สอบ CU-AAT คืออะไร แนวข้อสอบ CU-AAT 2021 - อ.เปิ้ล จะมาตอบ

เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-AAT Math & Verbal กับ พี่เปิ้ล ที่จะมาช่วย ปูพื้นฐาน ---> ตะลุยข้อสอบ ---> เก็งข้อสอบ รอบถัดไปให้กับน้องๆ เพราะเราเชื่อความฝันไม่ไกลอย่างที่คิด
084-942-4261

CU-AAT คืออะไร

CU-AAT คือข้อสอบวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ย่อมาจาก Chulalongkorn University Academic Aptitude Test โดยคะแนนสอบ CU-AAT จะใช้สำหรับยื่นสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CU-AAT คือ

CU-AAT สอบอะไรบ้าง

CU-AAT ข้อสอบออกอะไรบ้าง

ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 2 พาร์ทหลัก ๆ ได้แก่
1.CU-AAT Math Section มีทั้งหมด 55 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 70 นาที สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ แต่จะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่ศูนย์สอบเตรียมไว้ให้เท่านั้น ส่วนเนื้อหาที่ออกสอบ คือ
– Arithmetic
– Algebra
– Geometry
– Problem solving
2. CU-AAT Verbal Section มีทั้งหมด 55 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 70 นาที เนื้อหาข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อย ๆ คือ
– Section 1 : Critical Reading ครอบคลุมทั้งเรื่อง Sentence completions, Passage-based reading และ Problem solving
– Section 2 : Writing ครอบคลุมทั้ง Improving sentences, Identifying sentence errors และ Improving paragraphs

CU-AAT คะแนนเต็มเท่าไหร่

ข้อสอบ CU-AAT มีคะแนนเต็ม 1600 คะแนน แบ่งเป็นคะแนนจาก Math Section 800 คะแนน และคะแนนจาก Verbal Section 800 คะแนน โดยคะแนนสอบมีอายุ 2 ปี และจะรู้ผลไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังสอบ

CU-AAT ทำผิด คะแนนติดลบจริงไหม

การสอบ CU-AAT หากตอบผิดหรือเว้นไว้ ไม่ได้ตอบ คะแนนจะเป็น 0 ไม่ติดลบ ส่วนหากตอบถูกก็จะได้คะแนนตามปกติ ซึ่งทุกข้อจะได้คะแนนเท่ากัน

ค่าสมัครสอบCU-AAT ราคาเท่าไหร่

1,300 บาท

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสอบ CU-AAT ในวันสอบจริง

ข้อควรรู้ก่อนสอบ CU-AAT

  • ผู้สอบจะต้องเข้าห้องสอบให้ทันตามเวลาประตูเปิด-ปิด ที่กำหนดในรอบนั้น ๆ  โดยหากพ้นเวลาปิดประตูแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
  • ไม่สามารถนำพจนานุกรมทุกประเภทเข้าห้องสอบได้
  • หากสมัครสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการชำระเงินในวันถัดไป หากไม่ชำระจะถือว่าสละสิทธิและจะต้องสมัครสอบใหม่หากต้องการสอบ

CU-AAT เหมือนกับ CU-AAT E-Testing หรือไม่

ข้อสอบ CU-AAT ดังกล่าวนั้นเหมือนกันทุกอย่าง ต่างกันแค่เพียง

  • CU-AAT ทำข้อสอบในกระดาษ ส่วน CU-AAT E-Testing  ทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์
  • CU-AAT จะรู้ผลคะแนนภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบ ส่วน CU-AAT E-Testing รู้ผลทันทีหลังสอบเสร็จ
  • CU-AAT ค่าสมัครสอบ 1,300 บาท แต่ค่าสมัครสอบของ CU-AAT E-Testing คือ 2,900 บาท

CU-AAT เปิดสอบเมื่อไหร่บ้าง

รอบสอบ CU-AAT ในแต่ละปี จะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบ ครอบคลุมทั้งช่วงต้นปี กลางปี และปลายปี โดย CU-AAT E-Testing อาจมีความถี่ในการจัดสอบน้อยกว่าเล็กน้อย และส่วนใหญ่แล้ววันสอบ CU-AAT  และ CU-AAT E-Testing  จะเป็นวันเดียวกัน ผู้สอบจึงต้องตัดสินใจเลือกว่าต้องการสอบแบบ paper หรือแบบ computer

ข้อสอบ CU-AAT 

ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ได้จัดทำ “รีวิว ข้อสอบ CU-AAT รอบล่าสุด ทุกรอบ” สำหรับผู้ที่กำลังจะสอบ CU-AAT หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าดู รีวิว ข้อสอบ CU-AAT ได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/cu-aat/

CU-AAT ยื่นจุฬาฯ อินเตอร์ ต้องได้คะแนนเท่าไหร่

หลักสูตร

CU-AAT Math

CU-AAT Verbal

วิศวกรรมศาสตร์ (ISE)

ไม่ต่ำกว่า  480 คะแนน

อักษรศาสตร์ (BALAC)

ไม่ต่ำกว่า 480 คะแนน

เคมีประยุกต์ (BSAC)

ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

เทคโนโลยีชีวภาพ

ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (PGS)

ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน

การออกแบบสถาปัตยกรรม (INDA)

ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

การออกแบบนิเทศศิลป์ (COMDE)

ไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

บริหารธุรกิจ (BBA)

ไม่ต่ำกว่า 1200 คะแนน

นิเทศศาสตร์ 

การจัดการสื่อสาร (COMMART)

ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 440 คะแนน

เศรษฐศาสตร์ (EBA)

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

จิตวิทยา (JIPP)

ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน

ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน

นวัตกรรมบูรณาการ (Bascii)

ไม่ต่ำกว่า 620 คะแนน


คะแนนในตารางนี้ เป็นการสรุปย่อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า หากต้องการใช้คะแนน CU-AAT ในการยื่น ไม่ว่าจะเป็นคะแนนด้านคณิตศาสตร์ คะแนนด้านภาษาอังกฤษ หรือคะแนนรวม จะต้องมีคะแนนเท่าไหร่บ้าง อย่างไรก็ตาม การยื่นสามารถเลือกคะแนนได้อย่างหลากหลาย แนะนำผู้สนใจตรวจสอบเกณฑ์คะแนนกับเว็บไซต์การรับสมัครโดยตรงอีกครั้ง

ตัวอย่างข้อสอบ CU-AAT Math

If the sum of X and Y is equal to 200, and the average of Y and Z is equal to 75, find X – Z.

1) 50       2) 75        3) 125        4) 175        5) 275

 

A mixture of chemicals cost 30 baht per gallon. It is composed of chemical A that costs 40 baht per gallon and chemical B that costs 24 baht per gallon. In what ratio of chemical A to chemical B mixed?

1) 2/3       2) 3/5        3) 3/2        4) 4/3       5) 5/4

 

Mary has two bags , each one contains five white balls and five black balls. If a ball is drawn out of one bag and another ball is drawn out of another bag, what is the chance that at least one of the ball is white?

1) one in three       2) two in three        3) three in four        4) four in five       5) four in ten

 

ตัวอย่างข้อสอบ CU-AAT English ( CU-AAT verbal )

The following paragraph contains some parts that need to be rewritten. Read the paragraph and choose the most appropriate answer from the given list.

(1) McDonald’s, the largest fast-food chain in the world and the brand most associated with the term “fast food,” which was founded as a barbecue drive-in in 1940 by Dick and Mac McDonald. (2) The brothers closed their restaurant for three months and reopened it in 1948 as a walk-up stand offering a simple menu of hamburgers, French fries, shakes, coffee, and CocaCola, served in disposable paper wrapping. (3) This made it easy to prepare the few on-the-menu items ahead of time. (4) They were able to produce hamburgers and fries constantly, without waiting for customer orders, and could serve them immediately. (5) The McDonalds’ stand was the milkshake machine company’s biggest customer, and a milkshake salesman named Ray Kroc traveled to California to discover the secret to their high-volume burger-and-shake operation. (6) Kroc thought he could expand their concept. (7) He eventually bought the McDonald’s operation outright in 1961 with the goal of making cheap, ready-to-go hamburgers, French fries, and milkshakes a nationwide business.

 

1. Which of the following revisions is necessary in sentence 1 (reproduced below)? McDonald’s, the largest fast-food chain in the world and the brand most associated with the term “fast food,” which was founded as a barbecue drive-in in 1940 by Dick and Mac McDonald.
1. Delete “which”.
2. Delete “which was”.
3. Insert “is” after “brand”.
4. Change “which was” to “being”.
5. Insert “which is” after McDonald’s.

 

2. Which of the following clauses would be most logical to insert at the beginning of sentence 2?
1. They found a new business model,
2. Although they planned to acquire a new fast-food chain,
3. As the restaurant’s popularity grew incessantly across the nation,
4. After discovering that most of their profits came from hamburgers,
5. They anticipated a high sales volume of hamburgers and French fries,

 

3. Which of the following is the best word to insert at the beginning of sentence 4?
1. Since
2. Despite
3. However,
4. Therefore,
5. Otherwise,

 

4. Which is the best revision of the underlined parts of sentences 6 and 7 (reproduced below)? Kroc thought he could expand their concept. He eventually bought the McDonald’s operation outright in 1961 with the goal of making cheap, ready-to-go hamburgers, French fries, and milkshakes a nationwide business.
1. Kroc thought he could expand their concept, eventually buying
2. Kroc thought he could expand their concept regardless of buying
3. Kroc thought he could expand their concept so he might eventually buy
4. Kroc thought he could expand their concept, therefore, he eventually bought
5. Although Kroc thought he could expand their concept, he eventually bought

 

หนังสือ CU-AAT 

เนื่องจาก ข้อสอบ CU-AAT ได้ถูกพัฒนามาจาก SAT แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่ “ส่วน คณิตศาสตร์ ข้อสอบ CU-AAT จะยากกว่า SAT ” แต่หากเป็น “ส่วน อังกฤษ ข้อสอบ CU-AAT จะง่ายกว่า SAT” สำหรับผู้ที่สนใจสอบ CU-AAT สามารถใช้หนังสือ SAT ในการเตรียมตัวสอบได้ หรือ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ CU-AAT ได้ที่ คลิ๊ก Downlaod ข้อสอบ ตัวอย่าง CU-AAT

ติว CU-AAT ตัวต่อตัว


เตรียมความพร้อมก่อนสอบ CU-AAT ด้วยคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวที่ผู้เรียนจะได้เรียนแบบส่วนตัวกับติวเตอร์ การเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะไม่มั่นใจพื้นฐาน หรือไม่เคยสอบมาก่อน ก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้สบาย ๆ คเพราะอร์สเรียนแบบตัวต่อตัวนั้นจะสามารถปรับเนื้อหาการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนได้ เป็นคอร์สที่มีความยืดหยุ่นสูง และยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย

 รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
SB250622 25 มิ.ย. – 17 ก.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
SA270622 27 มิ.ย. – 21 ก.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 เปิ้ล
SB300722 30 ก.ค. – 21 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00

จองที่นั่ง

4 เปิ้ล
SA010822 1 ส.ค. – 25 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30

จองที่นั่ง

5 เปิ้ล

 

สรุปข้อแตกต่าง cu-aat paper based test vs cu-aat e-testing

 

CU-AAT VS SAT อันไหนยากกว่ากัน

คำถามยอดฮิต CU-AAT

คอร์สเรียน CU-AAT รับรองผล จนกว่าจะผ่าน

สามารถกลับมาเรียนซ้ำใหม่ได้ Free จนกว่าจะสอบผ่าน !!Special พร้อม Update ข้อสอบรอบล่าสุด

ไม่มีพื้นฐานสามารถเรียนได้ไหม?

คอร์สของทางสถาบันจะสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ข้อสอบรอบล่าสุด ซึ่งจะให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า สอบได้คะแนนตามหวังได้อย่างแน่นอน

-->  go to top