chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

CU-AAT

Our live CU-AAT course covers basic and techniques. We fix all your flaws.

CU-AAT

You can be smarter with our CU-AAT preparation course including Maths and Verbal.

CU-AAT

Our CU-AAT course will enable you to be more ready when the date comes. We cover all aspects both Maths and verbal.

CU-AAT ผ่านชัวร์ได้เรียนรั้วจามจุรี

 

CU-AAT คือ แบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และภาษาอังกฤษ (Verbal) ใช้สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยข้อสอบมีความคล้ายกันกับข้อสอบของ SAT-I

ได้เข้าเรียนสถาบันที่หวังไว้ไม่ไกลเกินความฝัน หมดเวลานั่งท้อ หากคุณมีเวลาจำกัด บางคนไม่ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความกังวล บางคนท้อแท้เพราะอ่านหนังสือด้วยตัวเองไม่ ไหว และไม่มั่นใจพอเพราะไม่มีคนคอยแนะนำ ถ้าวันนี้คุณกลัวข้อสอบหรือมั่นใจพอ ขอให้หยุดทุกอย่าง! ด้วยคอร์ส ติว CU-AAT ที่เรามั่นใจได้ว่าคุณจะสอบผ่านชัวร์ ได้คะแนนดีฉลุย และได้เรียนรั้วจามจุรีตามฝัน ได้อย่างง่ายๆ ไร้ปัญหาใดๆ อีกต่อไป

  • เน้นการปูพื้นฐาน ให้เข้าใจเนื้อหาได้อย่างดีที่สุด
  • ฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์
  • เทคนิคทำข้อสอบ และการเลือกสูตรที่เหมาะสม
  • บรรยากาศการเรียนเป็นกันเอง ไม่เข้าใจตรงไหนยกมือถามได้ตลอดเวลา
  • พร้อมรับรองผล 1,350 คะแนน

 

หมดความกังวล ไม่ต้องกลัวไม่ได้เรียนอย่างที่ฝัน ด้วยคอร์สติว CU-AAT ที่มาพร้อมเนื้อหาแบบเน้นๆ ให้ คุณได้จับจุดได้อย่างง่ายดาย พร้อมด้วยผู้สอนที่เชี่ยวชาญ เลิกกลัวคณิตศาสตร์ เลิกกลัวภาษาอังกฤษ และ ทำข้อสอบได้อย่างง่ายๆ การสอบครั้งนี้จะกลายเป็นเรื่องง่ายดาย และคุณมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าเราจะไม่ปล่อย ให้คุณต้องก้าวไปตามลำพัง! เพียงให้เราเป็นผู้ช่วยแนะนำให้คุณ!

 

CU-AAT math level 1 : Effective

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
EFF090118 9 ม.ค. – 8 ก.พ. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง4
เปิ้ล
EFF180618 18 มิ.ย. – 29 มิ.ย. จ.-ศ. 9:00-12:00

จองที่นั่ง10
EFF230618 23 มิ.ย. – 22 ก.ค. ส.,อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง10

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานใหม่พื้นฐาน จะฝึกให้น้องทำโจทย์คณิตของทั้ง CU-AAT เพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบ ในหลักสูตรจะมีเนื้อหาทั้ง Algebra, Arithmetic, Graph, Geometry และ Word Problem มีการฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ เริ่มจากโจทย์ง่ายๆ ไล่ระดับสู่โจทย์ที่ยากขึ้น
ค่าเรียน : 9,700 บาท

CU-AAT math level 2 : Advance

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
ADV060118 6 ม.ค. – 4 ก.พ. ส.-อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง2
เปิ้ล
ADV270318 27 มี.ค. – 3 พ.ค. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง9
ADV280718 28 ก.ค. – 26 ส.ค. ส.,อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง10
ADV310718 31 ก.ค. – 30 ส.ค. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง9

เป็นคอร์สที่เน้นการตะลุยโจทย์ โดยโจทย์ที่เจอในคอร์สนี้จะเป็นโจทย์ที่ยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นโจทย์ที่ระดับความยากนั้นจะใกล้เคียงกับสนามสอบจริง มีการจับเวลาเสมือนอยู่ในสนามสอบจริง

ค่าเรียน : 9,900 บาท

CU-AAT math level 3 : Unlimited Score

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
UN030218 3 ก.พ. – 4 มี.ค. ส.-อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง4
เปิ้ล
UN060218 6 ก.พ. – 8 มี.ค. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง3
เปิ้ล
UN240318 24 มี.ค. – 29 เม.ย. ส.-อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง10
UN010918 1 ก.ย. – 30 ก.ย. ส.,อา. 9:00-12:00

จองที่นั่ง10
UN040918 4 ก.ย. – 4 ต.ค. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง10
UN271018 27 ต.ค. – 25 พ.ย. ส.,อา. 9:00-12:00

จองที่นั่งไม่จำกัด
UN301018 30 ต.ค. – 29 พ.ย. อ.,พฤ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง10

เป็นคอร์สที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มคะแนนของตัวเองให้สูงที่สุด ในระดับ 800 คะแนนเต็ม คอร์สนี้จะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล

ค่าเรียน : 10,500 บาท

cu-aat

CU-AAT  Part Critical Reading 1 : Basic

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
CB080118 8 ม.ค. – 7 ก.พ. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง2
เปิ้ล
CB180618 18 มิ.ย. – 29 มิ.ย. จ.-ศ. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10
CB230618 23 มิ.ย. – 22 ก.ค. ส.,อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานใหม่และยังไม่เคยสอบทั้ง CU-AAT ใครพื้นฐานอ่อนไม่ต้องกลัว เพราะเราจะช่วยปูพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยบอกเทคนิคในการทำข้อสอบ ซึ่งจะช่วยทำให้น้องๆ ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
ค่าเรียน : 9,000 บาท

CU-AAT Verbal 2 : Advance

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
CA060118 6 ม.ค. – 4 ก.พ. ส.-อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง2
เปิ้ล
CA260318 26 มี.ค. – 2 พ.ค. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง9
CA280718 28 ก.ค. – 26 ส.ค. ส.,อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10
CA300718 30 ก.ค. – 29 ส.ค. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง10

Course  CU-AAT Verbal Level 2 เป็นคอร์สเรียนที่จะช่วยให้น้องๆเหนื่อยน้อยลงแต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าสุดๆ จุดเด่นของคอร์สนี้ จะอยู่ตรงที่เน้นการตะลุยโจทย์ สอนอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจให้มากที่สุด

ค่าเรียน : 9,300 บาท

CU-AAT Verbal Level 3 : Unlimited Score

รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
UNE030218 3 ก.พ. – 4 มี.ค. ส.-อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง4
เปิ้ล
UNE050218 5 ก.พ. – 7 มี.ค. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง5
เปิ้ล
UNE240318 24 มี.ค. – 29 เม.ย. ส.-อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10
UNE010918 1 ก.ย. – 30 ก.ย. ส.,อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10
UNE030918 3 ก.ย. – 3 ต.ค. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง11
UNE271018 27 ต.ค. – 25 พ.ย. ส.,อา. 13:00-16:00

จองที่นั่ง10
MCSATes651117 29 ต.ค. – 28 พ.ย. จ.,พ. 17:00-20:00

จองที่นั่ง10

Course CU-AAT Verbal Level 3 : Unlimited Score ซึ่งจะเป็นคอร์สเรียนที่เริ่มเก็บรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในตัวน้องๆให้มากขึ้น เหมาะสำหรับคนที่ต้องการคะแนน CU-AAT Verbal 500 ขึ้นไป

ค่าเรียน : 10,500 บาท

 

 

อ่านต่อ

CU-AAT คือ

CU-AAT คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษที่จะเข้าหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยในข้อสอบ CU-AAT จะมี 2 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนของคณิตศาสตร์ จะมี 55 ข้อ  70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน และ ส่วนของภาษาอังกฤษ มี 55 ข้อ เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

 


ตารางสอบ CU-AAT Test

Test Dates CU-AAT Registration
Payment Periods
15 มกราคม 60 13:00 – 15:30 1 – 13 ธันวาคม 59
16 กรกฎาคม 60 13:00 – 15:30 19 – 29 มิถุนายน 60
15 ตุลาคม 60 13:00 – 15:30 18 – 28 กันยายน 60
19 พฤศจิกายน 60 13:00 – 15:30 16 – 26 ตุลาคม 60
17 ธันวาคม 60 13:00 – 15:30 13 – 23 พฤศจิกายน 60

 


 

ข้อสอบ CU-AAT 

ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์ได้จัดทำ “รีวิว ข้อสอบ CU-AAT รอบล่าสุด ทุกรอบ” สำหรับผู้ที่กำลังจะสอบ CU-AAT หรือผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าดู รีวิว ข้อสอบ CU-AAT ได้ที่ https://www.chulatutor.com/blog/cu-aat/


 

CU-AAT คะแนน

ข้อสอบ CU-AAT จะมี 2 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนของคณิตศาสตร์จะมี 55 ข้อ  70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน  และ ส่วนของภาษาอังกฤษ มี 55 ข้อ เวลา 70 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน รวมทั้งหมด 1600 คะแนน สำหรับคณะที่ใช้ คะแนน CU-AAT ประกอบด้วยคณะ

  Math Verbal คะแนน Math+Verbal
ที่มีโอกาสติด
BBA 1300+
EBA 650+ 650+
INDA 600+ 400+ 1000+
COMMDE 550+  550+
COMMARTS 1250+
BALAC 500+  500+
ISE 600+  600+
BSAC 550+ 550+
JIPP 1150+

 


CU-AAT หนังสือ

เนื่องจาก ข้อสอบ CU-AAT ได้ถูกพัฒนามาจาก SAT แต่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ตรงที่ “ส่วน คณิตศาสตร์ ข้อสอบ CU-AAT จะยากกว่า SAT ” แต่หากเป็น “ส่วน อังกฤษ ข้อสอบ CU-AAT จะง่ายกว่า SAT” สำหรับผู้ที่สนใจสอบ CU-AAT สามารถใช้หนังสือ SAT ในการเตรียมตัวสอบได้ หรือ สามารถดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบ CU-AAT ได้ที่ คลิ๊ก Downlaod ข้อสอบ ตัวอย่าง CU-AAT