084-942-4261

TOEIC là đề thi đánh giá năng lực môn tiếng Anh chuyên ngành Kinh doanh, được tổ chức bởi (Educational Testing Service (ETS) của Mỹ đa phần được dùng để nộp đơn xin việc. TOEIC được chia thành 3 loại như sau:

1. TOEIC Listening and Reading test

Là đề thi tập trung kiểm tra kĩ năng nghe và đọc về các khái niệm Kinh doanh hoặc công việc. Đề thi bao gồm tất cả 200 câu: Phần nghe 100 câu, thời gian làm bài là 45 phút; Phần đọc có 100 câu, thời gian làm bài làm 75 phút, tổng thời gian làm bài là 2 tiếng cộng thêm cả thời gian điền thông tin cá nhân là 30 phút nữa nên thời gian trong phòng thi sẽ là 2 tiếng 30 phút. Đề thi có số điểm tối đa là 990 điểm chia đều cho mỗi phần là 495 điểm.

2. TOEIC Speaking and Writing tests

Là đề thi tập trung chủ yếu vào kiểm tra kĩ năng nói và viết liên quan đến công việc tượng tự như dạng đầu tiên. Đề thi nói có tất cả là 11 câu, điểm tối đa là 200 điểm, thời gian làm bài là 20 phút; Phần viết có 8 câu, điểm tối đa là 200 điểm, thời gian làm bài thi là 60 phút.

3. TOEIC Bridge test

Là thi đánh giá kĩ năng tiếng Anh từ cấp độ cơ bản đến trung cấp để biết được trình độ tiếng Anh của chúng ta ở cấp độ nào, có thể áp dụng để làm định hướng tiếp tục nâng cao trình độ môn tiếng Anh. Đề thi bao gồm các kĩ năng: Nghe 50 câu; Đọc và Ngữ pháp 50 câu, điểm của mỗi phần sẽ ở khoảng 20-180 điểm.

 

Sự tiến hoá của đề thi TOEIC Listening and Reading test

Đề thi TOEIC Listening and Reading test là đề thi đã có sự thay đổi vào khoảng năm 2018, ETS đã bắt đầu cải tiến nội dung so với hình thức thi trước đây, mỗi Quốc gia có thể bắt đầu sử dụng trong các kì thi khác nhau, có thể tóm tắt lại như sau:

TOEIC Listening and Reading test
Đề thi kiểu cũ
Listening Section 45 phút
Đề thi đã được cải tiến
Listening Section 45 phút
1. Photographs 10 câu 1. Photographs 6 câu
2. Question-Response 30 câu 2. Question-Response 25 câu
3. Conversations
– 10 conversations
– 3 questions per conversation
30 câu 3. Conversations
– 13 conversations
– 3 questions per conversation
39 câu
4. Talks
– 10 talks
– 3 questions per talk
30 câu 4. Short Talks
– 13 talks
– 3 questions per talk
30 câu
Bao gồm Listening Section 100 câu Bao gồm Listening Section 100 câu
5. Incomplete Sentence 40 câu 5. Incomplete Sentences 30 câu
6. Text Completion 12 ข้อ 6. Text Completion 16 câu
7. Reading Comprehension
– Single Passage
(2–5 questions per passage)
28 câu 7. Reading Comprehension
– Single Passage
(2–4 questions per passage)
29 câu
– Double Passages 20 câu – Double Passages
– Triple Passages
10 câu
15 câu
Bao gồm Reading Section 100 câu Bao gồm Reading Section 100 câu

 

Mỗi dạng đề thi TOEIC sẽ có dạng câu hỏi như thế nào

 

1. TOEIC Listening and Reading test

1.1 Listening Section trong phần nghe này sẽ bao gồm nhiều phần câu hỏi như sau:

– Photographs là phần sẽ được nghe 4 đoạn văn liên quan đến mô tả hình ảnh, chúng ta sẽ phải chọn nội dung mô tả hình ảnh đúng, rõ ràng nhất.

– Question-Response phần này sẽ tập trung vào kĩ năng nghe, không có hình ảnh kèm theo mà công việc chính của chúng ta là nghe nội dung bài nói liên quan đến câu hỏi và có 3 đáp án để lựa chọn, chúng ta sẽ phải lựa chọn câu trả lời phù hợp nhất với nội dung câu hỏi hoặc nội dung bài nói đó.

– Conversations trong phần này chúng ta sẽ nghe đoạn hội thoại giữa 2-3 người (hoặc hơn), chúng ta sẽ phải nghe để sử dụng thông tin để trả lời câu hỏi trong đề thi, 1 đoạn hội thoại sẽ có khoảng 3 câu hỏi.

– Talks trong phần này, chúng ta sẽ được nghe bài nói của 1 người, chúng ta sẽ nghe thông tin và trả lời câu hỏi trong đề thi chính xác, 1 bài nói sẽ có 3 câu hỏi.

1.2 Listening Section

– Incomplete Sentences là đề thi yêu cầu đặc biệt về kĩ năng ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh vì chúng ta sẽ phải lựa chọn câu trả lời để câu được hoàn chỉnh và chính xác nhất.

– Text Completion phần đề thi này giống với phần thi đầu tiên, đó là phải chỉnh nội dung vấn đề đưa ra được hoàn chỉnh còn có điều khác là vấn đề đưa ra ở phần này sẽ có nội dung dài hơn,thí sinh sẽ phải hiểu được nội dung câu dài và có rất nhiều câu liên tục trong cùng bài văn đó.

– Reading Comprehension phần đề thi này yêu cầu kĩ năng đọc nhiều hơn những phần trước, đề thi bao gồm các đoạn văn ngắn, dài hoặc 3 đoạn văn đan xen nhau và chúng ta sẽ phải đọc để trả lời câu hỏi. Mỗi phần trong đề thi đọc có thể là đoạn văn, tin nhắn, thông báo, email, các cuộc hẹn và lịch trình khác, thông trong trong mỗi đoạn sẽ được dùng để trả lời hơn 1 câu hỏi.

 

2. TOEIC Speaking and Writing tests

2.1 Speaking Section bao gồm các câu hỏi khác như sau:

– Câu 1-2 sẽ đọc thành tiếng, có nội dung câu hoặc đoạn văn sẵ để cho mình đọc, thời gian chuẩn bị là 45 giây, thời gian đọc khoảng 45 giây.

– Câu 3 là câu mô tả hình ảnh, thời gian chuẩn bị 30 giây, thời gian nói khoảng 45 phút.

– Câu 4-6 là trả lời câu hỏi, thời gian nói đối với câu 4,5 là 15 giây vì câu không khó lắm; Thời gian nói đối với câu 6 là khoảng 30 giây.

– Câu 7-9 là trả lời câu hỏi phức tạp hơn, lấy thông tin cho trước để trả lời, thời gian đọc thông tin là khoảng 30 giây, thời gian trả lời đối với câu 7,8 là 15 giây; Đối với câu 9 là 30 giây.

– Câu 10 kiểm tra kĩ năng đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề, chắc chắn sẽ khó hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp vấn đề mà chúng ta cần phải giải quyết, chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị trả lời là 30 giây và thời gian trả lời là 60 giây. Chúng tôi muốn nhấn mạnh để chúng ta hiểu rằng câu trả lời của chúng ta sẽ phải bộc lộ rõ ràng rằng chúng ta hiểu vấn đề và đưa ra được hướng giải quyết vấn đề đó, tránh nói lạc đề vì có thể sẽ được điểm không tốt.

– Câu 11 Câu hỏi cuối cùng trong phần này là đưa ra ý kiến về đề mình được nhận, thời gian chuẩn bị là 15 giây, thời gian nói là 60 giây.

2.2 Writing Section bao gồm các câu hỏi như sau:

– Câu 1-5 là viết chính xác hoặc liên quan đến nội dung hình ảnh bằng cách sử dụng từ hoặc cụm từ có trong bài viết nữa.

– Câu 6-7 là viết theo vấn đề đưa ra, chúng ta phải có khả năng đối phó với các vấn đề được đưa ra đa phần là email, thời gian đọc và trả lời câu hỏi là khoảng 10 phút.

– Câu 8 câu cuối cùng của phần viết là viết đoạn văn để trả lời câu hỏi đồng thời đưa ra ý kiến tối thiểu 300 từ.

 

3. TOEIC Bridge test

Dạng đề thi này sẽ rất giống với dạng TOEIC Listening and Reading test. Tuy nhiên đề thi này có thể sẽ dễ hơn TOEIC Listening and Reading test và số lượng câu hỏi giữa 2 dạng là không giống nhau. Ở cả 2 phần thi đều có: 15 câu Photographs, 20 câu Question-Response, 15 câu Short Conversations and Short Talks. Phần nghe và phần đọc sẽ rất giống nhau chỉ khác là phần thi này có 2 phần chính, đó là: Có 30 câu Incomplete Sentences 30 và 20 câu Reading Comprehension.

 

Đồ cần phải chuẩn bị đến ngày thi TOEIC thật

Trong ngày thi TOEIC thật, những đồ dùng cần phải chuẩn bị bao gồm:

1. 2 giấy tờ chính thức để chứng nhận bản thân (có họ và tên, chữ ký và ảnh thẻ) các giấy tờ đó phải có tính hiệu lực Quốc tế: Hộ chiếu, giấy lái xe, CMTND, thẻ Quân đội.

2. 2 bút chì: 2B

3. Tẩy có chất lượng tốt

Ngoài ra còn có những điều cấm kị trong ngày thi thật nữa, có thể xem thêm thông tin tại: https://www.ets.org/toeic

 

Lệ phí thi TOEIC bao nhiêu

Đối với phí thi TOEIC ở mỗi dạng, mỗi Quốc gia sẽ không giống nhau, có thể kiểm tra thông tin tại: https://www.ets.org/epn_directory

 

Cách thức đăng ký

Có nhiều cách đăng ký khác nhau, có thể xem thêm thông tin chi tiết tại https://www.ets.org/toeic/test-takers

 

 go to top