CU-AAT ข้อสอบออกอะไร ตารางสอบ CU-AAT 2023

CU-AAT ข้อสอบออกอะไร ตารางสอบ CU-AAT 2023

วันนี้พี่ CHULA TUTOR จะมาอธิบายให้ละเอียดว่า ข้อสอบ CU-AAT คือ อะไร ข้อสอบ Part mathematics และ Part verbal ออกอะไรบ้าง แล้วจะเตรียมตัวสอบ อย่างไร และเรื่องอื่นๆที่น้องไม่ควรพลาดสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อินเตอร์

สอบ CU-AAT คืออะไร

Chulalongkorn University Academic Aptitude Test หรือ CU-AAT คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สำหรับเข้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ

บ้างมหาลัยในหลักสูตรอินเตอร์ ก็สามารถใช้คะแนน ยื่นเข้าได้ด้วย เช่น SIIT แต่ทั้งนี้ ผู้สมัครควรตรวจสอบคณะที่สนใจด้วย ว่าแต่ละปีมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

สำหรับตัว ข้อสอบ CU-AAT ถูกพัฒนาโดย ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( Chulalongkorn University Academic Testing Center ) โดยนำรูปแบบของข้อสอบมาตราฐานในการคัดเลือกเข้ามหาลัยวิทยาลัยอย่าง ข้อสอบ SAT มาเป็นต้นแบบในการสร้างข้อสอบ เพราะฉะนั้นรูปแบบข้องข้อสอบจะมีความเหมือนกันมาก

สำหรับการเตรียมตัวสอบ น้องๆ สามารถใช้หนังสือ เล่มเดียวกับ หนังสือ SAT ในการเตรียมตัวสอบได้ แต่ทั้งนี้ จะมีบ้างส่วนเล็กน้อยที่แตกต่างกัน เช่น Part Math ข้อสอบจะยากกว่า SAT , Part English ข้อสอบ SAT จะยากกว่า เพราะฉะนั้นในการเตรียมตัวสอบ น้องๆจะต้องวางแผนให้ถูกต้อง

CU-AAT ข้อสอบออกอะไรบ้าง
CU-AAT ข้อสอบออกอะไรบ้าง

สอบ CU-AAT อะไรบ้าง

ข้อสอบจะประกอบด้วย 2 พาร์ท คือ Math , Verbal Section ข้อสอบมีทั้งหมด 110 ข้อ , คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน , ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 140 นาที (2 ชม 20 นาที)

โดยในการสอบ ผู้สอบจะสอบทีละพาร์ท โดยจะได้ทำข้อสอบพาร์ท Math ก่อน โดยให้เวลาทำ 70 นาที หลังจากนั้นทางผู้คุ้มสอบจะเก็บข้อสอบ แล้วให้ข้อสอบ Verbal

ผู้สอบจะไม่สามารถทำข้อสอบย้อนหลังในพาร์ทที่สอบผ่านมาได้ เพราะฉะนั้น การบริหารเวลาทำข้อสอบ เป็นสิ่งสำคัญมากในการ ทำข้อสอบ

ข้อสอบ CU-AAT Math คืออะไร

ข้อสอบในพาร์ทนี้ 55 ข้อ ให้เวลาทำ 70 นาที เนื้อเรื่องที่ออกสอบ Arithmetic , Algebra ,Geometry , Problem solving แต่เดิมพาร์ทนี้ห้ามใช้เครื่องคิดเลข และตอบผิดมีติดลบ แต่ในปัจจุบัน Part Math สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ และตอบผิด ไม่มีติดลบ

ข้อสอบ CU-AAT Verbal คืออะไร

ข้อสอบในพาร์ทนี้ มี 55 ข้อ 70 นาที , คะแนนเต็ม 800 คะแนน โดยข้อสอบ Part Verbal จะแบ่งเป็น 2 section คือ Section 1 : Critical Reading includes จะออกสอบเรื่อง Sentence completions , Passage-based reading , Problem solving Section 2 Writing includes จะออกสอบเรื่อง Improving sentences , Identifying sentence errors , Improving paragraphs

สรุป ภาพรวมข้อสอบ CU-AAT

การสอบจำนวนข้อระยะเวลา

Math Section

  • Arithmetic
  • Algebra
  • Geometry
  • Problem solving
55 ข้อ70 นาที

Verbal Section

Section 1 : Critical Reading includes

  • Sectence completions
  • Passage-based reading
  • Problem solving

Section 2 : Writing includes

  • Improving sentences
  • Identifying sentence errors
  • Improving paragraphs

 

55 ข้อ70 นาที

 

ตารางสอบ CU AAT 2566

ทางศูนย์ทดสอบจุฬาฯ จะจัดสอบ สมัครสอบ CU-AAT ปีละ 5 ครั้ง คือจะมีสอบในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , ตุลาคม และ ธันวาคม โดยปกติจะสอบช่วงเวลา 13.00 – 15.30 น.ของทุกรอบในการสอบ และสำหรับน้อง คนไหนที่ต้องการยื่นคะแนนรอบ Early ควรมีคะแนนก่อนเดือนธันวาคม (หรือควรวางแผนสอบเดือนสุดท้าย คือ เดือนตุลาคม)

ตารางสอบ CU-AAT 2566 (CU-AAT PBT Test Dates 2023)

Test Datesเวลาสอบช่วงเวลารับสมัครและชำระเงิน
15 ม.ค. 256613:00-15:301-7 ม.ค. 2566
12 ก.พ. 256613:00-15:3025-31 ม.ค. 2566
12 มี.ค. 256613:00-15:3022-28 ก.พ. 2566
9 ก.ค. 256613:00-15:3022-28 มิ.ย. 2566
5 พ.ย. 256613:00-15:3019-25 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 256613:00-15:3016-22 พ.ย. 2566

 

ตารางสอบ CU-AAT CBT 2566 ( CU-AAT E-Testing 2023 )

Test Datesเวลาสอบช่วงเวลารับสมัครและชำระเงิน
15 ม.ค. 256613:00-15:306-9 ม.ค. 2566
12 ก.พ. 256613:00-15:303-6 ก.พ. 2566
12 มี.ค. 256613:00-15:303-6 มี.ค. 2566
9 ก.ค. 256613:00-15:3030 มิ.ย.-3 ก.ค. 2566
5 พ.ย. 256613:00-15:3027-30 ต.ค. 2566
3 ธ.ค. 256613:00-15:3024-27 พ.ย. 2566

 

CU AAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

CU-AAT มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจาก Math Section 800 คะแนน , Verbal Section 800 คะแนน รวม 1,600 คะแนน

น้องๆ ที่สอบจะรู้ผลคะแนนสอบหลังจากสอบเสร็จไม่เกิน 2 สัปดาห์ โดยสามารถดูผลคะแนนสอบของตัวเองได้ผ่านทางออนไลน์ สำหรับอายุคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่สอบ

คะแนน CU-AAT ใช้ยื่นเข้าคณะอะไรได้บ้าง

BBA CU , International Program Chulalongkorn Business School – Chulalongkorn University International Program

EBA CU , The Bachelor of Arts Program in Economics – Chulalongkorn University International Program

CommArts CU , Communication Arts – Chulalongkorn University International Program

CommDe CU , Communication Design – Chulalongkorn University International Program

INDA CU , International Program in Design and Architecture – Chulalongkorn University International Program

BALAC CU , Bachelor of Arts in Language and Culture – Chulalongkorn University International Program

BAScii CU , Arts and Science in Integrated Innovation – Chulalongkorn University International Program

JIPP CU , Joint International Psychology Program – Chulalongkorn University International Program

BBTech CU , Bachelor of Science in Biotechnology International Program – Chulalongkorn University International Program

ISE CU , International School of Engineering – Chulalongkorn University International Program

CU-AAT คือ
CU-AAT คือ
ข้อควรรู้ก่อนสอบ CU-AAT
ข้อควรรู้ก่อนสอบ CU-AAT
CU-AAT ข้อสอบออกอะไรบ้าง
CU-AAT ข้อสอบออกอะไรบ้าง
CU-AAT VS SAT อันไหนยากกว่ากัน
CU-AAT VS SAT อันไหนยากกว่ากัน

เลือกอะไรดีระหว่าง สอบ CU-AAT VS SAT

สำหรับน้องๆ ที่วางแผนเข้า จุฬาฯ อินเตอร์ อาจจะกำลังวางแผนว่าจะสอบอะไรดี ระหว่าง CU-AAT VS SAT หรือจะสอบ SAT อย่างเดียวไปเลย พี่ขอแนะนำให้สอบทั้ง 2 ตัวเลย เพราะ SAT ปีหนึ่งมีเปิด 5 รอบ CU-AAT มีเปิดสอบ 5 รอบ และข้อสอบ 2 วิชานี้มีความเหมือนกันมาก นั้นหมายความว่าหากสอบทั้ง 2 ตัว น้องจะมีโอกาสทำความคุ้นเคยกับข้อสอบ และมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึงเท่าตัว หากเลือกแค่สอบ SAT อย่างเดียว และค่าสอบ CU-AAT ไม่แพงด้วย

สรุป หากน้องๆ ที่อยากเข้าจุฬาฯ อินเตอร์ แนะนำสอบทั้ง CU-AAT และ SAT จะได้ไม่เสียโอกาส และถือเป็นการฝึกความคุ้นเคยกับข้อสอบ

ติว CU-AAT

ติว CU-AAT สอนครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท สอนสด กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 10คน/ห้อง ทำให้ดูแลได้ทั่วถึง สามารถถามได้ทันทีที่สงสัย

สอนตั้งแต่พื้นฐาน math และ verbal ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การใช้สูตรคณิต , คำศัพท์ Verbal ที่มักออกสอบ , การใช้เครื่องคิดเลข จนไปถึง ข้อสอบรอบล่าสุด และเก็งข้อสอบให้กับน้องๆ

สอนโดย อ.เปิ้ล และ ทีม ที่ติวตั้งแต่ข้อสอบฉบับแรกถึงข้อสอบรอบล่าสุด


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB140123 14 ม.ค. - 5 ก.พ. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
1 เปิ้ล
SB110223 11 ก.พ. - 5 มี.ค. ส-อา 10:15-16:15
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล

ติวตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-AAT ด้วยคอร์ส ติวแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ เพราะอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย

ติวตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียน จำนวนชั่วโมง
10 ชม. 20 ชม. recommemded
30 ชม.
40 ชม.
1 คน 14,000 ฿ 22,000 ฿ 33,000 ฿ 44,000 ฿
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
21,000 ฿ 33,000 ฿ 49,500 ฿ 66,000 ฿
3 คน
(ประหยัดถึง 40%)
29,680 ฿ 39,600 ฿ 59,400 ฿ 79,200 ฿
      แถมฟรี 2 ชม. แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ : คอร์สส่วนตัว ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน กับ ติวเตอร์มากประสบการณ์ สามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้
 go to top