fbpx
IELTS UKVI
Reading Time: < 1 minute

IELTS UKVI คืออะไร? ข้อดีของการสอบ IELTS for UKVI

IELTS UKVI คืออะไร?

การสอบ IELTS UKVI คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS for UKVI มี 2 แบบ

1. IELTS UKVI Academic

เพื่อการศึกษาต่อ (Academic) โดยการสอบประเภทนี้จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีรีขึ้นไปจนถึงปริญญาเอก ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง อ่าน เขียน และการพูด

2. IELTS UKVI General Training

การสอบประเภทนี้ เหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร และสำหรับผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ข้อสอบประกอบด้วย การทดสอบการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

สำหรับ IELTS for UKVI นั้น จริงๆแล้วข้อสอบจะเหมือนกับ IELTS ทั่วๆไปที่แบ่งเป็น Academic และ General แต่มีความพิเศษตรงลักษณะการใช้ผลคะแนนที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า สงผลให้ค่าสอบของ IELTS for UKVI นั้นจะสูงกว่าเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางประเทศที่อนุญาตให้สามารถใช้ IELTS ธรรมดา แทน IELTS UKVI ได้

ข้อดีของ IELTS for UKVI

หากเลือกสอบแบบ IELTS for UKVI และผลสอบไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของมหาวิทยาลัย สามารถมีสิทธิ์ลงเรียน Pre-sessional English Course ได้เลยโดยไม่ต้องทำการสอบ IELTS ใหม่ แต่หากสอบ IELTS Academic แล้วคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาของมหาวิทยาลัยจะไม่สามารถใช้คะแนนนี้ในการยื่นสมัคร Pre-sessional English Course ของมหาวิทยาลัยและสามารถไม่ยื่นสมัครวีซ่าได้

ความเหมือนและความต่างของการสอบ IELTS for UKVI กับ IELTS Academic

ความเหมือนของการสอบ IELTS for UKVI กับ IELTS Academic

รูปแบบการสอบของทั้ง 2 อย่าง ไม่มีความแตกต่างกันเลย มีความเหมือนกันทั้งในส่วนของเนื้อหา ความยากง่ายของข้อสอบ ทักษะที่สอบ และเกณฑ์การให้คะแนน

ความต่างของการสอบ IELTS for UKVI กับ IELTS Academic

ใบคะแนนสอบ ผู้สอบ IELTS for UKVI ใบรายงานคะแนนจะมีการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยแห่งสหราชอาณาจักร

ค่าสอบ IELTS Academic ราคาจะอยู่ที่ 6,900 บาท ส่วน IELTS for UKVI ราคา 7,710 บาท

สถานที่จัดสอบ การสอบ IELTS for UKVI จะถูกจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น

สมัครสอบ IELTS UKVI

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์สอบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นศูนย์สอบ IDP หรือ British Council หลังจากเลือกรอบสอบ สนามสอบ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนสอบเรียบร้อยแล้ว สุดท้ายจะเป็นการชำระเงินโดยแต่ละศูนย์สอบอาจะมีช่องทางการชำระเงินที่ต่างกันไป โยรวมแล้วสามารถเลือกชำระเป็นการโอนเงิน หรืออาจจะชำระผ่านบัตรเครดิตที่เคาน์เตอร์สาขาที่รับสมัครสอบก็ได้ค่ะ

ตารางสอบ IELTS UKVI

IELTS for UKVI มีการจัดสอบทุกเดือน ซึ่งจะมีความถี่ในการจัดสอบแตกต่างกันไปในแต่ละประเภทการสอบ ดังนี้

IELTS for UKVI Academic เพื่อการศึกษาต่อ มีการจัดสอบประมาณ 3-4 ครั้งต่อเดือนสำหรับการทำข้อสอบแบบกระดาษทั่วไป ส่วนหากเป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์จะมีสอบประมาณเดือนละ 1 รอบค่ะ และ IELTS for UKVI แบบคอมพิวเตอร์นั้น จะมีแค่เฉพาะศูนย์สอบในกรุงเทพฯเท่านั้นด้วยนะคะที่มีการจัดสอบ

IELTS for UKVI General Training เพื่อการฝึกอบรม มีการจัดสอบประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือน หรือบางเดือนอาจไม่มีการจัดสอบ โดยจะมีเฉพาะการทำข้อสอบแบบกระดาษ

IELTS for UKVI, IDP และ British Council เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

IELTS for UKVI, IELTS IDP และ IELTS British Council มีการจัดแบ่งประเภทการสอบที่เหมือนกันคือ แบ่งเป็น Academic และ General Training โดยการสอบของ Academic จะมีความยากกว่า และมีการจัดสอบบ่อยกว่า อีกทั้งยังมีทางเลือกการสอบที่หลากหลายกว่า โดยสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสอบแบบ Academic ได้รับความนิยมในการใช้คะแนนมากกว่านั่นเองค่ะ ทั้งนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ในห้องสอบต่างๆ รวมไปถึงเนื้อหาที่ออกสอบก็เรียกได้ว่ามาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งหมดแล้วเช่นกัน จะมีต่างอยู่บ้างก็ตรงที่บรรยากาศการคุมสอบของ IELTS for UKVI จะดูเข้มงวดกว่า นอกจากนี้การสอบทั้งสามอย่างยังสามารถเลือกวันสอบ Speaking ได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตาม IELTS for UKVI, IELTS IDP และ IELTS British Council

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top