TOEIC Listening Photographs

TOEIC Listening Photographs

ข้อสอบ TOEIC Listening Photographs

TOEIC Listening Photographs จะเป็น Part 1 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 6 ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะเน้นให้เลือกคำตอบที่อธิบายรูปภาพที่โจทย์กำหนดมาให้ได้ดีที่สุด ซึ่งรูปภาพที่อยู่ใน TOEIC Part 1 Photographs ก็อาจจะเป็นได้ทั้งรูปภาพคนที่กำลังทำกิจกรรมต่าง ๆ หรืออาจจะเป็นภาพของสถานที่ รวมไปถึงภาพสิ่งของต่าง ๆ ก็ได้

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Photographs

ข้อสอบ TOEIC Part 1 Photographs เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สอบส่วนแรกที่จะได้เจอในข้อสอบ TOEIC ซึ่งสิ่งที่เราจะได้เห็นในกระดาษคำถามจะมีเพียงรูปภาพที่กำหนดมาให้เท่านั้น ไม่มีโจทย์หรือตัวเลือกใด ๆ ให้อ่าน และสิ่งที่เราต้องทำคือ การฟังตัวเลือกจากเทปเสียงแล้วเลือกข้อที่มีความถูกต้องนั่นเอง ตัวอย่างข้อสอบ ดังรูป

TOEIC Listening Photographs 1
TOEIC Listening Photographs
TOEIC Listening Photographs
TOEIC Listening Photographs

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Photographs

รีบทำความเข้าใจกับรูปภาพคร่าว ๆ ก่อนที่เทปเสียงของข้อนั้น ๆ จะถูกเปิด โดยให้เราคิดไปก่อนว่าจะมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับภาพที่ให้มา เช่น ในภาพมีผู้ชาย คำศัพท์ที่น่าจะต้องเจอก็อาจจะเป็นคำว่า “A man” เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สอบควรฟังบริบทโดยรวมของสิ่งที่ได้ยินด้วย เพราะบางครั้ง แม้จะมีคำศัพท์ตรงกับรูปภาพ แต่กลับไม่สามารถอธิบายภาพนั้นได้ถูกต้องที่สุดก็มี เช่น โจทย์กำหนดภาพผู้หญิงสวมถุงมือหั่นปลา เราได้ยินคำว่า “Fish” อย่างเดียวก็อาจยังไม่เพียงพอ เพราะคำตอบที่ถูกที่สุดอาจเป็น A woman is wearing rubber gloves ก็ได้

ในขณะที่เราฟังตัวเลือกข้อไหนแล้วไม่แน่ใจจริง ๆ ให้เราพยายามมีสติและตัดสินใจเลือกคำตอบเท่าที่พอจะมีเวลา ณ ตอนนั้นไปก่อน แล้วรีบไปโฟกัสข้อต่อไปแทน เพราะการจมอยู่กับข้อเดิม ๆ นานเกินไป จะทำให้เราพลาดโอกาสในการทำคะแนนในข้ออื่น ๆ นั่นเอง

ทดลอง เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR

ติวสอบ TOEIC
Related Posts