fbpx
ielts listening
Reading Time: 2 minutes

IELTS Listening คืออะไร ข้อสอบออกอะไร วิธีฝึก Listening

IELTS Listening คืออะไร

IELTS Listening คือ ข้อสอบพาร์ทการฟังของการสอบ IELTS ซึ่งหลายคนอาจทราบดีว่า IELTS Listening เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อสอบ IELTS เท่านั้น เพราะจริงๆแล้วยังมีพาร์ทอื่นที่อยู่ในข้อสอบด้วย ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทการพูด การอ่าน และการเขียน แต่วันนี้เราจะเน้นไปที่ IELTS Listening เพื่อให้เพื่อนๆรู้จักข้อสอบพาร์ทนี้ให้มากขึ้น

ข้อสอบ IELTS Listening ออกอะไร

ข้อสอบ IELTS Listening นั้น จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยที่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

ข้อสอบ IELTS Listening นั้น จะมีคำถามทั้งหมด 40 ข้อ โดยที่จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้

IELTS Listening Section 1 จะมีบุคคลสองคนพูดคุยเรื่องราวทั่วไปกัน เช่น การกรอกแบบฟอร์มต่างๆ หรือการสมัครงาน เป็นต้น ผู้เข้าสอบจะต้องเติมคำลงไปในช่องว่างของข้อสอบให้ถูกต้อง

IELTS Listening Section 2 จะมีคนพูดจะมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้น เนื้อหาที่เราต้องฟังจะเริ่มมีความเป็นทางการมากขึ้น เช่น การกล่าว Speech เกี่ยวกับ local facilities โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบส่วนนี้ จะมีลักษณะข้อสอบที่เป็น Map อยู่ด้วย ซึ่งผู้ทำข้อสอบจำเป็นอย่างมากที่จะต้องใส่อักษรที่เขากำหนดลงในตำแหน่งนั้น ๆ

IELTS Listening Section 3 จะเพิ่มเจ้าของเสียงเพิ่มมาอีก โดยอาจจะมีความเป็นไปได้ทั้งเพิ่มมาเป็น 3 คนหรือ 4 คน แต่สวนใหญ่จะเป็น 3 คนพูด โดยเรื่องราวที่ถูกพูดถึงนั้นมักจะเป็นในเชิง วิชาการมากขึ้น

IELTS Listening Section 4 ส่วนนี้ ลักษณะเสียงที่เราได้ยิน มักคล้ายกับการฟังเลคเชอร์ในห้องเรียนมากกว่าการสนทนา และคนพูดในส่วนนี้จะมีเพียง 1 คนเท่านั้น ลักษณะจะคล้ายกับการที่ฟัง Lecture ในห้องเรียน

IELTS Listening

IELTS Listening มีเกณฑ์การให้คะแนนอย่างไรบ้าง

IELTS Listening เป็นพาร์ทที่มีจำนวนคำถามทั้งหมด 40 ข้อ หากตอบถูกจะได้ 1 คะแนน ดังนั้น คะแนนดิบในพาร์ทนี้จะเต็ม 40 คะแนน เมื่อได้คะแนนดิบออกมาแล้ว จะถูกนำไปเทียบเป็น Band Score เช่น คะแนนดิบ 39-40 จะได้ Band Score 9.0 หากคะแนนดิบอยู่ในช่วง 16-17 คะแนน จะได้ Band Score 5.0 โดยคะแนนในระบบ Band Score จะมีคะแนนเต็มอยู่ที่ 9.0 สเกลคะแนนจะเพิ่มทีละ 0.5 เช่น 5.0 5.5 6.0 6.5 เป็นต้น

IELTS Listening เตรียมตัวอย่างไรให้ได้คะแนนดี

สำหรับการเตรียมตัวก่อนที่จะลงสนามสอบจริงไปเจอกับ IELTS Listening นั้น เราต้องเริ่มจากการทำความคุ้นเคยกับสำเนียงที่จะได้ยินจากไฟล์เสียงก่อน นอกจากเรื่องสำเนียงและการออกเสียงต่างๆแล้ว ความเร็วในการพูดก็เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ลืมที่จะทำความคุ้นเคยด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การฝึกฟังและซึมซับสำเนียงที่ใกล้เคียงกับ IELTS Listening นั้น เป็นสิ่งที่ควรเตรียมตัวอย่างยิ่ง และสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นคือ การทำโจทย์ ทำแบบฝึกหัดในระดับความยากใกล้เคียงสนามสอบจริง ฝึกอ่านโจทย์ให้รอบคอบ เพราะโจทย์มักจะมีการกำหนดจำนวนคำตอบที่ต้องการ หากไม่ฝึกส่วนนี้มาก็มีโอกาสทำพลาดได้ค่อนข้างสูง และสุดท้ายต้องไม่ลืมที่จะฝึกจับเวลาให้เท่ากับการสอบในสนามสอบจริงด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะทำข้อสอบได้ทันเวลานั่นเอง

IELTS Listening มักออกโจทย์มาในลักษณะแบบไหน

ลักษณะโจทย์ของ IELTS Listening นั้นมีหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งได้ ดังนี้

1. Multiple choice เป็นโจทย์คำถามแบบเลือกตอบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมี 3 ตัวเลือก คือ A, B และ C

2. Matching เป็นโจทย์ที่จะให้ตัวเลือกมาเยอะมาก แต่ให้เลือกเพียง 1-2 คำตอบเท่านั้น

3. Plan, map, diagram labelling เป็นโจท์ที่จะต้องเลือกคำที่อยู่ในรูป หรือในกรอบ ไปกรอกลงในคำถามในข้อต่าง ๆ อีกที ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้ง่าย

4. Fill in the blank เป็นโจทย์ที่ต้องการคำตอบด้วยการที่เราต้องเติมคำลงไป ซึ่งโจทย์ในรูปแบบนี้อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของจำนวนคำตอบที่เราต้องเขียนตอบตามเงื่อนไขนั้นด้วย หากขาดหรือเกินก็จะไม่สามารถทำคะแนนในส่วนนั้นได้ และสามารออกโจทย์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของ Form, note, table, flow-chart, summary หรือ Sentence completion

5. Short-answer questions เป็นโจทย์ที่ต้องการให้เราตอบคำถามแบบสั้นๆ โดยจะมีการเว้นตำแหน่งให้เราได้เติมคำตอบลงไป และเช่นเดียวกันที่จะต้องระมัดระวังคำว่า ‘NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER’

IELTS Listening มีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง

เทคนิคการทำสอบของ IELTS Listening ที่อยากแนะนำและจะต้องไม่ลืมนำไปใช้กันก็คือ การที่เราจะต้องอ่านคำถามอย่างรวดเร็วก่อนที่จะฟังข้อมูลต่างๆ ในการอ่านคำถามแต่ละข้อ ลองอ่านทบทวนอีกซักรอบเพื่อป้องกันไม่ให้หลงประเด็น และในขณะที่ฟังก็พยายามกวดสายตาของเราให้มองเห็นคำถามซัก 2 คำถาม เพราะจะช่วยให้เราตอบคำถามต่อได้รวดเร็วมากขึ้น การจดโน้ตย่อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้เรามองภาพรวมได้ว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง ไม่ละเลยการสะกดคำ เพราะหากสะกดคำผิดไปแม้จะเพียงแค่ตัวเดียวก็จะถือว่าคำตอบนั้นผิด และสุดท้ายคือ ไม่ควรทิ้งข้อสอบพาร์ทที่ต้องเติมคำไปทำเป็นส่วนสุดท้าย เพราะข้อสอบลักษระนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากในการตัดสินใจตอบ ดังนั้น หากปล่อยไว้ไปทำเป็นส่วนสุดท้าย เราอาจจะลืมข้อมูลไปหมดแล้ว

IELTS Listening มีเทคนิคการทำข้อสอบอย่างไรบ้าง

เทคนิคการทำสอบของ IELTS Listening ที่อยากแนะนำและจะต้องไม่ลืมนำไปใช้กันก็คือ การที่เราจะต้องอ่านคำถามอย่างรวดเร็วก่อนที่จะฟังข้อมูลต่างๆ ในการอ่านคำถามแต่ละข้อ ลองอ่านทบทวนอีกซักรอบเพื่อป้องกันไม่ให้หลงประเด็น และในขณะที่ฟังก็พยายามกวดสายตาของเราให้มองเห็นคำถามซัก 2 คำถาม เพราะจะช่วยให้เราตอบคำถามต่อได้รวดเร็วมากขึ้น การจดโน้ตย่อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะจะทำให้เรามองภาพรวมได้ว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวกับอะไรบ้าง ไม่ละเลยการสะกดคำ เพราะหากสะกดคำผิดไปแม้จะเพียงแค่ตัวเดียวก็จะถือว่าคำตอบนั้นผิด และสุดท้ายคือ ไม่ควรทิ้งข้อสอบพาร์ทที่ต้องเติมคำไปทำเป็นส่วนสุดท้าย เพราะข้อสอบลักษระนี้จำเป็นต้องใช้ข้อมูลมากในการตัดสินใจตอบ ดังนั้น หากปล่อยไว้ไปทำเป็นส่วนสุดท้าย เราอาจจะลืมข้อมูลไปหมดแล้ว

อยากลองฝึกทำโจทย์ IELTS Listening สามารถฝึกได้จากที่ไหน

สำหรับการฝึกทำโจทย์หรือแม้กระทั่งการฝึกฟังสำเนียงของข้อสอบ IELTS Listening เราสามารถเข้าไปฝึกได้ที่เว็บไซต์ทางการของ IELTS ได้โดยตรงที่ www.ielts.org แล้วเลือกเมนู Prepare for your IELTS test จากนั้นมองหาพาร์ท Listening เพียงเท่านี้ก็จะมีทั้งโจทย์แนวข้อสอบและไฟล์เสียงให้เราได้ฝึกฝนกันอย่างเต็มที่ ตัวอย่างคร่าวๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top