TOEIC speaking and writing chapter 2

toeic speaking and writing chapter 2

TOEIC speaking and writing chapter 2

 

หลังจากที่เราลงทะเบียน ตอบแบบสอบถาม เช็คเสียง เช็คไมโครโฟนเป็นที่เรียบร้อย เวลาก็เริ่มนับถอยหลังเข้าสู่ช่วงการสอบพาร์ทแรกคือ TOEIC speaking ในพาร์ทนี้ข้อสอบมี 11 ข้อ 6 ประเภทการสอบ (task) ตามตารางนี้เลย :

 

Question Task Evaluation Criteria
1-2 Read a text aloud Pronunciation
Intonation and stress
3 Describe a picture All of the above, plus

 

 

 

Grammar
Vocabulary
Cohesion

4-6 Respond to questions All of the above, plus

 

 

 

Relevance of content
Completeness of content

7-9 Respond to questions by using information provided All of the above
10 Propose a solution All of the above
11 Express an opinion All of the above

 

1. Question 1 – 2 ‘Read a text aloud’

 

Question Task Evaluation Criteria
1-2 Read a text aloud Pronunciation
Intonation and stress

 

 

Read aloud สอบอ่านออกเสียง เราจะต้องอ่านบทความ 2 บทความที่เค้าให้มา แต่ละบทความไม่ยาวมาก แต่ละบทความจะให้เวลาเตรียมตัว 45 วินาที ซึ่งเราจะลองอ่านออกเสียง หรือ อ่านในใจก็แล้วแต่ แต่แนะนำให้ออกเสียงไปเลย อ่านออกเสียงไปได้เลยไม่ต้องอายคนข้างๆ จากนั้นจะมีเสียงสัญญาณให้อ่าน มีเวลาให้อ่านออกเสียง 45 วินาที

บทความที่ได้อ่าน บทความแรกเชิญชวนมาพักที่พัก อีกบทความนึงคือการแนะนำหนังสือโดยห้องสมุด

เทคนิคคือให้ขีดเส้นกั้นในหัวไว้ด้วย เช่น If you’re shopping,/ sightseeing/ and running around/ every minute,/ your vacation/ can seem like hard work./ เกณฑ์การให้คะแนนจะให้จากการออกเสียงและการเน้นเสียงตามหลักในภาษาอังกฤษ

 

2. Question 3-4 ‘Describe a picture’

 

Question Task Evaluation Criteria
3 Describe a picture All of the above, plus
Grammar
Vocabulary
Cohesion

 

บรรยายภาพที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษ ให้เวลาดูภาพ เตรียม 30 วินาทีจากนั้นต่อด้วยการบรรยายภาพจริง 45 วินาที โดยจะมีรูปให้ดูระหว่างเตรียมตัว ในช่วงนี้ต้องพยายามมองภาพรวมๆ หาจุดเด่นของภาพ แล้วใส่รายละเอียดเข้าไป เวลาบรรยายภาพก็เช่นกัน ต้องบรรยายภาพรวมก่อน จากนั้นดึงจุดเด่น อาจจะเป็นคนที่ทำสิ่งที่ชัดเจนที่สุดในภาพ จากนั้นจึงจะแต่งแต้มรายละเอียดรอบๆ เข้าไป เช่น ให้รูปครอบครัวกำลังดูภาพวาดที่ตั้งอยู่หน้า Coffee Shop แห่งหนึ่ง เราก็ต้องเริ่มจากการบอก ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รายรอบด้วยอะไร ให้นึกว่าเราจะบรรยายให้ใกล้เคียงกับภาพได้อย่างไร ตรง Task นี้ เวลามีน้อยมาก รายละเอียดอาจจะใส่ไม่หมด แต่ขอให้อธิบายจุดเด่นให้หมดเสียก่อน

 

คำที่แนะนำให้ใช้ ควรจะเป็นคำที่เหมือนเราตีความจากภาพที่เห็น ไม่แน่ใจ เพียงแค่เห็น ดังนั้นคนในภาพอาจจะเพียงแค่ทำเช่นนั้น คำที่ช่วยชีวิตได้ใน Task นี้ก็อย่างเช่น It appears that…/ It seems that…/ He/She looks as if…/ She could be…/ They will…/ Probably…/ Perhaps…/

 

3. Question 4-6 ‘Respond to questions’

 

Question Task Evaluation Criteria
4-6 Respond to questions All of the above, plus
Relevance of content
Completeness of content

 

การสอบ Speaking ตั้งแต่ Question 4 ถึง Question 9 ไม่ได้สอบเพียงแค่ Speaking อย่างเดียวนะจ๊ะ ยังต้องสามารถฟังโจทย์ภาษาอังกฤษ ต้องเข้าใจว่าคำถามต้องการคำตอบอะไรจากเรา ถ้าตอบสั้นไป คะแนนก็จะน้อยตามนั้น ดังนั้นต้องใส่รายละเอียด ตอบทวนคำถามนิดนึง แล้วจึงเข้าสู่รายละเอียด อย่าแค่ Yes. No. I’m not sure. ตอบทวนคำถามหน่อย จะได้โชว์กรรมการว่า เราฟังเข้าใจนะว่ายูว์ถามอะไรเรา

อย่างข้อที่ไปเจอมา โจทย์คือ มี Australian Marketing ที่ทำเรื่องเครื่องดื่ม มาสำรวจความเห็น

จากนั้นก็จะเริ่มตอบคำถาม โดยมีคำถามขึ้นให้ที่หน้าจอ ไม่มีเวลาให้เตรียมตัว ตอบหลังได้ยินเสียงสัญญาณ โดย Question 4-5 มีเวลาตอบ 15 วินาที Question 6 ตอบภายใน 30 วินาที

Question 4 – What kind of beverages do you drink regularly?
Question 5 – Where do you buy the drinks? At the office or at school?
Question 6 – In what situation will you have coffee at the coffee shop or buy coffee instead of making it yourself ?

คำตอบอย่างข้อที่ 4 เราก็อาจจะตอบว่า The beverage I regularly drink is _______. (Coffee/ Soft drink/ fruit juice/ mineral water) อะไรก็ได้สิ่งที่เราชอบดื่ม
ข้อ 5 ตอบไปเลยว่าร้านแบบไหน อาจจะบอกว่า I buy drinks from coffee shops around my workplace. At the convenient store such as family mart or 7-11.
ข้อ 6 เราก็ต้องอธิบายว่าเหตุการณ์แบบไหน ง่ายๆ เวลาเราจะซื้อกาแฟ หรือเครื่องดื่มเราก็ต้องไม่อยู่บ้าน หรือตอนเราง่วงเวลาทำงาน ตอบว่า I’ll buy coffee when I feel sleepy at work. เป็นต้น

 

4.Question 7-9 ‘Respond to questions by using information provided’

 

Question Task Evaluation Criteria
7-9 Respond to questions by using information provided All of the above

 

 

ส่วน Task นี้จะเพิ่มความยากขึ้นมาจาก Respond to questions เฉยๆ เพราะจะมีการให้ Information มาให้เรา ซึ่งเราจะมีเวลาศึกษาข้อมูลที่ให้มา จะเป็นกราฟ หรือรายละเอียด schedule บางอย่าง ซึ่งต้องดูให้ละเอียดเพราะอาจจะมีหมายเหตุพิเศษด้านล่าง ตัวเล็กๆ ต้องระวังตรงนี้ เวลาที่ให้มาเตรียมตัวคือ 30 วินาที หลังเสียงสัญญาณตอบคำถาม Question 7 และ 8 ข้อละ 15 วินาทีและข้อ 9 ให้มา 30 วินาที

ที่ได้โจทย์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือเป็นตารางเรียน Economics เป็นตาราง

Date Time Course Level Professor
Mondays 8am – 9am Introduction to Economics Beginner Michae
Tuesdays 10am – 11am Microeconomics Beginner Rafael
Wednesdays 10am – 11am Macroeconomics Intermediate Sarah
Thursdays 1pm – 2pm Introduction to Econometrics Intermediate John
Fridays 2pm – 3pm Econometrics Advance Paul
Saturdays 2pm – 3pm Applied Economics Intermediate Hugh
*Saturday Class – canceled

 

 

Question 7 – What course is available on Mondays?
Question 8 – Can I have the details of Macroeconomics?
Question 9 – I would like to study with Professor Hugh. What day can I apply?

เมื่อให้รายละเอียดมาสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสมมติว่า ถ้าเราเป็นคนประสานงานดูแลคอร์สเรียนเราจะต้องตอบอะไรบ้าง ผู้ที่สอบถามต้องการข้อมูลแบบไหน
อย่างข้อ 7 เราก็ตอบประมาณว่า There is Introduction to Economics class with Professor Michael on Monday. It’s a beginner level. The class starts in the morning from 8am to 9am.
ข้อ 8 ตอบให้มั่นใจก่อนว่าเค้าจะได้รายละเอียดแน่ Sure. Macroeconomics class with Professor Sarah is of intermediate level. It is on Wednesdays at 10 am til 11 am.
ข้อ 9 เราต้องเห็นว่าข้างล่างระบุไว้ว่า Canceled แล้ว ต้องแสดงความเสียใจแล้วจึงบอกเหตุผลว่าทำไม We are so sorry to inform you that the class of Professor Hugh has already been canceled.

5. Question 10 ‘Propose a solution’

 

Question Task Evaluation Criteria
10 Propose a solution All of the above

 

 

Task นี้สนุกเหมือนเล่นละครเลย เราจะได้รับบทบาทให้เป็นอาชีพ อาชีพหนึ่งซึ่งต้องเจอกับลูกค้าที่ดูมีปัญหา โทรเข้ามา แล้วเราจะต้องพยายามพูดคุยช่วยแก้ปัญหา ตรงนี้นอกจากจะพูดดีพูดได้แล้ว ยังต้องสามารถจำแลงตัวเองให้เป็นอาชีพที่เค้าให้มาอย่างเนียนที่สุด

ข้อสอบที่เจอคือให้บทบาทเป็นพนักงานโรงแรมในเมืองแห่งหนึ่ง มีสายหนึ่งโทรเข้ามา จุดนี้เราต้อง skill การฟังอย่างมากว่าลูกค้าเราเจออะไรต้องการอะไรมา ถ้าฟังไม่ออกต้องไปฝึกฟังก่อนสอบ Speaking ด้วยนะจ๊ะ

สถานการณ์ที่ได้คือ ลูกค้าที่จะเข้ามาพักโรงแรมมีสัมมนาใกล้ๆ กับโรงแรมที่เค้าจะเข้าพักแต่ว่าเครื่องของลูกค้าลงจอด ในช่วงที่ใกล้จะมีสัมมนา ลูกค้าจึงไม่สะดวกที่จะเข้ามา check-in ที่โรงแรม พนักงานโรงแรมช่วยประสานให้มีคนมาเอากระเป๋าตรงที่เค้าสัมมนาได้หรือไม่

ไหวพริบและความว่องไวต้องมี ซึ่งบีบหัวใจอยู่ตรงที่ให้เวลาเตรียมตัว 15 วินาที และ 60 วินาทีในการตอบ

เทคนิคคือเราต้องรู้ว่าปัญหาของเค้าคืออะไร คือความไม่สะดวกในการมาส่งกระเป๋า และเราจะแก้ไขปัญหาที่ไปเอาไม่ได้อย่างไรให้เป็นมืออาชีพที่สุด

การพูดจึงต้องมีการแสดงความรับรู้ปัญหาของเค้าเช่น We have well noted your problem. แล้วจากนั้นก็บอกเค้าว่า I would be happy to help you. จากนั้นก็เสนอแนวทางต่างๆ ปิดท้ายอย่าลืมบอกเบอร์โทรติดต่อ ซึ่งเราต้องสมมติขึ้นมา ณ ขณะสอบนั้น แล้วกล่าวขอบคุณที่ใช้บริการ มีอะไรเรียกหาชั้นได้ตลอด If there is anything we can help you, please feel free to cal 099-9887777.

 

6. Question 11 ‘Express an opinion’

 

Question Task Evaluation Criteria
11 Express an opinion All of the above

 

 

Task สุดท้ายสำหรับ Speaking คือ แสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่เค้าให้มา เรามีเวลาในการเตรียมตัวเพียง 15 วินาที และแสดงความคิดเห็นหลังเสียงสัญญาณ 60 วินาที

การแสดงความเห็น จะพูดเพียงลอยๆ ไม่ได้ต้องใช้หลักเหตุผลประกอบ อย่างโจทย์ที่ได้มาคือ Advances in Technology have advantages for students education or not. ใน 15 วินาทีเราต้องคิดละว่าเราคิดว่า เทคโนโลยีมันทำให้เกิดข้อดี หรือ ข้อเสียอย่างไรต่อนักเรียน

จุดยืนเราต้องหนักแน่น และแน่นหนัก ไม่ลังเล เห็นด้วยบอกเห็นด้วย ไม่เห็นด้วยก็บอกไปเลย ไม่เห็นด้วยเพราะอะไร

อย่างเราคิดว่า เราไม่เห็นด้วยนะ เพราะบางครั้งการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ เวลาอยู่ในห้องเรียน ก็อาจทำให้เด็กนักเรียนถูกเบี่ยงเบนความสนใจ และทำให้สมาธิสั้นลง หรือบางคนที่เห็นด้วย ก็บอกไปเลยว่าเห็นด้วยเพราะเทคโนโลยีทำให้โลกของการเรียนรู้กว้างขึ้น เราสามารถเรียนรู้โลกทั้งใบด้วยเวลาในพริบตา ด้วยอินเตอร์เน็ต เรามีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาก้าวล้ำ ทำให้สามารถเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน และโลกพัฒนาจากเทคโนโลยีต่างๆนี้

การตอบเราจะตอบใช่หรือไม่ก็ได้ แต่สิ่งที่ต้องมีคือเหตุผล ต้องสามารถสนับสนุนความคิดของเรา

นี่ผ่านไปครึ่งทางของการสอบ TOEIC speaking & TOEIC writing เท่านั้น เรายังเหลือการสอบ Writing ให้อ่านใน Chapter หน้า Chapter สุดท้ายของไตรภาค TOEIC speaking & TOEIC writing ติดตามกันด้วยนะจ๊ะ

Related Posts