หรือ หากน้องสนใจเรียนวิศวะ ก็ควรเลือกเรียน คณิต เคมี ฟิสิกส์

การสอบ IGCSE ยากไหม ?

IGCSE ไม่ยาก เพราะข้อสอบจะเหมือนใน Past Paper หากน้องอยากได้ A ใน IGCSE ควรฝึกทำ Past Paper ให้เยอะ

วิธีปฏิบัติหากสอบไม่ผ่าน

กรณีที่สอบไม่ผ่าน น้อง ๆ สามารถลงสอบวิชาที่ไม่ผ่านได้ใหม่ในรอบถัดไป หรือน้องอาจจะเลือกเปลี่ยนวิชาสอบเลยก็ได้

คุณสมบัติในการสมัครสอบ IGCSE ?

น้องๆ ที่เรียนระบบ IGCSE จะอยู่ในช่วง Year 10 – Year 11 ( IGCSE Certificate เทียบเท่า ม.3-ม.4 ของหลักสูตรไทย) ซึ่งน้องส่วนใหญ่ที่จะสอบ อายุ 14–16 years old แต่อย่างไรก็ตามหากน้องอายุไม่ถึง 14 ปีก็สามารถสอบได้

ค่าสอบ IGCSE

IGCSE ค่าสอบ จะขึ้นอยู่กับแต่ละรายวิชา โดยค่าสมัครสอบ จะอยู่ที่ 5,400 – 12,500 บาท/วิชา สำหรับกรณีสมัครสอบล่าช้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,100/วิชา เช่น Biology ค่าสมัคร 8,720 บาท , Business Studies ค่าสมัคร 7,665 บาท , Chemistry ค่าสมัคร 8,720 บาท , Combined Science ค่าสมัคร 8,720 บาท

ตารางสอบ IGCSE

การสอบ Cambridge IGCSE และ AS/A Level จะจัดขึ้นเป็นจำนวน 2 ครั้งต่อปี คือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และ ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

ตารางสอบ IGCSE ช่วงต้นปี May ถึง June
สมัครเดือน
สมัครปกติธันวาคม-มกราคม
สมัครล่าช้ากุมภาพันธ์
สอบพฤษภาคม–มิถุนายน ( สอบที่ บริติช เคาน์ซิล หรือ โรงเรียนนานาชาติ )
ประกาศผลกันยายน
รับวุฒิการศึกษาตุลาคม
ตารางสอบ IGCSE ช่วงปลายปี October ถึง November
สมัครเดือน
สมัครปกติกรกฎาคม – สิงหาคม
สมัครล่าช้ากันยายน
สอบตุลาคม – พฤศจิกายน ( สอบที่ บริติช เคาน์ซิล หรือ โรงเรียนนานาชาติ )
ประกาศผลกุมภาพันธ์ ปีถัดไป
รับวุฒิการศึกษาพฤษภาคม ปีถัดไป

สำหรับศูนย์สอบ IGCSE ในประเทศไทยมีอยู่ 3 ที่

1. โรงเรียนนานาชาติระบบการศึกษาอังกฤษ

2. กรณีสมัครสอบกับ British Council จะสอบ ที่ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนเพลินจิต

3. กรณีสมัครสอบกับทาง Harrow International School สนามสอบจะเป็น โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์

ผลการสอบ IGCSE

น้องๆ ที่สอบสามารถดูผลสอบผ่านทางออนไลน์ได้ หลังจากสอบเสร็จประมาณ 2 เดือน และ ใบรับรองการสอบที่ออกโดย Cambridge International Examination จะส่งให้กับน้อง ภายใน 16 – 18 สัปดาห์ หลังจากประกาศผลสอบทางออนไลน์ สำหรับขั้นตอนดูผลสอบ มีดังนี้

1. เข้าไปที่ https://candidates.cambridgeenglish.org

2. Register หากกรณีสมัครเรียบร้อยแล้วให้ Login เข้าเว็บไซต์

3. ใส่ ID ผู้สมัครและหมายเลขลับจากการยืนยันการเข้า

4. กรอก Email และ Password

5. เมื่อผลสอบออก จะได้รับอีเมลยืนยัน จากนั้นจึงสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูผลสอบได้

IGCSE กับ GCSE ต่างกันยังไง?

IGCSE Curriculum เป็นที่ยอมรับมากกว่า 150 ประเทศ ต่างจาก วุฒิ GCSE ที่ส่วนมากใช้ในสหราชอาณาจักร และ บางโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรอังกฤษเท่านั้น

IGCSE กับ GED ต่างกันยังไง?

GED เป็นข้อสอบเทียบวุฒิ High School ระดับชั้น ม.6 วิชาที่ต้องสอบมี 5 วิชา คะแนนเต็ม 200 คะแนน ข้อสอบเป็นแบบ Multiple Choice สำหรับ IGCSE เป็นข้อสอบเทียบ ระดับชั้น ม.4 วิชาที่ต้องสอบมี 5 วิชา เกรดที่ได้จะมีตั้งแต่ เกรด A* , A, B, C, D, E, F,U ซึ่งควรได้เกรด C ขึ้นไป จึงจะสอบผ่าน ข้อสอบ IGCSE เป็นแบบ อัตนัย เขียนแสดงวิธีทำ

 

สอบเทียบ IGCSE เข้าแพทย์ได้มั้ย ?

สำหรับน้องๆ ที่จะสอบเทียบ IGCSE เข้าหมอนอกจากจะต้องสอบ IGCSE 5 วิชาแล้ว จะต้องสอบ A-Level 3 วิชา แล้วจะได้วุฒิมัธยมปลาย จากนั้นจะต้องสอบ BMAT เพื่อใช้เป็นคะแนนยื่นเข้าคณะแพทย์ อินเตอร์ ของมหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติ ในประเทศไทยและต่างประเทศ

ติวสอบ IGCSE ตัวต่อตัว กับ CHULATUTOR

การสอบปีหนึ่งมีสอบแค่ 2 ครั้ง เพราะฉะนั้น การสอบแต่ละครั้งจึงมีความสำคัญมาก ทาง CHULA TUTOR จึงได้จัดหลักสูตร ติว IGCSE ตัวต่อตัว ที่สยาม กับติวเตอร์ที่มากประสบการณ์ สอนมามากกว่า 10 ปี และ มีห้องเรียนส่วนตัว ที่จะทำให้น้องไม่ต้องเสียสมาธิในการเรียนด้านนอก หมดปัญหาเสียงดัง แถมน้องยังสามารถเลือกวันและเวลาเรียนเองได้ หรือในกรณีที่น้องไม่สะดวกในการเดินทาง ทางเราก็มีคอร์ส ติว IGCSE ออนไลน์ ผ่านทาง Zoom ให้กับน้องอีกด้วย

เรียน igcse ตัวต่อตัว
private

หลักสูตร A-Level คืออะไร

การเรียน A-Level นั้นจะใช้ระยะเวลา 2 ปี โดยในช่วงปีเเรกจะเรียกว่า AS Level และในปีที่ 2 จะเรียกว่า A2 Level

AS Level จะเป็นช่วงปีแรก คือ Year 12 (เทียบเท่า ม.5)

AS Level ย่อมาจาก Advanced Subsidiary Level เป็นหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียน 1 ปี สามารถใช้สอบเพื่อขอวุฒิ AS ได้ และนำวุฒิไปใช้ศึกษาต่อในระดับ Polytechnic (ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยปกติ หรือมหาวิทยาลัยท็อปไม่รับตัวนี้ น้องๆต้องเรียนให้จบ Year 13) ได้คะแนนเป็นเกรด A-E

A2 Level จะเป็นการเรียนในช่วง Year 13

ได้คะแนนเป็นเกรด A*-E เมื่อเรียนจบทั้ง AS และ A2 Level แล้วถึงจะถือว่าเรียน A-Level ครบ

ตารางสอบ IGCSE 2024

Subject Examination CodeDate
Biology4BI1 1BFriday 10 May 2024
Biology4BI1 2BFriday 07 June 2024
Business4BS1 01Monday 13 May 2024
Business4BS1 02Monday 03 June 2024
Chemistry4CH1 1CFriday 17 May 2024
Chemistry4CH1 2CTuesday 11 June 2024
Economics4EC1 01Monday 20 May 2024
Economics4EC1 02Wednesday 05 June 2024

English as a Second Language

4ES1 01Thursday 09 May 2024
English as a Second Language4ES1 02Wednesday 22 May 2024
Physics4PH1 1PWednesday 22 May 2024
Physics4PH1 2PFriday 14 June 2024
Scroll to Top